10 najboljih načina da investirate vaš novac u 2021.godini

10 najboljih načina da investirate vaš novac u 2021.godini

Za “Unemployment” u SAD prijavilo se 10 miliona ljudi. Evo kako da aplicirate.
Poslovi budućnosti – 14 najbrže rastućih poslova u Americi
Organizatori mastersa u Majamiju tražili posebnu dozvolu za Novaka

Da biste uživali u ugodnoj budućnosti, ulaganje je apsolutno neophodno za većinu ljudi. Kao što je kriza zbog virusa COVID-19 pokazala, naizgled stabilna ekonomija može jako brzo izgubiti tlo pod nogama, ostavljajući one koji se nisu pripremili bez svojih prihoda. Međutim, oni koji su mogli da se oslone na svoje investicije su prošli veoma dobro jer je tržište zabeležilo nove vrhunce svih vremena u drugoj polovini prošle i početkom 2021.godine.

Ako ste već dobili isplatu stimulativnog čeka u iznosu od $600 – ili očekujete novu u iznosu od 1.400 dolara u trećem krugu olakšica – i ne treba vam ovaj novac za kratkoročne troškove kao što je plaćanje duga, ulaganje tog novca bi imalo smisla. Umesto da novac stoji na beskamatnom tekućem računu, novac biste mogli da uzgajate tako što ćete ga uložiti u nešto.

Ali sa nekim akcijama koje izgledaju kao astronomske procene, koje poteze bi investitori trebalo da razmotre tokom 2021.godine? Jedna ideja je kombinacija sigurnijih i rizičnijih investicija, sa većim povratom.

Zašto investirati?

Ulaganje vam može pružiti drugi izvor prihoda, finansirati penziju ili vas čak izvući iz finansijskih neprilika. Iznad svega, investiranje povećava vaše bogatstvo – pomaže vam da ispunite svoje finansijske ciljeve i vremenom povećate kupovnu moć. Ako ste možda nedavno prodali svoj dom ili dobili neki novac, mudra odluka je da pustite da taj novac radi za vas.

Iako ulaganje može stvoriti bogatstvo, želeli biste i da napravite ravnotežu između potencijalnih dobitaka sa mogućim rizikom. Takođe, želećete da budete u poziciji da možete to da uradite, što znači da će vam trebati nivoi duga kojima se može upravljati, odgovarajući fond za hitne slučajeve i da budete u stanju da prođete kroz uspone i padove na tržištu bez potrebe da pristupate svom novcu.

Postoji mnogo načina za investiranje – od vrlo sigurnih izbora kao što su CD-ovi i računi na novčanom tržištu do opcija sa srednjim rizikom kao što su korporativne obveznice, pa čak i do izbora sa većim rizikom poput fondova sa indeksom akcija. To su sjajne vesti jer to znači da možete pronaći investicije koje nude razne prihode i odgovaraju vašem profilu rizika. To takođe znači da možete kombinovati investicije da biste stvorili zaokružen i raznolik – odnosno sigurniji – portfelj.

 

Ovo su 10 najboljih investicija u 2021.godini:

 1. Računi štednje sa visokim prihodom
 2. Potvrda o položenom depozitu
 3. Fondovi državnih obveznica
 4. Kratkoročni fondovi korporativnih obveznica
 5. Fondovi opštinskih obveznica
 6. S&P 500 indeksni fondovi
 7. Fondovi za dividendu
 8. Nasdaq-100 indeksni fondovi
 9. Iznajmljivanje stanova
 10. Kripto valuta

 

Pregled najboljih investicija u 2021.godini

 

#1 Račun štednje sa visokim prihodom

Onlajn štedni račun sa visokim prihodom vam plaća kamatu na gotovnisko stanje. I baš kao što štedni račun zarađuje penije u vašoj banci, onlajn štedni računi sa visokim prihodom su dostupna sredstva za vaš novac. Sa manje režimskih troškova, obično možete zaraditi mnogo veće kamate u mrežnim bankama. Pored toga, novcu obično možete pristupiti brzim prebacivanjem u primarnu banku ili možda čak putem bankomata.

