Kako izabrati najbolji penzioni plan u Americi? Evo šta treba da znate

Kako izabrati najbolji penzioni plan u Americi? Evo šta treba da znate

Od poslovnih Viza do Lutrije za Zelenu Kartu: Kompletan vodič za imigraciju u SAD
Lažni brakovi u Americi. Evo sa kojim posledicama se imigranti mogu suočiti ukoliko budu uhvaćeni u prevari
Vreme obrade imigracionih aplikacija najsporije od nastanka USCIS-a. Evo glavnog razloga

Kako odabrati između Roth, tradicionalnih ili 401(k) planova

Nekada su penzija i socijalna davanja bili dovoljni da pokriju troškove tokom penzionisanja. Danas to nije slučaj. Umesto toga, većina ljudi finansira svoje godina posle posla različitim planovima za penzionisanje koji nude poreske olakšice i druge beneficije.

Evo pogleda na različite scenarije i faktore koje treba uzeti u obzir kada odaberete investicioni plan.

Ključne tačke članka:

 • Roth i tradicionalni individualni penzioni računi (IRA) se razlikuju kada je u pitanju plaćanje poreza – i kada doprinosite i povlačite sa penzionog računa
 • Ako možete da investirate u samo jednu vrstu računa za penzionisanje, vaš novac može najbrže rasti u 401(k) računima, sa poslodavcem koji će da prati vašu uplatu.
 • Ako možete da investirate u više od jednog računa, razmislite o tome kako da postignete maksimalni nivo i najpovoljniji poreski tretman

Roth individualni penzioni plan (Roth IRA) u odnosu na Tradicionalni individualni penzioni plan  (Traditional IRA)

Pojedinačni računi za penzionisanje – ili IRA – su računi sa povoljnijim porezom koji sadrže investicije koje odaberete.

Postoje dve vrsta IRA: tradicionalni i Roth. Morate imati zarađeni prihod – plate, doprinose i sl – kako biste doprineli bilo kojem računu.

Ograničenja i poreske olakšice za IRE-e postavlja IRS, odnosno Poreska uprava (Internal Revenue Service). Granice doprinosa za tradicionalne IRA račune i Roth IRA račune su iste. Za 2022.godinu, možete doprineti do 6.000 dolara godišnje, plus dodatnih 1.000 dolara ako navršite 50 godina (ili ste stariji) do kraja poreske godine.

Morate uzeti potrebne minimalne raspodele (RMD) od tradicionalnih IRA-a, koje predstavljaju izračunata godišnja povlačenja. Donošenje SECURE Act zakona od strane američkog Kongresa povećalo je starost u kojoj treba da počnete da uzimate RMD sa 70½ na 72 godine starosti, od 2020.godine.

Nasuprot tome, Roth IRA nemaju RMD-ove tokom života vlasnika. To čini Roth IRA dobrim sredstvom za prenos bogatstva jer možete preneti ceo račun – i njegove poreske olakšice – na svoje naslednike.

Međutim, IRS je uneo izmene u obavezna minimalna pravila raspodele za određene korisnike nakon smrti vlasnika IRA posle 31.decembra 2019.godine. Sva sredstva moraju biti raspoređena do kraja 10.godine nakon smrti vlasnika IRA računa. Postoje izuzeci za određene kvalifikovane korisnike, kao što je supružnik.

Ako ispunjavate uslove za obe vrste IRA računa, izbor obično zavisi od toga kada želite da platite porez – sada ili u penziji.

Tradicionalna ograničenja prihoda za IRA račune

Sa tradicionalnim IRA računom, dobijate unapred poresku olakšicu – možete odbiti svoje doprinose – ali plaćate porez na povlačenja u penziji.

Jedno upozorenje: uvek možete odbiti svoje doprinose u celosti samo ako vi i vaš supružnik nemate 401(k) račun ili neki drugi penzioni plan na poslu. U suprotnom, vaš odbitak može biti smanjen ili eliminisan, u zavisnosti od vašeg prihoda.

