Nove smernice USCIS-a, evo šta se sve menja. Radne dozvole od sada važe 2 godine

Nove smernice USCIS-a, evo šta se sve menja. Radne dozvole od sada važe 2 godine

Pasoš ili pasoška kartica? Sve razlike, prednosti i kako da ih izvadite
Prijave za lutriju za “Zelenu Kartu 2022” završavaju se sutra u podne. Link za apliciranje u tekstu!
Stopa odbijanja studentskih F1 viza drastično porasla od 2015. godine

Služba za državljanstvo i imigraciju Sjedinjenih Američkih Država (USCIS) je objavila nova ažuriranja smernica u Priručniku za pravila USCIS-a (Priručnik možete videti klikom OVDE) kako bi se razjasnili kriterijumi i okolnosti za ubrzano procesuiranje; poboljšanje zahteva za dokaze (RFE) i obaveštenja o nameri da se odbije  slučaj (NOID); produženje perioda važenja za radne dozvole (EADs) za određene ne-građane sa očekivanjem prilagođavanja statusnih zahteva.

Preduzimamo akciju da eliminištemo pravila koja ne unapređuju pristup sistemu legalne imigracije i nastavićemo da unapređujemo smernice kako bi se pojedinci lakše kretali putem do dobijanja svog državljanstva i koji će modernizovati naš imigracioni sistem“, rekao je sekretar Nacionalne Bezbednosti Alejandro N. Mayorkas.

Ove mere politike su u skladu sa prioritetima Biden-Harris administracije da eliminiše nepotrebne barijere u našem nacionalnom legalnom sistemu imigracije i smanji opterećenje za ne-građane koji mogu ispunjavati uslove za imigracione beneficije“, rekla je Acting USCIS Director Tracy Renaud. „USCIS se zalaže za promociju politika i postupaka koji osiguravaju da radimo na pošten, efikasan i human način koji odražava američko nasleđe kao zemlje mogućnosti za one koji ih traže“.

uscis intervju

Ubrzana obrada slučajeva

Prema ažuriranim pravilima (PDF, 293.62KB), podnosioci zahteva i službenici USCIS-a dobijaju dalje smernice o tome kada može biti opravdana ubrzana obrada. Pored toga, neprofitne organizacije čiji je zahtev za unapređenje kulturnih i socijalnih interesa Sjedinjenih Država mogu zahtevati da se uzme u obzir korist za bržu obradu, čak i ako je za tu korist dostupna premijska obrada.

Ubrzana obrada je usluga u posebnoj situaciji koju USCIS smatra za podnosioce zahteva kojima je hitno potreban odgovor na njihov zahtev za imigracione benefite. Ubrzani zahtevi za ne-građane sa konačnim nalogom za uklanjanje ili ne-građane u postupcima uklanjanja koordiniraju USCIS i Američka uprava za imigraciju i carinu.

Zahtevi za dodatne dokaze i obaveštenja o namerama da se slučaj odbaci

USCIS se vraća na presuđujuće principe memoranduma  iz juna 2013.godine (PDF) kojim su službenici agencija obavezni da izdaju RFE ili NOID kada bi dodatni dokazi mogli da pokažu podobnost za imigracionu nadoknadu. Kao deo ažurirane politike RFE i NOID (PDF, 319,1 KB), USCIS ukida memorandum iz jula 2018.godine koji je dozvoljavao službenicima agencija da odbiju određene zahteve za useljeničke beneficije umesto da prvo izdaju RFE ili NOID.

Ova ažurirana politika će obezbediti da se podnosiocima zahteva za beneficije pruži prilika da isprave nenamerne greške i propuste. Generalno, službenik USCIS-a će izdati RFE ili NOID kada službenik utvrdi da dodatne informacije ili objašnjenja mogu potencijalno utvrditi podobnost za imigracionu naknadu.

Radna dozvola

Ažurirane smernice (PDF, 296.76) će produžiti trenutni jednogodišnji period važenja za inicijalne i obnovljena dozvole za rad, na dve godine. Očekuje se da će produženje perioda važenja dozvola za rad za određene aplikante smanjiti broj zahteva za odobrenje zaposlenje koje USCIS prima i omogućiti agenciji da preusmeri ograničena sredstva  u druga prioritetna područja.

Ova uputstva su izdata zbog tekućih kašnjenja obrade koja utiču na završetak prilagođavanja statusa prijava. Obnavljanje EAD-ova u ovoj kategoriji je generalno besplatno, a USCIS je u fiskalnoj 2020.godini primio skoro 370.000 zahteva za radne dozvole.

Za više informacija, molim vas posetite oficijalni sajt uscis.gov (klikom OVDE).

 

Izvor: Uscis.gov 

COMMENTS

WORDPRESS: 0