Identifikacioni broj poslodavca (EIN): Evo kome je neophodan i kako ga dobiti

Identifikacioni broj poslodavca (EIN): Evo kome je neophodan i kako ga dobiti

Srpska književnica pokrenula digitalnu slovaricu “Vukova ćirilična barka”
Florida: Polise za osiguranje imovine nikad skuplje
Ova 4 grada sa Floride su među najboljim mestima za život u SAD pokazuje istraživanje

Izraz Identifikacioni broj poslodavca (EIN) odnosi se na jedinstveni identifikator koji se dodeljuje poslovnom subjektu tako da ga Poreska uprava (IRS – Internal Revenue Service) može lako identifikovati. EIN-ove obično koriste poslodavci u svrhu prijavljivanja poreza. Broj se sastoji od devet cifara i formatiran je kao XX-XXXXXXX. Poslovanja se mogu prijaviti za EIN-eve direktno preko Poreske uprave, koja ih obično izdaje odmah.

Razumevanje identifikacionih brojeva poslodavca (EIN)

Identifikacioni brojevi poslodavca se izdaju za identifikaciju poslovnih subjekata u Sjedinjenijm Državama na isti način na koji se brojevi socijalnog osiguranja (SSN) koriste za identifikaciju pojedinačnih stanovnika države.

EIN je takođe poznat kao Federalni poreski identifikacioni broj (FTIN – Federal Tax Identification Number).

Kao što je gore navedeno, EIN-ovi su jedinstveni devetocifreni brojevi koji su formatirani u sledećem formatu: XX-XXXXXXX. EIN-ove izdaje Poreska uprava i uključuju informacije o državi u kojoj je korporacija registrovana. Agencija koristi EIN-ove da identifikuje poreske obveznike od kojih se traži da podnesu različite poreske prijave za poslovanje.

EIN vam je potreban ako imate zaposlene, poslujete kao korporacije ili partnerstva, podnosite određene poreske prijave ili zadržavate poreze na prihode koji nisu zarade.

Poslovni subjekti moraju da podnesu zahtev za EIN- brojeve telefonom, online, faksom ili poštom pre nego što počnu da rade.

Svi oblici poslovanja mogu se prijaviti i dobiti EIN-ove, uključujući:

 • Društva sa ograničenom odgovornošću (LLC)
 • Samostalna poslovanja
 • Neprofitne organizacije (NPO)
 • Vladine agencije
 • S korporacije
 • Partnerstva
 • Udruženja
 • Fondovi

Poreska uprava nije pristrasna prema veličini kompanije. To znači da čak i oni sa samo jednim zaposlenim ispunjavaju uslove za EIN kao i multinacionalne korporacije.

Da li mi je potreban EIN?

Poreska uprava zahteva od određenih kompanija da dobiju EIN kao deo zahteva za izveštavanje. Kompanija mora da podnese i dobije EIN ako kompanija:

 • Ima zaposlene
 • Posluje kao korporacija ili partnerstvo
 • Podnosi poreske prijave za zaposlenje, akcize ili alkohol, duvan i vatreno oružje
 • Zadrži porez na prihode koji se plaćaju strancima nerezidentima
 • Imaju Keogh plan
 • Su uključeni u brojne vrste organizacija uključujući, ali ne ograničavajući se na fondove, imanja ili neprofitne organizacije

Kako dobiti EIN?

Podnošenje zahteva za EIN ne košta ništa. Prijave se mogu podneti telefonom (za one koji nisu u Sjedinjenim Državama, ali će poslovati tu), faksom, poštom ili online. Proces je prilično lak i nekomplikovan.

Podnosioci zahteva moraju da popune Obrazac SS-4: Zahtev za identifikacioni broj poslodavca, koji je dostupan na web stranici Poreske uprave.

Poreska uprava zahteva da sledeće informacije budu uključene u prijavu da bi se izdao EIN, kao što je ime glavnog službenika kompanije, parntera, poverenika, vlasnika ili bilo koji drugi naziv, zajedno sa njihovim ličnim identifikacionim brojem poreskog obveznika.

Neke od informacija koje moraju biti uključene u Obrazac uključuju:

 • Tip entiteta
 • Razlozi za prijavu (novi posao, promena organizacije, usklađenost sa zahtevima Poreske uprave)
 • Datum početka ili nabavke
 • Glavna industrija poslovanja

Poslovanje mora da se nalazi u Sjedinjenim Državama ili na američkoj teritoriji kako bi se prijavilo za EIN online. Kada se online informacije potvrde, EIN se odmah dodeljuje.

Važno: Lice odgovorno za poslovanje, bez obzira na zvanje u kompaniji, mora biti fizičko lice

Prednosti EIN-a

EIN-ovi su jedinstveni za poslovanja kojima su dodeljeni. Brojevi nikada ne ističu, a isti skup brojeva se nikada ne izdaje drugom poslovanju, čak i ako prvobitni poslodavac prestane sa radom.

