Evo šta sve treba da ponesete na intervju za zelenu kartu

Evo šta sve treba da ponesete na intervju za zelenu kartu

Novo USCIS pravilo će automatski produžiti “Zelene Karte”za podnosioce zahteva za naturalizaciju
Novi imigracioni zakon tera imigrante: Egzodus imigrantske radne snage sa Floride
USCIS predstavio novi dizajn “Zelene karte” i “Radne dozvole”. Evo kako sada izgledaju ovi dokumenti

Postoje neki dokumenti koje morate poneti na intervju za zelenu kartu, kao i one koje bi bilo korisno imati sa sobom za svaki slučaj, u zavisnosti od vrste vašeg slučaja. U ovom odeljku su navedeni dokumenti koji su vam potrebni u dve odvojene situacije: jedna za intervjue unutar Sjedinjenih Država i druga za intervjue u američkoj ambasadi ili konzulatu van Sjedinjenih Država.

Da biste saznali više o dokumentima koje treba da ponesete sa sobom na intervju, kao i o procesu intervjua unutar ili van Sjedinjenih Država, pogledajte USCIS-ove smernice za intervjue kao i smernice Nacionalnog centra za vizu (National Visa Center interview guidelines).

Ako se prijavljujete iz unutrašnjosti Sjedinjenih Država kroz proces prilagođavanja statusa (Adjustment of status)

Na intervju za zelenu kartu morate poneti sledeća dokumenta:

 • Lični dokument (ID) koji je izdat od strane vlade poput vašeg pasoša ili vozačke dozvole
 • Kopija vašeg I-485, Obaveštenja o terminu za razgovor (Obrazac I-797C, Obaveštenje o akciji)
 • Potpuna kopija vašeg paketa prijava za prilagođavanje statusa. Pored Obrasca I-485, vaš paket prijava mora sadržati bilo koji od ovih obrazaca koje ste možda poslali:
  – Obrazac I-130
  – Obrazac I-130A
  – Obrazac I-864
  – Obrazac I-131
  – Obrazac I-765
  – Obrazac I-944
 • Vaš pasoš, osim ako niste podneli zahtev za azil ili status izbeglice
 • Druge putne isprave kao što je uslovni otpust ako ste otputovali iz Sjedinjenih Država nakon podnošenja prijave i pre intervjua
 • Originalne kopije prateće dokumentacije koju ste dostavili uz prijavu. To uključuje dokumente poput izvoda iz matične knjige rođenih, izvoda iz matične knjige venčanih, odluka o razvodu, izvoda iz matične knjige umrlih, i sl
 • Obrazac I-693 popunjen sa izveštajem lekara sa vašeg lekarskog pregleda ako ga niste dostavili uz originalnu prijavu
 • Pismo vašeg poslodavca na memorandumu koje pokazuje nastavak zaposlenja i platu, ako se prijavljujete za zelenu kartu zasnovanu na zapošljavanju
 • Originalne kopije dokumenata koji dokazuju vaš bračni život ako se prijavljujete za zelenu kartu zasnovanu na braku. To uključuje sve izvode iz matične knjige rođenih dece, zajedničke izjave o zakupu i hipoteci, zajedničke izvode bankovnih računa, zajedničke izvode kreditnih kartica, i sl

Više informacija o podnošenju zahteva za zelenu kartu kroz prilagođavanje statusa možete saznati uz pomoć našeg detaljnog vodiča za podnošenje dokumenata.

Ako se prijavljujete izvan Sjedinjenih Država putem konzularne obrade

 • Lični dokument (ID) koji je izdat od strane vlade poput vašeg pasoša ili vozačke dozvole
 • Kopija vašeg DS-260 Obrasca, odnosno obaveštenja o terminu za intervju (Obrazac I-797C, Obaveštenje o akciji)
 • Potpuna kopija vašeg paketa prijava za prilagođavanje statusa. Pored Obrasca DS-260, vaš paket prijava mora sadržati bilo koji od ovih obrazaca koje ste možda poslali:
 • Obrazac I-130
 • Obrazac I-130A
 • Obrazac I-864
 • DS-261
 • DS-5540
 • Vaš pasoš, osim ako niste podneli zahtev za azil ili status izbeglice
 • Druge putne isprave kao što je uslovni otpust ako ste otputovali iz Sjedinjenih Država nakon podnošenja prijave i pre intervjua
 • Originalne kopije prateće dokumentacije koju ste dostavili uz prijavu. To uključuje dokumente poput izvoda iz matične knjige rođenih, izvoda iz matične knjige venčanih, odluka o razvodu, izvoda iz matične knjige umrlih, i sl
 • Obrazac I-693 popunjen sa izveštajem lekara sa vašeg lekarskog pregleda ako ga niste dostavili uz originalnu prijavu
 • Pismo vašeg poslodavca na memorandumu koje pokazuje nastavak zaposlenja i platu, ako se prijavljujete za zelenu kartu zasnovanu na zapošljavanju
 • Originalne kopije dokumenata koji dokazuju vaš bračni život ako se prijavljujete za zelenu kartu zasnovanu na braku. To uključuje sve izvode iz matične knjige rođenih dece, zajedničke izjave o zakupu i hipoteci, zajedničke izvode bankovnih računa, zajedničke izvode kreditnih kartica i sl

Više informacija o podnošenju zahteva za zelenu kartu putem konzularne obrade možete saznati uz pomoć našeg detaljnog vodiča za podnošenje dokumenata.

Koje druge dokumente treba da podnesete?

Pored gore navedenih potrebnih dokumenata, dobra je ideja da ponesete još nekoliko pratećih dokumenata bilo da ih podnosite iz Sjedinjenih Država ili iz inostranstva. Tokom intervjua, službenik USCIS-a ili službenik ambasade će vas pitati da li ste imali bilo kakve životne promene koje su mogle da utiču na vašu prijavu i da su možda prouzrokovale da se odgovor na vašoj prijavi promeni od kako ste se prijavili. Oni traže stvari kao što su promena poslodavca, promena adrese, rođenje novog deteta, i sl. Dobra ideja je da sa sobom na intervju ponesete dokumente koji odražvaju ove promene. Trebalo bi da razgovarate sa imigracionim advokatom ili advokatskom kancelarijom pre vašeg intervjua ako ste imali bilo kakvih sukoba sa zakonom ili sa imigracionim službenicima u Sjedinjenim Državama od kada ste se prijavili, jer bi to moglo da dovede do toga da službenik za intervjuisanje odbije vašu molbu.

Bilo da se prijavljujete putem prilagođavanja statusa ili konzularne obrade, možemo vam pomoći da besplatno pripremite vašu prijavu pomoću naše jednostavne online prijave.

 

Izvor:

COMMENTS

WORDPRESS: 0