Da li nedržavljani SAD treba da plate porez na novac zarađen preko američkog internet brokera?

Da li nedržavljani SAD treba da plate porez na novac zarađen preko američkog internet brokera?

Put do pasoša: Kako da postanete američki državljanin kroz službu u Vojsci SAD
Kako dobiti državljanstvo SAD? Put do američkog pasoša u 10 koraka
Državljani Srbije koji žive u SAD mogu glasati na referendumu o promeni Ustava! Evo kako da se prijavite

Odgovor na ovo pitanje zavisi od vašeg statusa. Poreske implikacije za stranog investitora će zavisiti od toga da li je ta osoba kvalifikovana kao stranac državljanin (resident alien) ili stranac nedržavljanin (nonresident alien) od strane vlade Sjedinjenih Država. Osoba mora ispuniti nekoliko smernica da bi se smatrala strancem nedržavljaninom.

Poreske stope mogu varirati u zavisnosti od vrste ulaganja za strance nedržavljane. Na primer, investicije u Sjedinjenim Državama ne podležu porezu na kapitalnu dobit, ali će se oporezivati u vašoj državi.

Sa druge strane, prihod od dividende podleže porezima ako je prihod od američke kompanije.

Stranci državljani obično podležu istim poreskim zakonima kao i građani Sjedinjenih Država.

Ključne tačke:

  • Poreske implikacije za strane investitore zavise od toga da li ih vlada Amerike klasifikuje kao strance državljanine ili strance nedržavljanine
  • Stranci koji nisu državljani ne podležu porezu na kapitalnu dobit u Sjedinjenim Državama, ali porez na kapitalnu dobit će verovatno biti plaćen u vašoj državi porekla
  • Stranci koji nisu rezidenti podležu stopi poreza na dividende od 30% na dividende koje isplaćuju američke kompanije
  • Ako ste stranac rezident i posedujete zelenu kartu – ili ispunjavate rezidentna pravila – podležete istim poreskim pravilima kao i državljanin Sjedinjenih Država

Razumevanje statusa nedržavljanina u odnosu na status stranca državljanina

Nedržavljani se obično klasifikuju kao nerezidentni stranci ako su osobe koje su izuzete iz ili nisu prošle proces za dobijanje zelene karte ili testove značajnog prisustva. Primeri stranaca nedržavljana uključuju studente, nastavnike i one koji traže medicinski tretman u Sjedinjenim Državama. Stranci nedržavljani nisu mogli imati zelenu kartu u bilo kom trenutku tokom relevantnog poreskog perioda. Takođe, oni ne mogu da borave u Sjedinjenim Državama duže od 183 dana u poslednje tri godine, uključujući trenutni period izveštavanja.

Nasuprot tome, nedržavljani koji poseduju zelene karte i koji su bili u Sjedinjenim Državama najmanje 31 dan tokom tekuće godine klasifikovani su kao stranci rezidenti u poreske svrhe i podležu drugačijim smernicama od stranaca nedržavljana.

Ako ste stranac nedržavljanin

Ako spadate u kategoriju stranaca nedržavljana i jedini posao koji imate u Sjedinjenim Državama su investicije – kao što su akcije, zajednički fondovi i roba – koje se drže kod brokerske firme ili drugog agenta denominirane u američkim dolarima, podležete sledećem porezu smernica.

Kapitalni dobici

Stranci nerezidenti ne podležu američkom porezu na kapitalnu dobit, a brokerska firma neće zadržati novac.

Međutim, to ne znači da možete trgovati bez poreza. Verovatno ćete morati da platite porez na kapitalnu dobit u svojoj državi porekla.

Imajte na umu da određeni stranci nedržavljani – uključujući studente, naučnike i zaposlene u stranim vladama i međunarodnim organizacijama – podležu porezu na kapitalnu dobit od 30%, ali samo ako je njihovo poresko prebivalište prebačeno u Sjedinjene Države.

Dividende

Stranci koji nisu državljani podležu stopi poreza na dividende od 30% na one dividende koje isplaćuju američke kompanije. Međutim, oni mogu biti isključeni iz plaćanja ovog poreza ako dividende isplaćuju strane kompanije ili su dividende vezane za kamatu ili kratkoročne dividende na kapitalnu dobit.

Poreska stopa od 30% takođe može biti niža u zavisnosti od ugovora između vaše matične države i Sjedinjenih Država. Kao rezultat toga, važno je da kontaktirate svoju brokersku firmu kako biste proverili stopu.

Ako ste stranac državljanin

Ako ste stranac sa prebivalištem i imate zelenu kartu – ili ispunjavate rezidentna pravila – podležete istim poreskim pravilima kao i državljanin Sjedinjenih Država.

Drugim rečima, porez na dugoročnu kapitalnu dobit se primenjuje na dobit od prodaje ulaganja koja su u vlasništvu duže od jedne godine. Trenutne poreske stope su 0%, 15% ili 20%, u zavisnosti od vašeg individualnog poreskog nivoa.

Investicije koje su u vlasništvu manje od jedne godine podležu porezu na kratkoročnu kapitalnu dobit, što je ista poreska stopa kao i vaša obična stopa poreza na dobit. Iznos poreza će zavisiti od vašeg ukupnog godišnjeg prihoda i rezultirajućeg graničnog poreskog nivoa.

Porez na kapitalnu dobit se primenjuje samo na ulaganja koa su prodata u poreskoj godini, odnosno kada je ostvarena dobit. Investicije koje su poskupele, ali nisu prodate, ne podležu porezima.

Važno je napomenuti da se kapitalni dobici mogu smanjiti oduzimanjem ostvarenih gubitaka od ulaganja – koji se nazivaju kapitalni gubici. Gubitak nastaje kada se oporezivo ulaganje proda za manje od početne kupovne cene – koja se zove osnova troškova. Kao rezultat, oporezuje se samo neto razlika između dobitaka i gubitaka, što se naziva neto kapitalni dobitak.

Nakon svih pruženih informacija, preporučujemo da se konsultujete sa poreskim stručnjakom pre nego što prodate bilo koju investiciju jer vaš individualni poreski tretman može biti drugačiji od onoga što je u ovom članku navedeno.

 

Izvor: Investopedia.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0