9 stvari koje vozači kamiona mogu da otpišu prilikom povraćaja poreza

9 stvari koje vozači kamiona mogu da otpišu prilikom povraćaja poreza

First FK Partizan summer camp in Florida – Partizanov letnji kamp na Floridi 2024.
Bioskop na vodi uskoro stiže u Majami
Uskoro svečano otvaranje renoviranog hotela Mondrian

Poreska sezona je iza nas. Iako vam poreska sezona možda nije omiljeno doba godine, ali želimo da vam pomognemo da to bude što bezbolnije. Odbici poreza za vozače kamiona su odličan način uštede novca na porezu. Postoje tri zlatna pravila za podnošenje poreza.

Korak br.1: Pronađite svoj obrazac

Korak br.2: Uštedite novac uz odbitak poreza za vozače kamiona

Korak br.3: Podnesite obrazac pre 15.aprila

truck driver tax deductions

Novac koji potrošite za posao na putu može povećati novac koji dobijete od poreza. Dakle, pažljivo evidentirajte sve troškove koji su povezani sa poslom. Ako ostanete organizovani, to vam može doneti veliku zaradu na porezu. Zapamtite, ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica, pitajte stručnjaka. Trucker-ov izveštaj je napravio ovu listu pouzdanih izvora koji poznaju prevoz. Mnoge poreske kompanije nude prvi besplatan razgovor koji vam može razjasniti sve zabrinutosti. Takođe, možete da koristite usluge poput Turbotax-a ili H&R Block-a kako biste olakšali podnošenje svega što je potrebno. Hajde da počnemo.

 

Korak br. 1: Pronađite svoj obrazac

Ako ste vozač kompanije, verovatno ćete dobiti obrazac W-2 do kraja januara. Obrazac W-2 izveštava o prihodima i godišnjim zaradama kamiondžija. Većina vozača kompanija će tada koristiti podatke iz W-2 da popuni 1040 ili 1040A za porez. Postoji i pojednostavljena verzija ovog obrasca koji se zove 1040EZ, ali morate ispuniti nekoliko uslova:

 1. Zaradite manje od 100.000 dolara godišnje
 2. Imate poreski status samca ili venčane prijave
 3. Odlučite da ne razdvajate odbitke

 

Postoji nekoliko odbitaka za transport koji će vam verovatno uštedeti novac, pa pažljivo razmislite pre nego što odaberete 1040EZ.

Ako ste vlasnik kompanije, najlakši način da prijavite svoj prihod je obrazac 1099. obrazac 1099 se koristi za prijavljivanje raznih prihoda. Ako ste napravili iskorak da biste postali vlasnik operatora, važno je da budete dobro organizovani. Ovaj obrazac vam omogućava da pažljivo razvrstavate troškove svog rada i odbijete ih od poreza. To vam je novac u novčaniku!

 

Korak br. 2: Uštedite novac uz odbitak poreza za vozače kamiona

Ovo su dobre vesti. Polaganje prava na odbitak poreza u vezi sa radom je važno. Smanjuje vam prilagođeni bruto prihod, a to znači da plaćate manje poreza.

Evo kako to funkcioniše: Džon godišnje zarađuje 75.000 dolara kao vozač kompanije (njegov „bruto prihod“). U mogućnosti je da zahteva odbitke za naknade za licencu i druge radne troškove koji iznose 6.500 dolara. Pošto je Džon već platio 6.500 dolara za ove troškove i nije mu vraćen novac, može da oduzme 6.500 dolara od svog ukupnog prihoda. Sada Džon plaća porez samo na 68.500 dolara (njegov „prilagođeni bruto prihod“ ili AGI). Niže prilagođeni bruto prihod znači da plaćate manje poreza. Prijavljujete bruto prihod, a zatim izračunajte prilagođeni bruto prihod na poreskim obrascima, ali oporezuje se samo prilagođeni bruto prihod.

Hajde sada da pronađemo odbitke poreza za vozače kamiona!

Ko može da zahteva ove odbitke?

Neke poreske olakšice važe samo za vlasnike vozače. Drugi su specifični za vozače kompanije. Generalno, lokalni vozači ne mogu da zahtevaju ove dobitke. Da biste zatražili ove odbitke, morate imati „poresku kuću“ – mesto gde vas Poreska uprava može kontaktirati. Obično je ovo vaša kućna adresa. Dobro pravilo je da ne možete da zahtevate ništa za šta vam vaša kompanija nadoknađuje novac (taj novac ste već dobili nazad).

Evo kratkog pregleda odbitka za koje se možete kvalifikovati.

Kategorija odbitka              Vlasnici vozači              Vozači kompanije
Planovi za mobilne telefone i naknade za internet                       Da                         Da
Lekarski pregledi                       Da                         Da
Naknade za licenciranje                       Da                         Da
Hrana na putu                       Da                         Ne
Popravke/održavanje kamiona                       Da                         Da
Članarina                       Da                         Da
Lični proizvodi                       Da                         Da
Troškovi goriva i putovanja (različito za vlasnike i vozače)                       Da                         Da
Standardni odbici koji ne uključuju kamione                       Da                         Da

 

Ključni nepriznati troškovi

Svi smo za uštedu novca, ali postoji nekoliko uobičajenih troškova koji se NE mogu odbiti. Vozači NE SMEJU odbiti od svog godišnjeg prihoda sledeće stvari:

 1. Troškove koje nadoknađuje vaš poslodavac
 2. Odeća koja se može prilagoditi svakodnevnom nošenju
 3. Troškovi putovanja na posao do sedišta kompanije. Međutim, mnoge kompanije ĆE nadoknaditi troškove putovanja na posao do dvorišta kamiona. Ako niste sigurni, pitajte kompaniju.
 4. Kućna telefonska linija
 5. Vlasnici vozači NE MOGU odbiti vreme provedeno na radu na svojoj opremi
 6. Vlasnici vozači NE MOGU odbiti prihod izgubljen kao rezultat ’praznog hoda’/neplaćene kilometraže. Međutim, vlasnici MOGU odbiti troškove nastale tokom upravljanja kamionom tokom tog vremena, poput goriva, putarine, vage, itd.
 7. Vlasnici NE MOGU odbiti za pauze.

