Aplikacije za Zelenu Kartu biće skuplje nego ikad

Aplikacije za Zelenu Kartu biće skuplje nego ikad

USCIS: Automatsko produženje radnih dozvola i do 540 dana
Da li možete putovati u Sjedinjenim Državama kao imigrant bez dokumenata?
Veliki zaostatak u obradi imigracionih aplikacija

USCIS je na pragu sprovođenja značajnih promena u svojoj strukturi troškova.

Poslednje ažuriranje od Američkog udruženja advokata za imigraciju (AILA) ukazuje da je Kancelarija za informacije i regulatorna pitanja (OIRA) završila pregled konačnog pravila USCIS o troškovima 19. januara 2024.

Konačno pravilo, koje sadrži značajno povećanje imigracionih taksi, primljeno je od strane OIRA-e 8. januara 2024.

S obzirom da je prošlo osam godina od poslednjeg prilagođavanja taksi, Administracija može ubrzati finalizaciju ovog pravila. Predloženo pravilo, izdato 4. januara 2023. godine, predložilo je ukupno prosečno povećanje od 40% u aplikacionim taksama.

AILA i Američki imigracioni savet izrazili su zabrinutost, ističući da bi nova struktura taksi značila znatno veće troškove za poslodavce i aplikante, uključujući udvostručenje ukupnih taksi sa 1760 dolara na preko 3640 dolara za mnoge aplikacije za zelenu kartu na osnovu braka kada se uključi obavezna I-130 peticijska za člana porodice.

Pored toga, takse za decu više neće biti umanjene, a njihovi troškovi biće isti kao i za odrasle aplikante.

Za imigrantsku porodicu od četiri člana, troškovi dovođenja supružnika i dvoje dece u Sjedinjene Američke Države mogli bi premašiti 10.000 dolara prema ovom novom predlogu taksi.

Očekuje se da će se i cene drugih imigracionih aplikacija povećati: taksa za vereničku vizu povećaće se za 35%, sa 535 na 720 dolara, za člana porodice povećaće se za 53%, sa 535 na 820 dolara, a aplikacija za uklanjanje uslova povećaće se za 76%, sa 680 na 1.195 dolara.

Kada će ove promene stupiti na snagu?

Sa završetkom pregleda OIRA-e, objavljivanje konačnog pravila je neizbežno, i nove takse mogu stupiti na snagu već u proleće 2024. Aplikacije poslate poštanskim žigom pre stupanja na snagu pravila neće biti pogođene povećanjem cena. Za potpuni spisak predloženih promena taksi i koliko aplikanti mogu očekivati da plate za određene kategorije viza, posetite Vodič za takse USCIS-a kompanije Boundless.

boundless.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0