Štedni račun je dobro sredstvo za one kojima treba pristup gotovini u bliskoj budućnosti.

Najbolja investicija zaŠtedni račun sa visokim prihodom dobro funkcioniše za investitore koji nisu skloni riziku, a posebno za one kojima je novac potreban u kratkom roku i žele da izbegnu rizik da ne vrate novac.

Rizik: Banke koje nude ove račune su osigurane od strane Savezne korporacije za osiguranje depozita (Federal Deposit Insurance Corporatin), tako da ne morate da brinete da ćete izgubiti svoj depozit. Iako se štedni računi sa visokim prihodom smatraju sigurnim ulaganjima, poput CD-a (Certificates od Deposit), rizikujete da vremenom izgubite kupovnu moć zbog inflacije ako su stope preniske.

Likvidnost: Štedni računi su otprilike likvidni koliko i vaš novac. Sredstva možete dodati ili ukloniti u bilo kom trenutku, mada vas banka može zakonski ograničiti na samo šest povlačenja po periodu izvoda, ako tako odluči.

chicago glasnik pomoc ugrozenima zbog korona virusa

#2 Potvrda o položenom depozitu

Depozitne potvrde ili CD-ovi izdaju banke i uglavnom nude višu kamatnu stopu od štednih računa.

Ovi oročeni depoziti sa saveznim osiguranjem imaju određene rokove dospeća koji mogu da se kreću od nekoliko nedelja do nekoliko godina. Budući da se radi o „oročenim depozitima“ novac ne možete podizati na određeno vreme bez kazne.

Uz CD, finansijska situacija vam plaća kamate u redovnim intervalima. Jednom kada sazreva, vraćate originalnu glavnicu plus sve obračunate kamate. Isplati se kupovati putem interneta po najpovoljnijim cenama.

Zbog svoje sigurnosti i veće isplate, CD-ovi mogu biti dobar izbor za penzionere kojima ne trebaju neposredni prihodi i koji mogu da zaključaju svoj novac na kratko. Međutim, postoji mnogo vrsta CD-ova koji odgovaraju vašim potrebama, tako da i dalje možete iskoristiti već cene CD-a.

Najbolja investicija za: CD dobro funkcioniše za investitore koji nisu skloni riziku, posebno za one kojima je novac  potreban u određeno vreme i mogu vezati gotovinu u zamenu za nešto veći prihod nego što bi ga pronašli na štednom računu.

Rizik: CD-ovi se smatraju sigurnom investicijom. Ali oni nose rizik ponovnog ulaganja – rizik da će investitori, kada padnu kamatne stope, zaraditi manje kada reinvestiraju glavnicu i kamate u nove CD-ove sa nižim stopama, kao što smo videli 2020.godine. Suprotan rizik je da će stope rasti i da investitori neće moći da iskoriste prednost jer su novac već ’zaključali’ u CD.

Razmislite o lestvicama CD-a – ulaganje novca u CD-ove različitih uslova – tako da sav vaš novac nije vezan u jedan instrument na duži vremenski period. Važno je napomenuti da bi inflacija i porezi moglil znatno da naruše kupovnu moć vaše investicije.

Likvidnost: CD-ovi nisu toliko likvidni kao štedni računi ili računi na tržištu novca jer vezujete novac dok CD ne dostigne zrelost – često mesecima ili čak godinama. Moguće je doći do svog novca ranije, ali za to ćete često platiti kaznu.

 

#3 Fondovi državnih obveznica

Fondovi državnih obveznica su uzajamni fondovi ili ETF-ovi, odnosno fondovi kojima se trguje na berzi, (Exchange Traded Fonds) koji ulažu u dužničke hartije od vrednosti koje izdaje američka vlada i njene agencije.

