5 razloga zbog kojih IRS može pokrenuti poresku reviziju vašeg povraćaja poreza

5 razloga zbog kojih IRS može pokrenuti poresku reviziju vašeg povraćaja poreza

Od prvog oktobra podnosioci obrasca I-539 više neće plaćati biometrijske usluge
Evo kako izgleda građanski test za dobijanje američkog državljanstva. Testirajte svoje znanje o američkoj istoriji
Amerika menja testove za državljanstvo: Teži put za one koji ne govore engleski

Od miliona poreskih obveznika koji su prijavili svoje poreze za 2020.godinu, nekoliko onih koji nemaju sreće Poreska uprava, iz mnoštva razloga, može izdvojiti prijavu za reviziju.
Ova opcija, međutim, nije toliko verovatna.
U fiskalnoj godini 2019. revizirano je samo 0,45% pojedinačnih poreskih prijava, prema podacima agencija, stopi koja je značajno opala u poslednjoj deceniji zbog smanjenja osoblja i budžeta. Međutim, određena „crvena“ upozorenja mogu povećati verovatnoću da upadnete u tu grupu ’nesrećno’ izvučenih prijava, rekli su stručnjaci.
Manje od 1% ljudi je pod revizijom“, rekla je Lisa Greene Lewis, poreski stručnjak, za Yahoo Money. „Mnogo puta ljudi mogu nešto primiti od poreske uprave i misle, samo zato što je to pismo, da je u pitanju revizija. Međutim, ponekad postoje pisma za prilagođavanje“.
Poreska uprava šalje pismo za prilagođavanje kada ste pogrešno izračunali porez ili ako ste prijavili male iznose svog prihoda, međutim ovo ipak nije revizija. Dopisna revizija – a ne potpuno ispitivanje – se vrši putem pošte i možda će biti potrebno da pružite dodatne informacije. Revizija korespondencije se može pretvoriti u ličnu reviziju ako pitanja postanu složenija.
Najbolji način za sprečavanje revizije je izbegavanje poreskih scenarija koji prvi privlače pažnju Poreske uprave.

Evo pet načina za to.

(Ne)prijavljivanje poreza

Jedan pokretač revizije je kao izuzmete neke izvore prihoda ili prijavite manji iznos prihoda nego što ste stvarno dobili.
„Neprijavljivanje prihoda bi verovatno bilo prvo crveno upozorenje“, navela je Greene Lewis-ova. „Ovo je kao da namerno prijavljujete svoj prihod tačno do 5.000 dolara“.
Ako zaboravite obrazac ili nenamerno izostavite mali deo prihoda, možda nećete biti pod opasnošću od revizije. Ali ako postoji veća razlika između dohotka koji ste stvarno zaradili i onoga što ste prijavili u prijavi– i ako je to namerno – veće su šanse da ćete možda dobiti obaveštenje za reviziju.
Kompanije koje isplaćuju vaš prihod – od poslodavaca do onih koji distribuiraju prihod od investicija – takođe prijavljuju taj prihod Poreskoj upravi. To znači da agencija može otkriti neusklađenost između onoga što Poreska uprava ima za vaš prihod u odnosu na ono što prijavite u prijavi.
Poreska uprava se obično može vratiti i pregledati vaše prijave u poslednje tri godine ako postoji neslaganje. Ako ste namerno izostavili prihod, agencija može da pregleda vaše prijave u poslednjih šest godina. U slučaju prevare, Poreska uprava se može vratiti koliko god želi unazad u vašoj istoriji, prema navodima Greene Lewis-ove.

