Kolika je prosečna plata u Americi?

Kolika je prosečna plata u Americi?

Vodič za imigrante: Kako kupiti kuću u Sjedinjenim Državama
Možete li poneti marihuanu na let avionom? Odgovor nije jednostavan
Gde je najjeftinije i najskuplje gorivo na Floridi?

Da li ste se ikad zapitali koliki su vaši mesečni ili godišnji prihodi dobri u poređenju sa Amerikancima? Znajući koliko prosečni Amerikanac zarađuje, može vam pomoći da odgovorite na ovo pitanje.

Pre nego što uđemo u detalje, hajde da proverimo neke impresivne statistike.

Prosečan američki prihod – zanimljive činjenice i statistike

 • Srednji pirhod domaćinstva u Sjedinjenim Državama tokom 2019.godine je bio 68.703 dolara
 • Prosečna godišnja realna plata u 2019.godini u Americi je bila 65.836 dolara
 • 19,33 dolara je bila srednja plata po satu u Sjedinjenim Državama tokom 2019.godine
 • 1% ljudi koji zarađuju najviše u Americi doprinose 20% američkog godišnjeg prihoda
 • U Sjedinjenim Državama je 2019.godine bilo 34 miliona ljudi ispod granice siromaštva
 • Žene koje rade sa punim radnim vremenom u 2019.godini su imale realnu srednju zaradu od 47.299 dolara
 • Muškarci koji rade sa punijm radnim vremenom u 2019.godini su imali realnu srednju zaradu od 57.456 dolara
 • Starosna grupa od 45 do 54 godine je bila starosna grupa sa najvišim prihodima u drugom kvartalu 2021.godine
 • Tokom 2019.godine, Merilend je imao najveći srednji prihod domaćinstva u Americi, sa 95.572 dolara godišnje

Prosečan američki prihod u Sjedinjenim Državama

Realni srednji lični dohodak u Americi u toku 2019.godine je iznosio 35.977 dolara godišnje.

Koja plata je bila okarakterisana dobrom tokom 2021.godine?

Nedeljna srednja zarada za radnike sa punim radnim vremenom u Sjedinjenim Državama u drugom kvartalu 2021.godine je iznosila 990 dolara. To znači godišnji prihod od približno 51.480 dolara. Svaki iznos iznad toga bi se teoretski trebao smatrati dobrom platom; međutim, nije tako lako to zaključiti. Ono što se u jednom gradu smatra dobrom platom, u drugom možda neće biti tako. Drugi faktori koji određuju dobru platu su vrsta posla, nivo obrazovanja, pa, nažalost, čak i pol i rasa.

Koliki procenat Amerikanaca zarađuje preko 100 hiljada dolara?

Oko 30,7% domaćinstava je 2020.godine zaradilo preko 100.000 dolara. Tokom 2019.godine, oko 15,5% Amerikanaca je zarađivalo između 100.000 i 149.999 dolara; oko 8,3% stanovništva je zarađivalo između 150.000 i 199.999 dolara; a oko 10,3% stanovništva je zarađivalo preko 200.000 dolara.

Koliki su prihodi srednje klase u Sjedinjenim Državama?

Prema Pew Research-u, domaćinstva srednje klase su ona sa godišnjim prihodom koji je za dve trećine udvostručen od srednjeg nacionalnog prihoda domaćinstva. Tokom 2018.godine, prihod srednje klase se kretao između 48.500 i 145.500 dolara.

U drugom istraživanju iz 2019.godine, raspon prihoda za tročlano domaćinstvo srednje klase je bio između 53.413 i 106.827 dolara.

Srednji prihod domaćinstva u Sjedinjenim Državama tokom 2019.godine je bio 68.703 dolara

To je povećanje od 6,8% u odnosu na 2018.godinu. Zbog činjenice da se mnoga domaćinstva sastoje od samo jedne osobe, prosečni prihodi domaćinstva su obično niži od prosečnih porodičnih prihoda.

Od 2014.godine, srednji prihod domaćinstva u Americi se povećava

Ako biste želeli da znate trendove rasta prihoda domaćinstva, od 2014.godine, srednji prihod domaćinstva u Americi raste. Bio je 55.613 dolara u 2014.godini, 58.476 dolara u 2015.godini, 60.309 dolara tokom 2016.godine, 62.626 dolara u 2017.godini, 64.324 dolara tokom 2018. i 68.703 dolara tokom 2019.godine.

