11 načina kako da imate zdravstveno osiguranje ako ste bez posla ili imate male prihode

11 načina kako da imate zdravstveno osiguranje ako ste bez posla ili imate male prihode

1,3 miliona imigranata čeka na termin za obradu biometrijskih podataka. USCIS ovim povodom izdao saopštenje
Amerika objavila srećne dobitnike Zelene Karte 2024. Evo kako da proverite vaš status
Svi policajci na Floridi od ove nedelje moraće da sarađuju sa imigracionim vlastima!

Ako ste nezaposleni, samozaposleni ili imate mala primanja, postoji nekoliko mogućnosti koje možete istražiti kako biste pronašli zdravstveno osiguranje koje možete priuštiti.
Pažljivim pregledom različitih opcija i utvrđivanjem za šta ispunjavate uslove, neke od njih vam mogu ponuditi bolju ponudu od drugih, kada su zdravstveni troškovi u pitanju. Ključ pronalaženja jeftine zdravstvene zaštite je odvajanje vremena za kupovinu dobrog plana, što, ponovo, može biti frurstrirajuće.
Predstavljamo vam listu od 11 pogodnih mesta na kojima osoba može pronaći jeftino zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti, malih primanja, skraćenog radnog vremena ili posla na određeno vreme.

Gde naći jeftino zdravstveno osiguranje

Većina jeftinih opcija zdravstvenog osiguranja imaju određene kriterijme za ispunjavanje uslova ali će vam informacije u ovoj listi pomoći da razumete koje opcije su vam dostupne. Ako smatrate da ispunjavate uslove za Medicare ili Medicaid, možete kontaktirati svoj Državni program za pomoć pri dobijanju zdravstvenog osiguranja (State Health Insurance Assistance Program) kako biste dobili informacije o tome šta nude.

Medicaid
Od stupanja na snagu Zakona o pristupačnoj nezi (Affordable Care Act), broj ljudi kvalifikovanih za primanje Medicaid-a se dramatično povećao, međutim mnogi ljudi nisu svesni toga. Svako ko živi ispod granice siromaštva se može kvalifikovati, uključujući i odrasle bez dece. Postoje i brojni izuzeci, od kojih neki omogućavaju da se kvalifikuju oni i iznad granice siromaštva. Smernice za nivo siromaštva se reviziraju svake godine, pa je uvek dobro proveravati da li ispunjavate pomenute uslove. Proširenje Medicaid-a zavisi od svake države u kojoj možete kontaktirati svog državnog poverenika za osiguranje kako biste saznali detalje.

Zdravstveni programi sa visokim odbicima (High-deductible Health Plans)

Dobijanje ovog programa je pametan način održavanja jeftinog zdravstvenog osiguranja. U kombinaciji sa računom za zdravstvenu štednju (Health Savings Account), možete pronaći načine kako uštedeti novac od poreza, istovremeno štedeći novac na dugoročnoj osnovi.

Konsolidovani omnibus zakon o redefiniciji budžeta (COBRA – Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act)

COBRA programi su dostupni u raznim okolnostima. Na primer, ako niste zaposleni, ako ste imali skraćenor adno vreme ili ste otpušteni, možda imate pravo da nastavite svoje zdravstveno osiguranje (prethodnog) poslodavca putem COBRE. Za studente koji idu na koledž – možda ćete moći da nastavite da budete osigurani preko svojih roditelja putem programa COBRA.
COBRA je takođe opcija za ljude koji su možda ostali bez posla i još uvek su na medicinskom lečenju.
Ako biste prešli na drugi plan osiguranja poput kratkoročnog (o tome više pročitajte u nastavku), vaši trenutni medicinski tretmani se možda neće kvalifikovati po novom planu zdravstvenog osiguranja, a troškovi kratkoročnog zdravstvenog osiguranja su obično jako skupi.
Primeri podobnosti za program COBRA mogu uključivati dobrovoljni ili nehotični gubitak posla, skraćivanje radnog vremena, ako se prebacujete sa jednog posla na drugi, u slučaju smrtnog ishoda ili drugih promena u porodičnim situacijama, poput razvoda.

Kompenzacija radnika (Workers’ Compensation)

Mnogi ljudi ne shvataju da bi mogli biti obuhvaćeni državnim programom naknade radnicima. Ako se lečite od bilo kakve povrede na radu, poslodavac vam mora ponuditi lečenje u okviru njihovog programa naknade radnicima.

Medicare

Medicare obezbeđuje Vlada, dok Uprava za socijalno osiguranje upravlja programom. Ako imate 65 godina ili više, možete se kvalifikovati za Medicare. Takođe se možete kvalifikovati ako ste mlađi od 65 godina, ako primate socijalnu nadoknadu ili ako imate određene bolesti.

Tržište zdravstvenog osiguranjaThe Health Insurance Marketplace

Zakon o pristupačnoj nezi je promenio mogućnosti koje imaju ljudi sa već postojećim uslovima. Planovi tržišta pokrivaju lečenje već postojećih stanja.
Od 2014.godine, nijedan plan osiguranja vas ne može odbiti, naplatiti vam više ili odbije da plati osnovne zdravstvene beneficije za postojeće uslove.
Individualno i porodično zdravstveno osiguranje
Možete dobiti ponude od različitih zdravstvenih osiguravajućih društava i kupiti pojedinačno ili porodično zdravstveno osiguranje na isti način kao što biste kupili osiguranje za vaš dom ili automobil. Ovi planovi funkcionišu slično onome što bi poslodavac ponudio svojim zaposlenima, ali nećete imati doprinos poslodavca kako biste smanjili troškove osiguranja, pa će biti skuplje od zdravstvenog osiguranja grupe poslodavaca.

