Da li vam treba biznis licenca za prodaju putem Interneta?

Da li vam treba biznis licenca za prodaju putem Interneta?

Florida: Stala na pumpu, kupila srećku i osvojila milionski džekpot
Srpski državljani koji žive u inostranstvu će od 1. februara moći da postanu e-građani
Evo na koga se odnosi Trampova uredba o zabrani imigracije u SAD

Bez obzira da li tražite Vintage vinyl ili bolji način za obračun poreza, velika je šansa da ćete ga kupiti putem interneta. Američki biro za popis izveštava da je više od 600 milijardi dolara robe prodato putem interneta u SAD-u tokom 2019.godine, što je porast od skoro 15% u odnosu na 2018.godinu, dok je tradicionalna maloprodaja porasla za samo 3,4%.

Sa bogatstvom sjajnih platformi za e-trgovinu koje možete birati, preduzeća na internetu nude gotovo neograničene mogućnosti. Ipak, uspeh u poslovanju putem interneta prevazilazi postavljanje sjajne veb stranice. Jednako je važno dobiti svaku potrebnu poslovnu licencu za vaše poslovanje putem interneta.

Pravilna licenca je presudna za razvoj i rast poslovanja, jer uverava kupce da je vaše poslovanje online legitimno i u skladu sa zakonom. Saznajte šta treba da znate da biste dobili poslovnu dozvolu za prodaju putem interneta.

Pregled: Šta je poslovna licenca (dozvola)?

Licence i dozvole su različiti nazivi za istu stvar: dozvola državnog organa da se nešto poseduje ili radi, obično u zamenu za naknadu. Dozvole za poslovanje se mogu nazvati i potvrde i registracije.

Dozvole su generalno užeg obima od licenci, koje se primenjuju na određenu aktivnost ili događaj. Primeri su dozvole za liftove, dozvole za posebne događaje i dozvole za uslugu hrane.

Poslovna licenca u odnosu na dozvolu prodavca:

koja je razlika?

Kako možete znati da li vam je potrebna dozvola prodavca u odnosu na poslovnu dozvolu? Dozvola prodavca je određena vrsta poslovne dozvole potrebna za preduzeća koja prodaju robu ili oporezive usluge stanovnicima države. Dozvola prodavca registruje vaše preduzeće za naplatu i doplatu državnog poreza na promet.

U nekim državama, to se naziva dozvola za porez na promet ili dozvola za promet i upotrebu. Neke države pružaju privremene dozvole prodavca za pokrivanje određenih vremenskih perioda ili događaja.

Tradicionalno, preduzeća registrovana za porez na promet u državama u kojima su bila fizički prisutna. Sa rastom e-trgovine, sve više i više prodajnih transakcija je ostalo neoporezovano.

Vrhovni sud SAD-a je 2018.godine zatvorio prazninu u predmetu South Dakota protiv Wayfair-a, presudivši da se od prodavaca može zahtevati da naplaćuju i doznačavaju porez na promet u državama u kojima nemaju fizičko prisustvo.

Nakon odluke, većina država je donela posebne zahteve za onlajn prodavce. Zakoni, međutim, predviđaju izuzeća za mala preduzeća, koja su navedena u nastavku.

 

Koje licence i dozvole su vam potrebne za prodaju na internetu?

U zavisnosti od vaše lokacije i prirode vašeg posla, možda će vam trebati kombinacija licenci i dozvola na saveznom, državnom i okružnom, opštinskom nivou da biste otvorili i vodili preduzeće na internetu. To uključuje registraciju poreza za mala preduzeća.

Slede glavni tipovi licenci koje ćete morati da uzmete u obzir kada poslujete na internetu.

 

Dozvole prodavca

Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire i Oregon nemaju državni porez na promet, takoo da tamo ne morate da brinete o dozvolama prodavca. Među 45 država sa porezom na promet, sve osim Floride i Missouri-ja, sada zahtevaju da internet prodavci pribave dozvolu prodavca ili dozvolu poreza na promet i upotrebu.

U većini ovih država, međutim, zahtev se odnosi na preduzeća sa oporezivom prodajom od najmanje 100.000 ili 200 transakcija unutar države. izuzeti su Oklahoma koja ima prag od samo 10.000 dolara i Kanzas, koji zahteva da se svi udaljeni prodavci, od prve prodaje i prvog dolara, registruju.

