Kako da najbolje investirate 50 000 dolara u Americi

Kako da najbolje investirate 50 000 dolara u Americi

7 najlepših mesta za romantično putovanje u SAD
DHL Express povećava broj teretnih letova između Majamija i Latinske Amerike
Novi zakon na Floridi zabraniće psima da vire kroz prozor automobila

Ako nađete dodatnih 50 hiljada, šta biste uradili sa njima? Ako možete, novac biste trebali uložiti u svoju budućnost. Možete da investirate u akcije i fondove kojima se trguje na berzi pomoću usluge E* TRADE ili Stash Invest. Ili ga koristite za poboljšanje trenutne finansijske situacije. Dostupno je mnogo opcija. Pročitajte kako biste saznali kako uložiti 50,000 dolara.

Kako investirati 50,000 dolara?
⦁ Nabavite hitni fond
⦁ Otplata duga
⦁ Odredite svoje ciljeve i toleranciju na rizik
⦁ Shvatite koja ste vrsta investitora
⦁ Shvatite razliku između pasivnog i aktivnog investiranja

⦁ Deset načina na koje možete investirati novac:

⦁ Ulažite u pojedinačne akcije
⦁ Investirajte u nekretnine
⦁ Investirajte u pojedinačne obveznice
⦁ Investirajte u uzajamne fondove
⦁ Investirajte u ETF-ove
⦁ Investirajte sa Robo Advisors
⦁ Kupite CD-ove
⦁ Uložite u svoju penziju
⦁ Investirajte u oporezive investicione račune
⦁ Uložite u 529 plan štednje na fakultetu

Stvari na koje trebate obratiti pažnju pre nego što investirate
Pre nego što uložite 50.000 dolara, odstupite i procenite svoju finansijsku situaciju. Da li se suočavate sa nekim trenutnim, hitnim finansijskim problemima? Pre nego što uložite novac, morate da se uverite da su vaše finansije u redu. Pređimo na nekoliko koraka koje biste trebali preduzeti pre nego što započnete sa investiranjem.

emergency fund

Napravite fond za hitne slučajeve 

Finansijski savetnici preporučuju izdavanje hitnog fonda od tri do šest meseci životnih troškova u slučaju gubitka posla ili drugih finansijskih poremećaja u našem životu. Uložite ovaj novac negde na sigurno i likvidno mesto, na primer u fond ili račun, štedni račun ili neko drugo mesto. Imajte ovaj novac na raspolaganju kada vam zatreba i rizikujte sa njim malo ili nimalo. Stručnjaci preporučuju pristojan iznos vašeg hitnog fonda na štednom računu sa visokim prinosom, kao što nudi Wealthfront Cash.

 

Platite dug
Pay-Off Debt
Ako imate dug koji postepeno otplaćujete, iskoristite deo ili sve od ove sume za plaćanje tog duga, posebno ako dug ima relativno visoku kamatnu stopu. Na primer, ako imate 30.000 dolara duga na kreditnoj kartici po kamatnoj stopi od 20%, isplata tog duga u osnovi nudi povraćaj novca od 20%. Takođe pruža finansijsku slobodu u budućnosti za finansiranje drugih ciljeva u odnosu na plaćanje duga.
Odredite svoje ciljeve i toleranciju na rizik

Situacija svakog investitora je drugačija. Pre nego što odlučite kako da uložite 50.000 dolara, iskreno pogledajte svoje ciljeve i toleranciju na rizik. Uzmite u obzir svoju starost, iznos koji ste već uložili i da li imate dovoljan fond za hitne slučajeve, među mnoštvom drugih faktora.
⦁ Mlađi investitor – na primer neko od 20 do 30 godina, ima mnogo vremena do penzije. Oni mogu sebi priuštiti da preuzmu dodatni rizik zbog ovog dugog vremenskog horizonta.
⦁ Sa druge strane, ako im je cilj da kupe kuću u narednih godinu dana, njihova tolerancija na rizik bi bila znatno niža zbog kraćeg vremena pre nego što novac bude potreban
Shvatite koja ste vrsta investitora

