Da li novi imigranti plaćaju porez u prvih 7 godina u Sjedinjenim Državama? Evo odgovora na ovo pitanje

Da li novi imigranti plaćaju porez u prvih 7 godina u Sjedinjenim Državama? Evo odgovora na ovo pitanje

Broj nerešenih aplikacija za “Zelenu kartu” povećao u toku januara za još 12000 slučajeva
IR-2 viza – Sve što treba da znate o vizi za decu državljana Sjedinjenih Država
Evo kako da zaradite novac bez fiksnog radnog vremena. Ovo su najbolji dodatni poslovi u Americi.

U Sjedinjenim Državama, imigrant se smatra kao pojedinac koji želi da postane zakoniti stalni stanovnik Sjedinjenih Država. Stalni rezidenti (stanovnici) imaju pravo da legalno i stalno borave i rade u Sjedinjenim Državama. Ako imigrant živi više od 4 do 6 meseci godišnje, on/ona se smatra strancem rezidentom u svrhe oporezivanja i oporezuje se praktično na isti način kao i građani Sjedinjenih Država.

Postoji izreka da imigranti ne moraju da plaćaju poreze prvih sedam godina u Sjedinjenim Državama. Ovo nije istina; ustvari, možda je došlo do nečijeg pogrešnog razumevanja koncepta “oslobođenog pojedinca“. To takođe može proizaći iz nerazumevanja načina na koji poreski sporazumi ili sporazumi o socijalnom osiguranju funkcionišu.

New Immigrants Taxes For The First 7 Years In The USA

Mesto boravka prema poreskom zakonu Sjedinjenih Država

Oporezivanje u Sjedinjenim Državama je značajno pod uticajem rezidentnog statusa. Pravila rezidentnosti za proeske svrhe se nalaze u I.R.C. § 7701(b). Iako su pravila o poreskom rezidenstvu (mestu boravka) zasnovana na imigracionim zakonima koji se tiču imigranata i neimigranata, pravila definišu rezidentnost u poreske svrhe na način koji se veoma razlikuje od zakona o imigraciji. Ako ste stranac (niste državljanin Sjedinjenih Država), smatrate se strancem koji nije rezident, osim ako ispunite jedan od dva testa za kalendarsku godinu (1.januar – 31.decembar).

Primljeni ste u Sjedinjene Države kao, ili ako promenite svoj status u, zakoniti stalni stanovnik prema zakonima o imigraciji (test zelene karte) ili ispunjavate test značajnog prisustva (Substantial presence test) koji je numerička formula koja meri dane prisustva u Sjedinjenim Državama.

U nekim slučajevima, stranci mogu da izaberu da zamene test zelene karte i/ili test značajnog prisustva tako što:

 • biranjem “prvogodišnjeg izbora” da se bar deo godine dolaska tretira kao stranac rezident;
 • biranjem da sa svojim supružnikom strancem ili američkim državljaninom bude tretiran kao rezident;
 • tvrdnjom bliske veze sa stranom državom; ili
 • kvalifikovanjem kao rezidenta strane džave prema njenim zakonima i ispunjavanjem uslova da bude tretiran, i traži tretman, kao rezidenta strane države prema pravilima rezidentnosti iz sporazuma o porezu na dohodak između te države i Sjedinjenih Država

Šta je Povelja o pravima poreskih obveznika

Svaki poreski obveznik u Sjedinjenim Državama ima niz osnovnih prava koja može da uživa prilikom plaćanja poreza. Dakle, ako plaćate porez, trebalo bi da ih znate kada imate posla sa američkom Poreskom službom. Ova prava su poznata kao “Povelja o pravima poreskih obveznika“. Prava su:

 • pravo na informisanje
 • pravo na kvalitetnu uslugu
 • pravo na plaćanje ne više od tačnog iznosa poreza
 • pravo da osporite poziciju Poreske uprave i budete saslušani
 • pravo na žalbe na odluku Poreske uprave u nezavisnom forumu
 • Pravo na konačnost
 • pravo na privatnost
 • pravo na poverljivost
 • pravo na zadržavanje zastupanja
 • pravo na pravičan i pravedan poreski sistem

Hajde da pogledamo svaki od navedenih prava posebno.

