Da li američki građani koji žive u inostranstvu moraju da plaćaju porez? Sve što treba da znate o porezima i propisima

Da li američki građani koji žive u inostranstvu moraju da plaćaju porez? Sve što treba da znate o porezima i propisima

Američka kazina u 2022. imala najveći prihod u istoriji od čak 60 milijardi dolara
Razlike između LLC i INC kompanije? Evo kako da brzo i jednostavno registrujete firmu u Americi
Nike – Sve što niste znali o jednom od najvećih američkih brendova

Ako ste američki državljanin koji živi u inostranstvu, porezi su još uvek nešto o čemu treba razmisliti, čak i ako bi moglo biti primamljivo pomisliti da ste izbegli uobičajenu žurbu koja dolazi sa podnošenjem savezne poreske prijave svakog aprila. Međutim, suprotno uvreženom mišljenju, i dalje ste u obavezi da podnesete saveznu poresku prijavu u SAD čak i kada se preselite u novu zemlju. U ovom postu ćemo objasniti zašto.

Da li američki građani koji žive u inostranstvu moraju da plaćaju porez?

Da, ako ste Amerikanac koji živi u inostranstvu kao državljanin SAD-a, morate podneti saveznu poresku prijavu u SAD-u i platiti porez na vaš prihod bilo gde na svetu, bez obzira gde živite u to vreme. Drugim rečima, podležete istim pravilima u vezi oporezivanja dohotka kao i ljudi koji žive u državi.

Iako skoro 244 suverene teritorije zapošljavaju teritorijalno, boravišno ili uopšte nemaju prihod, postoje dve zemlje, SAD i Eritrea, koje imaju poreske sisteme zasnovane na državljanstvu. Ovo odgovara na pitanje: da li američki državljani koji žive u inostranstvu moraju da plaćaju?

Oporezivanje zasnovano na državljanstvu: zašto Amerikanci koji žive u inostranstvu i dalje plaćaju američke poreze

Može se slobodno reći da Sjedinjene Države imaju relativno jedinstven pristup kada je u pitanju oporezivanje individualnog prihoda.

Za zemlje koje ostvaruju poreski prihod – zemlje poput Monaka i Katara, na primer, uopšte ne oporezuju prihod – postoje dva opšte korišćena sistema: porez na teritoriji i boravište.

U sistemu oporezivanja zasnovanog na teritoriji, zemlje poput Singapura i Libana oporezuju pojedince samo na prihod iz izvora zarađenih unutar granica zemlje. Pod porezom na osnovu prebivališta, zemlje poput Nemačke i Francuske oporezuju svoje lokalno stanovništvo na sav prihod ostvaren iz lokalnih i stranih izvora. Za nerezidente u ovim zemljama oporezuje se samo lokalni prihod, slično teritorijalnom sistemu.

Koliko poreza plaćam ako radim u inostranstvu?

U poreskom sistemu Sjedinjenih Država, strani prihos se oporezuje po istoj graničnoj stopi kao i svaki prihod ostvaren u zemlji.

To znači da ćete vi kao Amerikanac koji živi u inostranstvu ili vlasnik zelene karte morati da podnesete saveznu poresku prijavu u ovoj godini ako vaš ukupan prihod u 2020.godini – bez ozbira gde je prihod zarađen (i u kojoj valuti) – premašuje bilo koji od sledećih minimalnih pragova:

  • Za građane koji se prijavljuju kao neoženjeni/neudati: 12.400 dolara
  • Za građane koji se zajedno prijavljuju kao u braku, zajedničkim prijavama (Married Filing Jointly): 24.800 dolara
  • Za građane koji se prijavljuju kao u braku ali podnose različite prijave (Married Filing Separately): 5 dolara
  • Za građane koji se prijavljuju kao samozaposleni: 400 dolara
  • Za glavu domaćinstva: 18.650 dolara

Stoga, čak i ako niste živeli u SAD-u u bilo kom trenutku tokom godine i stekli sav svoj prihod na stranoj teritoriji, Poreska služba (IRS) i dalje očekuje da podnesete poresku prijavu.

Štaviše, možda ćete takođe morati da podnesete državnu poresku prijavu u zavisnosti od toga gde ste živeli pre preseljenja u inostranstvo. Ovo može dodatno zakomplikovati pitanje koliko poreza plaćam ako radim u inostranstvu.

Kako mogu izbeći plaćanje američkog poreza u inostranstvu?

Na osnovu aktuelnih američkih poreskih zakona, jedini način da se izbegne podnošenje američke poreske prijave i plaćanje poreza u inostranstvu je odricanje od američkog državljanstva. Odricanje od američkog državljanstva je vrlo ozbiljna i trajna odluka koju ne treba olako shvatati. Uverite se u sve zahteve i implikacije odricanja od državljanstva pre nego što razmotrite ovu opciju.

