Kako da se vratite u Sjedinjene Države ako ste izgubili zelenu kartu?

Kako da se vratite u Sjedinjene Države ako ste izgubili zelenu kartu?

Kalifornija na putu da postane prva američka država koja će lične karte izdavati svim imigrantima
USCIS – Lekarski pregled za dobijanje zelene karte sada važi dve godine
Evo kako promeniti svoje prezime nakon sklapanja braka

Izgubljeni zeleni karton u inostranstvu može biti velika glavobolja na putovanju. Morate imati važeći dokaz o statusu stalnog boravka da biste se ukrcali na avion vaše avio-kompanije ili drugog prevoznika. Međutim, ako ste izgubili zelenu kartu ili dozvolu za ponovni ulazak van Sjedinjenih Država, postoji postupak za dobijanje privremene putne dokumentacije.

Američki zakoni zahtevaju od prevoznika, kao što su avio-kompanije, da provere putnike na pasoše i vize pre nego pto ih dovezu u Sjedinjene Države. Ustvari, ovi zakoni izriču kazne ako putnici ne poseduju potrebna dokumenta.

Kao stalni stanovnik koji privremeno putuje u inostranstvo, generalno može koristiti karticu stalnog boravka (zelenu kartu) ili dozvolu za ponovni ulazak za vraćanje u Sjedinjene Države. možete da koristite bilo koji dokument za ukrcavanje i povratak u ulaznu luku Amerike, ali ćete najverovatnije imati problema ako se pokušate vratiti u Sjedinjene Države nakon što je putna isprava izgubljena, ukradena, uništena ili oštećena.

Obrazac za izgubljenu zelenu kartu u inostranstvu

Stalni stanovnici koji su izgubili zelenu kartu ili dozvolu za ponovni ulazak tokom putovanja  u inostranstvo moraju podneti obrazac I-131A, odnosno zahtev za putnu ispravu (dokumentacija nosioca). Služba za državljanstvo i imigraciju (USCIS) objavljuju ovaj obrazac, ali ćete morati da ga predate u američkoj ambasadi. Obrazac omogućava stalnim stanovnicima da se prijave za privremenu putnu ispravu (dokumentaciju nosioca) ako:

 • Se vraćaju sa privremenih putovanja u inostranstvo kraćih od godinu dana, a njihova zelena karta je izgubljena, ukradena, uništena ili oštećena
 • Se vraćaju sa privremenih putovanja u inostranstvo kraćih od dve godine, a njihova dozvola za ulazak je izgubljena, ukradena, uništena ili oštećena

Nemojte podnositi obrazac I-131A ako:

 • Vam je izdata zelena karta a bili ste u inostranstvu godinu dana ili duže
 • Vam je izdata dozvola za ponovni ulazak i bili ste u inostranstvu dve godine ili duže

Dužina odsustva će se meriti od trenutka kada ste napustili Sjedinjene Države do trenutka plaćanja takse za obrazac I-131A. U ovim situacijama ste možda napustili status stalnog boravka. Viza za povratnika (SB-1) može biti odgovarajuće rešenje u ovim situacijama. Molimo vas da se konsultujete sa imigracionim advokatom ako se ovo odnosi na vas.

Obrazac I-131A, odnosno prijava za putnu ispravu (dokumentacija nosioca), omogućava pojedincima u ovoj situaciji da se prijave za putnu ispravu. Putna isprava može biti folija stavljena u pasoš ponosioca zahteva (poznata kao folija za ukrcavanje) ili transportno pismo. Putnici mogu predočiti putnu ispravu prevozniku. Obično važi 30 dana.

