Novi alat USCIS-a: Imigranti mogu online menjati termine za uzimanje biometrijskih podataka

Novi alat USCIS-a: Imigranti mogu online menjati termine za uzimanje biometrijskih podataka

Veliki zaostatak USCIS-a: Skoro 400 000 imigranata čeka na intervju za “Zelenu Kartu”
Kako dobiti E-2 vizu za investitore u Americi? Koliko novca je potrebno da investirate?
Da li možete dobiti američki pasoš ako ne govorite engleski jezik?

28. juna, Agencija za državljanstvo i imigraciju Sjedinjenih Američkih Država (USCIS) je pokrenula novi alat koji omogućava podnosiocima zahteva za beneficije, njihovim advokatima i akreditovanim predstavnicima da pre zakazanog termina izmene većinu termina za biometrijske usluge.
“Neprestano radimo na poboljšanju korisničkog iskustva tako što dizajniramo i isporučujemo usluge na način da osobe svih sposobnosti mogu da ih koriste”, rekao je direktor USCIS-a, Ur M. Jaddou.

Alat za izmenu termina za biometrijske usluge može se pristupiti putem USCIS online naloga, bez obzira da li je predmetni slučaj podnet online ili putem pošte. Podnosiocima zahteva i akreditovanim predstavnicima će i dalje biti dostupna opcija da pozovu USCIS kontakt centar radi izmene termina, ali USCIS snažno preporučuje korisnicima da koriste novi alat kako bi uštedeli vreme, povećali efikasnost i smanjili broj poziva ka USCIS kontakt centru.

Novi alat, međutim, ne može se koristiti za izmenu termina koji je već dva ili više puta izmenjen, termin koji je zakazan za manje od 12 sati ili termin koji je već prošao.

  • Zdravstveni problemi, lekarski pregled ili hospitalizacija;
  • Prethodno planirano putovanje;
  • Značajni životni događaji kao što su venčanje, sahrana ili svečanost povodom diplomiranja;
  • Nemogućnost dolaska na zakazani termin zbog nedostatka prevoza do lokacije;
  • Nemogućnost dobijanja odsustva sa posla ili obaveza prema nekoj osobi koju neguje;
  • Kasno dostavljeno ili nedostavljeno obaveštenje o terminu za biometrijske usluge.

Ovi razlozi su dovoljni, ali se mogu javiti i drugi opravdani razlozi.

USCIS prihvata samo zahteva za izmenu termina koji su podneti izvan predviđenog roka, a to se može učiniti pozivom na USCIS kontakt centar. USCIS ne prihvata zahteve za izmenu termina putem pošte, lično u kancelariji USCIS-a ili putem online alata za izmenu termina myUSCIS.

USCIS

COMMENTS

WORDPRESS: 0