Fondovi ulažu u dužničke instrumente poput državnih zapisa (T-notes, T-bills), obveznica i hipotekarnih hartija od vrednosti koje izdaju kompanije sponzorisane od strane države poput Fannie Mae i Freddie Mac. Ovi fondovi državnih obveznica su pogodni za investitore sa malim rizikom.

Ova sredstva takođe mogu biti dobar izbor za početnike investitore i one koji traže novčani tok.

Najbolja investicija za: Fondovi državnih obveznica mogu dobro raditi za investitore sklone riziku, mada neke vrste sredstava (poput fondova dugoročnih obveznica) mogu fluktuirati mnogo više od kratkoročnih sredstava zbog promena kamatne stope.

Rizik: Fondovi koji ulažu u državne dužničke instrumente se smatraju jednim od najsigurnijih ulaganja, jer obveznice imaju potpunu veru i podršku američke vlade.

Međutim, kao i drugi uzajamni fondovi, sam fond ne podržava država i podložan je rizicima poput kolebanja kamatnih stopa i inflacije. Ako inflacija poraste, kupovna moć može da opada. Ako kamatne stope rastu, cene postojećih obveznica padaju; a ako kamatne stope opadaju, cene postojećih obveznica rastu. Rizik od kamatnih stopa je veći za dugoročne obveznice.

Likvidnost: Akcije obvezničkih fondova su visoko likvidne, ali njihove vrednosti variraju u zavisnosti od okruženja kamatnih stopa.

 

#4 Kratkoročni fondovi korporativnih obveznica

Korporacije ponekad prikupljaju novac izdavanjem obveznica investitorima, a one se mogu upakovati u obvezničke fondove koji poseduju obveznice izdate od potencijalno stotina korporacija. Kratkoročne obveznice imaju prosečni rok dospeća od jedne do pet godina, što ih čini manje podložnim oscilacijama kamatnih stopa od srednjoročnih ili dugoročnih obveznica.

Fondovi korporativnih obveznica mogu biti odličan izbor za investitore koji traže novčani tok, poput penzionera, ili onih koji žele da smanje svoj ukupni rizik portfelja, ali i dalje zarađuju.

Najbolja investicija za: Kratkoročni fondovi korporativnih obveznica mogu biti dobri za investitore sklone riziku koji žele malo veći prihod od fondova državnih obveznica.

Rizik: Kao što je slučaj sa drugim obvezničkim fondovima, kratkoročni fondovi korporativnih obveznica nisu osigurani od FDIC-a. Kratkoročni obveznički fondovi investicionog nivoa često nagrađuju investitore većim prihodom od državnih i opštinskih obvezničkih fondova.

Međutim, veće nagrade dolaze sa dodatnim rizikom. Uvek postoji šansa da kompanije smanje kreditni rejting ii naiđu na finansijske probleme i ne izvrše obveznice. Da biste smanjili taj rizik, pobrinite se da vaš fond čine visokokvalitetne korporativne obveznice.

Likvidnost: Uloge u fondu možete kupiti ii prodati svakog radnog dana. Pored toga, obično možete u bilo kom trenutku ponovo uložiti dividende na prihod ili izvršiti dodatne investicije. Samo imajte na umu da su mogući kapitalni gubici.

 

#5 Fondovi opštinskih obveznica

Fondovi opštinskih obveznica ulažu u niz različitih opštinskih obveznica (munis-a) koje izdaju državna i lokalna samouprava. Zarađene kamate su uglavnom bez saveznih poreza na dohodak, a takođe mogu biti izuzete od državnih i lokalnih poreza, što ih čini posebno atraktivnim za investitore u državama sa visokim porezom ili visokim poreskim lestvicama.

Muni obveznice (opštinske obveznice) se mogu kupiti pojedinačno, putem uzajamnog fonda ili fonda kojim se trguje na berzi. Možete se konsultovati sa finansijskim savetnikom da biste pronašli pravi tip ulaganja za vas, ali ćete možda želeti da se pridržavate onih u vašoj državi ili mestu radi dodatnih poreskih pogodnosti.