Zelena karta koja je istekla tokom puta u inostranstvo

Ako imate isteklu zelenu kartu, najverovatnije ne morate da podnosite obrazac I-131A. Politika carine i zaštite granica (CBP) dozvoljava prevozniku koji putuje u Sjedinjene Države da primi stalnog stanovnika bez dokumentacije ako putnik ima:

 • Zelenu kartu sa rokom trajanja od 10 godina a kojoj je istekao rok važenja
 • Zelenu kartu sa rokom trajanja od 2 godine kojoj je istekao rok trajanja i Obrazac I-797C, odnosno Obaveštenje o radnji, koji pokazuje da ste podneli Obrazac I-751 ili Obrazac I-829 radi uklanjanja uslova o statusu stalnog boravka. Obaveštenje o akciji produžava važenje kartice na određeno vreme, obično godinu dana

Ako imate isteklu zelenu kartu (sa datumom isteka od 10 godina) ili zelenu kartu (sa dvogodišnjim datumom isteka) i važeći Obrazac I-797C, Obaveštenje o akciji, što ukazuje na to da je status produžen, možete koristiti ove dokumente za povratak u Sjedinjene Države u većini slučajeva. Međutim, USCIS vas ohrabruje da proverite kod svoje avio-kompanije ili prevoznika pre nego što odlučite da li ćete podneti obrazac I-131A. U nekim slučajevima, uprkos dokumentu o odricanju CBP-a (CBP waiver), prevoznik može odlučiti da sprovede zahtev.

Naknada za podnošenje obrasca I-131A

Pre podnošenja prijave za dokumentaciju prevoznika, morate platiti taksu za podnošenje Obrasca I-131A na veb stranici USCIS-a. Platite prijavu putem online sistema za podnošenje prijava USCIS-a. Takođe možete doći do USCIS-ovog sistema za podnošenje datoteka tako što ćete otići na:

 • Oficijalnu adresu USCIS-a, klikom OVDE
 • Nakon toga, kliknite na Naknada za arhiviranje (Filling Fee tab)
 • A zatim kliknite na link do sistema online plaćanja

Vi (ili bilo ko na svetu) možete plaćati naknadu putem kreditne kartice, debitne kartice ili bankovnog računa u Sjedinjenim Državama putem ACH platnog sistema (Automated Clearing House). Pristupite USCIS sistemu za online plaćanje sa praktično bilo kog računara ili mobilnog uređaja.

Prilikom podnošenja prijave biće vam potreban dokaz o uplati. Nakon uplate, biće vam prikazana stranica za potvrdu. Odmah odštampajte ovu stranicu; nećee se moći vratiti na nju jednom kada izađete. Takođe biste trebali primiti elektronsku potvrdu sa potvrdom plaćanja. Odštampajte stranicu za potvrdu ili e-poruku za potvdu koju ste dobili.

I-131A Obrazac za podnošenje 

Za razliku od većine drugih obrazaca USCIS-a, obrazac I-131A morate podneti u američkoj ambasadi ili konzulatu SAD-a. Nema razloga da se obraazc I-131A podnese, niti se može podneti iz Sjedinjenih Država. Prvo vam preporučujemo da kontaktirate kancelariju da vidite da li je termin neophodan. Pronađite najbližu američku ambasadu ili konzularnu kancelariju.

Potrebni dokazi za obrazac I-131A

Kada se pojavite u američkoj ambasadi ili konzulatu, uz prijavu ćete priložiti nekoliko potrebnih dokaza. Kompletan aplikacioni paket obrasca I-131A treba da sadrži sledeće stavke:

 • Obrazac I-131A sa originalnim potpisom
 • Vaš originalni pasoš i jedna kopija biografke stranice vašeg pasoša (USCIS će možda morati da zadrži originalni pasoš nekoliko dana, al iće ga vratiti po završetku)
 • Kopija vaših karata, plan puta ili bilo koji drugi dokaz koji ukazuje na vaš poslednji datum polaska iz Sjedinjenih Država i vaš predviđeni datum povratka u Sjedinjene Države.
 • Primeri prihvatljivih dokaza uključuju e-karte i karte za ukrcavanje.
 • Jedna fotografija u boji u stilu pasoške slike (2“x 2“) napravljena u roku od 30 dana od podnošenja ove prijave
 • Dokaz da ste platili taksu za podnošenje obrasca I-131A. Primeri prihvatljivih dokumenata su: štampana stranica za potvrdu plaćanja sa web stranice USCIS-a ili štampana kopija e-pošte koja potvrđuje plaćanje Obrasca I-131A
 • Dokaz o vašem zakonitom stalnom prebivalištu ili uslovnom boravku (ako postoji). Primeri prihvatljivih dokumenata uključuju: kopiju zelene karte, imigrantsku vizu, pečat I-551 u pasošu ili pečat CBP-a u pasošu. Ponovo podnesite ovaj dokaz ako je dostupan