Pre nego što odlučite kako da uložite 50.000 dolara, važno je da shvatite koja ste vrsta investitora. Na primer, da li vam je ugodno da odaberete pojedinačne akcije u koje ćete investirati? Ili vam je ugodnije koristiti udružene investicije kao što su uzajamni fondovi ii fondovi kojima se trguje na berzi?
Ili vam je možda investiranje jednostavno zastrašujuće. U ovom slučaju, profesionalna mogućnost poput fonda sa određenim datumom može biti najbolja opcija za vas ili biste možda angažovali usluge finasnijskog savetnka, koji može biti tradicionalni svetnik ili Robo savetnik (Robo Advisor).

financial statement

Shvatite razliku između pasivnog i aktivnog investiranja

Postoje dva glavna načina investiranja: aktivan i pasivan. Aktivnim investiranjem neko upravlja vašim portfeljom umesto vas. Pristupaju praktičnom pristupu investiranja, kupovini i prodaji zaliha po potrebi. Pasivno investiranje obično uključuje kombinaciju uzajamnih fondova ili ETF-a i stoga je manje komplikovano.
Pasivno investiranje pomoću indeksnog uzajamnog fonda ili ETF-a može biti solidan način za ulaganje 50.000 dolara. Investitor može odabrati samo nekoliko fondova koji pokrivaju indekse akcija ili obveznica kako bi lako stvorio dobro diverzifikovan portfelj. Mnogi indeksni fondovi nadmašuju svoje aktivne vršnjake, a troškovi su uglavnom niži nego kod aktivnog fonda.
Postoji i niz dobro vođenih aktivnih fondova. Iako može biti teško odabrati najbolje aktivno upravljanje fondova, oni nude pristup nekim od najboljih investicionih menadžera u industriji.
Aktivno ili pasivno ne mora biti odluka ili-ili. Mešanje pasivnih i aktivnih fondova takođe može biti dobra strategija.

Deset načina kako možete investirati 50,000 dolara

⦁ Pojedinačni fondovi
Pojedinačne akcije predstavljaju ulaganje u jednu kompaniju. Vaš dobitak ili gubitak od ulaganja određuje se učinkom te kompanije i njenih zaliha. Ako investirate u sledeći Apple ili Amazon, mogli biste da zaradite lep profit. Ali ako kompanija u koju ulažete ima finansijske poteškoće, vrednost vaše investicije može da opadne. Akcije nude mogućnost za kapitalnu dobit kroz aprecijaciju cena, a u nekim slučajevima i prihod od dividende. Dividende se uglavnom isplaćuju tromesečno.
Možete da investirate u pojedinačne akcije, pa čak i u delimične preko brokerskog računa kao što je Stash Invest. Sa njim, možete investirati u akcije i ETF-ove, dobijete personalizovane savete i imate bankovni račun za samo 1 dolar mesečno.

⦁ Nekretnine
Za one koji žele da investiraju u nekretnine, 50,000 dolara možda neće biti dovoljno za direktnu kupovinu investicione nekretnine ili mesta za život, ali to svakako može biti deo kapare za nekretninu.
Druga opcija za ulganje u nekretnine je REIT, ili fond za ulaganje u nekretnine (Real Estate Investment Trust). Ovim fondovima se obično trguje poput akcija na berzi, ali se nekim fondovima i privatno trguje. REIT investicije uključuju poslovne zgrade, maloprodajni prostor, stambene nekretnine, hipoteke ili neku njihovu kombinaciju. Postoje i uzajamni fondovi i ETF-ovi koji ulažu u REIT fondove. Streitwise, na primer, otvara mogućnost za gotovo svakoga sa samo 1.000 dolara da investira u privatne poslove sa nekretninama. A sa Fundrise-om, možete ulagati u komerijalne nekretnine putem REIT-a sa samo 500 dolara.
Drugi način ulaganja u nekretnine je putem platformi za grupno finansiranje. Grupno finansiranje nekretnina omogućava malim investitorima mogućnost kupovine nekretnina kao akcionara. Neakreditovani investitori su nekada bili isključeni iz ovih poslova sa nekretninama sa privatnim kapitalom, ali sa pojavom crowdfunding-a (sakupljanjem novca od većeg broja ljudi, obično na internetu), mnogi od ovih poslova su sada dostupni za samo 5.000 dolara. Kao i kod svake druge investicije, i pre investiranja uradite domaći zadatak. Istražite osnovnu imovinu i sponzore platforme za masovno finansiranje.

