Možete li se vratiti u Sjedinjene Države nakon što ste deprotovani – i kada? Evo odgovora na ovo važno pitanje

Možete li se vratiti u Sjedinjene Države nakon što ste deprotovani – i kada? Evo odgovora na ovo važno pitanje

USCIS – Veći broj imigranata moći će do druge zelene karte bez intervjua
Bajdenova administracija predlaže ograničavanje javnih beneficija za aplikante za zelenu kartu
Objavljeni rezultati lutrije za “Zelenu Kartu 2022”. Evo koliko viza su dobili državljani Srbije i zemalja regiona

Povratak u Sjedinjene Države nakon što ste deportovani je težak predlog i komplikovan proces, ali nije nemoguć

Stranom državljaninu koji je deportovan iz Sjedinjenih Država biće teško da dobije drugu vizu ili zelenu kartu koja omogućava ponovni ulazak. Ali to nije nužno nemoguće. Procedure ponovnog ulaska nakon deprotacije iz Sjedinjenih Država variraju u zavisnosti od razloga zašto je osoba deportovana, broja relevantnih prekršaja u evidenciji i više, kao što je objašnjeno u nastavku.

Naravno, ako planirate da se prijavite za ponovni ulazak u Sjedinjene Države, biće vam potrebna neka osnova za to, kao što je podobnost za vizu ili zelenu kartu.

Tipični razlozi zbog kojih se nedržavljani deportuju

Razlozi za deportaciju nedržavljana obično spadaju u jednu od četiri kategorije. Oni su:

 • Ušli u Sjedinjene Države bez dozvole
 • Bili neprihvatljivi prilikom poslednjeg ulaska u Sjedinjene Države ili su prilagođavanja statusa (dobijanje zelene karte) ili su prekršili uslove svog imigracionog statusa
 • Bili optuženi za neko od različitih krivičnih dela koja su za posledicu imala deportaciju
 • Nisu se registrovali kod imigracionih vlasti Sjedinjenih Država kada je to bilo potrebno ili su falsifikovali dokumenta
 • Predstavljaju pretnju bezbednosti Sjedinjenih Država

Postoje različite vrste odricanja (waiver) za svaku osnovu za deportaciju, sa izuzetkom bezbedonosnih razloga. Odricanje nije dostupno nedržavljanima za koje se utvrdi da predstavljaju bezbedonosnu pretnju Sjedinjenim Državama.

Nedržavljanin koji je uklonjen zbog teškog krivičnog dela verovatno mora da ostane van Sjedinjenih Država 20 godina. Ako bude uklonjen uz manju naknadu, negrađanin će možda morati da sačeka pet ili deset godina pre nego što podnese zahtev za izuzeće. Ozbiljnost razloga za deportaciju će uticati na verovatnoću odobrenja za odricanje (waiver).

Vreme deportacije varira u zavisnosti od vrste i broja prekršaja

Strani državljani su neprihvatljivi za prijem u periodu navedenom od strane I.N.A. (Immigration and Nationality Act) § 212(a)(9)(A) ili 8 U.S.C. § 1182(a)(9)(A), u zavisnosti od osnova prethodnog uklanjanja i od toga koliko puta su uklonjeni iz Sjedinjenih Država.

Odlazak dok je nalog za deportaciju aktivan takođe čini nekoga neprihvatljivim za prijem prema I.N.A. § 212(a)(9)(A). To čini ljude koji se vrate ili pokušaju da se vrate u Sjedinjene Države bez prijema neprihvatljivim ako:

 • Su uklonjeni iz Sjedinjenih Država, ili
 • su bili nezakonito prisutni u Sjedinjenim Državama više od godinu dana, ukupno

postoje različita ograničenja za ponovni ulazak u zavisnosti od razloga za uklanjanje i koliko puta su uklonjeni. Posledice postaju sve teže nakon svake deportacije.

Posledice se takođe razlikuju u zavisnosti od toga da li ljudi napuštaju Sjedinjene Države pre saslušanja za uklanjanje ili posle. Onima koji pristanu da napuste Sjedinjene Američke Države pre nego što prisustvuju saslušanjima za uklanjanje („dobrovoljni odlazak“) bi moglo biti dozvoljenoda uđu u Sjedinjene Države ranije u budućnosti nego u slučaju da se bore protiv deportacije, učestvuju na saslušanjima za deportaciju i na kraju im bude naređeno da budu deportovani.