 

9 odbitaka koje biste trebali uzeti u obzir (bitni detalji)

 1. Planovi za mobilne telefone i naknade za internet

cell phone

Nijedan vozač ne provodi značajnu količinu vremena na putu a da puno ne koristi telefon i internet. Srećom, IRS (Poreska služba) se slaže. Budući da većina vozača koristi svoj telefon i u lične i profesionalne svrhe, dozvoljeno vam je da odbijete 50% troškova telefona i interneta. Takođe možete odbiti celokupnu cenu novog telefona ili laptopa koji ste kupili ove godine. Troškovi komunikacije i tehnologije se zbrajaju i sada to možete pokazati i u porezu.

 1. Medicinski pregledi

Da li je vaš poslodavac zahtevao zdravstveni pregled? Odbijte troškove iz svog džepa! Da li ste posetili lekara zbog problema vezanog za posao? Odbijte troškove iz svog džepa! Uobičajeno medicinski troškovi nisu porezno priznati, ali u ovom slučaju se zapravo smatraju poslovnim troškovima. Vaše zdravlje je glavni prioritet, i lepo je videti da je to i uvaženo tokom poreske sezone.

 1. Naknade za licenciranje

Mogu se zahtevati svi troškovi koje platite za dobijanje i održavanje komercijalne vozačke dozvole (CDL). Pored toga, ako vaš poslodavac zahteva da nastavite školovanje, svi ti troškovi se takođe odbijaju. Poslovi kompanije koji nude plaćanje školovanja nikada nisu izgledali tako dobro!

 1. Hrana tokom putovanja

Vozačima koji provode duge sate na putu od kuće, dozvoljeno je da odbiju stopu dnevnice od 63 dolara dnevno. Poreska uprava shvata da puno vremena provodite za volanom, a troškovi hrane se zbrajaju! Za svaki dan na putu možete od godišnjeg prihoda odbiti 63 dolara. Ako planirate da zahtevate dnevnice, upoznajte detalje. Lokalni vozači ne smeju odbiti troškove hrane jer možete da jedete kod kuće nakon što se završi ruta.

 1. Popravke kamiona/održavanje

Mogu se zahtevati svi troškovi koje ste planirali za popravku ili održavanje vašeg kamiona i koji nisu nadoknađeni! Bez obzira jeste li vozač kompanije ili vlasnik, troškovi čišćenja i održavanja su odbitni. To može uključivati delove kamiona, sredstva za čišćenje, itd. Ali NE i troškove rada ako sami popravljate kamion.

 1. Članarine

Od većine vozača se zahteva da budu članovi sindikata ili druge kolektivne trasnportne grupe. Sve potrebne naknade za učešće u ovim grupama mogu se odbiti. Ako ste deo dodatnih transportnih grupa koje poslodavac ne zahteva, možda ćete i dalje moći odbiti troškove: možete da zatražite ovaj odbitak ako možete pokazati da to pomaže vašoj karijeri ili je redovno članstvo u industriji autoprevoza.

 1. Lični proizvodi

Lični proizvodi su obično male kupovine (koje se stvarno zbrajaju i prave trošak!) koje su neophodne na putu. To može uključivati skladište hrane (frižider), dnevnike, baterijsku lampu, specijalizovanu odeću, elektronsku opremu koja vam je potrebna za put (npr. GPS) i još mnogo toga. Pažljivo evidentirajte sve ove male troškove jer se oni zbrajaju u velikom iznosu i možete ih odbiti od poreza.

 1. Troškovi goriva i putovanja

Ako imate svoj kamion, možete da zatražite tačan broj pređenih kilometara na poslu. Takođe možete zahtevati troškove povezane sa vozilom, uključujući održavanje (videti navedeno), premije osiguranja i kamate na zajam.

Za većinu vozača, ako su vam troškovi goriva više od 100 dolara i ako vam kompanija ne nadoknadi troškove, možete odbiti trošak. Takođe možete zahtevati sve troškove iz naplatnih kućica, parkinga i smeštaja koje vaš poslodavac ne nadoknađuje. Pogotovo sa promenom cene goriva, ovo često predstavlja ogromnu uštedu novca na vašem porezu.

 1. Standardni odbici koji ne uključuju kamione

Pored posebnih odbitaka za kamione koje imate pravo da zahtevate kao kamiondžija, ne zaboravite i na uobičajene odbitke koji nisu povezani sa vašim poslom. To može između ostalog da uključuje stvari kao što su poreski krediti za decu, krediti za učenje tokom čitavog života i briga o deci ili izdržavanoj deci.

 

Korak br. 3: Prijavite se pre 15.aprila

Vreme je! Dodali ste troškove i završili sve papire. Do predaje obrazaca ćete znati da li treba da pošaljete ček ili ćete dobiti povraćaj sredstava. Porez možete podneti elektronskim putem ili poštom ukoliko su predati do 15.aprila.

I uz to, zavalite se i opustite! Porez je gotov za još jednu godinu!

 

Izvor: Drivemyway

COMMENTS

WORDPRESS: 0