Advance Parole – Kada i na koji način možete da aplicirate za ovaj putni dokument

Advance Parole – Kada i na koji način možete da aplicirate za ovaj putni dokument

Vozačke dozvole iz 5 saveznih država više nisu važeće u Floridi
Rekordan zastoj: Više od 3 miliona imigracionih aplikacija je na čekanju
USCIS – Veći broj imigranata moći će do druge zelene karte bez intervjua

Da li ste znali da možete napustiti Sjedinjene Države i legalno se vratiti se u Ameriku ukoliko niste američki državljanin i ako nemate Zelenu kartu? 

Ukoliko ste legalno u Americi, imate dozvolu za rad i nalazite se u nekom imigracionom procesu možete aplicirati za dokument koji će vam pružiti mogućnost privremenog izlaska sa američke teritorije. Putni dokument koji vam pruža ovu mogućnost naziva se Advance Parole. Imajte na umu da vam povratak u Ameriku nije zagarantovan čak i u slučaju ispravne dokumentacije. U svakoj od mogućnosti, vi ste i dalje subjekt provere Službe za imigraciju ili generalnu proveru na mestu ulaska u zemlju kako bi se utvrdilo da li se poželjan kandidat za ulazak u zemlju.

U daljem tekstu donosimo vam više detalja o tome kako, kada i na koji način možete da aplicirate za ovaj dokument.TSA Chicago Glasnik

Iako ste već stalni stanovnik (odnosno imate Zeleni karton), i dalje ste subjekt provere zvaničnika Imigracionog odeljenja.

Sa kojim sve dokumentima možete da putujete izvan SAD?

Pre nego što se odlučite da izađete van granica  Sjedinjenih Država, ono što morate znati jeste koja dokumenta su vam potrebna da biste ponovo ušli u Ameriku kao i da razumete da li će i na koji način vaš odlazak negativno uticati na vašu prijavu za imigracione benefite tokom vašeg imigracionog procesa.

Ono što je jako važno da znate, bilo koja osoba koja nije stanovnik Sjedinjenih Američkih Država ili građanin sa prebivalištem u Americi je subjekt imigracione provere svaki put kada se ulazi u Sjedinjene Države, iz bilo kog mesta van njenih granica.
Iako ste već stalni stanovnik (odnosno imate Zeleni karton), i dalje ste subjekt provere zvaničnika Imigracionog odeljenja. Ako, tokom takve provere, bude utvrđeno da postoje razlozi zbog kojih ulazak u zemlju potencijalno ne može biti odobren, ulazak vam može biti zabranjen.

Prilikom ulaska u zemlju, morate sa sobom imati važeći dokument (Zeleni Karton, vizu, ili advance parole dokument) koji ćete predati službenom licu.

U zavisnosti od vašeg imigracionog statusa ili tekuće prijave za benefite tokom vašeg statusa imigranta, različiti tipovi dokumenata mogu biti traženi ako želite legalno da se vratite u Sjedinjene Američke Države nakon putovanja u inostranstvo. Ovo pravilo važi i za stanovnike sa stalnim prebivalištem.

Na šta treba obratiti pažnju

Putovanje van Sjedinjenih Američkih Država može imati ozbiljne posledice ako ste u procesu dobijanja svog statusa (apliciranja za Zelenu Kartu). Ako ste u procesu apliciranja za Zelenu Kartu i napustite Sjedinjene Države bez odgovarajuće dokumentacije (advance parole dokument), može vam biti zabranjen ulazak po povratku ili, nakon odobrenog ulaska, može se smatrati da ste ’napustili’ svoju prijavu za Zelenu Kartu odnosno prekinuli proces njenog dobijanja.

Ako ste legalno primljeni kao ne-imigrant (osoba sa legalnim statusom) i aplicirali ste za produženje ostanka ili promenu ne-imigrantskog statusa, vaša prijava se automatski poništava ako napustite Sjedinjene Države pre nego što Imigraciono odeljenje donese odluku u vezi vašeg statusa o dokumentu za uslovni izlazak iz zemlje ( advance parole dokument). Ukoliko Imigraciona agencija odobri vašu aplikaciju nakon što ste napustili granice Amerike, neće vam biti dozvoljen povratak u zemlju. Čak i u slučaju da na neki način dođete u posed ovog dokumenta i pokušate da uđete u Sjedinjene Države, postoji jako velika mogućnost zabrane ulaska.