⦁ Pojedinačne obveznice
Obveznice su dužnički instrumenti. U osnovi, investitor daje zajam zajmoprimcu zauzvrat za periodične isplate kamata, a zatim i nominalnu vrednost obveznice kada obveznica dospeva. Obveznice se isporučuju u nekoliko vrsta, uključujući:
⦁ Državnih hartija od vrednosti – državne blagajne dolaze u nekoliko rokova dospeća i smatraju se rizičnom imovinom jer iza njih stoji Trezor Sjedinjenih Država
⦁ Korporativne obveznice – razne korporacije ih izdaju. Njihova sigurnost se delimično zasniva na finansijskom stanju izdvaoca i njihovoj sposobnosti da izvrše plaćanja kamata i otkupe obveznice kada dospeju.
⦁ Opštinske obveznice – ove obveznice izdaju državni i lokalni vladini subjekti. Kamate na ove obveznice su uglavnom oslobođene saveznih poreza

⦁ Zajednički fondovi
Uzajamni fondovi udružuju novac investitora za ulaganje u strategiju ili klasu imovine. To mogu biti akcije, obveznice ili klase podaktiva unutar ovih širokih kategorija. Uzajamni fondovi su obično ulaganje po izboru u planovima 401(k).
Uzajamni fond može biti pasivni indeksni fond koji prati tržišni indeks poput S&P 500. indeksni fondovi su obično jefitni fondovi. Uzajamnim fondovima se takođe može aktivno upravljati. Pomoću njih menadžer donosi aktivne odluke u vezi hartija od vrednosti koje poseduje fond. Ovi fondovi uglavnom imaju veću stopu troškova od indeksnog fonda.

⦁ ETF-ovi

ETF-ovi ili fondovi kojima se trguje na berzi su slični uzajamnim fondovima, ali trguju kao akcije. Mnogi ETF-ovi su indeksni fondovi i uglavnom imaju niske pokazatelje troškova. Njihova imanja su svakodnevno transparentna. Uzajamni fondovi, sa druge strane, prijavljuju imovinu samo nekoliko puta godišnje. Preporučujemo upotrebu Public.com, koji je aplikacija za trgovanje akcijama i ETF-om bez provizije sa iOS i Android. Aplikacija podržava delimično ulaganje u akcije i ETF-ove i ima funkciju deljenja kojom možete proslaviti svoj uspeh sa prijateljima.

⦁ Investirajte sa Robo savetnikom
Jedan od najlakših načina da započnete investiranje je sa Robo savetnikom. Robo savetnik je relativno nov investicioni proizvod. U osnovi, oni ulažu u razne ETF-ove u vaše ime, na osnovu vaših jedinstvenih potreba i tolerancije na rizik. Neki će se čak rebalansirati za vas, tako da zaista možete sedeti i pustiti svoj novac da radi za vas.
Najbolji deo o robo savetnicima je njihova niska cena. Većina košta oko 0,20% godišnje, dok Vanguard Digital Advisor ima godišnju ciljnu neto naknadu od samo 0,15%. Sa robovim savetnikom kompanije Vanguard možete direktno da investirate u njihove ETF proizvode, kao što su Vanguard Total Stock Market ETF i Vanguard Total Bond Market ETF.