Severoistočni region je najbogatiji u Americi. Merilend, Nju Džerzi i Masačusets su među državama sa najvišim srednjim prohodom domaćinstva u 2019.godini

Tokom 2019.godine, Merilend je imao najveći srednji pirhod domaćinstva u Americi, sa 95.572 dolara. Nju Džerzi i Masačusets su imali prihod od 87.726 dolara i 87.707 dolara.

Demografija prosečnog američkog prihoda

Žene koje rade sa punim radnim vremenom u 2019.godini su imale realnu srednju zaradu od 47.299 dolara

To je povećanje od 3% u odnosu na 2018.godinu, dok je za muškarce povećanje iznosilo samo 2,1%.

Muškarci koji rade sa punim radnim vremenom u 2019.godini imali su realnu srednju zaradu od 57.456 dolara

Ako uporedite srednji godišnji prihod muškaraca i žena, srednja vrednost za muškarce koji rade sa punim radnim vremenom je iznosila 57.456 dolara, dok je za žene iznosila 47.299 dolara u 2019.godini. Odnos između muških i ženskih zarada je bio 0,823 u 2019.godini, što ukazuje da nije mnogo velika razlika u odnosu na statistiku iz 2018.godini.

Prosečan prihod prema godinama

Starost je bitna varijabla kada se uzme u obzir prosečan prihod u bilo kojoj državi. Kako je iskustvo ključna odrednica prosečne plate, upravo te brojke će biti i prikazane.

Na osnovu podataka američkog Biroa za statistiku rada, 2021.godina (2.kvartal), 45-54 godine je starosna grupa sa najvišim primanjima.

Srednja mesečna zarada radnika sa punim radnim vremenom prema starosnoj grupi

Američki biro za statistiku rada objavljuje srednje nedeljne podatke o zaradi za svaki kvartal. Ovde su bojrevi prilagođeni za mesečne plate kako biste imali potpunu sliku uticaja starosti na prosečne mesečne plate u Americi.

 • 65+ godina starosti: 4,297 dolara mesečno
 • 55-64 godine: 4,910 dolara mesečno
 • 45-54 godine: 4.927 dolara mesečno
 • 35-44 godine: 4,862 dolara mesečno
 • 25-34 godine: 4,032 dolara mesečno
 • 20-24 godine: 2,750 dolara mesečno

Prema izveštaju američkog Biroa za popis stanovništva, stvarni srednji prihod domaćinstva u Sjedinjenim Državama u 2019.godini je bio 68.703 dolara

Realni srednji prihod domaćinstva je poveaćn z a6,8% u poređenju sa podacima iz 2018.godine, kada je iznosio 64.324 dolara. Pored toga, srednji prihod je povećan za sve regione Amerike:

 • Severoistok: 6,8%
 • Srednji Zapad: 4,8%
 • Jug: 6,1%
 • Zapad: 7,0%

Prosečne plate Amerikanaca

Kolika je prosečna američka plata?

Prosečna godišnja plata u 2019.godini u Americi je bila 51,916,27 dolara, a srednja godišnja plata je 34,248,45 dolara.

Srednja plata je, kao što joj ime govori, je plata na središnjem delu brojke, dok se prosek odnosi na meru centralne tendencije za sve podatke. Postoji velika razlika između podataka o prosečnoj i srednjoj plati. Prosečni brojevi su veći jer je distribucija radnika prema platama veoma iskrivljena.

Koliko Amerikanaca je siromašno?

Tokom 2019.godine, u Sjedinjenim Državama je bilo 34 miliona ljudi ispod granice siromaštva. Stopa siromaštva u Americi je smanjena sa 11,8% u 2018.godini na 10,5% u 2019.godini. Od 2014.godine, stopa siromaštva u Americi opada svake godine. Pala je sa 14,8% u 2014.godini na 10,5% u 2019.godini. kada pogledate procentualne poene, možda se ne čini tako velikim, ali pogledajte stvarne brojke: 2019.godine, Amerika je imala 4,2 miliona ljudi manje u siromaštvu nego 2018.godine.

Koji je najslabije plaćen posao?

Prema Birou za statistiku rada, najslabije plaćeni ljudi su kombinovani radnici za pripremu i usluživanje hrane, sa prosečnom godišnjom platom od 22.,140 dolara. Kao što vidite, ovo je glavni razlog zašto su radnici brze hrane i restorana uvek u centru debata o višim životnim platama. Uz srednju satnicu od oko 10 dolara, ova kategorija radnika je najslabije plaćena u čitavoj Americi.

