10 najboljih država u Americi za pokretanje malog biznisa u 2021. godini

10 najboljih država u Americi za pokretanje malog biznisa u 2021. godini

Od 7. februara 2022. novi vozači kamiona u Americi imaće mnogo teže uslove za dobijanje CDL-a
YouTube će kreatorima sadržaja van SAD naplaćivati porez na prihode
Sve što treba da znate o predstojećem Popisu u Americi

Spremni ste da napustite trenutni posao i postanete preduzetnik? Niste jedini. Prema popisnom birou Sjedinjenih Država, u prva tri kvartala 2020. zabeleženo je više od 3,2 miliona novih poslovnih aplikacija, a četvrti kvartal još nije ni procesuiran.

Ali mesto gde započinjete posao može biti jednako važno kao i vrsta posla koji pokrećete. Da bismo olakšali stvari, pogledali smo najbolje države za pokretanje vašeg malog biznisa ove godine. Naša analiza se zasniva na ovih šest osnovnih faktora koje vlasnici malih preduzeća moraju uzeti u obzir prilikom započinjanja novog posla. Svaki faktor se boduje na skali od 1-10.

Svaki biznis je različit i njihovi vlasnici će verovatno koristiti dodatne pokazatelje koji su relevantniji za njihove individualne preferencije i one koji su relevantni za njihovu specifičnu industriju.

• Poreska klima pomaže vlasnicima malih preduzeća da shvate koje države imaju povoljne poreze za vlasnike malih preduzeća. Ovo merenje uključuje faktore kao što su pojedinačni porez na dohodak, porez na promet, porez na dobit, porez na imovinu i porez na osiguranje od nezaposlenosti, što sve doprinosi poreskoj klimi u kojoj posluju mala preduzeća.

• Potrošnja korisnika u državi pokazatelj je tržišnog potencijala vlasnika malih preduzeća. Iako se ovo razlikuje u zavisnosti od industrije, ovaj makro prikaz pokazuje tržišni potencijal svake države.

• Stopa novih preduzetnika ukazuje na povoljnost okruženja za preduzetništvo.

• Stopa poslovnog preživljavanja tokom pet godina može biti pokazatelj ukupne poslovne klime u državi. U proseku, 50% preduzeća propadne u prvih pet godina, mada neke države imaju bolje dugoročne stope opstanka poslovanja. Ova tačka podataka obrađuje preduzeća koja su preživela od 2015. do 2020. godine.

• Troškovi rada zasnivaju se na srednjem prihodu domaćinstva svake države. Vlasnici malih preduzeća mogu očekivati da će platiti više za rad u državama sa višim srednjim prihodima domaćinstva.

• Klima je pokazatelj kako klimatske promene utiču na državu. Ovaj broj se zasniva na prosečnom broju katastrofa označenih FEMA-om po kvadratnoj milji svake države. Kako će klimatske promene nastaviti da utiču i preuveličavaju prirodne katastrofe, ovaj broj će i dalje rasti. U podatke su uključeni i biološki događaji koji ukazuju na uticaj COVID-19 na ovo područje.

Najbolje države za pokretanje SMB-a 2021. godine

Svaka država se ocenjuje na skali od 1-10 na osnovu sistema bodovanja The Blueprint. Faktori bodovanja su: poreska klima, potrošnja potrošača, stopa novih preduzetnika, stopa preživljavanja preduzeća tokom 5 godina, troškovi radne snage i uticaj klimatskih promena.

TOP 10 najboljih država za započinjanje novih poslova za 2021. godinu jesu:

  1. Montana
  2. South Dakota
  3. Florida
  4. Texas
  5. Idaho
  6. Utah
  7. Arizona
  8. Oregon
  9. Wyoming
  10. Nevada

Blueprint

COMMENTS

WORDPRESS: 0