4 načina kako možete postati državljanin SAD. Ovo su koraci na putu do američkog pasoša

4 načina kako možete postati državljanin SAD. Ovo su koraci na putu do američkog pasoša

Evo kada možete očekivati novac za povraćaj poreza ove godine
USCIS će od sada ubrzano obradjivati H-1B vize
5 razloga zbog kojih IRS može pokrenuti poresku reviziju vašeg povraćaja poreza

Doseljenici širom sveta imaju viziju američkog sna. Dolazak u zemlju prilka je samo prvi korak na dugom putu ka dobijanju državljanstva. Većina imigranata legalno dolazi u Ameriku dobijanjem zelenog kartona (postajući legalni stalni stanovnik).
Iako je podnošenje zahteva za zeleni karton najčešći način za sticanje američkog državljanstva, postoje i drugi načini za to. Postoje četiri glavna načina za dobijanje američkog državljanstva:
⦁ Državljanstvo kroz naturalizaciju
⦁ Državljanstvo kroz sklapanje braka
⦁ Državljanstvo preko roditelja
⦁ Državljanstvo uz pomoć vojske

zelene karte chicago glasnik

#1 Dobijanje državljanstva kroz proces naturalizacije

Zeleni karton je ključni u procesu postajanja naturalizovanog građanina. Imati zeleni karton tehnički znači da zakonito imate stalno prebivalište u Sjedinjenim Državama. Možete slobodno živeti i raditi širom zemlje.
Možda možete dobiti zeleni karton:
⦁ Ako već imate rođaka koji legalno živi u Americi. On vas može sponzorisati. Američki državljanin može odmah sponzorisati supružnika, nevenčanu decu mlađu od 21.godine i roditelje. Vreme čekanja koju ova rodbina mora da čeka je minimalno. Američki državljani takođe mogu sponzorisati braću i sestre, nevenčanu decu stariju od 21.godine i odraslu decu u braku. Ova rodbina će morati da sačeka nekoliko godina da bi dobila zeleni karton.
⦁ Ako imate kvalifikovanu ponudu za posao. Ako se selite u Sjedinjene Države radi tarjnog posla, vaš poslodavac može da vam zatraži zeleni karton. Imigrantima koji pokažu izuzetne sposobnosti nije potreban sponzor i mogu sami podneti molbu.
⦁ Ako ste legalno u Sjedinjenim Državama kao izbeglica ili azilant. Ako se nalazite u nekoj od ovih kategorija i godinu dana živite u Americi, možete zatražiti zeleni karton.

Zahtevi za boravak

Uslovi za boravak koje je odredila USCIS (Američka služba za državljanstvo i imigraciju) osiguravaju da ste živeli i živite u zemlji dok ste vlasnik zelenog kartona.
⦁ Morate dokazati da ste imali stalni dom u Americi najmanje pet godina neposredno pre datuma kada ste podneli zahtev za naturalizaciju. Dakle, ako želite da se prijavite za naturalizaciju u maju 2018.godine, morate biti vlasnik zelenog kartona od maja 2013.godine
⦁ Moraćete da dokažete da ste fizički prisutni u Sjedinjenim Državama dve i po godine od navedenih pet godina. to znači da ćete morati da dokažete da ste bili fizički prisutni u zemlji dve i po godine
⦁ Takođe morate da dokažete da najmanje 30 meseci živite u istoj državi ili okrugu USCIS-a.

