5 najčešćih razloga odbijanja za zelenu kartu na osnovu braka

5 najčešćih razloga odbijanja za zelenu kartu na osnovu braka

Evo kako da zaradite novac bez fiksnog radnog vremena. Ovo su najbolji dodatni poslovi u Americi.
USCIS: Velika kašnjenja u štampanju zelenih karata i radnih dozvola
Tramp najavio novi izvršni nalog za promenu imigracionih zakona

Ako ste legalno ušli u Sjedinjene Države i u braku ste sa američkim državljaninom, imate pravo da podnesete zahtev za prilagođavanje statusa (stalni boravak). Proces započinjete podnošenjem Obrasca I-130, zajedno sa Obrascem I-485 i potrebnim pratećim dokumentima. Kada se sve podnese kako treba, Služba za državljanstvo i imigraciju (USCIS) će odlučiti o vašem slučaju – poslednji korak je zakazivanje intervjua za zelenu kartu.

Nažalost, nije svakom supružniku američkog državljanina odobrena zelena karta zasnovana na braku. U nastavku teksta su uobičajeni razlozi za odbijanje.

Nemogućnost da se dokaže bona fide (verodostojnost) braka

Pre nego što dodeli zelenu kartu na osnovu braka, USCIS će ispitati da li je sam brak pravi, a ne prevara kako bi se obezbedio status stalnog boravka. Pored podnošenja izvoda iz matične knjige venčanih i dokaza da su svi prethodni brakovi okončani pre vašeg trenutnog braka, vi i vaš supružnik ćete morati da dostavite dokaz da delite zajednički život.

Dokazi mogu uključivati vlasničke odnose, ugovore, zakupe ili hipoteke na zajedničku imovinu; zajedničke poreske prijave; zajedničke polise automobilskog, zdravstvenog ili kućnog osiguranja; i polise životnog osiguranja u kojima se međusobno navode kao primarni korisnici. Ako vi i vaš supružnik imate dete zajedno, izvod iz matične knjige rođenih ili dokument o usvajanju u kojem ste oboje navedeni kao roditelji su veoma ubedljiv dokaz da je vaša veza prava. Pored toga, fotografije sa venčanja, detalji medenog meseca, kartice i pisma koja ste primali na istoj adresi dok ste bili par, mogu pružiti potkrepljujuće dokaze o bona fide braku.

Takođe ćete morati da odgovorite na pitanja o vašoj vezi i braku na intervjuu za zelenu kartu. Ovo omogućava sudiji da utvrdi da li je vaš brak bona fide ili ne. Da vas advokat pripremi za ovaj intervju je izuzetno važno i značajno će povećati šanse da na intervjuu ništa ne pođe po zlu što je moglo da se izbegne.

Zdravstveni razlozi

Podnosioci zahteva za zelenu kartu moraju da pokažu da ne predstavljaju opasnost za američko društvo po zdravlje, finansije, bezbednost, kršenje imigracije ili krivična dela. Što se tiče zdravlja, možete se smatrati neprihvatljivim za prijem ako imate zaraznu bolest od značaja za javno zdravlje ili ako ne možete da dokažete da ste primili medicinski i po uzrastu sve priklade vakcine protiv bolesti koje se mogu sprečiti vakcinom. Trenutno, ova lista uključuje zauške, boginje, rubeolu, dečiju paralizu, tetanus i difeteriju, pertusis, haemophilus infuenzae tip B (HIB), sezonski grip, heptatitis A i B, rotavirus, meningokoknu bolest, varičelu, zapaljenje pluća.  Vaša prijava zahteva lekarski pregled, tokom kojeg možete zatražiti vakcine koje vam nedostaju.

Pored toga, neprihvatljivi su podnosioci zahteva sa štetnim ponašanjem povezanim sa fizičkim ili mentalnim poremećajem, kao i podnosioci zahteva za koje se utvrdi da su narkomani ili zavisnici od narkotika.

Finansijski razlozi

USCIS će vas smatrati neprihvatljivim ako veruje da ćete verovatno postati „javni teret“ ili neko ko prvenstveno zavisi od vlade za izdržavanje (primalac socijalne pomoći). USCIS će zahtevati da podnosilac zahteva (vaš supružnik državljanin Sjedinjenih Država) dokaže da ima dovoljan prihod ili imovinu da vas izdržava. Podnosilac zahteva, koji mora da podnese Obrazac I-864, Izjava o podršci, mora pokazati da ispunjava najmanje 125% američkih smernica o siromaštvu da bi vas sponzorisao. Ako prihod vašeg supružnika opadne, ili on ili ona imaju značajnu imovinu kao što su nekretnine ili određene investicije, ovo se može primeniti kao dopuna prihoda. Međutim, ako i ovo ne uspe, biće potreban zajednički sponzor – bilo koji američki državljanin ili stalni stanovnik koji ispunjava 125% američkih smernica o siromaštvu. Važno je da vaš slučaj bude pravilno pripremljen kako biste pokazali da podnosilac peticije ispunjava ovaj uslov ili da vas zajednički sponzor kvalifikuje.

Imigracioni prekršaji

Generalno, da biste prilagodili svoj status stalnom boravku, morate biti prisutni u Sjedinjenim Državama nakon što vas „pregleda i primi“ ili „pregleda i odobri“ službenik za imigraciju. Sticanje ulaska nezakonito ili putem prevare ili namernog lažnog predstavljanja ili zloupotrebe uslova i odredbi vaše vize su osnov za neprihvatljivost i stoga može dovesti do odbijanja vašeg zahteva za prilagođavanje statusa (stalnog boravka). Isto važi i za strane državljane koji možda imaju zabranu od 3 ili 10 godina zbog svog nezakonitog prisustva u Sjedinjenim Državama i naknadnog odlska i mogućeg ponovnog ulaska. Važno je da detaljno pregledate svoju istoriju imigracije sa svojim advokatom za imigraciju pre nego što podnesete zahtev za prilagođavanje statusa kako biste utvrdili da li je vaša prošla imigraciona istorija rezultirala nekim osnovama za neprihvatljivost.

Krivična istorija

Krivična istorija je još jedan faktor koji može dovesti do uskraćivanja vašeg odobrenja za promenu statusa. Osuđenost za krivično delo koje uključuje moralnu dilemu ili kontrolisane supstance se obično kvalifikuje kao osnov za neprihvatljivost. Iako pojam „zločin koji uključuje moralnu dilemu“ nije jasno definisan, on se generalno odnosi na ponašanje koje šokira javnu savest kao da je inherentno loše, podlo ili pokvareno, i u suprotnosti sa moralnim načelima. Zločini za koje su sudovi presudili da uključuju moralnu nepristojnost u slučajevima imigranata uključuju zlostavljanje supružnika, zlostavljanje dece, pljačku i prevaru, između ostalih teških krivičnih dela. Za druga krivična dela, imigranti koji su osuđeni za dva ili više krivičnih dela sa ukupnom kaznom od pet godina ili više se smatraju neprihvatljivim. Na primer, nekome sa višestrukim DUI osudama (vožnja pod uticajem supstanci) može biti odbijena prijava.

Iz ovih razloga, važno je da pregledate svoju krivičnu istoriju sa svojim advokatom za imigraciju kako bi on ili ona mogli pravilo da utvrde da li vaše prilagođavanje statusa može zahtevati odricanje (waiver) ili da li prilagođavanje statusa može da se nastavi bez odricanja.

 

Izvor: Americanvisas.net

COMMENTS

WORDPRESS: 0