Koji poslovi zarađuju najviše novca po satu?

Prema Zavodu za statistiku rada, poslovi u oblasti medicine imaju najviše plate po satu. Lekari zarađuju oko 89 dolara po satu. Satnica je veća za neke specijalnosti, a niža za druge. Na primer, anesteziolozi imaju prosečnu platu od oko 113 dolara po satu, dok opšti stomatolozi dobijaju 77 dolara po satu.

Koji posao donosi najviše posla mesečno?

Anesteziolozi imaju najveće plate u Sjedinjenim Državama sa platnim potencijalom od 411.000 dolara godišnje. Anesteziolozi igraju ključnu ulogu tokom hiruškog zahvata i njihova medicinska obuka traje 12 do 13 godina.

Koliki procenat stanovištva Amerike živi od plate do plate?

Ako želite da vas smatraju bogatim u Sjedinjenim Državama, morate imati neto vrednost od najmanje 2,3 miliona dolara, prema anketi SeniorLiving.org. Za pojedince koji još uvek rade, moraćete da zaradite 300.000 dolara goidšnje da biste dobili titulu bogatog pojedinca.

Procenjuje se da 63% Amerikanaca kaže da živi od plate do plate od zatvaranja tokom pandemije u martu 2020.godine, prema statistici plata. Samo 53% ispitanika u anketi je reklo da nisu živeli do plate do plate pre pandemije, dok je oko 44% reklo da je živelo iznad svojih mogućnosti pre nego što je pandemija uopšte počela.

Koji procenat Amerikanaca zarađuje manje od 20.000 godišnje?

Prema Statista-i, oko 9,1% Amerikanaca zarađuje ispod 15.000 dolara, a dodatnih 8% ima godišnju platu između 15.001 i 25.000 dolara.

Koje karijere vas mogu učiniti bogatim?

Tipične karijere koje donose najviše novca su iz oblasti medicine. Anesteziolog, kao što smo već pomenuli, ima potencijal da zaradi preko 400.000 godišnje, dok hirurg ima srednju godišnju platu od 208.000 dolara ili više. Drugi najplaćeniji poslovi takođe pripadaju medicinskim oblastima.

Koliko Amerikanaca čini 1% najbogatijih na nivou svetske populacije?

20.914 Amerikanaca čini 1% najbogatijih na svetu. Ovaj broj je daleko ispred bilo koje druge države. Druga je Kina, sa 4.887 građana u prvih 1%. Ovo ukazuje da su Sjedinjene Države zaista „nacija mogućnosti“.

Koje nacionalnosti su najsiromašniji ljudi u Americi?

Nejednakost prihoda je usko povezana sa rasnom podelom u Sjedinjenim Državama, prema nacionalnim prosečnim platama. Siromaštvo je najteže među Afroamerikancima i latinoameričkim zajednicama. Tokom 2019.godine, oko 18,8% Afroamerikanaca i 15,7% Latinoamerikanaca je živelo ispod granice siromaštva u poređenju sa samo 7,3% belaca. Pored toga, tokom 2019.godine, srednji prihod domaćinstva belaca je bio 76.057 dolara, dok je za prethodne dve grupe bio mnogo niži: 45.438 dolara i 56.112 dolara.

Pripadnici 1% donosilaca najvećih zarada doprinose 20% američkog godišnjeg prihoda

Evo nekoliko brojki kako bi se jasnije shvatila nejednakost primanja u Americi: prvih 20% domaćinstava sa prihodom preko 100.000 dolara u Americi u 2018.godini je ostvarilo polovinu američkog godišnjeg prihoda. Tokom 2017.godine, 1% najvećih donosilaca zarade je zarađivalo 157,3% više nego 1979.godine.

Morate da zaradite 737,697 dolara godišnje da biste bili u prvih 1%

Morate da zaradite toliko da biste bili u prvih 1% onih koji zarađuju najviše u Americi. Prema Globalnom izveštaju o bogatstvu, potrebno je 1.055.337 dolara da bi bili u prvih 1% ljudi koji zarađuju najviše na globalnom nivou.

Morate da zaradite 2.808.104 miliona dolara godišnje da biste bili u prvih 0,1%

Na isti način, prema Bloomberg-u, potrebno je da zaradite više od 10 miliona dolara godišnje da biste bili među 0,01% najvećih zarađivača.