Lični zahtevi

Lični zahtevi za naturalizaciju osiguravaju da imate dovoljno godina, da ste dobra osoba i da razumete jezik i američku Vladu.
⦁ Na dan podnošenja prijave za naturalizaciju, morate imati najmanje 18 godina
⦁ Vaše znanje čitanja, pisanja i govora engleskog jezika će se proceniti na testu za državljanstvo
⦁ Takođe ćete morati da znate osnove američke vlade i istoriju Sjedinjenih Država
⦁ Na kraju, morate biti osoba dobrog moralnog karaktera. To znači da ste osoba koja poštuje zakon i koja će biti član društva kome aktivno doprinosi

Popunite svoju prijavu za naturalizaciju

Prvi korak je popunjavanje prijave. Obrazac USCIS-a koji morate da popunite se zove Obrazac N-400, Prijava za naturalizaciju. Prijava se može popuniti onlajn pomoću softvera FileRight. Program pojednostavljuje prijavu, olakšava razumevanje i proverava vaše odgovore na uobičajene greške koje se dešavaju tokom popunjavanja.
⦁ Vaša prijava će sadržati dodatne dokaze. U suštini, to znači da morate dokazati doređene odgovore koje ste dali u svojoj prijavi. Na primer, da biste dokazali da imate legalni stalni boravak, moraćete da dostavite kopiju zelenog kartona. FileRight će raščlaniti do detalja koji dokumenti su vam potrebni.
⦁ Od maja 2018.godine, naknada za prijavu iznosi 640 dolara i ova cifra bi mogla da se poveća. Takođe ćete morati da platite biometrijsku naknadu koja iznosi 85 dolara. Plaćanje čekom treba adresirati na „Odeljenje za Nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Država“ (U.S. Department of Homeland Security). Ako to ne kopirate tačno, može doći do odbijanja vaše prijave.
⦁ Nakon popunjavanja vaše prijave, FileRight će vam dostaviti paket za prijavu koji će sadržati personalizovana uputstva o tome kako pravilno sastaviti vašu prijavu.

biometrijska provera chicago glasnik

Zakazana biometrija

Biometrija jednostavno znači – informacije o vama. Većina podnosilaca zahteva za državljanstvo moraće da preda fotografiju, elektronski potpis i otiske prstiju tokom sastanka zakazanog za biometriju.
⦁ Informacije se koriste za proveru prošlosti i za osiguravanje da ste osoba za koju tvrdite da jeste.

Spremanje za test državljanstva

Deo intervjua za državljanstvo uključuje i test. Službenik USCIS-a će vas pitati o vašoj prijavi i vašoj prošlosti. Ovo je takođe vreme kada ćete polagati test engleskog jezika i građanskog prava. Ovo je poslednji korak pre donošenja konačne odluke u vezi sa vašim državljanstvom, pa je važno biti spreman.
FileRight nudi kurs za pripremu za državljanstvo, plus mnošto informacija da biste tačno znali kako da se pripremite za ovaj test.

Intervju za državljanstvo

Nakon zakazanog sastanka za biometriju, dobićete pismo u kojem ćete saznati vreme i datum vašeg razgovora o državljanstvu. Na intervjuu ćete polagati testove iz engleskog jezika i državljanstva.
Zajedno sa datumom i vremenom intervjua, dobićete i kontrolnu listu dokumenata koje ćete doneti na intervju. Ne zaboravite ih!

Položite zakletvu na vernost

Ovo je poslednji korak procesa naturalizacije. Poziv za ceremoniju naturalizacije dobićete takođe poštom. Na poleđini Obrasca 455, moraćete da odgovorite na pitanja na poleđini i pregledate ih sa oficirom tokom ceremonije naturalizacije.
⦁ Nakon polaganja zakletve i završetka ceremonije naturalizacije, dobićete potvrdu o naturalizaciji.
⦁ Veoma je važno da ovaj dokument čuvate na sigurnom mestu jer je to vaš dokaz o državljanstvu.