Evo sažetka ograničenja doprinosa za 2022.godinu prema Poresskoj upravi (IRS):

Ako je vaš status prijave…

I vaš modifikovani AGI je… Onda možete uzeti…
Samac, glava domaćinstva, kvalifikovani/na udovac/udovica, u braku sa zajedničkom ili odvojenom poreskom prijavom, i ako nijedan supružnik nije pokriven planom na poslu Bilo koji iznos

Potpuni odbitak od iznosa vašeg limita doprinosa

U braku sa zajedničkom poreskom prijavom, kvalifikovani/na udovac/udovica, i ako se pokriveni planom na poslu

109.000 dolara ili manje Potpuni odbitak do iznosa vašeg limita doprinosa
Više od 109.000 dolara ali manje od 129.000 dolara

Delimični odbitak

129.000 dolara ili više Bez odbitka
U braku sa zajedničkom poreskom prijavom i vaš supružnik je pokriven planom na poslu ali vi niste 204.000 dolara ili manje

Potpuni odbitak do iznosa vašeg limita doprinosa

Više od 204.000 dolara ali manje od 214.000 dolara Delimični odbitak
208.000 dolara ili više

Bez odbitka

Samac, glava domaćinstva i pokriveni ste planom na poslu

68.000 dolara ili manje Potpuni odbitak do iznosa vašeg limita doprinosa
Više od 68.000 dolara ali manje od 78.000 dolara

Delimični odbitak

78.000 dolara ili manje Bez odbitka
U braku sa odvojenim poreskim prijavama i svaki od supružnika je pokriven planom na poslu Manje od 10.000 dolara

Delimični odbitak

10.000 dolara ili više

Bez odbitka

Ograničenja prihoda za Roth IRA račune

Sa Roth IRA-ima, vaš doprinos se ne odbija od poreza, ali kvalifikovane raspodele su oslobođene poreza i kazni.

Šta predstavlja „kvalifikovano“? Mora da je prošlo najmanje pet godina od kako ste prvi put doprineli Roth-u, a jedno od sledećeg takođe mora da važi:

 • Navršili ste 59½ godina
 • Imate vrstu invaliditeta
 • Koristite raspodelu za kupovinu prve kuće (životno ograničenje: 10.000 dolara)
 • Vi ste preminuli (a vaš korisnik prima raspodelu)

Za razliku od tradicionalnih IRA računa, Roth IRA imaju ograničenja prihoda za doprinose. Ukratko, ako zaradite previše novca, ne možete doprineti Roth-u. Ograničenja su zasnovana na vašem modifikovanom prilagođenom bruto prihodu (MAGI) i vašem statusu prijave:

Status prijave

Modifikovani AGI Ograničenje doprinosa
U braku sa zajedničkom prijavom ili kvalifikovani udovac/udovica Manje od 204.000 dolara

6.000 dolara (7.000 dolara ako imate 50 godina ili ste stariji)

Od 204.000 do 214.000 dolara Redukovano (smanjeno)
214.000 dolara ili više

Nekvalifikovan

Samac, glava domaćinstva, ili u braku sa odvojenim poreskim prijavama (i niste živeli sa svojim supružnikom u bilo kom trenutku u toku godine)

Manje od 129.000 dolara 6.000 dolara (7.000 dolara ako imate 50 godina ili ste stariji)
Od 129.000 do 144.000 dolara

Redukovano (smanjeno)

144.000 dolara ili više Nekvalifikovan
Samac, glava domaćinstva, ili u braku sa odvojenim poreskim prijavama (ako ste živeli sa svojim supružnikom u bilo kom trenutku u toku godine) Manje od 10.000 dolara

Redukovano (smanjeno)

10.000 dolara ili više

Nekvalifikovan

Međutim, postoji „skriveni“ način da doprinesete Roth IRA-u ako ste iznad te granice prihoda. Da bismo vam lakše pomogli pri odluci u koji IRA da investirate, pogledajte svoj trenutni poreski status u poređenju sa vašim projektovanim poreskim statusom tokom penzionisanja. Pokušajte da izaberete plan koji rezultira manjim porezima i većim prihodom (doduše, utvrđivanje ovoga možda neće biti tako lako).

Generalno, Roth je bolji izbor ako očekujete da ćete u penziji biti u većoj poreskoj kategoriji ili ako očekujete da ćete imati značajnu zaradu na računu. Sve dok primate kvalifikovane raspodele, nikada nećete platiti porez na zaradu.

401(k) planovi

Kao i IRA, 401(k) planovi su računi sa povlašćenim porezom koji se koriste za penzionu štednju. Ali,umesto da ih formiraju pojedinci (to je „I“ u IRA – individual), oni su ponuđeni od strane poslodavaca.

Na primer, vaš poslodavac može doprineti do 5% vaše plate – sve dok sami ne uložite barem taj iznos. Ako vaš poslodavac ponudi podudaranje, učinite sve što možete da maksimalno iskoristite svoje doprinose da biste dobili taj spoj – to je u suštini besplatan novac.

Ograničenja doprinosa 401(k) plana

Za 2022.godinu, možete da doprinesete do 20.500 dolara u svoj 401(k), ili 27.000 dolara ako imate 50 godina ili više (zbog doprinosa od 6.500 dolara za nadoknadu).