U većini slučajeva se možete registrovati za porez na e-trgovinu putem interneta ili putem pošte uz nisku naknadu ili nikakvu naknadu. Registracija zahteva podnošenje prijave državnom odeljenju za prihode sa osnovnim informacijama o vašem preduzeću, kao što su savezni poreski identifikacioni brojevi, adrese kancelarija, država prebivališta i prihodi.

Kad vaša prijava bude odobrena, država vam daje državni identifikacioni broj poreza na promet. Mnoge države imaju posebne odredbe za nezavisne poslodavce, koje se nazivaju i „posrednici na tržištu“ kao što su Etsy i Amazon.

Facilitator tržišta često snosi odgovornost za naplatu poreza na promet u ime prodavca. Ako prodajete preko treće strane, obavezno proverite odredbe svake države za facilitatore na tržištu.

Racionalizovano Upravno veće za porez na promet (The Streamlined Sales Tax Governing Boaard) pruža odične resurse o dozvolama za porez na promet za onlajn prodavce, uključujući koristan vodič za zakone o udaljenim prodavcima u svakoj državi. Odbor takođe pruža pojednostavljeni zahtev za dozvolu prodavca koji pokriva 24 države.

 

Dozvole za preprodavce

Ako kupite materijale ili proizvode za preprodaju svojim kupcima, želećete i da dobijete dozvolu preprodavca, koja se naziva i potvrda o preprodaji, kako biste izbegli plaćanje poreza na promet za te kupovine.

Kada kupujete za preprodaju, prodavcu dostavljate dozvolu prodavca da dozvoli neoporezivu prodaju, a prodavac prijavljuje prodaju poreskim vlastima. Države izdaju sertifikate za preprodavce kako bi izbegle da dva puta oporezuju istu robu, tako da se mogu koristiti samo za robu koju planirate da prodate i za koju naplaćujete porez na promet.

Ako vaša matična država izda dozvole za preprodavce, za nju možete da se prijavite putem Odeljenja prihoda. Neke države ne izdaju zasebnu dozvolu preprodavca, već se oslanjaju na vaš poreski identifikacioni broj. Uputstva za prijavu potražite na veb lokaciji vašeg odeljenja prihoda.

Prodavci izvan države mogu prihvatiti dozvolu prodavca u vašoj državi ili ćete možda morati da popunite poseban obrazac koristeći svoj poreski identifikacioni broj. Alabama, California, Florida, Hawaii, Illinois, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Washington i D.C. ne prihvataju potvrde o preprodaji van države.

 

Opšte poslovne dozvole

Za vaše preduzeće može biti potrebna jedna ili više opštih poslovnih dozvola u vašoj državi. Alaska, Delaware, Nevada, Tennessee i Washington izdaju opšte državne dozvole za poslovanje u celoj državi. Mnoge druge države zahtevaju licence za određene vrste preduzeća, iako maloprodaja ili prodaja na internetu obično nisu navedene među njima.

Pored toga, možda će vam trebati poslovne dozvole na županijskom i lokalnom nivou. Na primer, neke opštine zahtevaju od domaćih preduzeća da dobiju dozvolu za rad ili potvrdu o zauzetosti. Nažalost, ne postoje jedinstvena pravila na koja se možete osloniti.

Moraćete da se obratite lokalnim, okružnim i državnim zvaničnicima da biste utvrdili zahteve za vaše preduzeće.

Većina država ima resurse za licenciranje online  koje olakšavaju istraživanje zahteva koji se odnose na vaše preduzeće i u većini slučajeva podnošenje zahteva za dozvole online. Da biste dobili licencu, moraćete da podnesete prijavu i naknadu nadležnom organu za izdavanje dozvola.

Screenshot of the Washington Department of Revenue’s business licensing page.

 

Licence i dozvole poslodavca

Samostalni preduzetnici bez zaposlenih koji rade pod svojim imenom mogu koristiti svoj broj socijalnog osiguranja u svrhu poreske identifikacije. Za potrebe poreza na zaposlenje, zaposleni po ugovoru se obično ne računaju kao zaposleni.

