Kako dobiti H1B vizu –  Detaljan priručnik za potencijalne aplikante

Kako dobiti H1B vizu – Detaljan priručnik za potencijalne aplikante

Ostvarite svoje ambicije u Americi uz stručnu pravnu podršku OC Law Group LLC
Na Floridu se od prošle godine doselilo 200.000 imigranata
Američko državljanstvo – Evo koje prednosti, nedostake i odgovornosti ono nosi sa sobom

U ovom članku, pružićemo sveobuhvatan vodič kroz proces apliciranja za H1B vizu, ključnu opciju za profesionalce koji teže radu u Sjedinjenim Američkim Državama.
H1B viza je poseban program namenjen profesionalcima koji žele privremeno raditi u određenim oblastima u SAD. Fokusiran je na privlačenje kvalifikovanih stranih radnika, pretežno u sektorima kao što su informacione tehnologije, inženjering, medicina i druge stručne oblasti. Veoma je važno napomenuti da zainteresovani kandidati moraju pronaći potencijalne poslodavce (kompanije), koji će aplicirati za njihovu vizu. Kako program funkcioniše na principu lutrije, kandidati koji budu izvučeni, biće predmet dalje obrade od strane USCIS-a.

USCIS je pre nekoliko dana zvanično najavio da će period podnošenja aplikacija za H1B vizu, za fiskalnu 2025.godinu, početi u februaru 2024.godine.

PROCES APLIKACIJE UZ OC LAW GROUP LLC:
OC Law Group, kao jedna od vodećih advokatskih kancelarija za imigraciono pravo u Čikagu, pruža sveobuhvatnu podršku tokom celog procesa apliciranja za H1B vizu.
Ključne faze uključuju:
1. PROVERU KVALIFIKACIJA:
● Naši advokati pažljivo analiziraju kvalifikacije kandidata kako bi osigurali ispunjenje svih uslova za H1B vizu.
2. SPONZORSTVO POSLODAVCA:
● Pružamo podršku poslodavcima u sponzorstvu i pripremi aplikacije, obezbeđujući tačnost i potpunost svih potrebnih dokumenata.
3. PODNOŠENJE APLIKACIJE:
● Iskusni advokati prate proces podnošenja aplikacije, sa fokusom na ispunjenje svih zahteva i procedura.
4. PRAĆENJE PROCESA:
● Kroz ceo proces, OC Law Group redovno informiše klijente (poslodavca i kandidata) o statusu aplikacije, pružajući transparentnost i pouzdanost.

POŽELJNE KATEGORIJE I IDEALNI KANDIDATI:
Za H1B vizu u SAD, neophodno je ispuniti određene kriterijume u pogledu obrazovanja.
Generalno, potencijalni kandidatii moraju zadovoljiti sledeće uslove:
VISOKO OBRAZOVANJE:
● Moraju posedovati visoko obrazovanje ili odgovarajuću stručnu kvalifikaciju relevantnu za poziciju za koju apliciraju. To obično uključuje završen univerzitetski ili postdiplomski stepen.
SPECIFIČNO OBRAZOVANJE ZA RADNU POZICIJU:
● Njihovo obrazovanje treba direktno odgovarati radnoj poziciji za koju se aplicira. Ovo obuhvata specifične veštine i kvalifikacije koje su
relevantne za odabrano zanimanje.
EDUKATIVNI STANDARDI POSLODAVCA:
● Poslodavac koji sponzoriše H1B vizu obično treba dokazati da je radna pozicija koju nude, zahteva odgovarajući nivo obrazovanja i
stručnih kvalifikacija. Nivo obrazovanja može varirati u zavisnosti od vrste posla i specifičnih zahteva radne pozicije. Kandidati koji imaju završene magistarske ili doktorske studije često lakše ispunjavaju kriterijume za H1B vizu, ali važno je da njihovo obrazovanje bude u skladu sa zahtevima posla.

H1B viza je posebno značajna za profesionalce u oblastima poput:
● Informacionih tehnologija
● Inženjeringa i arhitekture
● Medicine i zdravstva
● Naučnih istraživanja
● Ekonomije (marketing, menadžment, HR…


Idealni kandidati su osobe sa relevantnim obrazovanjem i značajnim iskustvom u odabranoj oblasti, sa jasno definisanim profesionalnim planom u SAD. Možemo reći da H1B viza predstavlja ključ za dokazane profesionalce koji žele doprineti američkom tržištu rada.Advokatska kancelarija OC Law Group LLC iz Chicaga pruža neophodnuekspertizu i obezbeđuje pravnu potporu kako bi olakšala ovaj proces i omogućila kompanijama i kandidatima uspešan put ka ostvarivanju profesionalnih ciljeva u SAD.
Za dodatne informacije ili pitanja, slobodno nas kontaktirajte putem email adrese: info@oclaw.us ili putem broja telefona: 847 258 9954.
Vaša profesionalna budućnost u SAD počinje sa OC Law Group LLC, jer naš posao je upravo vaša budućnost!

Čikago, 18.januar 2024.godine

Filip Chichevaliev
imigracioni advokat

COMMENTS

WORDPRESS: 0