Kako da prijavite dete rodjeno u SAD u matičnu knjigu rođenih i knjigu državljana Republike Srbije

Kako da prijavite dete rodjeno u SAD u matičnu knjigu rođenih i knjigu državljana Republike Srbije

Bajdenova administracija planira da predstavi zakon o imigracionoj reformi ove nedelje
Šta ako se razvedete od supružnika koji je vaš U.S. sponzor? Evo najbitnijih informacija
Šta ako dobijete “Zelenu kartu” na lutriji dok ste u Americi?

Za prijavu deteta rodjenog u SAD radi upisa u matičnu knjigu rođenih i knjigu državljana Republike Srbije (po mestu poslednjeg prebivališta roditelja u Republici Srbiji) potrebno je dostaviti sledeće:

1. Popunjen zahtev ( MS Word ili PDF format) za upis u matičnu knjigu rođenih Republike Srbije potpisan od strane oba roditelja. Ukoliko se zahtev ne podnosi lično, uz prisustvo oba roditelja u Ambasadi, potpisi treba da budu overeni od strane Notary Public-a,

2. Popunjen zahtev ( MS Word ili PDF format) za upis deteta u evidenciju državljana Republike Srbije. Ukoliko se zahtev ne podnosi lično u Ambasadi, potpis treba da bude overen od strane Notary Public-a.

3. Original američkog izvoda iz matične knjige rođenih overen pečatom Apostille (overava SECRETARY OF STATE države gde je dete rođeno) i preveden na srpski jezik. Prevod izvoda može biti sačinjen i u Ambasadi uz naplatu takse.

4. Fotokopije uverenja o državljanstvu Republike Srbije i pasoša za oba roditelja (ako je jedan roditelj strani državljanin priložiti kopiju stranog pasoša ili izvoda iz matične knjige rodjenih),

5. Izvod iz matične knjige venčenih. Ukoliko brak nije upisan u matične knjige venčanih u Republici Srbiji, potrebno je podneti zahtev za prijavu braka. Ukoliko je dete vanbračno potrebna je izjava o priznanju očinstva.

6. Ukoliko je dete starije od 14 godina, potrebna je njegova saglasnost (Formular MS Word ili PDF format). Potpis deteta mora biti overen od strane Notary Public, ukoliko istu ne potpisuje u Ambasadi,

7. Konzularni troškovi u iznosu od 15 dolara se plačaju u gotovini ili Money Order-om koji glasi na Ambasadu Republike Srbije.

Napomena:

• Izvod iz matične knjige na engleskom jeziku mora imati prevod na srpski. Ukoliko se pošalje prevod dokumenta, Ambasada vrši overu prevoda uz naplatu takse u iznosu od 34 dolara. Ukoliko se pošalje izvod bez prevoda, naplaćuje se prevod i overa istog u iznosu od 78 dolara.

• Originalna dokumenta se šalju nadležnoj matičnoj službi u Republici Srbiji i ne vraćaju se podnosiocu zahteva.

Konzulat Srbije u Vašingtonu

COMMENTS

WORDPRESS: 0