Američki pasoš kroz vojnu službu. Evo šta sve treba da znate o ovom procesu

Američki pasoš kroz vojnu službu. Evo šta sve treba da znate o ovom procesu

USCIS: Broj nerеšenih imigracionih slučajeva neznatno smanjen u septembru
5 najčešćih razloga odbijanja za zelenu kartu na osnovu braka
Rok za REAL ID produžen za 2 godine do proleća 2025

Ako služite ili ste služili u Oružanim snagama Sjedinjenih Držva i zainteresovani ste da postanete državljanin Amerike, možda imate pravo da podnesete zahtev za naturalizaciju prema posebnim odredbama Zakona o imigraciji i državljanstvu (INA)

Podobnost

Ako ispunjavate sve uslove iz člana 328 ili 329 INA-e, možete podneti zahtev za naturalizaciju podnošenjem Obrasca N-400, Zahtev za naturalizaciju, u odeljku koji se odnosi na vas. nećete morati da plaćate nikakve takse za podnošenje zahteva za naturalizaciju prema INA-i 328 ili 329. kao sadašnji ili bivši pripadnik američke vojske, neki drugi zahtevi za naturalizaciju se možda ne odnose na vas; na primer, ako ste služili časno tokom određenog perioda neprijateljstva ili narušenog mira, možda nećete morati da boravite ili budete fizički prisutni u Americi bilo koji vremenski period pre nego što se prijavite za naturalizaciju. Zahtevi za naturalizaciju su detaljnije objašnjeni u nastavku.

Jedna godina vojne službe u bilo kom trenutku

Ako ste služili časno u Oružanim snagama Sjedinjenih Država najmanje godinu dana u bilo kom trenutku, možda imate pravo da se prijavite za naturalizaciju. Dok se neki opšti zahtevi za naturalizaciju primenjuju prema INA 328, drugi zahtevi se možda neće primeniti ili su smanjeni. Da biste utvrdili podobnost prema INA 328, morate:

 • Imati 18 godina ili više
 • Služiti časno u bilo kom trenutku u Oružanim snagama Sjedinjenih Država u periodu ili periodima od ukupno najmanje 1 godine
 • Da ste predali popunjen Obrazac N-426, Zahtev za sertifikaciju vojne ili pomorske službe (koji možete videti klikom OVDE) u vreme podnošenja vašeg N-400
 • Pokažite da, ako ste bili odvojeni ili udaljeni iz vojne službe, nikada niste bili odvojeni ili udaljeni osim pod časnim uslovima
 • Da ste zakoniti stalni stanovnik u vreme vašeg intervjua za naturalizaciju
 • Ispunjavanje određenih uslova boravka i fizičkog prisustva
 • Pokažite sposobnost čitanja, pisanja i govora engleskog jezika, osim ako ste kvalifikovani za izuzeće
 • Pokažite dobar moralni karakter najmanje pet goidna pre nego što podnesete svoj N-400 tokom dana kada se naturalizujete
 • Pokažite privrženost principima Ustava Sjedinjenih Država i budite naklonjeni dobrom ponašanju i sreći Sjedinjenih Država tokom svih relevantnih perioda pod zakonom, osim ako se od njih ne odustane

Za dodatne informacije, pogledajte sledeće izvore:

 • USCIS Policy Manual Volume 12, Part 1- Military Members and their families (možete videti klikom OVDE)
 • Military Fact Sheet (možete videti klikom OVDE)
 • Naturalization Information for Military Personnel (možete videti klikom OVDE)

Služba tokom perioda neprijateljstva ili ugroženog mira

Ako trenutno služite ili ste ranije služili časno u Oružanim snagama Sjedinjenih Država tokom određenog perioda neprijateljstava, možda imate pravo da podnesete zahtev za naturalizaciju. Dok se neki opšti zahtevi za naturalizaciju pirmenjuju prema INA 329, drugi zatheva se možda neće primenjivati na vas ili će biti redukovani.