Fondovi opštinskih obveznica su odlični za početnike investitore jer nude raznoliku izloženost a da investitor ne mora analizirati pojedinačne obveznice. Takođe su dobre za investitore koji traže novčani tok.

Najbolja investicija za: Opštinske obveznice su dobar izbor za investitore koji žive u državama sa visokim porezom, omogućavajući im da izbegnu namete i stvore prihod. Njihovi niži prinosi ih mogu učiniti manje privlačnim za investitore u niskim kamatnim lestvicama ili državama sa niskim porezom.

Rizik: Pojedinačne obveznice nose rizik neplaćanja, što znači da izdavalac postaje nesposoban da izvrši dalja plaćanja prihoda ili glavnice. Gradovi i države ne bankrotiraju često, ali se to može dogoditi, a istorijski gledano opštinske obveznice su veoma sigurne – iako je teška 2020.godina osporila tu sigurnost.

Obveznice se takođe mogu ’opozvati’, što znači da izdavalac vraća glavnicu i povlači obveznicu pre datuma dospeća. To rezultira gubitkom budućih plaćanja kamata investitoru. Obveznički fond vam omogućava da raspodelite potencijalne rizike neplaćanja i plaćanja unapred posedovanjem velikog broja obveznica, čime ublažavate udarac negativnih iznenađenja iz malog dela portfelja.

Likvidnost: Deonice u fondu možete kupiti ili prodati svakog radnog dana. Pored toga, obično možete u bilo kom trenutku ponovo uložiti dividende na prihod ili izvršiti dodatne investicije.

 

#6 S&P 500 indeksni fondovi

Ako želite da postignete veći prinos od tradicionalnih bankarskih proizvoda ili obveznica, dobra alternativa je indeksni fond S&P 500, iako dolazi sa većom promenljivošću.

Fond je zasnovan na oko pet stotina najvećih američkih kompanija, što znači da obuhvata najuspešnije kompanije na svetu. Na primer, Amazon i Berkshire Hathaway su dve najistaknutije kompanije članice u indeksu.

Kao i gotovo svaki fond, indeksni fond S&P 500 nudi trenutnu diverzifikaciju, omogućavajući vam da posedujete deo svih tih kompanija. Fond uključuje kompanije iz svake industrije, što ga čini otpornijim od mnogih investicija. Vremenom se indeks vraćao na oko 10% godišnje. Ova sredstva se mogu kupiti sa vrlo niskim odnosima troškova (koliko društvo za upravljanje naplaćuje za upravljanje fondom) i oni su jedni od najboljih indeksnih fondova.

Indeksni fond S&P 500 je odličan izbor za početnike investitore, jer pruža široku, raznoliku izloženost berzi.

Najbolja investicija za: Indeksni fond S&P 500 je dobar izbor za svakog investitora akcija koji traži raznoliku investiciju i koji može osati investitor najmanje tri do pet godina.

Rizik: S&P 500 fond je jedan od manje rizičnih načina ulaganja u akcije jer ga čine vodeće kompanije na tržištu i veoma je diverzifikovan. Naravno, i dalje uključuje akcije, pa će biti nestabilnije od obveznica ili bilo kojih drugih bankarskih proizvoda. Takođe nije osigurana od strane vlade, tako da možete izgubiti novac na osnovu kolebanja vrednosti. Međutim, indeks je s vremenom poprilično dobro prošao.

Indeks je zatvorio 2020.godinu blizu svih najviših nivoa nakon snažnog oporavka i počeo je snažno 2021.godine, tako da će investitori možda želeti da nastave sa oprezom i drže se svog investicionog dugoročnog plana, umesto da žure.

Likvidnost: indeksni fond S&P 500 je visoko likvidan i investitori će ga moći kupiti ili prodati svakog dana kada je tržište otvoreno.

 

#7 Fondovi za dividendu

Čak i vaše investicije na berzi mogu postati malo sigurnije sa akcijama koje isplaćuju dividende.