Sve dok ste državljanin Sjedinjenih Država ili vlasnik zelene karte, od vas će se tražiti da podnesete poresku prijavu godišnje i plaćate pripadajuće poreze dok živite u inostranstvu. Međutim, moguće je izbeći dvostruko oporezivanje i smanjiti američke poreske račune korišćenjem posebnih poreskih olakšica, odbitaka i isključenja dostupnih Amerikancima koji žive u inostranstvu.

Kako izbeći dvostruko oporezivanje stranih prihoda?

Jedno pitanje koje se postavlja u poreskom sistemu je da bi pojedinac teoretski mogao biti dvostruko oporezovan na prihod koji ostvaruje – kako u zemji u kojoj trenutno živi, tako i u SAD-u. Ovaj scenario je posebno relevantan za Amerikanca koji živi u inostranstvu sa punim radnim vremenom i koji se može kvalifikovati kao rezident u drugim lokalnim poreskim sistemima.

Da bi se izbegla ova negativna posledica, poreski zakon SAD-a sadrži odredbu koja se naziva isključenje stranog prihoda (FEIE). Prema FEIE-u 2020, strancima je dozvoljeno da isključe 107.600 dolara (108.700 dolara za 2021.) prihoda ostvarenih u inostranstvu iz njihovih poreskih obaveza u SAD-u.

Druga odredba koja pomaže u ublažavanju dvostrukog oporezivanja je poreski kredit u inostranstvu. U ovom slučaju, Amerikanci koji ostvaruju međunarodni prihod mogu smanjiti svoju poresku obavezu u SAD-u izvan granica FEIE ako su platili ili prikupili porez stranoj vladi. Međutim, ono što ovu odredbu čini složenom je to što se ona odnosi samo na određene vrste prihoda, a za svaku stranu državu postoje jedinstvena razmatranja.

Šta se dešava ako američki građani ne plaćaju poreze dok žive u inostranstvu?

Građani SAD-a koji ne plaćaju američke poreze dok žive u inostranstvu se mogu suočiti sa kaznama, troškovima kamata, pa čak i krivičnim prijavama. Porezna uprava naplaćuje kazne i za kašnjenje u podnošenju i za kašnjenje u plaćanju. Ako je vaš izostanak podnošenja nameran – što znači da ste svesno izbegli svoje poreske obaveze u SAD-u dok ste živeli u inostranstvu – mogu se primeniti ozbiljnije pravne posledice.

Nepodnošenje kazne: 5% neplaćenih poreza za svaki mesec poreske prijave koja kasni, do 25%

Neplaćanje kazne: 0,5% neplaćenih poreza za svaki mesec poreza koji kasni, do 25%

Kašnjenje preko 60 dana: minimalni propust u podnošenju prijave iznosi 435 dolara (za 2020.godinu) ili 100% dospelog proeza, u zavisnosti od toga šta je manje.

Na sreću, IRS nudi način da Amerikanci u inostranstvu budu uhvaćeni bez kazni ako nisu znali da moraju da podnesu američke poreze dok žive u inostranstvu. Bez obzira na to koliko ste godina propustili, pojednostavljene procedure podnošenja zahteva (Streamlined Filing Procedures) zahtevaju samo da podnesete poslednje tri godine saveznih poreskih prijava i poslednjih šest godina FBAR-ova, što sve čini lakšim, jeftinijim načinom da postanete usklađeni sa procesom.

Šta je još potrebno za američke poreznike koji žive u inostranstvu?

Što se tiče podnošenja poreza, potrebno je prijaviti još stavki pored zarađenog prihoda. Poreska uprava takođe zahetva da otkrijete svoje inostrane račune i imovinu koja prelazi određeni prag vrednosti. Čak i vaši doprinosi za penzionisanje na stranim penzionim računima – koji mogu izgledati izuzeto od poreza – mogu biti oporezivani!

Uverite se da ste se upoznali sa ovim dodatnim poreskim zahtevima za američke državljane koji žive u inostranstvu:

  • Izveštavanje o stranim bankovnim računima (FBAR)
  • Zakon o poštovanju poreza na strani račun (FATCA)
  • Poreska pravila za kompanije sa pasivnim stranim ulaganjima

Posebno kada je u pitanju podnošenje američkih poreza od strane onih koji žive u inostranstvu, važno je da ste svesni svega što morate da prijavite u svom podnošenju.

 

Izvor: Greenbacktaxservices

COMMENTS

WORDPRESS: 0