Svim ostalim preduzećima je potreban savezni identifikacioni broj poslodavca (EIN), koji možete dobiti na internetu za nekoliko minuta od Ministarstva unutrašnjih prihoda. Ako imate zaposlene, moraćete da se registrujete za porez po odbitku poslodavca u jurisdikcijama u kojima rade.

Možda ćete takođe morati da se registrujete kod državnog odeljenja za nezaposlenost i odbora za naknade radnicima, čak i ako vam nije potrebno osiguranje radnika.

 

Profesionalne i industrijske licence

Konačno, vaše poslovanje može uključivati regulisanu aktivnost ili proizvod koji zahteva licenciranje na jednom ili više nivoa vlasti.

Regulisane aktivnosti mogu uključivati: profesije kao što su računovodstvo, nekretnine i arhitektura; zanati kao što su građevinarstvo, prevoz i priprema hrane; i regulisane robe kao što su alkohol, duvan i kockanje.

Kad procenjujete svoje potrebe za licenciranjem, uvažite sve posebne potrebe za licenciranjem koje se mogu odnositi na vaše poslovanje.

 

Održavanje poslovne licence za vaše poslovanje putem e-trgovine

Većina poslovnih licenci zahteva obnavljanje godišnje, ili svake dve godine. Takođe ćete želeti povremeno da proveravate veb lokacije organa za licenciranje radi najava u vezi sa zahtevima za licencom.

Najmanje jednom godišnje, bez obzira da li vaše licence zahtevaju obnavljanje ili ne, trebalo bi da proverite da li vaše preduzeće i dalje ispunjava kvalifikacije za licence koje posedujete.

Na primer, Vašingtonu je potrebna državna dozvola za preduzeća koja posluju u državi zarađujući 3.000 dolara ili više. Ako vam licenca u početku ne treba, možda ćete kasnije premašiti prag i moraćete da se prijavite.

Mnoge državne veb lokacije pružaju mogućnost registracije za obaveštenja putem e-pošte. Ulazak na njihove mailing liste je odličan način da budete u toku sa promenama licenciranja u jurisdikcijama u kojima ste aktivni.

 

Licenca za e-trgovinu – često postavljana pitanja

Da li mi treba licenca za pružanje usluga na internetu?

Moguće. Neke jurisdikcije nameću porez na promet usluga, dok druge ne. Ako se nalazite u jurisdikciji u kojoj su vaše usluge oporezive, možete ih tretirati kao bilo koje drugo oporezivo dobro.

 

Šta ako moje preduzeće online distribuira softver?

Neke države posebno uključuju prodaju softvera i preuzimanje aplikacija među oporezivom robom. Na primer, Odeljenje prihoda iz Vašingtona precizira da se porez na promet ili upotrebu odnosi na „sve digitalne proizvode bez obzira na način na koji im se pristupa (preuzimaju, strimuju, pretplaćuju se, umrežavaju se, itd)“.

Drugi ćute o detaljima.

Proverite posebne državne zakone kako biste bili sigurni, ali uglavnom je sigurno pretpostaviti da je u svrhu licenciranja prodaja zapravo prodaja, uključujući preuzimanje i pretplatu na softverske usluge.

 

Da li moja poslovna struktura utiče na moje potrebe za licenciranjem?

Bez obzira da li je vaše preduzeće samostalno preduzeće ili LLC (društvo sa ograničenom odgovornošću)  može uticati na vaše zahteve za licencom, Nevada, na primer, pruža ograničeno izuzeće od zahteva državne dozvole za samostalne preduzetnike koji rade van svojih domova.

Kada istražujete zahteve za licencom, potražite posebne odredbe koje se odnose na vaš tip preduzeća.

 

Prednosti licenciranja

Ovo može izgledati kao mnogo posla, ali licenciranje je jednako važno  za uspeh vašeg poslovanja u e-trgovini kao i pozicioniranje proizvoda i praćenje pravih KPI-a za e-trgovinu. Naknade za licence imaju tendenciju da budu nominalne, a rad bez potrebnih licenci može rezultirati kaznama i navodima.

Sa druge strane, potpuna licenca i posedovanje svih važnih sertifikata pokazuje vašu profesionalnost i kao i neophodnu pripremu za vaše poslovanje, vaš izlazak na tržište i poslovni rast.

 

Izvor: Fool.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0