Navedeni periodi neprijateljstava su navedeni u nastavku:

 • april 1917.godine – 11.novembar 1918.godine
 • septembar 1939. godine – 31.decembar 1946.godine
 • jun 1950.godine – 01.jul 1955.godine
 • februar 1961.godine – 15.oktobar 1978.godine
 • avgust 1990.godine – 11.april 1991.godine
 • septembar 2001.godine – danas

Da biste utvrdili podobnost prema INA 329, morate:

 • Da ste služili časno u Oružanim snagama Sjedinjenih Država tokom određenog perioda neprijateljstva, i ako ste odvojeni, bili ste odvojeni pod časnim uslovima od vašeg kvalifikovanig perioda službe
 • Da ste predali popunjen Obrazac N-426, Zahtev za sertifikaciju vojne ili pomorske službe (koji možete videti klikom OVDE) u vreme podnošenja vašeg Zahteva N-400
 • Da ste zakoniti stalni stanovnik ili ste bili fizički prisutni u vreme regrutacije, ponovnog angažovanja ili produženja službe ili prijema u Oružane snage Amerike:
 • U Sjedinjenim Državama, Canale Zone, Američkoj Samoi ili ostrvu Swains
 • Ili na brodu javnog plovila u vlasništvu ili kojim upravljaju Sjedinjene Države za nekomercijalne usluge
 • Pokažite sposobnost čitanja, pisanja i govora engleskog jezika, osim ako ste kvalifikovani za izuzeće
 • Pokažite dobar moralni karakter najmanje pet goidna pre nego što podnesete svoj N-400 tokom dana kada se naturalizujete
 • Pokažite privrženost principima Ustava Sjedinjenih Država i budite naklonjeni dobrom ponašanju i sreći Sjedinjenih Država tokom svih relevantnih perioda pod zakonom, osim ako se od njih ne odustane

Podnosilac zahteva koji podnosi zahtev na osnovu vojne službe tokom neprijateljstava je izuzet opštih pravila za naturalizaciju neprekidnog boravka i fizičkog prisustva na teritoriji Sjedinjenih Država.

Podnošenje zahteva za naturalizaciju

Mnoga vojna postrojenja imaju određenu USCIS vezu koaj će vam pomoći u procesu prijave za naturalizaciju. Ove veze se obično dodeljuju određenoj kancelariji (na primer, centar za društvene usluge u vašoj instalaciji, kaoncelarija za vezu sa porodicom DOS-a ili generalni pravobranilac). Zamolite svog nadređenog da potvrdi vašu počasnu vojnu službu na Obrascu N-426, Zahtev za sertifikaciju vojen ili pomorske službe. Ako ste se već odvojili od Oružanih snaga, još uvek morate da podnesete popunjen Obrazac N-426, ali Obrazac N-426 možda nije overen. Takođe morate dostaviti fotokopiju vašeg DD Obrasca 214, Potvrde o otpuštanju sa aktivne dužnosti, NGB Obrasca 22, Izveštaja Nacionalne garde o otpuštanju i evidencije službe ili drugog zvaničnog dokumenta o otpuštanju za sve periode službe. Pošaljite svoju popunjenu prijavu i sve potrebne dokumente poštom na adresu:

USCIS

P.O. Box 4446

Chicago, IL 60680-4446

Takođe možete da popunite svoju prijavu tako što ćete kreirati online nalog i podneti svoj Obrazac N-400 online. Za više informacija o podnošenju vaše prijave online, posetite web stranicu  za Obrazac N-400 (koji možete videti klikom OVDE).