 

Preuveličavanje poreskih odbitaka

Bez obzira na to da li potražujete odbitak poreza za posao poput troškova obroka i putnih troškova ili ličnih razloga poput dobrotvornih donacija, od Poreske uprave možete dobiti obaveštenje ako im se učini da se iznos na koji polažete pravo ne poklapa sa vašim prihodom, rekla je Greene Lewis.
IRS sistem koji iskorenjuje sumnjive poreske prijave može označiti povraćaj koji ima odbitke koji su previsoki za prijavljeni nivo prihoda u poređenju sa drugim sličnim prijavama.
Mešanje poslovnih i ličnih troškova takođe može biti crvena zastava za Poresku upravu. Neki odbici poreza za mala preduzeća koji bi mogli predstavljati problem ako budu nesrazmerni vašem prihodu su, između ostalog, troškovi za vozila, kućnu kancelariju, hranu i zabavu.
Poreska prijava veoma obraća pažnju na dobrotvorne priloge. Agencija zna prosečnu donaciju po prihodima i velika odstupanja od toga mogu dovesti do alarma. Još jedno pitanje može privući pažnju Poreske uprave: nepodnošenje obrasca 8253 za bezgotovinske dobrotvorne donacije veće od 500 dolara.

chicago glasnik pomoc ugrozenima zbog korona virusa
Individue sa visokim primanjima

Šanse za reviziju se povećavaju sa vašim prihodima.
Iako je ukupna stopa revizije za 2018.godinu iznosila 0,6%, šanse za reviziju su bile mnogo veće za one koje imaju velike prihode. Za poreske obveznike koji prijavljuju prihod od 500.000 dolara do 1.000.000, bila je gotovo dvostruko veća šansa da budu revizovani, sa 1,1%. Ta stopa se popela na 2,2% za poreske obveznike koji zarađuju od 1.000.000 do 5.000.000 dolara. Oni koji zarađuju od 5-10.000.000 dolara su imali stopu revizije od 4,2% dok su oni koji zarađuju iznad tog praga imali najveću stopu od 6,7%.
Poreski obveznici sa višim prihodima često imaju složenije poreske prijave koje verovatno uključuju jednu ili više revizionih crvenih upozorenja.

 

Potraživanje izdržavanog lica

Samo jedan roditelj sme da polaže pravo na dete na osnovu poreza, čak i ako roditelji porez prijavljuju odvojeno.
„Možda postoji par koji ima dete, a oni možda nisu zajedno i ne razgovaraju o tome ko će navesti dete u svojoj prijavi“, navela je Greene Lewis-ova. „Ako oboje pokušavaju da polažu pravo na dete, ljudi vide pitanja zavisnosti“.
U ovom slučaju, Poreska služba može poslati revizionarsko pismo kako bi utvrdio koji poreski obveznik ima pravo da zahteva dete kao izdržavano lice. Dete se može tražiti kao izdržavano lice ako je mlađe od 19 godina ili je redovni student mlađi od 24 godine i živi sa vama duže od šest meseci kalendarske godine.

Strani računi i primanja

Ako se ne prijave strana finansijska imovina poput bankovnog računa, brokerske kuće ili zajedničkog fonda, Poreska uprava može zakucati na vrata.
Ako posedujete stranu imovinu vrednu više od 50.000 dolara za jednu datoteku i 100.000 dolara za zajedničke datoteke, morate popuniti obrazac 8938, identifikujući instituciju u kojoj se nalazi imovina i najveću vrednost te imovine u poslednjih godinu dana.
Pored toga, ako isključite prijavljivanje zarađenog prihoda u drugoj državi da ne bi došlo do duplog oporezivanja, Poreska uprava može pažljivo pregledati vašu prijavu radi bilo kakvih odstupanja. Američki državljani koji su verodostojni stanovnici strane države mogu isključiti do 107.600 dolara prihoda iz 2020.godine ako su u toj zemlji bili najmanje 330 punih dana tokom bilo kog perioda od 12 uzastopnih meseci.
Kada podnosite poresku prijavu, obavestite ili da li imate inostranih prihoda“, navela je Greene Lewis. „Ako niste zatražili taj prihod, to bi moglo biti upozorenje za njih da imate inostrani prihod“.

Izvor: Yahoo  

COMMENTS

WORDPRESS: 0