Najviše i najmanje pristupačni gradovi za kupovinu kuće u Americi

Najviše i najmanje pristupačni gradovi za kupovinu kuće u Americi

Deset najbrže rastućih poslova u narednoj deceniji za koje nije potrebna diploma
Polovina kozmetičkih proizvoda u Americi sadrži otrovne materije
Najčudniji zakoni u Americi zbog kojih možete biti uhapšeni ili kažnjeni

Ova studija je ispitala podatke na nivou gradske statistike oblasti za 592 grada. Kako bi se utvrdila pristupačnost kupovine kuća, korišćeni su podaci o prosečnim cenama kuća za svaki grad za domove sa jednom do pet spavaćih soba. Takođe, korišćeni su popisni podaci kako bi se utvrdila raspodela domaćinstava u domovima različitih veličina za svaki dan i ti podaci su kombinovani sa podacima o cenama kuća kako bi se stvorila ponderisana (ravnomerna) prosečna cena stana za svaki dan.
Dodatno, ova studija je uzela u obzir kupovnu moć koja je dostupna domaćinstvima i merena je srednjim prihodom domaćinstva. Ovaj faktor za svaki grad pruža uvid u sposobnost kupaca kuća da zarade prihod koji će im omogućiti da priušte svoje domove. Studija je takođe izračunala i odnos cene i dohotka, što je prosečna cena kuće koja je nastala iz proizvoda srednjeg prihoda domaćinstva u gradu.
Odnosi cene i prihoda u ovoj studiji su se kretali od 1,1 u najpristupačnijem gradu u zemlji, Flint-u, Michigan, pa sve do čak 16,7 u Palo Alto-u u Kaliforniji, najskupljem gradu te države. Prosečan odnos cene i dohotka u celoj zemlji je bio 4,8. Pet najjeftinijih gradova su se nalazili u Kaliforniji gde su na vodećim mestima bili Palo Alto, Newport Beach, Santa Monica, Santa Barbara i Berkeley. Najpristupačnije kuće su uglavnom pronađene u malim i srednje velikim gradovima na zapadu, uz obližnje južne gradove.

Najpovoljniji gradovi za kupovinu kuće prema veličini grada

AdvisorSmith je ispitao gradove u zemlji koji su najpristupačniji za kupce kuća, segmentirane po veličini grada. Gradove smo segmentirali na male (stanovništvo manje od 100.000), srednje veličine (stanovništvo od 100.000 do 350.000) i velike (stanovništvo iznad 350.000) kako bismo pružili poređenje gradova sa sličnijim karakteristikama.

 

Najmanje povoljni gradovi za kupovinu kuće po veličini grada

Pored najpovoljnijih gradova, pronašli smo i gradove sa najnepovoljnijom cenom u zemlji po veličini grada.

10 najpovoljnijih gradova za kupovinu kuće

U sledećoj tabeli je rangirano 10 najpovoljnijih gradova za kupovinu kuće, zajedno sa podacima o ponderisanoj procečnoj ceni kuće u svakom gradu, srednjem prihodu domaćinstva i odnosu cene i prihoda. Da bi se kvalifikovao za 10 najpovoljnijih gradova za kupovinu kuće, odnos cene i prihoda za domove je iznosio 2,64 ili manje, što znači da prosečna kuća košta 2,64 puta više od srednjeg prihoda domaćinstva ili manje u gradu.
Velika većina gradova sa najpovoljnijim cenama su bili mali i srednje veliki gradovi dok su samo četiri velika grada ušla među najboljih 50: Detroit, Michigan (#7); Memphis, TN (#36); Cleveland, OH (#39); Oklahoma City, OK (#50). Preko 60% najpovoljnijih gradova je bilo smešteno na Srednjem Zapadu.

10 najmanje povoljnih gradova za kupovinu kuće u Sjedinjenim Državama

U tabeli ispod, ova studija rangira 10 gradova sa najmanje pristupačnim cenama za kupovinu kuće u Americi. Podaci u nastavku uključuju ponderisanu prosečnu cenu kuće u svakom gradu, srednji prihod domaćinstva kao i odnos cene i prihoda. Gradovi koji su imali odnos cene i prihoda iznad 8,1 su ušli u 59 najnepovoljnijih gradova. Ovaj odnos ukazuje na to da prosečna kuća košta 8,1 puta više od srednjeg prihoda domaćinstva u gradu.
80% od prvih 50 najnepovoljnijih gradova u zemlji nalazilo se u Kaliforniji, a država je takođe dominirala među prvih deset, zauzevši svih prvih deset pozicija. Palo Alto je najnepovoljniji grad u zemlji, sa odnosom cene i prihoda od 16,7, a drugi veći gradovi u Kaliforniji su takođe bili među najneprihvatljivijim, uključujući Los Angeles (#11) i San Francisco (#15).

Metodologija

Ova studija je ispitala podatke o cenama stanova iz Zillow’s Home Value Index vrste podataka o vrednostima kuće kao i podatke o prihodu domaćinstva, sastavu domaćinstva i stanovništvu iz Ankete američkog zavoda za popis stanovništva američke zajednice. Podaci su prikupljeni na nivou grada u ovoj studiji. Podaci iz Zillow’s Home su bili aktuelni na kraju januara tekuće godine, dok su podaci Ankete američke zajednice dati iz objavljivanja podataka ankete za 2018.godinu. podaci Ankete američke zajednice uključuju gradove sa populacijom od približno 65.000 ili više stanovnika.
Za svaki grad u studiji utvrdili smo broj domaćinstava (uključujući oba domaćinstva koja iznajmljuju ili poseduju svoja prebivališta) koja žive u jednoj spavaćoj sobi pa sve do pet. Radi jednostavnosti, rezidencije sa 0 spavaćih soba su se smatrale rezidencijama sa jednom spavaćom sobom i bile su uključen eu ukupni broj jednosobnih stanova. Za svaki grad je utvrđen procenat domaćinstava koja žive u svakoj od pet mogućih konfiguracija.
Iz podataka indeksa vrednosti Zillow’s Home, utvđeni su troškovi kuća sa 1.2.3.4. i 5 spavaćih soba u svakom gradu. Kako bi se izračunala ponderisana cena kuće za svaki grad, množio se procenat domaćinstava koja žive u jednosobnim kućama sa prosečnom cenom za jednosobne domove u gradu i isto je učinjeno za domove sa više soba. Konfiguracije sa 5 spavaćih soba su zbrojene kako bi se dobila prosečna ponderisana cena kuće za svaki grad.
Kako bi se utvrdila pristupačnost stanovanja, korišćeni su srednji podaci o prihodu domaćinstava iz Ankete američke zajednice za svaki grad. Ponderisana prosečna cena kuće za svaki grad je podeljena sa srednjim prihodom domaćinstva u gradu kako bi se izračunao odnos cene i prihoda za svaki grad. Što je veći ovaj odnos, grad je jeftiniji za kupce kuća.
Gradovi su podeljeni u tri kategorije veličine: male, srednje i velike na osnovu broja stanovnika grada, gde su mali gradovi sa populacijom manjom od 100.000, srednji gradovi sa populacijom od 100.000 do 350.000 i veliki gradovi sa preko 350.000 stanovnika. Gradovi su dalje rangirani prema veličini i pristupačnosti kako bi se utvrdili najviše i najmanje povoljni gradovi male, srednje i velike veličine.

Izvor: Advisorysmith 

COMMENTS

WORDPRESS: 0