Glavna prednost dobijanja ovog broja je mogućnost rada. Bez toga ne možete voditi svoje poslovanje. Morate se prijaviti za identifikacioni broj poslodavca pre nego što počnete. Takođe vam je potreban EIN da biste uradili sledeće:

 • Zapošljavanje i plaćanje zaposlenih
 • Otvaranje bankovnih računa, dobijanje kredita i ulaganje viška gotovine
 • Održavanje korporativnih štitova
 • Podnošenje poreza na poslovanje i registracija državnih poreza

Dobijanje EIN-a vam omogućava da svoje lične finansije držite odvojeno od poslovnih. Ovo vam omogućava da zaštitite svoje lične podatke od krađe identiteta.

Od samozaposlenih pojedinaca, kao što su podizvođači, obično se traži da imaju EIN, koji će koristiti primarni izvođač da prijavi Poreskoj upravi sav poslovni prihod isplaćen podizvođaču.

Zatvaranje vašeg EIN-a

Kada vam se dodeli EIN, taj identifikacioni broj će zauvek biti povezan sa vama i vašom kompanijom. Taj EIN postaje trajno povezan sa tim entitetom, a Poreska uprava tehnički nikada ne može otkazati EIN.

EIN je kritičan deo zahtevanog finansijskog izveštavanja. Čak i ako entitet nikada ne podnese nikakav povrat, EIN je i dalje povezan sa njim. Kada se izda EIN, ovaj broj se može koristiti kasnije ako entitetu zatreba.

Ako dobijete identifikacioni broj, ali kasnije odlučite da broj nikada nije bio potreban, Poreska uprava može da zatvori vaš povezani poslovni nalog. Ovo je često slučaj sa startup kompanijama koje nikada zapravo ne počnu sa radom. Mora se poslati fizičko pismo sa navođenjem zvaničnog imena, poslovne adrese, EIN broja i razloga za zatvaranje računa. EIN će ostati; samo će poslovni IRS račun biti suspendovan.

EIN u odnosu na TIN (Identifikacioni broj poreskog obveznika)

Poreski identifikacioni broj (TIN) je širok termin koji se koristi za opisivanje bilo koje vrste identifikacionog broja. EIN je posebna vrsta TIN-a. TIN je generički deskriptor za asortiman brojeva koji se mogu koristiti na poreskom obrascu, uključujući, ali ne ograničavajući se, na:

 • EIN
 • SSN
 • ITIN (Individualni identifikacioni broj poreskog obveznika)
 • ATIN (Identifikacioni broj poreskog obveznika za usvajanje)
 • PTIN (Identifikacioni broj poreskog obveznika pripremnika)

U zavisnosti od prirode određenog poreskog obveznika, EIN može ili ne mora biti TIN koji koristi Poreska uprava. Za samostalne preduzetnike, TIN je često njihov broj socijalnog osiguranja. Za korporacije, partenrstva, fondove i imanja, njihv TIN je često EIN.

Šta se dešava ako izgubite ili zamenite svoj EIN?

Ako izgubite svoj EIN, potražite ga u obaveštenju koje vam je poslala Poreska uprava kada je vaš EIN izdat. Takođe možete pokušati da ga povratite tako što ćete kontaktirati finansijsku instituciju u kojoj obavljate svoje svakodnevne bankarske poslove. Možete ga pronaći i u prethodnim poreskim prijavama. Ako ništa drugo ne uspe, kontaktirajte poresku liniju za poslovne i specijalne poreze Poreske uprave na 1-800-829-4933. Uverite se da imate pri ruci sve identifikacione informacije pre nego što razgovarate sa operaterom.

Da li je mom poslovanju potreban EIN?

Svakom poslovnom subjektu je potreban EIN, uključujući i one koji imaju zaposlene, posluju kao korporacije ili partnerstva, podnose određene poreske prijave (zaposlenost, akcize ili alkohol, duvan i vatreno oružje), zadržavaju poreze na prihode osim zarada.

Kako da pronađem EIN?

EIN možete pronaći koristeći poresku prijavu, prijave za bankovne račune ili kredit, na bilo kojoj državnoj licenci ili dozvoli, ili na obrascima koji se koriste za prijavljivanje poslova obavljenog kao nezavisnog izvođača ili plaćanja koje je izvršilo vaše poslovanje.

Koliko će vremena biti potrebno da se dobije EIN?

Kada se prijavite online, možete odmah dobiti EIN.

EIN prijava se može poslati faksom Poreskoj upravi, iako ovaj način prijave može potrajati i do dve nedelje. Poreska uprava takođe prihvata prijave poštom, iako jasno navodi očekivano vreme obrade između četiri i pet nedelja.

 

Izvor: Investopedia.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0