I poslodavci mogu dati svoj doprinos. Za 2022.godinu, postoji ograničenje od 61.000 dolara za kombinovane doprinose zaposlenih i poslodavaca, ili 67.500 dolara ako imate 50 godina ili više.

Ove visoke granice doprinosa su jedna prednost koju 401(k) ima u odnosu na tradicionalne i Roth IRA račune.

Šta ako možete da doprinesete 401(k) ili IRA?

Možda imate pravo da dajete tradicionalne doprinose IRA-u ili Roth IRA-u, kao i diprinose za odlaganje plata u 401(k) planu. Ali, možda nećete moći da priuštite oboje.

Morate odlučiti šta je za vas najkorisnije – da jedan, dva ili sva tri imaju funkciju. Neki od sledećih koncepata se takođe mogu primeniti ako imate mogućnost da doprinesete i tradiconalnom 401(k) i Roth 401(k) planu.

Hajde da pogledamo Rivera, koji radi za kompaniju A i ima pravo da odloži platu prema 401(k) planu kompanije A. Godišnja naknada Rivera je 50.000 dolara, a oni mogu sebi priuštiti da doprinose 2.000 dolara svake godine, koje su odlučili da stave na jedan račun kako bi izbegli preterane naknade. Prema tome, River mora da odluči da li ima boljeg finansijskog smisla doprinositi 401(k) ili IRA-u.

Ako postoji ponuda kompanije

Ako kompanija A obezbedi dogovarajući doprinos na Riverove doprinose za odlaganje plate, 401(k) će biti bolji izbor. U nastavku je pogled na rast njihovih računa u periodu od 10 godina, pod pretpostavkom da poslodavac ponudi 1 dolara na svaki dolar koji River doprinosi, za do 3% njegove plate.

To znači da će River dobiti odgovarajući doprinos od 1.500 dolara (50.000 dolara x 3%). Za 10 godina, njihov 401(k) bi rastao znatno brže od IRA.

Ako ne postoji ponuda kompanije

Ako kompanija A ne daje odgovarajuće doprinose 401(k) planu koji nudi, River treba da razmotri sledeća pitanja pre nego što odluči da li da investira u 401(k):

 • Koje mogućnosti ulaganja su dostupne? Velike korporacije obično ograničavaju izbor ulaganja na zajedničke fondove, obveznice i instrumente tržišta novca. Manje kompanije mogu učiniti isto, ali obično je veća verovatnoća da će dozvoliti samoumeravanje investicija. To znači da učesnici mogu da biraju između akcija, obveznica, zajedničkih fondova i drugih dostupnih investicija, slično opcijama ulaganja koje su dostupne u IRA-i koja se upravlja samostalno. Ako su ulaganja u 401(k) ograničena, River bi mogao biti bolji ako doprinese IRA-i, što bi pružilo širi spektar investicionih izbora
 • Koje su naknade? Jedan od gorućih problema su naknade koje se naplaćuju na 401(k) računima. One nisu toliko vidljive kao naknade koje se naplaćuju IRA-i, što mnoge učesnike navodi da veruju da su naknade od 401(k) minimalne ili nepostojeće. Nije istina. River bi mogao da istraži naknade koje se primenjuju na 401(k) plan njihove kompanije i da ih uporedi sa operativnim i trgovinskim naknadama koje se primenjuju na IRA
 • Da li su sredstva sa 401(k) dostupna? Iako je penziona štednja namenjena da se akumulira do penzionisanja, ponekad se javljaju situacije koje učesniku ne ostavljaju drugog izbora sem da podigne sredstva ili preuzmu zajam sa svojih penzionih računa. Generalno, sredstva u 401(k) planu ne mogu se povući osim ako učesnik ne doživi uznemiravajući događaj. Međutim, ako plan kompanije A ima funkciju uzimanja zajma, River bi mogao da preuzme zajam sa njiihovog računa i da ga otplati u roku od 5 godina (ili duže, ako je zajam za kupovinu stana). IRA imovina se tehnički ne može povući u bilo kom trenutku. Međutim, ako ste mlađi od 59½ godina, vaša raspodela će se smatrati oporezivim prihodom i može biti predmet dodatnog poreza od 10% (ili kazne). Međutim, osim rollover doprinose, iznos se ne može vratiti IRA-i
 • Koja je cena profesionalnog upravljanja (professional management)? Ako River nije vešt u upravljanju investicijama ili nema vreme da pravilno upravlja svojim planiranim investicijama, možda će im trebati usluge profesionalnog savetnika za investicije. Ta osoba bi mogla da se uveri da je njihova raspodela sredstava u skladu sa njihovim ciljevima i ciljevima penzionisanja. Ako Riverov poslodavac pruža te usluge kao deo svog paketa beneficija za zaposlene, River neće imati dodatne troškove da bi profesionalac upravljao njegovim investicijama. Ova pogodnost možda neće biti dostupna za IRA osim ako poslodavac ne proširi takve usluge na imovinu izvan svog plana koji sponzoriše poslodavac. Ove tačke su vredne razmatranja, čak i ako se odgovarajući doprinosi daju na 401(k) nalog. Ali, bez podudaranja doprinosa, odgovori na ova pitanja mogu navesti Rivera da zaključi da su prednosti štednje od IRA veće od onih od 401(k)
 • Šta je sa poreskim olakšicama? Doprinosi za 401(k) smanjuju oporezivi prihod. Kao i doprinosi tradicionalnom IRA računu – ali oni koji su zaposleni u kompaniji sa penzionim planom, kao što je River, podležu ograničenjima prihoda o tome koliko doprinosa se može odbiti, kao što je gore navedeno. I naravno, doprinosi Roth IRA-i se uopšte ne odbijaju od poreza; prednost Roth Ira planova je da se povlačenja pri penzionisanju ne oporezuju, za razliku od povlačenja iz tradicionalne IRA ili 401(k) plana. Shvatite koliko je važno dobiti poreski odbitak ove godine kada birate planove za penzionisanje