USCIS će pregledati vašu prijavu i sprovesti potrebne bezbednosne provere, koje uključuju dobijanje vaših otisaka prstiju. Ovo se može uraditi na jedan od sledećih načina:

 • Ako su vam uzeti otisci prstiju za prethodnu prijavu za imigraciju, USCIS će koristiti date otiske, ako su dostupni
 • Ako boravite ili ste stacionirani u inostranstvu, možete dostaviti dve pravilno popunjene kartice sa otiskom prsta FD-258 i dve fotografije veličine fotografija pasoša koje je napravila vojna policija ili zvaničnici u Ministarstvu za unutrašnju bezbednost, ambasada Sjedinjenih Država ili konzulat
 • Možete otići u Centar za podršku (ASC) i poslati otiske prstiju. Ako ste sadašnji ili bivši član službe, dozvoljeno vam je da predate otiske prstiju u ASC centrima pre nego što podnesete Obrazac N-400. Obavezno uključite svoj A-broj. Takođe, obavezno ponesite dokaze o vašoj prethodnoj ili trenutnoj vojnoj službi, kao što su, ali ne ograničavajući se na vašu – vojnu knjižicu, službena naređenja, ugovor o prijemu u službu i/ili dokumenti o otpuštanju
 • Ako imate pitanja u vezi sa vašom biometrijom, možete kontaktirati Liniju za vojnu pomoć na 877-CIS-4MIL (877-247-4645, ako imate problema sa sluhom ili imate smetnje u govoru, pozovite 711 da biste pristupili telekomunikacionom releju usluge) ili na e-adresu militaryinfo@dhs.gov

USCIS će pregledati vašu prijavu i poslati je terenskoj kancelariji USCIS-a kako bi vam se zakazao intervju. Možete zatražiti intervju u određenoj kancelariji u propratnom pismu priloženom uz vašu prijavu ili prepustiti izbor lokacije USCIS-u.

Terenska kancelarija će zakazati vaš intervju kako bi proverila da li ispunjavate uslove za naturalizaciju i testirala vaše znanje engleskog i građanskog jezika. Ako USCIS utvrdi da ispunjavate uslove za naturalizaciju, obavestiće vas o datumu kada možete da položite zakletvu na vernost i postanete državljanin Sjedinjenih Država.

Formulari

Morate da popunite i predate:

 • N-400, Zahtev za naturalizaciju;
 • N-426, Zahtev za potvrdu vojne ili pomorske službe. Vojska mora da overi ovaj obrazac pre nego što nam ga pošaljete, osim ako niste odvojeni od vojske u vreme kada predate Obrazac N-400
 • Ako ste odvojeni od vojske, i dalje morate da podnetese popunjen Obrazac N-426 ali Obrazac N-426 možda nije overen. Takođe morate dostaviti fotokopiju vašeg DD Obrasca 214, Potvrde o otpuštanju sa aktivne dužnosti, NGB Obrasca 22, izveštaja Nacionalne garde o razdvajanju i evidencije službe ili drugog zvaničnog dokumenta o otpuštanju za sve periode službe

Posthumno državljanstvo za pripadnike vojske

Generalno, pojedinci koji su časno služili u statusu aktivne službe u Oružanim snagama Sjedinjenih Država tokom određenog perioda vojnih neprijateljstava i umrli od posledica povrede ili bolesti zadobijene ili pogoršane tokom te službe mogu imati pravo na posthumno državljanstvo prema članu 329A INA-e.

Morate podneti Obrazac N-644, zahtev za posthumno državljanstvo (koji možete videti klikom OVDE), u ime umrlog pripadnike službe u roku od dve godine od njihove smrti. Nakon što USCIS odobri prijavu, izdaćemo uverenje o državljanstvu na ime preminulog pripadnika službe kojim se posthumno potvrđuje da su oni bili državljani na dan smrti.

Druge odredbe zakona mogu proširiti imigracione beneficije na preživelog supružnika, decu i roditelje pripadnika službe. Za dodatne informacije, pogledajte stranicu zvanu Porodične beneficije za preživele, koje možete videti klikom OVDE.

 

Izvor: Uscis.gov

COMMENTS

WORDPRESS: 0