pitanja za intervju zelena karta amerika chicago glasnik

#2 Državljanstvo putem sklapanja braka

Ako ste u braku sa američkim državljaninon, možete da se prijavite za zeleni karton podnošenjem obrasca I-130 (Petition for an Alien Relative). Obracac I-130 uspostavlja odnos između vas i vašeg supružnika imigranta. Brak ćete morati da dokažete podnošenjem dokumenata kao što je venčani list.
⦁ Ako vaš supružnik imigrant već legalno živi sa vama u Sjedinjenim Državama, oni mogu prilagoditi status istovremeno sa popunjavanjem obrasca I-130. drugi obrazac koji se mora popuniti je Obrazac I-485, Zahtev za registraciju stalnog boravka ili prilagođavanje statusa. Oba formulara se mogu predati zajedno.
⦁ Ako je vaš imigrantski supružnik izvan Sjedinjenih Država, moraće da sačeka da viza bude dostupna a zatim da prisustvuje razgovoru u ambasadi ili konzulatu. Kada imigracioni supružnik bude primljen u Sjedinjene Države, oni mogu podneti zahtev za prilagođavanje statusa podnošenjem obrasca I-485.

Intervju supružnika

O braku ćete morati da razgovarate sa zvaničnikom. Američka Vlada čini sve što može da spreči prevare u vidu sticanja državljanstva putem braka. Razgovor o braku se sastoji od službenika koji postavlja lična pitanja kako bi utvrdio da li je vaš brak stvaran li ne. Možete očekivati pitanja o:
⦁ Vaša istorija odnosa
⦁ Pitanja o tome ko je odgovoran za račune u kući ili kuvanje
⦁ Lični podaci poput rođendana
⦁ Detaljna pitanja o vašem venčanju

Zahtevi boravka

Supružnik imigrant neće moći da se prijavi za naturalizaciju odmah po dobijanju zelenog kartona. Postoje uslovi boravka koji se moraju prethodno ispuniti.
⦁ Morate imati zeleni karton najmanje tri godine pre nego što se prijavite za naturalizaciju.
⦁ Tokom te tri godine morate biti stalni stanovnik Sjedinjenih Država i dokazati da ste bili fizički prisutni u zemlji najmanje godinu i po dana.
⦁ Vaš supružnik mora da je biti državljanin Amerike tokom te tri godine i morali ste živeti kao bračni par za to vreme.
⦁ Takođe morate da živite tri meseca u državi ili USCIS okrugu koji će obrađivati vašu prijavu.

Lični zahtevi

Ovi zahtevi su slični zahtevima koje većina imigranata mora da ispuni da bi posali naturlizovani građani.
⦁ Morate imati najmanje 18 godina
⦁ Morate govoriti, čitati i pisati engleski jezik
⦁ Morate legalno ući u Sjedinjene Države. Imigranti bez dokumenata koji stupe u brak sa američkim državljaninom ne mogu tako lako podneti zahtev za državljanstvo
⦁ Morate biti osoba dobrog moralnog karaktera. To znači da ste generalno dobra osoba koja plaća porez, alimentaciju i nije prekršila nijedan ozbiljan zakon

americki pasos chicago glasnik

Prijava za naturalizaciju

Dan kada ispunite sve prethodno navedene uslove je dan kada postajete poželjan kandidat za prijavljivanje za naturalizaciju. Obrazac USCIS-a koji morate da popunite se zove Obrazac N-400, Prijava za naturalizaciju. Prijava se može popuniti onlajn pomoću softvera FileRight. Program pojednostavljuje prijavu, olakšava razumevanje i proverava vaše odgovore na uobičajene greške koje se dešavaju tokom popunjavanja.
⦁ Vaša prijava će sadržati dodatne dokaze. U suštini, to znači da morate dokazati doređene odgovore koje ste dali u svojoj prijavi. Na primer, da biste dokazali da imate legalni stalni boravak, moraćete da dostavite kopiju zelenog kartona. FileRight će raščlaniti do detalja koji dokumenti su vam potrebni.
⦁ Od maja 2018.godine, naknada za prijavu iznosi 640 dolara i ova cifra bi mogla da se poveća. Takođe ćete morati da platite biometrijsku naknadu koja iznosi 85 dolara. Plaćanje čekom treba adresirati na „Odeljenje za Nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Država“ (U.S. Department of Homeland Security). Ako to ne kopirate tačno, može doći do odbijanja vaše prijave.
⦁ Nakon popunjavanja vaše prijave, FileRight će vam dostaviti paket za prijavu koji će sadržati personalizovana uputstva o tome kako pravilno sastaviti vašu prijavu.