Pokrivenost kratkoročnim zdravstvenim osiguranjem

Pokriće kraktoročnim zdravstvenim osiguranjem je oblik pojedinačne polise zdravstvenog osiguranja koja osigurava pokriće na kratak vremenski period. Ljudi kojima je potrebno vreme da ispitaju pojedinačne i porodične izbore zdravstvenog osiguranja, ali bi ipak želeli da budu minimalno pokriveni, ponekad biraju ovu opciju.
Primeri problema sa programom kratkoročnog zdravstvenog osiguranja:
⦁ Obično ne pokrivaju već postojeća medicinska stanja
⦁ Oni ne ispunjavaju zahteve za pokrivanje minimalne suštinske pokrivenosti Zakona o pristupačnoj vezi (ACA)
⦁ Kratkoročni zdravstveni planovi se ne obnavljaju; nakon isteka roka, morate ponovo da se prijavite za pokriće
⦁ Ovi programi vam ne dozvoljavaju da primate subvencije ili poreske olakšice kao što to imaju ACA planovi
⦁ Kratkoročni zdravstveni planovi ne pokrivaju porodiljsku negu
⦁ Mnogi kratkoročni zdravstveni planovi ne pokrivaju lečenje lekovima ili lekove na recept
⦁ Kratkoročni programi zdr.osiguranja zamišljeni su kao privremeno rešenje kada ne možete da nađete drugu veliku zdravstvenu zaštitu ili ne želite veće zdravstveno osiguranje. Kada god je to moguće, bolje je pronaći dugoročni plan koji ispunjava kriterijume Zakona o pristupačnoj nezi, tako da ne morate da brinete o pronalaženju privremenih rešenja

Grupno osiguranje od članstva u organizacijama

Ovaj način je često zanemaren izvor pristupačnog i jeftinog zdravstvenog osiguranja. Neki ljudi su članovi određenih organizacija koje nude zdravstveno osiguranje. Na primer, ljudi koji su članovi univerzitetskih udruženja bivših studenata mogu dobiti različite mogućnosti osiguranja. Iako sve organizacije ne pomažu u plaćanju premija kao što bi to učinio poslodavac, stope mogu biti niže zbog grupnog popusta.
Otkrijte u kojim ste organizacijama članovi/članice i pogledajte da li nude grupno zdravstveno osiguranje. Možete istraživati organizacije koje pružaju grupno osiguranje i pridružiti se tim grupama ili zatražiti od trenutnih organizacija čiji ste član da ponude grupno osiguranje. Možda ne shvataju da je to mogućnost i da mogu ponuditi određeni program svojim članovima. Ako možete dobiti osiguranje na ovakav način, budite sigurni i pitajte da li je u skladu sa Zakonom o pristupačnoj nezi i isražite pažljivo sve opcije koje vam se nude.

Plan grupne podele troškova/Ministarstvo podele zdravstvene zaštite (HCSM – Health Care Sharing Ministry)

Plan podele zdravstvenih troškova nije osiguranje, ali može biti opcija ako pronađete uglednu grupu koja to uspešno radi već duže vreme. Plan podele zdravstvenih troškova je kada grupa ljudi udružuje novac i plaća (jedni drugima) zdravstvene troškove.
Ovo je poput samoosiguranja jer grupa funkcioniše kao njihovo „osiguravajuće društvo“. Doprinosi se udružuju i obično se ulažu radi prikupljanja kamata na udružena sredstva. Dobro funkcioniše kada učesnici novac koriste samo za velike medicinske troškove.
Ministarstvo podele zdravstvene zaštite (HCSM) je kada grupa ljudi koja deli slična uverenja odluči da kreira plan podele zdravstvenih troškova. HCSM je neprofitni entitet, a ne osiguravajuće društvo. Važno je napomenuti da ovi planovi mogu imati ograničenja koja obično ne biste pronašli u planovima osiguravajućih društava.
Na primer, ograničenja postupaka grupa smatra moralno neprihvatljivim. Postoje verske grupe koje se uspešno koriste ovim modelom. Primeri zdravstvenih planova za grupnu podelu troškova su Medi-Share i Samaritan Ministries i sl.

Kartice za popust zdravstvenog osiguranja

Kartice sa popustom za zdravstveno osiguranje omogućavaju članu da koristi pogodne jeftine zdravstvene usluge. To nije plan osiguranja, ali postoji mogućnost da istražite da li ste sagledali sve moguće opcije, uključujući tržište zdravstvene zaštite.
Karticom sa popustom plaćate malu mesečnu članarinu tako da ćete, kada odete kod lekara ili u bolnicu, dobiti popust na svoje usluge. Budući da to nije plan osiguranja, i dalje na kraju plaćate sve svoje medicinske troškove, ali možete dobiti popust. Ako odaberete ovu opciju, i dalje biste trebali raditi na postizanju zdravstvenog osiguranja.

Izvor: The Balance 

COMMENTS

WORDPRESS: 0