⦁ CD-ovi
CD-ovi ili depozitni sertifikati su štedionice osigurane od FDIC-a i obično rade na određeni rok, kao što je šest meseci, godina, dve godine ili više. Ostavite novac na CD-u za navedeni rok; u suprotnom, uglavnom postoje kazne za privremeno povlačenje.
Jedna od strategija kod CD-a je da se stekne rok dospeća, tako da uvek treba da dođe jedan u određenim intervalima koji za vas imaju smisla, na primer svakih šest meseci. Banke i druge finansijske situacije često nude CD-ove. Neke brokerske kuće ih takođe nude.


⦁ Uložite u svoju penziju
Doprinosi IRA (Individualni penzioni račun – Individual Retirement Account): za 2020.godinu, godišnji limit za doprinose IRA je 6.000 dolara, uz dodatnih 1.000 dolara za nadoknadu za one koji imaju 50 ili više godina. Možda ćete moći da doprinesete IRA ako je vaš prihod iznad praga.
Poslodavac koji sponzoriše 401(k): možete da upotrebite svojih 50 hiljada da dodate maksimalan iznos na svoje 401(k) ili druge penzione račune koje sponzoriše poslodavac. Ovo povećava iznos koji štedite za penziju. I pomaže vam da osigurate da ćete dobiti potpunu nadoknadu od poslodavca, ako se nudi. ograničenje doprinosa za 2020.godinu je 19.500 dolara, a doprinos za nadoknađivanje 6.500 dolara je dostupan onima koji imaju 50 ili više godina.

⦁ Računi oporezivih investicija
U zavisnosti od vaših okolnosti, moglo bi imati smisla otvoriti oporezivi brokerski račun ili račun kod kompanije uzajamnog fonda. Ovi računi nude nivo diverzifikacije za one koji imaju dovoljna ulaganja na penzione račune. Sredstva su takođe likvidnija ako su potrebna.
Ulaganja koja se drže na IRA ili na drugoj vrsti računa za penzionisanje mogu biti predmet poreza plus 10% kazne ako se sredstva povuku pre 59.godine života.
A da biste bili sigurni da ćete imati dovoljno za penziju, pogledajte CountAbout. Pomoću njegovog CountAbout Fire uređaja možete pratiti mesečne troškove zajedno sa potencijalnim pasivnim prihodom i vremenom ih graditi.

⦁ 529 plan štednje na fakultetu

Korišćenje nekih ili svih 50.000 dolara za finansiranje 529 plana za vašu decu može biti velika investicija u njihovu budućnost. Ovim planovima se mogu platiti troškovi školarine, stanovanja, knjiga i niza drugih troškova fakulteta. Mnoge države nude dodatne poreske olakšice za stanovnike te države.
Ulaganja koja nudi svaki plan variraju. Mnogi planovi nude opciju zasnovanu na starosti koja menja kombinaciju ulaganja kako se korisnik približava 18.godini. Uzajamni fondovi ili slična ulaganja su takođe opšte dostupni.

Zaključak: Postoji mnogo načina kako možete investirati 50.000 dolara

Ako imate dovoljno sreće da imate dodatnih 50 hiljada dolara za ulaganje, postoji niz opcija koje treba razmotriti. Tačan odgovor zavisiće od vaše finansijske situacije i vaših finansijskih prioriteta.
Bez obzira jeste li novi ili inskusni investitor, koristite bilo koji paušalni iznos da biste poboljšali svoj ukupni finansijski položaj. To može uključivati dodavanje dugoročnih investicionih ulaganja ili finansiranje hitnog fonda. Svaki investitor treba u potpunosti da iskoristi sav dodatni novac.
Izvor: Investorjunkie 

COMMENTS

WORDPRESS: 0