Šta ako biste mogli da doprinesete 401(k) planu i IRA planu?

Sada, hajde da razmotrimo situaciju TJ-a, koji može sebi priuštiti da finansira svoj 401(k) plan, tradicionalni IRA i Roth IRA. Ako TJ može priuštiti da maksimalno doprinese svim svojim računima, onda možda neće morati da se brinu o tome kako da rasporede svoju ušteđevinu.

Ali, pretpostavimo da TJ može priuštiti da uštedi samo 7.000 za godinu. Tačke razmatranja za Rivera (iznad navedene) se takođe mogu odnositi i na TJ-a. Pored toga, TJ će možda želeti da razmotri sledeće:

 • Dobijanje maksimalnog podudaranja: ako se uplati odgovarajući doprinos 401(k) planu, uzmite u obzir maksimalni iznos koji treba da doprinese planu da bi dobili maksimalni raspoloživi odgovarajući doprinos. Na primer, pretpostavite da je TJ-eva kompenzacija 80.000 dolara godišnje, a podudaranje je 1 dolar za svaki TJ-ev dolar za do 3% nadoknade. Oni će morati da doprinesu najmanje 2.400 dolara svom 401(k) planu da bi dobili maksimalni raspoloživi odgovarajući doprinos od 2.400 dolara
 • Biranje između IRA planova: ako TJ stavi 2.400 dolara u njegov 401(k) plan, ostaće mu 4.600 dolara ušteđevine za IRA doprinos. TJ će morati da izračuna (ili proveri sa poreskim savetnikom) da bi saznao koliko bi njihovih tradicionalnih doprinosa IRA-e bilo odbitno od poreza i da to uračuna u njegovu odluku da izabere Roth IRA, tradicionalni IRA, ili kombinaciju ova dva. Šta god da TJ odluči, ukupni doprinos u obe IRA varijante ne može premašiti ograničenje za tu poresku godinu

Koje prvo finansirati?

Obično je najbolje uplaćivati doprinose na penzione račune početkom godine ili po malo svakog meseca; počevši od početka godine kako bi imovina počela da akumulira zaradu što je pre moguće.

Razmislite i o tome kak ose prave odgovarajući doprinosi. Neke kompanije doprinose iznos u jednom paušalnom iznosu na kraju roka za podnošenje poreske prijave, dok druge daju iznose tokom cele godine. Ako se ovo poslednje primenjuje, bolje je uplatiti doprinose za odlaganje plate na 401(k) početkom godine.

„Skriveni“ način doprinošenja Roth IRA-ima (Backdoor Roth IRA)

Ljudi sa visokim prihodima ne mogu direktno doprinositi Roth IRA planovima. Ali, zahvaljujući „rupi“ u zakonu, oni mogu da daju doprinose indirektno i na taj način pristupe Roth-u. Koristeći ovu strategiju, poreski obveznici mogu uštedeti desetine ili čak stotine hiljada dolara na porezima tokom godina.

Tradicionalni IRA, sa druge strane, ne ograničava niti sprečava ljude sa višim prihodima da doprinose. Ovaj „skriveni“ Roth način koristi ovu činjenicu, a vi možete takođe tako što ćete doprineti jednom godišnje.

