Evo šta se dešava ako zaboravite da prijavite USCIS-u promenu adrese

Evo šta se dešava ako zaboravite da prijavite USCIS-u promenu adrese

Tramp produžio zabranu izdavanja zelenih karata i radnih viza do 31.marta
Izdavanje pasoša u Americi postalo izazovno: Čeka se čak do 13 nedelja
USCIS – Ponovo produžen rok za dostavu dodatnih dokumenata i dokaza za imigrante u procesu

Savršeno je normalno da se imigranti sa zelenom kartom sele na različite adrese u Sjedinjenim Državama, možda zbog novog posla ili potrebe za više prostora. I lako je zaboraviti da je trebalo da prijavite Službi za državljanstvo i imigraciju (USCIS) svaki put kada se preselite na novu adresu.

Hajde da vidimo šta treba da uradite ako vam se desi ovakav previd; za koji postoji čak i mogućnost deportacije u krajnjem slučaju ako to ne učinite.

Zakon o imigraciji Sjedinjenih Država zahteva od vlasnika zelenih karata da obaveste USCIS o novim adresama

Prvo, zakon sam po sebi. Skoro svi stanovnici koji nisu državljani i a koji se nalaze u Sjedinjenim Državama moraju dati USCIS-u svoju novu adresu u roku od deset dana od preseljenja (vidi 8 U.S.C. § 1305). Podnošenje obrasca za promenu adrese u američkoj Pošti nije dovoljno. Morate direktno obavestiti USCIS o svojoj novoj adresi.

Samo nekoliko ljudi ne mora da daje USCIS-u svoju novu adresu na uvid nakon preseljenja, uključujući:

  • Diplomate (viza)
  • Predstavnike stranih vlada u međunarodnim organizacijama (G viza) i
  • Neki neimigranti bez viza koji su u Americi manje od 30 dana

Kako reći USCIS-u da se vaša adresa promenila

Većina imigranata može ili da pošalje promenu adrese online ili da pozove USCIS-ov broj za kontakt klijenata 800-375-5283, kako bi prijavio promenu adrese.

Druga mogućnost je da popunite i odštampate Obrazac AR-11, a zatim ga pošaljete poštom na adresu navedenu na web stranici USCIS-a (zapravo, ovo je ponekad jedina opcija kada se online sistem pokvari i šalje poruke o grešci u procesu). Ako promenite adresu putem pošte nakon što ste poslali prijave USCIS-u koje se još uvek obrađuju, dobra je ideja da pošaljete pismo kancelariji koja obrađuje vašu prijavu da biste je posebno obavestili o novoj adresi.

Imperativ je da, u podnošenju obaveštenja o promeni adrese, navedete broj računa za svaku prijavu koja je još uvek na čekanju.

Na primer, dete koje je državljanin Amerike može podneti peticiju za svog oca i podneti zahtev za prilagođavanje statusa, a ono bi možda želelo da radi dok je prijava na čekanju.

Ova prijava podrazumeva tri obrasca:

  • Obrazac I-130, Molba za srodnika stranca
  • Obrazac I-485, Zahtev za registraciju stalnog boravka ili prilagođavanje statusa
  • Obrazac I-765, Zahtev za odobrenje za zapošljavanje

Svaki obrazac i njegov broj priznanice moraju biti navedeni na obrascu za promenu adrese, bilo da se podaci menjaju online, poštom ili putem Obrasca AR-11.

Ako podnesete AR-11 poštom, obavezno koristite prevoznika koji nudi praćenje pošiljke, kao što je poštanska služba Sjedinjenih Država sa sertifikovanom poštom i traženom povratnicom. Na taj način ćete imati dokaz da ste ga predali USCIS-u, u slučaju da se izgubi.

Posebna uputstva za žrtve krivičnih dela

Ako ste žrtva nasilja u porodici, trgovine ljudima ili drugih zločina, ne možete prijaviti promenu adrese online. Umesto toga, trebalo bi da odštampate i pošaljete Obraazc AR-11 u Servisni centar Vermonta na sledeću adresu:

U.S Citizenchip and Immigration Services

Attn: Humanitarian Division
Vermont Service Center

38 River Road

Exxex Junction, VT 05479-0001

Kazne za propust da se obavesti USCIS o promeni adrese

Šta ako ste zakoniti stanovnik (Legal Permanent Resident) koji nikada nije dao USCIS-u novu adresu ili je čekao, možda godinu dana nakon preseljenja? Prema zakonu, namerno nedavanje vaše nove adrese USCIS-u je prekršaj koji može rezultirati novčanom kaznom do 200 dolara i zatvorom do 30 dana.

Zakon takođe kaže da LPR zapravo može biti deportovan iz Amerike zato što nije prijavio svoju novu adresu USCIS-u, osim ako LPR ne dokaže:

  • Da je neprijavljivanje promene adrese „razumno opravdano“
  • Da neprijavljivanje adrese nije bilo „namerno“

Međutim, u praksi, retko je da imigracione vlasti Amerike zaista krivično gone ili deportuju LPR koji nije uspeo da ažurira adresu prebivališta.

Imigracione vlasti imaju ograničene resurse i ne mogu da traže svakog LPR-a koji nije prijavio prebivalište. Ipak, striktno sprovođenje je uvek moguće u budućnosti.

Bolje ikad nego nikad

Ažuriranje adrese sa USCIS-om je dobra ideja, čak i ako kasnite. Tako ćete izgledati odgovornije i poštenije. A ako niste poslali promenu adrese kada ste se preselili u prošlosti, uradite to sada i uradite to svaki put kada se selite u budućnosti.

Ili, ako ispunjavate sve uslove, razmislite o podnošenju zahteva za američko državljanstvo. Jednom kada postanete državljanin Amerike, više nikada nećete morati da dajete USCIS-u svoju najnoviju adresu.

 

Izvor: Nolo.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0