Dividende su delovi dobiti kompanije koji se mogu isplatiti akcionarima obično na tromesečnom nivou. Sa akcijom dividende, ne samo da možete da zaradite na svojoj investiciji dugoročnom procenom tržišta, već ćete i kratkoročno zaraditi.

Kupovina pojedinačnih akcija, bez obzira plaćaju li dividende ili ne, pogodnija je za srednje i napredne investitore. Ali možete da kupite i grupu njih u fondu akcija i smanjite rizik.

Najbolja investicija za: Dividendni fondovi su dobar izbor za skoro sve vrste investitora, ali mogu biti bolji za one koji traže prihod. Ono kojima je potreban prihod i koji mogu ostati uloženi duži vremenski period mogu ovo smatrati veoma privlačnim.

Rizik: kao i kod bilo kog drugog ulaganja u deonice, i deonice dividende nose rizik. Smatraju se sigurnijima od akcija koje rastu ili drugih ne-dividendnih akcija, ali treba pažljivo odabrati svoj portfelj.

Obavezno investirajte u kompanije sa solidnom istorijom povećanja dividendi, a ne u one koje imaju najveći trenutni prinos. To bi mogao biti znak predstojećih nevolja. Međutim, čak i dobro zapažene kompanije mogu biti pogođene krizom, pa dobra reputacija nije konačna zaštita od kompanije koja smanjuje svoju dividendu ii je u potpunosti eliminiše.

Likvidnost: Svoj fond možete kupiti i prodati svakog dana kada je tržište otvoreno, a kvartalne isplate su likvidne. Da biste videli najbolje performanse ulaganja u vaše dividende, ključno je dugoročno ulaganje. Trebali biste nastojati da reinvestirate svoje dividende za najbolji mogući iznos.

 

#8 Nasdaq-100 indeksni fondovi

Indeksni fond zasnovan na Nasdaq-100 je odličan izbor za investitore koji žele da budu izloženi nekim od najvećih i najboljih tehnoloških kompanija a da ne moraju birati pobednika ili gubitnika, ili da analiziraju određene kompanije.

Fond je zasnovan na 100 najvećih kompanija Nasdaq-a, što znači da su među među najuspešnijim i najstabilnijim. Takve kompanije uključuju Apple i Facebook, od kojih svaka čini veliki deo ukupnog indeksa. Microsoft je još jedna istaknuta kompanija članica.

Indeksni fond Nasdaq-100 vam nudi trenutnu diverzifikaciju, tako da vaš portfelj ne bude izložen neuspehu bilo koje pojedinačne kompanije. Najbolji fondovi Nasdaq indeksa naplaćuju vrlo nizak odnos troškova i to je jeftin način da posedujete sve kompanije u indeksu.

Najbolja investicija za: Indeksni fond Nasdaq-100 je dobar izbor za investitore akcija koji traže rast i koji su spremni da se izbore sa značajnom nestabilnošću. Investitori bi trebali biti u mogućnosti da se obavežu na najmanje tri do pet godina.

Rizik: Kao i sve akcije kojima se javno trguje, i ova kolekcija akcija može da se smanji. Iako Nasdaq-100 ima neke od najjačih tehnoloških kompanija, ove kompanije su obično neke od najcenjenijih. Ta visoka procena znači da su verovatno skloni brzom padu, mada mogu ponovo da porastu tokom ekonomskog oporavka.

Likvidnost: Kao i drugi indeksni fondovi kojima se javno trguje, Nasdaq fond je lako konvertibilan u gotovinu svakog dana kada je tržište otvoreno.

 

#9 Iznajmljivanje stanova

Iznajmljivanje stanova može biti odlična investicija ako ste spremni da upravljate sopstvenim imanjima. A s obzirom na to da su hipotekarne stope u poslednje vreme na najnižim nivoima, moglo bi biti pravo vreme za finansiranje kupovine nove nekretnine, mada nestabilna ekonomija može otežati njeno stvarno vođenje jer će stanari verovatno biti u manjem broju zbog nezaposlenosti.