Imigranti vrlo često apliciraju za Advance Parole dokument zajedno sa aplikacijom za radnu dozvolu.

Zbog razloga navedenih u prethodnim redovima, veoma je važno da imate navedenu dokumentaciju pre napuštanja Sjedinjenih Država. Takođe, imajte na umu da prijem nije zagarantovan čak i u slučaju ispravne dokumentacije. U svakoj od mogućnosti, vi ste i dalje subjekt provere Službe za imigraciju ili generalnu proveru na mestu ulaska u zemlju kako bi se utvrdilo da li se poželjan kandidat za ulazak u zemlju i apliciranje za status ne-imigranta.

Izbeglice, azilanti i kandidati koji se prijavljuju za azil kao i građani koji imaju stalno prebivalište na osnovu njihovog statusa azilanata i izbeglica su takođe subjekti podvrgnuti specifičnim pravilima u pogledu putovanja van Sjedinjenih Država.
Dodatne informacije u vezi putovanja van granica kao i posledice koje mogu nastati ako se izbeglica, azilanti kandidat koji se prijavljuje za azil kao i građanin koji imastalno prebivalište na osnovu njegovog statusa azilanta i izbeglice vrati u svoju zemlju iz koje tvrdi da je proteran, mogu se pronaći u dokumentu na sledećem mestu.

Nezakonito prisustvo

Ako napustite Sjedinjene Države nakon perioda nezakonitog boravka, ponovni ulazak u zemlju vam može biti zabranjen na tri ili deset godina, u zavisnosti od dužine nezakonitog boravka. Bilo koja vrsta odlaska van granica države može aktivirati ovo pravilo o zabrani ponovnog ulaska čak i ako imate važeći dokument o uslovnom otpustu (advance parole dokument).

Kriterijumi za ubrzane obrade prijava

Agencija za imigracije može ubrzati proces prijave, uključujući i formular I-131 kao i prijavu za dokument za putovanja, ako ispunjavaju određene kriterijume. Za više informacija o ovome, posetite sledeću adresu.imigracioni sudovi ponovo rade chicago glasniko rade

Čak iako imate legalnu dokumentaciju ne garantuje da će vam biti odobren povratak u zemlju.

Hitni dokumenti za uslovni izlazak iz zemlje

Ako se nalazite u veoma hitnoj situaciji, možete posetiti svoju lokalnu imigracionu kancelariju i zatražiti hitan dokument za uslovni otpust. Sa sobom morate imati sledeća dokumenta:

  • Popunjen i potpisan formular I-131, Prijavu za Dokument za putovanje
  • Tačnu naknadu za formular I-131
  • Dokumentaciju koja potvrđuje hitnost zahteva (medicinsku dokumentaciju, izvod iz matične knjige mrtvih)
  • Dve fotografije pasoškog formata

Kako aplicirati za ovaj dokument?

Kako biste aplicirali za dokument za hitno putovanje, morate predati formular sa svom pratećom dokumentacijom, fotografijama i taksama. Pogledajte samu prijavu za detaljnije upute o popunjavanju.

Gde aplicirati?

Gde predati formular I-131 zavisi od traženih beneficija. Pogledati sledeću stranicu za više detalja.
Vaša lokalna imigraciona kancelarija može prihvatiti vašu hitnu prijavu za uslovni otpust ako se nalazite u veoma hitnoj situaciji. Poslovna putovanja, venčanja, praznici i drugi planirani događaji se ne smatraju kao hitni slučajevi. Ako popunjavate formular I-131 za dobijanje dokumenta o hitnom putovanju na osnovu hitnosti vaše situacije, preporučuje se da zakažete sastanak na sledećoj adresi.

Kada aplicirati?

Morate aplicirati za dokument o putovanju pre napuštanja Sjedinjenih Država. U normalnim okolnostima, kandidat za ovaj dokument mora takođe dati biometrijske podatke u Centru za aplikacije ASC (Application Support Center) pre odlaska iz zemlje. U suprotnom, aplikant može izgubiti pravo povratka u Sjedinjene Države i odobrenje bilo koje druge aktivne prijave.

Izvor: USCIS

COMMENTS

WORDPRESS: 0