Evo koraka koje trebate preduzeti:

 • Korak 1: Doprinesite tradicionalnoj IRA: Ne postoje ograničenja prihoda za davanje ovog doprinosa – i to može već biti novac nakon oporezivanja (after-tax money) ako je vaš prihod iznad ograničenja
 • Korak 2: Odmah pretvorite svoj tradicionalni IRA u Roth IRA: U idealnom slučaju, uradite ovo pre nego što vaš doprinos tradicionalnom IRA ostvari bilo kakvu zaradu koja će morati da se oporezuje kada izvršite konverziju
 • Korak 3: Pratite poreska pravila: Ako ste uzeli odbitak na svoje doprinose pre oporezivanja od vaše tradicionalne IRA, dugovaćete poreze kada ih pretvorite u Roth IRA, koja se finansira prihodima nakon oporezivanja

Ako niste bili u mogućnosti da odbijete svoj doprinos na tradicionalnom IRA-u (pogledajte korak 1) nećete dugovati dodatne poreze osim na bilo koju zaradu (ako se konverzija dogodila nakon što j evaš doprinos generisao prihod).

Mega Backdoor Roth doprinos (Mega Backdoor Roth Contribution)

Ako vaš poslodavac dozvoli da se tradicionalni 401(k) planovi prenesu na Roth 401(k) plan vaše kompanije ili na spoljni IRA račun, možda ćete biti u poziciji da prebacite znatnu količinu novca na Roth račun gde novac može rasti bez poreskih opterećenja i obezbeđuje neoporezivu distribuciju pri penzionisanju. Ova straregija zahteva sofisticirani savet o tome šta biste mogli da dugujete u vidu poreza.

Ostale tačke koje trebate razmotriti

Piggy bank and glass jar with money isolated on white background

Pored gore navedenih tačaka, trebalo bi da uzmete u obzir i druge faktore, kao što su:

 • Starost i trenutak odlaska u penziju: Vaš period odlaska u penziju i starost su uvek veoma važne tačke za razmatranje prilikom određivanja pravilne alokacije sredstava. Međutim, ako imate najmanje 50 godina, učešće u planu koji uključuje funkciju doprinosa za nadoknađivanje može biti atraktivan izbor, posebno ako zaostajete u akumulaciji vaše penzione sigurnosti. Ako vas ovo opisuje, izbor da učestvujete u 401(k) planu sa funkcijom nadoknađivanja može pomoći da svake godine dodate veće količine u svoje štedno gnezdo. IRA računi takođe imaju funkcije sustizanja, ali ovom doprinosu možete dodati samo 1.000 dolara, a ne 6.000 dolara
 • Svrha finansiranja računa za penzonisanje: Iako su ovi računi obično namenjeni finansiranju vaših godina nakon izlaska sa tržišta rada, neki ljudi ljudi planiraju da te račune ostave svojim korisnicima. U tom slučaju, morate razmisliti da li želite da ostavite neoporezivu imovinu svojim korisnicima i da li želite da izbegnete da uzimate RMD koji će smanjiti stanje na vašim računima. Roth IRA-evi i Roth 401(k) planovi vam omogućavaju da plaćate poreze kada date početne doprinose. Za Roth IRA, RMD pravila se ne primenjuju na vlasnika IRA, što omogućava da se veći iznos prepusti korisnicima

Koji su neki od najboljih planova za penzionisanje?

Neki od najboljih individualnih planova za penzionisanje su individualni računi za penzionisanje (IRA), koji uključuju tradicionalne IRA račune, Roth IRA račune i supružničke ISA račune (spousal IRAs). Svako ko zarađuje ih može sam i otvoriti. Najbolji penzioni planovi koje sponzoriše poslodavac uključuju 401(k), 403(b) i 457(b) računi.

Koliko mogu da doprinesem svom 401(k) računu?

Godišnja granica doprinosa na 401(k) za 2021.godinu iznosi 19.500 dolara. Za 2022.godinu ograničenje doprinosa je 20.500 dolara. Za obe godine, ako imate 50 i više godina, možete doprineti sa dodatnih 6.500 dolara.

Koji je dobar iznos novca za penziju?

Odgovarajući iznos noca koji se smatra „dobrim“ za odlazak u penziju se zasniva na različitim faktorima, kao što su vaš trenutni način života, željeni način života u penziji, obaveze i zdravlje. Često se predlaže da vaš godišnji prihod od penzije treba da bude jednak 80% godišnjeg prihoda vašeg poslednjeg prihoda.

 

Izvor: Investopedia.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0