Dozvola za rad u Americi. Evo koliko dugo važi i šta vam je sve potrebno da je dobijete ili obnovite

Dozvola za rad u Americi. Evo koliko dugo važi i šta vam je sve potrebno da je dobijete ili obnovite

Požurite, prestalo je jos samo nekoliko dana do zelene karte preko lutrije!
Kongres odobrio 140.000 zelenih karata na osnovu zaposljenja. Evo kada ova odluka stupa na snagu
USCIS predstavio novi dizajn “Zelene karte” i “Radne dozvole”. Evo kako sada izgledaju ovi dokumenti

Ulazak u Sjedinjene Države sa vizom vam ne mora garantovati pravo na rad. Za mnoge neimigrantske vize (kao što je H-4 viza) moraćete dobiti radnu dozvolu da biste mogli biti zaposleni u zemlji. Vaš put do dobijanja dozvole za zapošljavanje u SAD-u počinje popunjavanjem obrasca I-765 za dokumenta o odobrenju za zapošljavanje (Employment Authorization Documents – EAD). Možda će vam trebati i EAD ako ste u procesu prilagođavanja svog statusa neimigranta statusu stalnog stanovnika i još uvek niste dobili zelenu kartu. U svakom slučaju, međutim, EAD se ne izdaje trajno, pa ćete morati da ga obnovite nakon određenog vremena.

Šta je radna dozvola (I-765) za zapošljavanje?

Doseljenici u SAD dolaze kroz različite ulazne vize, uključujući posete, studentske vize, bračne i radne vize. Kada ste se smestili, želeli biste da imate nešto što će vam biti redovan iznos prihoda. Ako vam vaša viza za SAD omogućava zapošljavanje, možete podneti zahtev za odobrenje i zapošljavanje I-765.

Iako biste mogli posedovati tehničku stručnost i akademske kvalifikacije za pronalaženje posla, nedostatak ovlašćenja će uvek predstavljati barijeru između vas i vašeg preko potrebnog zaposlenja kao imigranta. Nijedna organizacija u SAD-u neće želeti da vas uvrsti na njihove platne spiskove ako vam prvobitno Američka služba za imigraciju i državljanstvo (USCIS) nije dala odobrenje za rad.

 

Obnova dokumenta o odobrenju zaposlenja I-765

Kao i gotovo svaka druga aplikacija koja se odnosi na Odeljenje nacionalne bezbednosti (Department of Homeland Security), i za odobrenje za zapošljavanje I-765 postoje određeni uslovi. Takođe postoji i datum isteka, pa podleže obnavljanju pre isteka. Zbog broja nedelja koje proces obično traje, ako ga ne predate dovoljno rano, može doći do kašnjenja, što će vas dovesti u finansijski tešku situaciju, ako vam trenutni EAD istekne pre završetka postupka za novi.

Postupak obnavljanja uključuje podnošenje prijavnog formulara uz prateće dokaze, uzimanja vaše biometrije i plaćanja takse za pondošenje prijave. Dok podnosite zahtev za obnavljanje vaše prijave za odovrenje zaposlenja I-765, vodite računa da pažljivo sledite uputstva jer će to doprineti koliko će zapravo proces trajati.

Koliko važi radna dozvola?

Period važenja radne dozvole zavisiće od slučaja svakog podnosioca zahteva. To je tako zato što USCIS obično izdaje EAD na osnovu valjanosti osnovnog trenutnog neimigrantskog statusa svakog podnosioca zahteva. U većini slučajeva, EAD se izdaje sa jednogodišnjim rokom važenja sa opcijom obnavljanja pre isteka. Broj odobrenih obnova će takođe zavisiti od statusa svakog podnosioca zahteva.

U nekim slučajevima, međutim, EAD se može izdati sa rokom važenja do dve godine. Ova vrsta EAD-a je dostupna podnosiocima zahteva za prilagođavanje statusa (AOS) zelene karte koji trenutno nisu u mogućnosti da prilagode svoj status zbog nedostupnosti broja imigrantske vize. Da bi ispunjavali uslove za radnu dozvolu sa dvogodišnjim rokom važenja, kandidati moraju da podnesu odobrenu peticiju I-140. Podnosioci zahteva za azil su druga kategorija ljudi koji mogu dobiti EAD koji važi dve godine.

 

Kad treba podneti zahtev za obnavljanje radne dozvole?

Dokument o odobrenju za rad se izdaje obično sa jednogodišnjim ili dvogodišnjim rokom važenja. Možete podneti zahtev za obnovu bilo kada, počevši od četiri meseca pre isteka trenutne radne dozvole. Datum isteka EAD-a možete lako odrediti proverom prednje strane kartice. Možete odlučiti da popunite i podnesete svoju prijavu za obnavljanje I-765 online. Ako je prijavljujete online, morate biti sigurni da popunjavate najnoviju verziju I-756 jer na internetu postoje i zastarele verzije u svrhu evidencije. Takođe možete preuzeti obrazac i popuniti ga ručno.