Ambasada ili konzulat će generalno izdati dokumentaciju nosioca u roku od dve nedelje. Ako su vam potrebe za putovanjem hitnije, idite na vaš sastanak u ambasadi sa dokazima u ruci. Primeri dokaza mogu bili lekarske beleške u kojima se navodi da je vaš rođak bolestan u Sjedinjenim Državama ili pismo poslodavca u kojem se navodi da ste obavezni da budete prisutni na poslovnoj funkciji. USCIS će razmotriti ove situacije u zavisnosti od slučaja do slučaja i može ubrzati vaš slučaj po njihovom nahođenju.

Povratak u Sjedinjene Države

Dokumentacija nosioca dostavljena putem odobrene prijave na obrascu I-131A će vam omogućiti da dokažete samo prevozniku da ste ovlašćeni da putujete u ulaznu luku Sjedinjenih Država kako biste se prijavili za prijem. imajte na umu da to nije garancija za prijem ili uslovno puštanje u Sjedinjene Države. CBP službenik će obaviti sve neophodne inspekcije kada stignete  u ulaznu luku SAD-a i doneće konačnu odluku o tome da li da vas primi ili uslovno otpusti u Sjedinjene Države.

Zamena izgubljene zelene karte u inostranstvu

Podnošenjem obrasca I-131A ne dobijate novi zeleni karton. Po povratku u Sjedinjene Države morate zameniti zelenu kartu podnošenjem Obrasca I-90 (Zahtev za zamenu kartice stalnog boravka) i platiti taksu za podnošenje. Slično, ako vam je istekla zelena karta, moraćete da podnesete istu prijavu da biste obnovili zelenu kartu.

Zamena dozvole za ponovni ulazak

Uopšteno, nije potrebno zameniti dozvolu za ponovni ulazak ako ne planirate da napustite Sjedinjene Države na još jedno putovanje od jedne godine (ali manje od dve godine). Da biste zamenili izgubljenu, ukradenu, uništenu ili oštećenu dozvolu za ponovni ulazak, podnesite obrazac I-131 (Zahtev za putnu ispravu) i platite taksu za podnošenje.

Druga razmatranja

Ako imate dete koje je rođeno van Sjedinjenih Država i dolazi u SAD po prvi put, verovatno ćete morati da zatražite dokumentaciju nosioca ako su sledeća tri uslova tačna:

 • Imate stalno prebivalište ili imate imigrantsku vizu
 • Vaše dete je mlađe od 2 godine
 • Vaše dete putuje sa vama da prvi put dođe u Sjedinjene Države

Prvo se obratite svom avioprevozniku ili drugom prevozniku da biste se uverili da će se u takvim okolnostima vaše dete ukrcati bez dokumentacije. Ako avioprevoznik ili prevoznik odbije da ukrca vaše dete bez dokumentacije nosioca, moraćete da platite i dostavite poseban obrazac I-131A za svoje dete.

Kao i uvek, nemojte podnositi obrazac I-131A ako ste ikada napustili status stalnog boravka, imali istoriju hapšenja ili ste bili u bilo kojoj vrsti postupka uklanjanja ili deportacije. Vaša situacija zahteva dodatnu pažnju od strane iskusnog imigracionog advokata.

Nakon što utvrdite da ste izgubili zelenu kartu u inostranstvu i planirani datum povratka u SAD, važno je blagovremeno pripremiti i podneti prijavu za obrazac I-131A. Za prijem dokumentacije nosioca biće potrebno približno dve nedelje, a dokumentacija će generalno biti važela 30 dana.

 

Izvor: Citizenpath.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0