Da biste nastavili ovom rutom, moraćete da izaberete pravu nekretninu, finansirate je ili je odmah kupite, održavate i bavite se stanarima. Možete vrlo dobro da radite ako pametno kupujete. Međutim, nećete uživati u lakoći kupovine i prodaje imovine na berzi klikom ili dodirom na vašem uređaju. Još gore, možda ćete morati da se odazivate na pozive u 03h zbog hitnih popravki.

Međutim, ako posedujete imovinu tokom dužeg vremena, postepoeno vraćate dugove i širite svoja iznajmljivanja, verovatno ćete imati moćan novčani tok kada dođe vreme za penziju.

Najbolja investicija za: Iznajmljivanje stanova je dobra investicija za dugoročne investitore koji žele da upravljaju vlastitom imovinom i generišu redovan novčani tok.

Rizik: Kao i kod svake imovine, možete preplatiti za posedovanje, kako su investitori sredinom 2000-tih godina saznali. Sa niskim kamatnim stopama i uskom ponudom stanova, cene stanova su porasle 2020.godine, uprkos borbama sa kojima se suočava ekonomija u celini. Takođe, nedostatak likvidnosti može predstavljati problem ako vam je ikada potreban brz pristup gotovini. Možda ćete morati da dođete do ozbiljnih para za neke troškove, poput novog krova ili klima uređaja, ako su potrebni. Naravno, rizikujete da imovina bude prazna dok još uvek plaćate hipoteku.

Likvidnost: Stanovanje je među najmanje likvidnim ulaganjima, pa ako vam je potreban novac u žurbi, ulaganje u nekretnine za iznajmljivanje možda nisu za vas (mada je moguće refinansiranje gotovine ili zajam za zakup stambenog kapitala). A ako prodate, broker može uzeti čak 6 procenata od prodajne cene, kao proviziju.

bitcoin chicago glasnik

#10 Kripto valuta

Kripto valuta je vrsta digitalne valute samo za elektronske uređaje kojoj je namenjeno da deluje kao sredstvo razmene. Postala je popularna u poslednjoj deceniji, sa Bitcoin-om koji je postao vodeća valuta. Kripto je postao veoma popularan poslednjih godina posebno jer su dolari uloženi u imovinu, povećavajući cene i privlačeći veći broj trgovaca.

Bitcoin je najrasprostranjenija kripto valuta i njegova cena dosta fluktuira, privlačeći mnoge trgovce. Na primer, od cene ispod 10.000 dolara po novčiću na početku 2020.godine, Bitcoin se popeo na oko 30.000 dolara početkom 2021.godine. Potom se udvostručio.

Za razliku od ostale imovine koja je ovde navedena, nije podržana od strane FDIC-a niti novčano generišućom snagom vlade ili kompanija. Njegova vrednost se određuje isključivo prema tome koliko će trgovci platiti za to.

Najbolja investicija za: Kripto valuta je dobra za investitore koji traže rizik i kojima ne bi smetalo ako njihova investicija ode na nulu u zamenu za potencijal mnogo većih prihoda. To nije dobar izbor za investitore koji ne vole rizik ili one kojima je potrebna bilo kakva sigurna investicija.

Rizik: Kripto valuta ima vrlo značajne rizike, uključujući i one koji mogu pretvoriti bilo koju pojedinačnu valutu u potpunu nulu, kao što je zabrana. Digitalne valute su vrlo nestabilne i mogu ubrzano padati (ali i rasti) čak i tokom vrlo kratkih vremenskih okvira, a cena u potpunosti zavisi od toga šta će trgovci platiti. Trgovci takođe rizikuju da budu hakovani, obzirom na krađe visokog profila u prošlosti. A ako ulažete u kripto valute, moraćete da odaberete pobednike koji će uspeti da se održe, kada će mnogi sasvim nestati.

