Nostrifikacija stranih diploma u Americi. Evo osnovnih informacija koje treba da znate

Nostrifikacija stranih diploma u Americi. Evo osnovnih informacija koje treba da znate

Novi imigracioni zakon otežaće Evropljanima put do zelene karte zaposlenjem!
Majami jedan od kandidata za domaćina SP u fudbalu 2026. godine
Pribavljanje dokumenata iz Srbije

Za određene federalne pozicije (npr. državna služba, prošireni program stručnih saradnika) kandidati će možda morati da dostave dokaz o obrazovanju (kao što su kopije transkripata, diploma) kao deo prijave. Zahtevi za dokaz o obrazovanju će se razlikovati od jednog programa/pozicije do drugog, i važno je da podnosilac prijave pažljivo pročita koji dokumenti se zahtevaju za pravilnu prijavu (npr. diploma srednje škole ili GED sertifikat ili master diploma). Dostavljeni dokumenti treba da budu čitljive kopije transkripata američkih koledža/univerziteta u koji uključuju dodeljene diplome kurseva (ako ih ima) i, ako se zahteva, kopiju diplome.

Transkripti stranog obrazovanja neće biti prihvaćeni. Strano obrazovanje (pod kojim se podrazumeva obrazovanje stečeno van bilo koje države Sjedinjenih Država, Distrikta Kolumbije, Komonvelta Portorika, teritorije pod nadležnošću Pacifičkih ostrva, ili bilo koje teritorije SAD) mora biti ocenjeno od strane odgovarajuće službe za procenu akreditiva kako bi se priznali krediti i validnost diplome.

Kancelarija za upravljanje osobljem (OPM) i Ministarstvo obrazovanja Sjedinjenih Država daju smernice o tome kako američka vlada ocenjuje inostrano obrazovanje kandidata. Članovi porodice će pronaći ove informacije na web stranici OPM-a klikom OVDE (pogledajte odeljak o stranom obrazovanju) i na web stranici Ministarstva obrazovanja Sjedinjenih Država, Kancelarije za međunarodne odnose, klikom OVDE.

Kandidati mogu da zatraže procenu od organizacije članice jednog od dva nacionalna udruženja službi za procenu akreditiva:

  • Nacionalna asocijacija službi za procenu akreditiva (NACES – National Association of Credential Evaluation Services) je udruženje 19 usluga za procenu akreditiva sa standardima prijema i primenjenim kokeksom dobre prakse; web stranicu agencije možete videti klikom OVDE
  • Udruženje međunarodnih saradnika za procenu akreditiva (AICE – Association of International Credentials Evaluators) je udruženje 10 službi za procenu akreditiva sa odborom savetnika i primenjenim etičkim kodeksom; web stranicu agencije možete videti klikom OVDE

Procene akreditiva nisu besplatne, a podnosioci zahteva su odgovorni za troškove odabrane usluge.

Cena i vremenski okvir za obavljanje usluge će se razlikovati u zavisnosti od složenosti slučaja i količine priložene dokumentacije. Ceo proces akreditacije može potrajati nedeljama, pa čak i nekoliko meseci. Pre podnošenja bilo kog dokumenta službi za procenu akreditiva, podnosioci zahteva će možda morati da imaju i prevode na engleski jezik svih dokumenata koji nisu na engleskom. Trebalo bi se raspitati kod izabrane organizacije koja je članica, a koja može ponuditi usluge prevođenja ili može dati smernice o tome kako dalje. Podnosioci zahteva takođe treba da budu svesni da dužina važenja zahtevanog izveštaja može da varira od jedne do druge organizacije članice.

Kandidati za savezne pozicije zatim podnose kopije svojih procena akreditacije u inostranstvu umesto transkripata u svom paketu za prijavu.

Napomena (Odricanje od odgovornosti): Liste privatnih subjekata na ovoj stranici su date kao pogodnost i ne bi trebalo da se tumače kao odobrenje od strane američkog Stejt Departmenta ili vlade Sjedinjenih Država za entitet, njegovih stavova ili proizvoda i usluga koje pruža. Redosled po kome se imena pojavljuju nema značaja, a veze mogu biti uklonjene u bilo kom trenutku po nahođenju Odeljenja.

 

Izvor: State.gov

COMMENTS

WORDPRESS: 0