Kao podnosilac zahteva za AOS koji radi sa EAD-om, čak i ako ste vrlo sigurni da će vaša zelena karta biti spremna pre isteka radne dozvole, savetuje se da nastavite svakako sa podnošenjem zahteva za obnovu. To je zato što još uvek može doći do preokreta događaja koji će produžiti vaš postupak zelene karte dalje nego što ste očekivali, a rad bez ovlašćenja nije opcija. Ako trenutno nemate važeći neimigrantski status, rad bez EAD-a vas dovodi u rizik da budete prijavljeni zbog neovlašćenog zaposlenja, što je ozbiljan imigracijski i radni prekršaj.

 

Kako se podnosi obrazac I-765, obnavljanje radne dozvole

Prijava za obnavljanje radne dozvole zahteva iste korake i procese koje ste preduzeli kada ste se prijavljivali za originalni EAD. Podnosićete prijavu za obnavljanje kartice kod USCIS-a tako što ćete poslati obrazac I-765 zajedno sa sledećim pratećim dokazima:

 • Kopija vaše trenutne EAD
 • Kopija vašeg obrasca I-94 (prednja i zadnja strana), fotokopija vašeg elektronskog obrasca I-94, pasoša ili bilo koje druge dostupne putne isprave
 • Dve identične fotografije pasoša
 • Ako ste kandidat za I-485 prilagođavanje zelene karte ili statusa, dostavite dokaz da imate AOS-ovu peticiju na čekanju kod USCIS-a (npr.kopiju obaveštenja o prijemu obrasca I-485)
 • Kopija vašeg važećeg ličnog dokumenta izdatog od strane vlade
 • Obrazac G-28 (ako vas zastupa ovlašćeni predstavnik ili advokat)

 

Razumevanje razlike između obnove radne dozvole i zamene

Postoji razlika između obnavljanja i zamene EAD-a, kako je objašnjeno od strane USCIS-a. Vaš konkretan slučaj će odrediti da li će vam trebati zamena ili obnova.

Obnova radne dozvole

Obnova radne dozvole je potrebna ako i dalje ispunjavate uslove za zaposlenje, ali vaš trenutni EAD uskoro ističe ili je istekao. Moraćete da podnesete novi obrazac I-765 kako je gore objašnjeno i da platite naknadu za prijavu (osim ako vam se odobri odricanje od naknade).

Zamena radne dozvole

Postoje dva slučaja koja će možda zahtevati zamenu radne dozvole:

 • Ako je vaša EAD ukradena, izgubljena ili uništena

Ako je to slučaj, moraćete da podnesete prijavu za I-765 i sledite isti postupak koji je prethodno objašnjen i da platite naknadu za prijavu (osim ako vam se ododbri odricanje od naknade).

 • Ako vaša EAD sadrži netačne informacije

Druga situacija koja može opravdati zamenu EAD je netačna informacija na vašoj kartici. Međutim, koraci koje treba preduzeti zavisiće od dve stvari:

 • Ako netačne informacije nisu zbog greške USCIS-a: Takođe ćete morati da sledite isti postupak kao za prijavu za obnavljanje i platite naknadu za prijavljivanje (osim ako vam se odobri odricanje od naknade). Pored ostalih potrebnih dokumenata, mora se dostaviti i karticu radne dozvole koja sadrži grešku
 • Ako su netačne informacije zbog greške USCIS-a: Ako je ovo slučaj, ne morate da podnosite novi obrazac I-765 ili da platite naknadu za prijavljivanje. USCIS će izvršiti odgovarajuću ispravku na kartici bez dodatnih troškova za vas. USCIS-u ćete morati pružiti sledeće: originalnu karticu radne dozvole koja sadrži grešku, detaljno objašnjenje greške na kartici i propratnu dokumentaciju za tačne ifnormacije

Koliko košta prijavljivanje obnove dozvole za rad (I-765)?

Ako podnosite zahtev za obnavljanje vašeg I-765, morate platiti naknadu za prijavu pre nego što se razmotri vaša prijava. Uplata se vrši predajom obrasca, a iznos za to iznosi 410 dolara. Nakon podnošenja prijave, možete da izvršite plaćanje putem interneta koristeći bilo koju od različitih opcija plaćanja online poput kreditne kartice, debitne kartice ili bankovnog transfera.

Kada budete spremni da predate prijavu, bićete upućeni na pay.gov (stranicu možete videti klikom OVDE) gde možete platiti svoju naknadu. morate, međutim, biti vrlo oprezni kako vas ne bi prevarili sa uplatom na račune prevaranata. Iz tog razloga proverite dobro da li se nalazite na zvaničnoj stranici USCIS-a, a ne na lažnoj stranici.