Zakazana biometrija

Nemojte preskočiti zakazanu biometriju. Vlada će vam poslati pismo u kojem će vam reći gde morate da prisustvujete svom zakazanom biometrijskom sastanku. Biometrija znači informacija o vama. Prikupljaće se otisci prstiju, fotografije i elektronski potpis. Podaci će se koristiti za proveru prošlosti i da bi Vlada bila sigurna da ste osoba za koju tvrdite da jeste.
Intervju za državljanstvo

Moraćete da prisustvujete intervjuu za državljanstvo. Ovaj intervju je jedan od poslednjih koraka pre nego što se donese odluka u vezi vašeg državljanstva. Službenici za imigraciju će vas pitati o vašoj prošlosti i prijavi N-400. dobićete kontrolnu listu dokumenata koje morate poneti za intervju. Ne zaboravite ih!
⦁ Tokom razgovora ćete polagati test za državljanstvo. To znači polaganje testa engleskog jezika i građanskog prava.
⦁ Bićete zamoljeni da čitate i pišete na engleskom jeziku. Takođe će vam biti postavljena osnovna pitanja o istoriji Sjedinjenih Država i načinu rada Vlade.

Položite zakletvu na vernost

Poslednji korak u ovom dugom procesu jeste polaganje zakletve na vašoj ceremoniji naturalizacije. Obrazac 455 ćete dobiti poštom i on će vam reći kada i gde će biti vaša ceremonija naturalizacije. Kada završite sa ceremonijom, dobićete sertifikat o naturalizaciji. Ovaj dokument je važno čuvati jer je to dokaz vašeg državljanstva.

Kako izgleda test za dobijanje američkog pasoša? chicago glasnik

#3 Državljanstvo preko roditelja

Ako su oba vaša roditelja državljani Sjedinjenih Država i u braku, postajete državljanin Sjedinjenih Država čak i ako ste rođeni izvan Amerike. Jedan od vaših roditelja bi morao živeti u Sjedinjenim Državama pre rođenja deteta.
Jedan roditelj kao građanin Sjedinjenih Država

Ako je jedan roditelj američki građanin, i dalje možete dobiti američko državljanstvo. Da bi se kvalifikovali, roditelji oba deteta moraju biti međusobno venčani. Roditelj američkog državljanina takođe mora biti fizički prisutan na teritoriji ili državi najmanje pet godina pre rođenja deteta.
⦁ Dve od broja navedenih godina moraju biti pre nego što je roditelj američkog državljanina navršio 14 godina
⦁ Datum rođenja deteta mora biti 14.novembra 1986.godine ili kasnije
⦁ Roditelj američki državljanin se i dalje može kvalifikovati ako je proveo vreme van Amerike služeći u Oružanim snagama, radeći za američku Vladu ili kao zaposleni u određenim međunarodnim organizacijama

Nevenčani roditelji

Ako su roditelji nevenčani, dete bi i dalje moglo dobiti državljanstvo prema sledećim scenarijima, prema USCIS-u:
⦁ Majka deteta mora biti državljanin Amerike u momentu rođenja deteta i da je fizički prisutna u Americi najmanje godinu dana
⦁ Biološki otac deteta je državljanin Amerike u trenutku rođenja. Otac mora da ima jasne dokaze da je biološki otac. Otac takođe mora obećati da će pružati finansijsku podršku, u pisanoj formi, sve dok dete ne napuni 18 godina. Takođe, otac mora da je proveo 5 godina u Americi, od kojih su dve godine provedene pre nego što je otac napunio 14 godina

Državljanstvo nakon rođenja

Državljanstvo možete dobiti odmah po rođenju. Ako je dete rođeno nakon 27.februara 2001.godine, može postati državljanin Amerike ako ispuni sledeće kriterijume:
⦁ Jedan od roditelja mora biti državljanin Amerike
⦁ Dete mora biti mlađe od 18 godina
⦁ Roditelj koji je legalni građanin mora imati zakonsko i fizičko starateljstvo nad detetom
⦁ Dete mora živeti u Americi
⦁ Drugi kriterijumi postoje za decu koja su rođena pre 27.februara, 2001.godine