Pravo na informisanje

Kao poreski obveznik, imate pravo da znate šta tačno treba da uradite da biste se pridržavali poreskih zakona. Dakle, imate pravo da imate jasna objašnjenja zakona i procedura Poreske uprave u svim poreskim obrascima, uputstvima, publikacijama, obaveštenjima i prepiskama. Morate biti obavešteni o odlukama Poreske uprave o poreskim računima i da dobijete jasna objašnjenja ishoda.

Pravo na kvalitetnu uslugu

Imate pravo da dobijete brzu, ljubaznu i profesionalnu pomoć dok radite sa Poreskom upravom. Autoritet mora da govori na način koji možete lako razumeti. Dakle, sa ovim pravom možete očekivati jasnu i lako razumljivu komunikaciju od Poreske uprave. Štaviše, moći ćete da razgovarate sa supervizorom o neadekvatnoj usluzi.

Pravo na plaćanje ne više od tačnog iznosa poreza

Ako plaćate porez, onda imate pravo da platite samo iznos poreza koji je zakonski obavezan, uključujući kamate i kazne. Ova Povelja o pravima poreskih obveznika obezbeđuje da se Poreska uprava pravilno primenjuje na sva plaćanja poreza.

Pravo da osporite poziciju Poreske uprave i budete saslušani

Dok plaćate poreze, imate pravo da uložite prigovore i pružite dodatnu dokumentaciju kao odgovor na formalne radnje Poreske uprave ili predložene radnje, da očekujete da će Poreska uprava blagovremeno i pošteno razmotriti svoje blagovremene primedbe i dokumentaciju i da dobijete odgovor ako Poreska uprava ne ispoštuje njihovu poziciju.

Pravo žalbe na odluku poreske uprave u nezavisnom forumu

Poreski obveznici imaju pravo na pravičnu i nepristrasnu administrativnu žalbu na većinu odluka Poreske uprave, uključujući mnoge kazne. Štaviše, oni imaju pravo da dobiju pismeni odgovor u vezi sa odlukom Kancelarije za žalbe. Ovo pravo takođe daje poreskim obveznicima moć da podnesu svoje slučajeve sudu.

Pravo na konačnost

Ako plaćate poreze, onda vam ovaj zakon daje pravo da znate maksimalnu količinu vremena koje ćete dobiti da osporite poziciju Poreske uprave, kao i maksimalno vreme koje Poreska uprava ima da izvrši reviziju određene poreske godine ili naplatiti poreski dug. Štaviše, saznaćete kada Poreska uprava završi reviziju.

Pravo na privatnost

Privatnost je veoma važna za poreskog obveznika. Dakle, kao poreski obveznik, imate pravo da očekujete da će bilo koja istraga, ispitivanje ili radnja izvršenja Poreske uprave biti u skladu sa zakonom i da neće biti nametljivija nego što je potrebno, i da će poštovata sva prava po postupku, uključujući zaštitu od pretresa i zaplene, i da će obezbediti, gde je primenljivo, saslušanje u skladu sa zakonom. Kliknite OVDE za više informacija.

Pravo na poverljivost

Pravo je poreskog obveznika da očekuje da sve informacije koje pruže Poreskoj upravi neće biti otkrivene osim ako to ne ovlasti poreski obveznik ili zakon. Dužnost vlasti je da preduzme odgovarajuće mere protiv zaposlenih, onih koji pripremaju izveštaje i drugih koji pogrešno koriste ili obelodanjuju informacije o poreskim obveznicima.

Pravo na angažovanje zastunika

Ovaj zakon daje poreskim obveznicima pravo da zadrže ovlašćenog predstavnika po svom izboru koji će ih zastupati u njihovim poslovima sa Poreskom službom. Štaviše, oni imaju pravo da zatraže pomoć od Klinike za niska primanja ako ne mogu da priušte zastupanje.

Pravo na fer i pravedan poreski sistem

Pravo je poreskog obveznika da će poreski sistem uzeti u obzir činjenice i okolnosti koje mogu uticati na osnovne obaveze, sposobnost plaćanja ili mogućnost da se poreskom obvezniku na vreme pruže informacije. Štaviše, poreski obveznici mogu dobiti pomoć od Službe za zastupanje poreskih obveznika ako imaju finansijskih poteškoća ili ako Poreska uprava nije pravilno rešila njihova poreska pitanja.

 

Izvor: Mgtblog.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0