Likvidnost: Kripto valute su uglavnom likvidne, posebno one glavne kao što su Bitcoin i Ethereum, i možete ih kupiti i prodati u bilo koje doba dana. Međutim, provizije na njih imaju tendenciju da budu veoma visoke (u odnosu na tipične investicije kao što su akcije) i moraćete da vidite značajno poboljšanje samo kako biste bili u pozitivnoj nuli. S toga važno pronaći najboljeg brokera kako biste ove troškove sveli na minimum.

 

Šta uzeti u obzir

Dok odlučujete u šta ćete investirati, želećete da uzmete u obzir brojne faktore, uključujući vašu toleranciju na rizik, vremenski raspon, vaše znanje o investiranju, finansijsku situaciju i koliko možete da uložite.

Ako želite da povećate svoje bogatstvo, možete se odlučiti za investicije sa manjim rizikom koje se vraćaju umereno, ili možete preuzeti veći rizik i težiti većem povratu. Ulaganje između rizika i prihoda je obično kompromisno. Ili možete imati uravnoteženi pristup, imajući apsolutno sigurna novčana ulaganja, dajući sebi takođe priliku za dugoročni rast.

Ove investicije za 2021.godinu vam omogućavaju oboje, sa različitim nivoima rizika i povrata.

 

Tolerancija rizika

Tolerancija rizika znači koliko možete da podnesete kada su u pitanju kolebanja vrednosti vaših investicija. Da li ste spremni da preuzmete velike rizike da biste potencijalno ostvarili velike povrate? Ii vam je potreban konzervativniji portfolio? Tolerancija na rizik može biti psihološke prirode, kao i ono što vaša finansijska situacija zahteva od vas.

Konzervativnim investitorima ili onima koji se približavaju penziji je možda ugodnije da veći procenat svog portfelja dodele manje rizičnim investicijama. Oni su takođe odlični za ljude koji štede i za kratkoročne i srednjoročne ciljeve. Ako tržište psotane nestabilno, ulaganja u CD-ove i druge račune zaštićene FDIC-om neće izgubiti vrednost i biće tu kada vam zatrebaju.

Oni sa jačim stomakom, radnici koji akumuliraju gnezdo sa novcem za odlazak u penziju i oni koji imaju deceniju ili više dok im novac ne zatreba, će verovatno proći bolje sa rizičnijim portfeljima, sve dok se diverzifikuju. Duži vremenski period vam omogućava da prođete preko nestabilnosti akcija i tako iskoristite njihov potencijalno veći prihod, na primer.

 

Vremenska odrednica

Vremenski horizont jednstavno znači kada vam treba novac. Da li vam treba novac sutra ili za 30 godina? štedite li za otplatu kuće za tri godine ili želite da iskoristite svoj novac u penziji? Vremenski horizont određuje koje su vrste investicija prikladnije.

Ako imate kraći vremenski horizont, novac vam treba da bude na računu u određeno vreme i da nije vezan. A to dalje znači da su vam potrebna sigurnija ulaganja poput štednih računa, CD-a ili možda obveznica. Ovi fluktuiraju manje i uglavnom su sigurniji.

Ako imate duži vremenski horizont, možete sebi priuštiti da preuzmete neke rizike sa većim prihodom, ali nestabilnijim investicijama. Vremenski horizont vam omogućava da pregazite uspone i padove na tržištu, nadamo se na putu ka većim dugoročnim povratima. Sa dužim vremenskim horizontom možete ulagati u akcije i zalihe, a zatim ćete moći da ih držite najmanje tri do pet godina.

Važno je da vaše investicije budu prilagođene vašem vremenskom horizontu. Ne želite da stavite novac od stanarine za sledeći mesec na berzu i nadate se da je tu kada vam zatreba.

 

Vaše znanje

Vaše znanje o ulaganju igra ključnu ulogu u ono u šta ulažete. Ulaganja kao što su štedni računi i CD-ovi zahtevaju malo znanja, posebno jer je vaš račun zaštićen FDIC-om. Međutim, tržišni proizvodi kao što su akcije i obveznice zahtevaju više znanja.

