Lažni brakovi u Americi. Evo sa kojim posledicama se imigranti mogu suočiti ukoliko budu uhvaćeni u prevari

Lažni brakovi u Americi. Evo sa kojim posledicama se imigranti mogu suočiti ukoliko budu uhvaćeni u prevari

Od srede počinju prijave za lutriju za “Zelenu Kartu 2023”. Evo kako da aplicirate
Postali ste državljanin Amerike i želite da glasate? Evo šta treba da uradite
USCIS nudi olakšice za one kojima su radne vize u zaostatku

Kada se otkrije bračna prevara, ne samo da se imigrant može suočiti sa teškim posledicama, već oba bračna druga mogu biti suočena sa krivičnim sankcijama.
Bračna prevara je termin koji se koristi za opisivanje slučaja kada se osoba rođena u inostranstvu udaje za američkog državljanina ili, ređe, državljanina sa stalnim legalnim boravkom, sa jedinom ili primarnom svrhom dobijanja zelene karte (zakonitog prebivališta u Sjedinjenim Državama). Ovi brakovi su suprotni onima koji se sklapaju iz ljubavnih ili porodičnih razloga.
Takve prevare američke imigracione vlasti shvataju vrlo ozbiljno. Ako se otkrije prevara, imigrant se može suočiti sa teškim imigracionim posledicama a oba bračna partnera sa krivičnim prekršajima. Svake godine se otkriju stotine bračnih prevara.

Kazne sa kojima se suočava imigrant

Imigrant za koga se utvrdi da je počinio bračnu prevaru će verovatno biti uklonjen iz Sjedinjenih Država (deportovan) i njegova trenutna viza će biti opozvana (ako postoji). Pored toga, prevara bi uništila buduću podobnost te osobe za dobijanje američke vize ili zelenog kartona.
Nakon ovoga, dolazimo do mogućih krivičnih kazni. Zakon jasno kaže:
Svaka osoba koja svesno sklopi brak u svrhu izbegavanja bilo koje odredbe imigracionih zakona biće zatvorena na najviše pet godina ili kažnjena novčanom kaznom na više od 250.000 dolara, ili oboje“.
Navedeno se nalazi u odeljku 275(c) Zakona o imigraciji i državljanstvu (I.N.A.), ili 8 U.S.C. Član 1325.
Otkrivanje umešanosti imigranta u bračnu prevaru bi se moglo desiti u bilo kojoj od različitih faza procesa imigracije. Na primer, američke imigracione vlasti će tražiti dokaz o validnosti braka (i postavljaće lična pitanja imigrantu i supružniku) kao deo početne prijave za zelenu kartu. Oni će, u mnogim slučajevima, ponovo tražiti dokaz dve godine kasnije. To se dešava kada imigranti čiji su brakovi još uvek bii nedavni kada su podneli zahtev za prebivalište (u to vreme manje od dve godine) moraju da podnesu zahtev za prelazak iz uslovnog u stalni boravak.
Imigracione vlasti mogu čak i ponovo želeti da preispitaju brak kada imigrant kasnije zatraži američko državljanstvo ili nakon dobijanja državljanstva, kako bi proverili da li ga treba opozvati.
Ono što je najvažnije jeste da gotovo ne postoji momenat u kojem je imigrant koji je počinio bračnu prevaru potpuno siguran od otkrića i deportacije.
Takođe imajte na umu da imigracione vlasti imaju široka istražna ovlašćenja kada je u pitanju otrkivanje bračnih prevara. Ne samo da mogu da zahtevaju podnošenje dokumenata i da imigranta i supružnika izlažu intenzivnom ispitivanju tokom postupka prijave, već mogu da posete dom bračnog para, razgovaraju sa prijateljima, intervjuišu poslodavce i još mnogo toga.

Kazne sa kojima se suočava američki državljanin ili zakonito naseljeni supružnik

Američki državljanin bi mogao da se suoči sa značajnim novčanim kaznama, pa čak i zatvorom ako bude osuđen za krivično delo izvršenja bračne prevare.
Najstrože kazne se obično primenjuju na one koji učestvuju u zavereničkim operacijama, poput sistematičnog dogovaranja lažnog braka. Međutim, to ne znači da pojedinac koji uđe u lažni brak takođe neće biti kažnjen.
Ako je supružnik samo zakoniti stanovnik zemlje, ne državljanin, možda će biti smešten u postupak uklanjanja i na kraju deportovan.

Ako vam je potrebna pomoć

Ako ste bili ili biste mogli bit ioptuženi za bilo koju vrstu bračne imigracione prevare, trebaće vam iskusna pomoć i smernice imigracionog advokata, kao i krivičnog advokata.
Međutim, imajte na umu da nije posao advokada da vam pomogne da počinite prevaru. Advokat neće otkriti šta ste mu rekli u poverenju, ali advokat ne može lagati u vaše ime.

Izvor: All Law

COMMENTS

WORDPRESS: 0