Neki podnosioci zahteva se odriču plaćanja, što ih oslobađa plaćanja takse za prijavljivanje. Oslobađanje od prijave I-765 je obično za one koji iz ekonomskih ili medicinskih razloga nisu u mogućnosti da plate taksu. Ako želite da se uzmete u obzir za odustajanje od prijave, morate da podnesete zvanični zahtev USCIS-u tako što ćete uraditi sledeće:

 • Poslati pismo u kome se traži oslobađanje od prijave za I-765 sa obrazloženjem razloga za zahtev
 • Uz vaše pismo priložite kopije dokumenata koj potkrepljuju vaše tvrdnje da niste u mogućnosti da platite naknadu
 • Osigurajte da je pismo na engleskom jeziku i potpisano
 • Poslati vaš zahtev USCIS-u

USCIS će pregledati vaše pismo i, nakon pregleda, može zatražiti da dostavite dodatne dokaze pre nego što vam pošalju poštu kojom potvrđuju odobrenje ili odbijanje odricanja od naknade.

 

Koliko traje postupak obnove odobrenja za rad I-756?

USCIS-u je dozvoljeno 90 dana da obradi vašu EAD aplikaciju od dana predaje obrasca. Preporučljivo je započeti postupak četiri meseca pre datuma isteka koji je jasno označen na vašem EAD-u, ali ne pre toga. Na primer, ako vam EAD ističe u narednih 120 dana, možete odmah podneti prijavu za obnavljanje. To će vam dati dovoljno vremena da popunite obrazac pre isteka trenutne radne dozvole. Da biste osigurali brzu obradu obnove radne dozvole, evo nekih predmeta koji moraju biti uključeni u vaš obrazac:

 • Morate posebno navesti svoju svrhu podnošenja prijave za I-765 od sledećih opcija:

-Inicijalna dozvola

-Zamena oštećenog, izgubljenog ili ukradenog EAD-a

-Obnova EAD-a

 • Pošto podnosite zahtev za obnavljanje, morate predati kopiju trenutnog EAD-a
 • Morate uneti sve potrebne podatke
 • Dodajte svoj potpis nakon što ste popunili obrazac

Važno je napomenuti da u slučaju da ne popunite obrazac za prijavu potpuno a obezbedite sve tražene dokaze, može doći do odbijanja vaše prijave od strane USCIS-a, što znači da vaš obrazac za obnavljanje prijave neće biti obrađen.

 

Šta ako je moja prijava za obnavljanje zaposlenja I-756 odložena?

Nakon prijema vaše prijave, USCIS će vam poslati e-mail da potvrdi prijem vašeg obrasca. Trebate zadržati priznanicu jer će kasnije biti potrebna. Tokom procesa, USCIS vas može pozvati da se lično pojavite u njihovom centru za podršku aplikacijama kako bi vam uzeli biometriju.

Kada idete na intervju, obavezno ponesite pismo o obavezi  i obaveštenje o prijavi potvrde koju vam je poslao USCIS. Dok čekate završetak postupka prijave, sistem takođe omogućava proveru statusa prijave online kako biste pratili tok vaše prijave. Da biste imali pristup statusu, moraćete da posetite sajt USCIS-a i unesete broj računa.

Kroz redovnu komunikaciju sa USCIS-om, tebali biste znati koliko brzo ćete dobiti odobrenje za obnavljanje radne dozvole. Međutim, ako ste na odgovarajući način popunili obrazac a vaše EAD se odlaže nakon 90 dana, možete kontaktirati USCIS da biste saznali razlog kašnjenja i zatražili ubrzanje procesa.

Da biste bili sigurni da niste vi uzrok potencijalnog kašnjenja, moraćete da pregledate sve zahteve i prateće dokaze u prijavnom obrascu koji ste podneli kako biste znali da tokom podnošenja niste izostavili tražene dokaze.

 

Šta ako se moja prijava za obnavljanje EAD-a odbije?

Ako vaš zahtev za obnavljanje radne dozvole bude odbijen, USCIS će vam poslati obaveštenje u kojem se navodi razlog odbijanja. Suočavanje sa odbijanjem prijave za EAD će uticati na vašu podobnost da nastavite da radite u SAD-u. Važno je da se o sledećem koraku informišete kod advokata za imigraciju.

Kao i mnogi drugi slučajevi imigracije, i vi možete podneti zahtev za ponovno otvaranje ili preispitivanje odluke. To znači da želite da kancelarija USCIS-a promeni ili preispita iznova odluku u vašem slčaju.

Ako podnesete zahtev za ponovno otvaranje, morate dostaviti dokumentovane dokaze sa novim činjenicama u prilog tome da vaš slučaj zaslužuje da se ponovo otvori. Ako se odlučite za predlog za preispitivanje, morate biti u stanju da utvrdite da je odluka nastala zbog netačne primene zakona od strane službenika za ocenjivanje.

Koju god od ove dve opcije odabrali, pobrinite se da pružite dovoljno dodatnih dokaza. Međutim, vredi napomenuti da je prerogativ Upravne kancelarije za žalbe da ili podrži ili preokrene slučaj. Rad sa imigracionim advokatom će vam pomoći da donesete informisanu odluku koja će značajno poboljšati vaše šanse za uspešan zahtev.

 

Izvor: Immi-usa

COMMENTS

WORDPRESS: 0