Ako želite da investirate u sredstva koja zahtevaju više znanja, moraćete da razvijate svoje razumevanje. Na primer, ako želite da investirate u pojedinačne akcije, treba vam veliko znanje o kompaniji, industriji, proizvodima, konkurentnom okruženju, finansijama kompanije i još mnogo toga. Mnogi ljudi nemaju vremena da ulažu u ovaj proces.

Međutim, postoje načini da iskoristite tržište čak i ako imate manje znanja. Jedna od najboljih je indeksni fond, koji uključuje kolekciju akcija. Ako bilo koja pojedinačna akcjia ima loš učinak, verovatno neće mnogo uticati na indeks. U stvari, ulažete u performanse na desetine, ako ne i stotine, akcija, što je više opklada na ukupne performanse tržišta.

Dakle, želećete da razumete svoje znanje i njegove limite dok razmišljate o ulaganjima.

 

Koliko možete investirati?

Koliko možete uložiti u investiciju? Što više novca možete uložiti, veća je verovatnoća da će biti vredno istražiti ulaganja sa većim rizikom i većim prihodom.

Ako možete uložiti više novca, isplati se uložiti vreme potrebno za razumevanje određenih akcija i same industrije jer su potencijalne nagrade mnogo veće nego kod bankarskih proizvoda poput CD-a.

U suprotnom, to možda neće biti vredno vašeg vremena. Dakle, možete se držati bankarskih proizvoda ili se obraitti ETF-ovim fondovima ili zajedničkim fondovima koji zahtevaju manje vremena. Ovi proizvodi takođe mogu dobro da funkcionišu za one koji žele da dodaju na račun postupno, kao što to čini 401(k) učesnik.

 

Kako uložiti svoje stimulusne čekove?

Ako ste dobili čekove i razmišljate o tome da ga uložite, prvo ćete razmotriti nekoliko pitanja. Ulaganje je novac bez koga možete živeti, a ne u novac koji vam treba uskoro:

 • Da li imate neposredne troškove koje biste imali problema da platite?
 • Da li imate fond za hitne slučajeve sa uštedom za najmanje šest meseci potrošnje?
 • Da li imate značajan nepodmireni dug?

Važno je da imate trenutnu finansijsku situaciju pod kontrolom pre nego što možete da investirate.

Imate više načina da uložite novac, uključujući gore navedene opcije. Ako želite da investirate u akcije, obveznice ili fondove, moraćete da imate račun kod brokera. Ako biste više voleli da neko drugi investira umesto vas, jedna odlična opcija je da se obratite robo-savetniku (robo-advisor). Platićete malu naknadu za upravljanje a robo-savetnik rešava ostalo.

Ako ste novi investitor, razmislite o tome da se odlučite za sigurnije investiranje. Investicije kao što su indeksni fond S&P 500 ili Nasdaq-100 imaju tendenciju da budu sigurnije od portfelja sastavljenog od nekoliko pojedinačnih akcija. Robo-savetnik vam takođe može pomoći u ovim izborima, a cena je razumna.

Zaključak

Ulaganje može biti odličan način da vremenom izgradite svoje bogatstvo, a investitori imaju čitav niz mogućnosti za ulaganje od sigurne imovine sa nižim prihodom do rizičnijih i onih sa većim prihodom. Taj opseg znači da ćete morati da razumete prednosti i nedostatke svake opcije ulaganja i kako se one uklapaju u vaš celokupan finansijski plan da biste doneli informisanu odluku. Iako u početku izgleda zastrašujuće, mnogi investitori upravljaju sopstvenom imovinom.

Međutim, prvi korak za investiranje je zapravo lak: otvaranje brokerskog računa. Ulaganje može biti iznenađujuće povoljno čak i ako nemate puno novca.

 

Izvor: https://www.bankrate.com/investing/best-investments/

COMMENTS

WORDPRESS: 0