Državljanstvo kroz usvajanje

Neka deca procesom usvajanja mogu postati državljani Amerike. Roditelji koji usvoje decu i žele da ona postanu državljani, moraju imati zakonsko i fizičko starateljstvo nad detetom. Dete može postati američki građanin ako je ispunjen jedan od sledećih kriterijuma:
⦁ Ako roditelji sa detetom legalno žive u Americi najmanje dve godine a dete je usvojeno pre nego što je napunilo 16 godina
⦁ Dete je moralo biti primljeno u Sjedinjene Države kao siroče (IR-4) ili usvojenik Konvencije (IH-4) koje je stiglo na usvajanje. Roditelji moraju usvojiti dete pre nego što ono napuni 18 godina
⦁ Dete je usvojeno izvan Amerike pre nego što je napunilo 18 godina i primljeno u Ameriku kao siroče (IR-3) ili usvojenik Konvencije (IH-3).

#4 Državljanstvo putem vojske

Ako ste časno služili u Oružanim snagama, mogli biste da podnesete zahtev za naturalizaciju. Neki od zahteva slični su zahtevima petogodišnjih vlasnika zelenih kartona.

Lični zahtevi

Lični zahtevi u procesu naturalizacije kroz službu u vojsci su veoma slični zahtevima petogodišnjih vlasnika zelenih kartona.
⦁ Morate biti osoba dobrog moralnog karaktera. To znači da niste osuđivani ni za jedan težak zločin i da ste osoba koja plaća porez, alimentaciju i koja je uzoran građanin u svojoj zajednici.
⦁ Morate imati najmanje 18 godina
⦁ Morate govoriti, pisati i čitati engleski jezik
⦁ Morate imati osnovno razumevanje istorije američke Vlade i istorije Amerike

Služenje tokom perioda neprijateljstava

Postoje različiti zahtevi ako ste služili vojsku u vreme mira ili neprijateljstava. Sjedinjene Države su u periodu neprijateljstava od 11.septembra, 2001.godine.
⦁ Lice koje služi tokom perioda neprijateljstva može se odmah prijaviti za naturalizaciju
⦁ Moraju časno odslužiti vojni rok
⦁ Uslovi boravka se možda neće primenjivati

Služenje tokom perioda mira

Za one koji su služili u periodu mira, zahtevi su drugačiji. Možete se prijaviti za naturalizaciju ako ste:
⦁ Služili časno najmanje jednu godinu
⦁ Imate zeleni karton
⦁ Ako ste podneli prijavu tokom služenja vojske ili u roku od šest meseci od otpusta

Popunite svoju prijavu

Večina vojnih postrojenja će imati kontakt osobu koja se može pitati o procesu naturalizacije. Moraćete da popunite Obrazac N-400, Zahtev za naturalizaciju, i Obrazac N-426, Zahtev za potvrdu vojne ili pomorske službe. Obrazac N-426 delom dokazuje da ste časno služili u Oružanim snagama.
⦁ Naknada za prijavu će vam biti izuzeta
⦁ Možete pitati USCIS bilo koje pitanje u vezi službe u vojsci i naturalizacije telefonom na broj 1-877-247-4645
⦁ Možete takođe kontaktirati USCIS putem emaila, na ⦁ militaryinfo.nsc⦁ @⦁ dhs.gov

Položite zakletvu na vernost

Svako ko želi da postane američki građanin, mora da pokaze svoju vezanost za američki Ustav polaganjem zakletve na vernost. Kada to završite, dobićete potvrdu o naturalizaciji. Taj dokument je veoma važan jer dokazuje vaš status američkog državljanina.

Izvor: Fileright

COMMENTS

WORDPRESS: 0