Da li znate kako je nastalo ime Wall Street?

Da li znate kako je nastalo ime Wall Street?

Kako su naselja Majamija dobila ime (Četvrti deo)
Najveći svetski naučnici koji su živeli u Americi
Venetian Causeway – najstariji most u Majamiju

Wall Street, smešten na donjem Manhattan-u, je postao sinonim za američka finansijska tržišta. Ipak, istorija ulice seže mnog dalje od Njujorške berze (NYSE).

Wall Street je direktna referenca na zid koji su postavili holandski naseljenici na južnom vrhu ostrva Manhattan u 17.veku. Holanđani, smešteni na najjužnijem delu ostrva, su podigli odbrambeni zid da bi sprečili Britance i pirate. Iako ovaj zid nikada nije korišćen za svoju predviđenu namenu, godinama nakon uklanjanja je ostavio nasleđe dugo vekovima, a ulica je dobila njegovo ime.

 

Sporazum iz Buttonwood-a

Ovo područje nije postalo poznato po tome što je američki finansijski centar sve do 1792.godine kada su 24 prva i najistaknutija brokera Sjedinjenih Država potpisala Sporazum iz Buttonwood-a koji je izneo uobičajeni oblik trgovanja hartijama od vrednosti zasnovan na provizijama. Neke od prvih trgovina hartijama od vrednosti su bile ratne obveznice kao i neke bankarske akcije poput Prve banke Sjedinjenih Država, Njujorške banke i Banke Severne Amerike.

Njujorška berza je došla kasnije. Tokom 1817.godine, revizovan  je Buttonwood sporazum – nazvan tako što se sporazum zapravo desio ispod Buttonwood drveta. Organizacija brokera se preimenovala u The New York Stock and Exchange Board (NYSE). Organizacija je iznajmljivala prostor za trgovanje hartijama od vrendosti na nekoliko lokacija do 1865.godine kada je pronašla svoju trenutnu lokaciju na Wall Street-u 11.

Američki građanski rat, koji se dogodio između 1861. i 1865.godine, je na kraju pomogao finansijskom okrugu da se proširi.

Zanimljivost: Njujorška berza je najveća svetska berza sa tržišnom kapitalizacijom većom od 25,6 biliona dolara od februara 2021.godine.

 

Spajanje dovodi do širenja

Tokom 1869.godine, odbor Njujorške berza se udružila sa konkurentskom firmom koja je nastala pod nazivom Otvoreni odbor berzanskih brokera (The Open Board of Stock Brockers). Kako je finansijsko trgovanje i dalje bilo primarno, spajanje je pomoglo da se NYSE učvrsti kao jedno od glavnih mesta za odlazak i trgoivnu. Članstvo je ograničeno na određeni broj članova i ostaaje ograničeno, iako se tokom godina povećavao broj članova.

Krah berze 1929.godine i depresija koja je usledila su zajedno doneli više državnih propisa i nadzora na američke berze. Pre toga, bila je veoma manje regulisana, a nakon pada su političari i sama berza shvatili da je potrebno uspostaviti više protokola da bi se zaštitili investitori.

 

Posebna razmatranja

NYSE je najveća berza na svetu po tržišnoj kapitalizaciji. NASDAQ berza, na Broadway-u 165, je druga berza po veličini. Iako mnogi i dalje misle na Wall Street kao finansijsko središte svta, to polako počinje da se menja. Iako su mnoge finansijske kompanjie ranije imale sedište na Wall Street-u, mnoge su odlučile da se premeste na drugo mesto. Mnoge visokofrekventne trgovinske kompanije su se izmestile, na primer, u Nju Džerzi. Sa elektronskim trgovanjem i tehnološkim napretkom u komunikaciji, trgovci više nisu uslovljeni da budu u/ili blizu finansijskog okruga.

Iako se fizički raspon finansijskog sveta nastavlja širiti po celom svetu, ulica u kojoj se nalazi prava zgrada Njujorške berze ostaje moćan i istorijski simbol i lokacija.

 

Izvor: Investopedia

COMMENTS

WORDPRESS: 0