Stranac koji bi dobrovoljno napustio Sjedinjene Države, ali koji nije mogao da priušti prevoz za odlazak, takođe je verovatnije da će uspeti da dobije izuzeće nego neko ko je odbio da dobrovoljno ode i mogao bi da priušti prevoz iz Sjedinjenih Država.

Rezime vremena čekanja za imigrante da se prijave za ponovni ulazak u Sjedinjene Države nakon deportacije

Evo tipičnih perioda vremena čekanja za ponovni ulazak u Sjedinjene Države nakon deportacije:

Pet godina

 • Ljudi kojima je naređeno uklanjanje u ubrzanom procesu ulaska
 • Ljudi deportovani nakon postupka uklanjanja koji je pokrenut po dolasku u Sjedinjene Države

Deset godina

 • Ljudi kojima je naloženo uklanjanje nakon saslušanja za deportaciju pred imigracionim sudijom
 • Ljudi koji su napustili Sjedinjene Države dok se čekao nalog za deportaciju

Dvadeset godina

 • Ljudi kojima je naređeno da budu uklonjeni više puta
 • Trajna odluka o prihvatljivosti
 • Osobe osuđene za teško krivično delo
 • Ljudi koji su ponovo ušli u Sjedinjene Države (ilegalno) nakon što su deportovani (uklonjeni)

Podnošenje zahteva za dozvolu ponovne prijave za ulazak u Sjedinjene Države

Nakon deportacije, strani državljanin bi morao da pondese Obrazac I-212 (Zahtev za dozvolu) kako bi se ponovo prijavio za prijem u Sjedinjene Države nakon deportacije ili udaljavanja. Ovo vam omogućava da tražiće od Službe za državljanstvo i imigraciju (USCIS) dozvolu da podnesete prijavu za ponovni ulazak.

Morate dostaviti svu papirologiju i prepisku u vezi sa vašom deportacijom zajedno sa vašom I-212 prijavom. Takođe morate dostaviti dokumentaciju o vašoj vezi bilo kome koga ste imenovali kao rođaka (bližu porodicu) u prijavi.

Dokumentacija poput izvoda iz matične knjige rođenih i venčanih će dokazati vašu porodičnu vezzu. Ako je vaš rođak/član porodice državljanin Sjedinjenih Država, moraćete da priložite kopiju ili matičnog broja ili izvod iz matične knjige rođenih kao dokaz imigracionog statusa u Sjedinjenim Državama.

Podnošenje zahteva za odricanje (waiver) od osnova neprihvatljivosti

U zavisnosti od razloga za vaše uklanjanje, verovatno ćete takođe morati da podnesete Obraazc I-601, Zahtev za odricanje od osnova neprihvatljivosti (Application for waiver of grounds of inadmissibility). Dok bi podnošenje I-212 moglo ukinuti prethodna ogrnaičenja za uklanjanje, Obrazac I-601 je neophodan da bi se uklonili razlozi za deportaciju, na primer, da bi se dobilo izuzeće za osudu za zločin na osnovu moralnih osnova.

Obrazac treba dostaviti lokalnoj kancelariji za imigraciju u kojoj je održano saslušanje za uklanjanje. Ako pondosite zahtev iz inostranstva, trebalo bi da podnesete Obrazac I-601 u konzulatu Sjedinjenih Država koji obrađuje zahtev za vizu. Takođe možete podneti Obrazac I-601 pre polaska iz Sjedinjenih Država, lokalnoj kancelariji koja ima nadležnost nad vašim mestom prebivališta.

Privatni advokat može biti neophodan

Povratak u Sjedinjene Države nakon deportacije je komplikovan proces, koji zahteva da se američkoj vladi dokaže da je neko vredan druge šanse. Iskusni advokat za imigraciju može pomoći u pripremi svih ispravnih dokumenata. Koa i pomoći u iznošenju najboljeg mogućeg slučaja za ponovni ulazak u Sjedinjene Države. nažalost, stranim državljanima vlada ne daje besplatnog advokata da ih zastupa, već moraju pronaći i unajmiti sopstvenog privatnog advokata za imigraciju, ili naći onog koji je spreman da radi po nižoj ceni ako je potrebno.

 

Izvor: Alllaw.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0