Imigranti čine rekordan udeo američkih radnika, navodi novo istraživanje

Imigranti čine rekordan udeo američkih radnika, navodi novo istraživanje

USCIS će od sada ubrzano obradjivati H-1B vize
KAKO SE KUPUJE KUĆA U AMERICI
Da li vam je potrebna viza za rad na daljinu u Americi?

Imigranti očigledno obavljaju posao, a novi vladini podaci pokazuju da je skoro 1 od 5 radnika iz prošle godine rođen van SAD od roditelja koji nisu američki državljani, što predstavlja rekordno visok udeo radne snage.

Ovi podaci, koji su nedavno objavljeni u izveštaju Biroa za statistiku rada, pokazuju da je udeo imigranata u američkoj radnoj snazi porastao na 18,1% prošle godine, što je povećanje u odnosu na 17,4% u 2021. godini. Ovaj porast dolazi nakon pada imigracije tokom pandemije, što je bio neobičan korak u trendu rasta prisustva imigranata na tržištu rada koji traje od 1996. godine.

Ovi nalazi dolaze u trenutku kada je imigracija u centru pažnje zbog isteka Naslova 42, hitnog imigracionog ograničenja koje je omogućilo Sjedinjenim Američkim Državama da protera stotine hiljada migranata u Meksiko ili njihove matične države zbog pandemije. U međuvremenu, neke države, poput Teksasa i Floride, idu napred sa novim zakonima za suzbijanje imigracije.

Međutim, neki ekonomisti tvrde da je pad imigracije tokom pandemije zapravo doprineo zategnutosti tržišta rada tokom proteklih nekoliko godina. Taj pad se poklopio sa još dva demografska trenda koji su smanjili broj raspoloživih radnika: baby boomeri koji se penzionišu i sve manji američki natalitet.

Moody’s, agencija za bonitet, u svom nedavnom istraživanju ističe da će politike koje podržavaju imigraciju, veće učešće žena u radnoj snazi i usvajanje novih tehnologija koje povećavaju produktivnost odrediti obim i postojanost izazova u ponudi radne snage. Bez njih, očekuje se da će se problemi zapošljavanja ponovo pojaviti u sledećem poslovnom ciklusu.

Imigracija se oporavila prošle godine prema podacima američkog popisa stanovništva, koji su otkrili da je država doživela najveći jednogodišnji porast imigranata od 2010. godine. Oko milion ljudi emigriralo je u SAD 2022. godine, što je značajan porast u odnosu na nedavni minimum od 376.000 ljudi u 2021. godini.

Radnici rođeni van SAD imali su nižu stopu nezaposlenosti prošle godine u poređenju sa radnicima rođenim u državi, prema saopštenju Biroa za statistiku rada. Stopa nezaposlenosti radnika rođenih u inostranstvu iznosila je 3,4% u 2022. godini, dok je stopa za osobe rođene u SAD bila 3,7%.

Analiza je takođe pokazala da je najveća razlika u prisustvu na tržištu rada bila među muškarcima. Oko 77% radnika imigranata starijih od 16 godina bilo je uključeno u radnu snagu, u poređenju sa 66% onih rođenih u Americi.

Radnici rođeni van SAD češće su zaposleni u uslužnoj industriji, prirodnim resursima, građevinarstvu i poslovima održavanja, kao i u proizvodnji, transportu i poslovima selidbe materijala. Sa druge strane, veća je verovatnoća da će radnici rođeni u Americi raditi na menadžerskim i profesionalnim pozicijama.

Kada je reč o zaradi, radnici rođeni van SAD zarađuju prosečnu nedeljnu platu od 945 dolara, nešto manje od 1.087 dolara koje zarađuju američki radnici.

Prema podacima Ministarstva rada, skoro polovina radnika imigranata su hispanoamerikanci, dok su oko 25% Azijati. Primećuje se da je oko 16% belih i oko 10% crnaca.

Analiza je takođe otkrila da 18,3% radnika rođenih van SAD prošle godine nije završilo srednju školu, u poređenju sa 3,4% zaposlenih rođenih u SAD. Ovi podaci ukazuju na to da radnici imigranti često imaju niže obrazovanje u poređenju sa radnicima rođenim u Americi.

Ovi novi podaci o udelu imigranata u američkoj radnoj snazi ukazuju na kompleksnu sliku migracija i njenog uticaja na tržište rada. Iako imigranti obavljaju važne poslove i doprinose ekonomiji, pitanje imigracije ostaje politički i društveno pitanje koje zahteva sveobuhvatno razmatranje.

 

 

Izvor: Cbsnews.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0