Januar gori od decembra: Povećan zastoj u obradi aplikacija za Zelenu kartu

Januar gori od decembra: Povećan zastoj u obradi aplikacija za Zelenu kartu

USCIS predstavio revidirani test za dobijanje američkog državljanstva
Advance Parole – Kada i na koji način možete da aplicirate za ovaj putni dokument
Da li možete dobiti američki pasoš ako ne govorite engleski jezik?

Nacionalni centar za vize (NVC) Ministarstva spoljnih poslova SAD-a zabeležio je porast zastoja u obradi imigrantskih viza (IV) sa 292.105 u decembru na 338.256 u januaru – povećanje od 16%.

Broj aplikacija za zelene karte čiji su slučajevi bili potpuno dokumentovani i spremni za zakazivanje intervjua porastao je sa 337.870 u decembru na 380.407 (povećanje od 13%). Slučaj koji se smatra “potpuno dokumentovanim” je slučaj u kojem su svi potrebni obrasci i dokumenti podneti i prihvaćeni od strane NVC-a, te je stoga slučaj spreman za zakazivanje intervjua.

Broj ljudi koji su zakazani za intervjue za zelene karte takođe je porastao – sa 42.151  intervjua u decembru na 45.765 u januaru.

boundless.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0