Najbogatijih 1% poseduje 35,3% bogatstva u Americi

To je povećanje od 2,8% u odnosu na 2000.godinu. Ova činjenica dodatno naglašava scenario nejednakosti prihoda u Americi.

Koliki je prosečni američki prihod godišnje?

Pre svega, važno je istaći činjenicu da se brojke koje ćemo pomenuti odnose striktno na prihode jednog pojedinca, pri čemu se potpuno zanemaruju prihodi njegove porodice ili prihodi domaćinstva.

Kao takvi, brojevi koje je objavio američki Biro za statistiku rada pokazuju da je u drugom fiskalnom kvartalu 2021.godine prosečna uobičajena zarada u Americi za vašeg standardnog zaposlenog sa punim radnim vremenom bila 990 dolara nedeljno, što znači približno 51.480 dolara godišnje. Važno je napomenuti da je ovo blagi porast u odnosu na prethodne godine.

Ono što treba napomenuti jeste da Amerikanci trenutno zarađuju veće plate. Svakako je zanimljivo uporediti ovo sa troškovima života. Kao takve, trenutno se sprovode studije kako bi se utvrdilo da li je poslednj epovećanje srednjeg prihoda u Americi dovelo i do viših cena.

Sledeća tabela daje više uvida u to kako se stvarni srednji prihod u Americi promenio za domaćinstva od 1997.godine:

Godina

Stvarni prihod domaćinstva (srednji)
1997

$56.533

1998

$58.612
1999

$60.062

2000

$59.938
2001

$58.609

2002

$57.947
2003

$57.875

2004

$57.674
2005

$58.291

2006

$58.746
2007

$59.534

2008

$57.412
2009

$57.010

2010

$55.520
2011

$54.673

2012

$54.569
2013

$56.479

2014

$55.613
2015

$58.476

2016

$60.309
2017

$62.626

2018

$64.324
2019

$68.703

Faktori koji utiču na prosečni prihod osobe u Sjedinjenim Državama

Brojni faktori imaju direktan ili indirektan uticaj na prosečna primanja Amerikanaca. Za ovaj članak ćemo pomenuti glavne faktore koji utiču na prihod na nivou pojedinca, a ne makroekonomske faktore koji utiču na mrežu nacionalnog dohotka, prema statistici prosečnog američkog dohotka.

Vrsta radnog mesta

Kao što možemo pretpostaviti, neki poslovi se plaćaju više dok se neki plaćaju manje.  Na primer, informacione tehnologije (IT) generalno nude veće plate od drugih popularnih domena. Prosečna plata za IT radnike se procenjuje na 75.000-100.000 dolara, dok je prosečna plata za osobu koja radi na obrazovnom tržištu 50.000-75.000 dolara. Stoga, postoje industrijski proseci za svaku sferu posla.

Lokacija

Tokom poslednjih nekoliko godina, sa sve većom popularnošću udaljenih poslova, geografska lokacija je postala manje važna u određivanju prihoda osobe. Uprkos ovom aspektu, ljudi koji žive u skupim područjima, kao što su San Francisko ili Njujork, generalno mogu očekivati veći prihod jer je to obavezno kada se osigurava da zaposleni mogu da održe svoj način života.

Stoga je prosečna plata u Americi znanto niža u poređenju sa ovim oblastima sa visokim prihodima. Vieš cene dovode do većih plata, u skladu sa ekonomskim zakonima, ali viša plata na lokaciji sa visokim prihodima generalno vam neće doneti bolji kvalitet života, s obzirom na visoke cene svih proizvoda i usluga.

Prosečna plata tehničkog radnika iz Sjedinjenih Država u 2020.godini je bila 146.000 dolara, dok bi u Indiji prosečan prihod istog zaposlenog bio ispod 25.000 dolara godišnje. Ovo nam pomaže da bolje razumemo prosečni prihod u Americi u poređenju sa ostatkom sveta.

Iskustvo i veština

Iskustvo i veština su neki od najpoznatijih faktora koji utiču na proseke nacionalnog dohotka. Plate na početnim nivoima su uglavnom niže. Uprkos ovom aspektu, povećanja plata se smanjuju nakon 15 godina iskustva, osim ako zaposleni ne uspeju da budu unapređeni na rukovodeće pozicije. Kada se analiziraju američke prosečne plate na IT tržištu, pokazalo se da svaka godina iksustva dodaje oko 2.700 dolara prosečnoj plati.

 

Izvor: Policyadvice.net

COMMENTS

WORDPRESS: 0