Novo USCIS pravilo će automatski produžiti “Zelene Karte”za podnosioce zahteva za naturalizaciju

Novo USCIS pravilo će automatski produžiti “Zelene Karte”za podnosioce zahteva za naturalizaciju

Ovo su najčešća pitanja prilikom intervjua za Zelenu Kartu u 2021. godini
Bajden će odmah nakon inauguracije predstaviti osmogodišnji imigracioni plan za ilegalne imigrante
Izgubili ste pasoš? Evo kako da izvadite putni list za povratak u Srbiju

Od 12. decembra 2022. Službe za državljanstvo i imigraciju Amerike (USCIS) ažuriraće svoje smernice kako bi omogućile USCIS-u da automatski produži važenje “Zelene Karte” za zakonite stalne stanovnike koji su se prijavili za naturalizaciju.

Očekuje se da će ovo ažuriranje pomoći podnosiocima zahteva za naturalizaciju koji imaju duže vreme obrade, jer će dobiti produženje statusa zakonitog stalnog boravka i možda neće morati da podnose Obrazac I-90, Form I-90, Application to Replace Permanent Resident Card (Green Card). Stalni legalni stanovnici koji pravilno podnesu Obrazac N-400, Zahtev za naturalizaciju, mogu dobiti ovo produženje bez obzira da li su podneli Obrazac I-90. USCIS će ažurirati tekst na obrascu N-400 obaveštenja o prijemu kako bi produžio zelene karte do 24 meseca za ove podnosioce zahteva. Obaveštenje o prijemu može da se predoči sa isteklom zelenom kartom kao dokaz kontinuiranog statusa, kao i identitet i ovlašćenje za zapošljavanje, ako se podnese pre isteka predviđenog perioda produženja od 24 meseca u obaveštenju.

Produženje će se primenjivati na sve podnosioce zahteva koji podnesu obrazac N-400 12. decembra 2022. ili kasnije. Vlasnici Zelene Karte koji su podneli zahtev za naturalizaciju pre 12. decembra neće dobiti obaveštenje o prijemu obrasca N-400 sa produženjem. Ako im istekne zelena karta, oni generalno moraju i dalje da podnesu obrazac I-90 ili dobiju ADIT pečat u pasošu, kako bi zadržali validan dokaz o svom zakonitom statusu stalnog boravka. Zakoniti stalni stanovnici koji izgube svoju zelenu kartu moraće i dalje da podnesu obrazac I-90, čak i ako su podneli zahtev za naturalizaciju i dobili automatsko produženje u skladu sa ovom ažuriranom politikom. To je zato što nedržavljani moraju u svom posedu imati dokaz o registraciji, kao što je zelena karta i svi dokazi o produženju ili mogu biti predmet krivičnog gonjenja prema INA 264(e). Kandidati kojima je potreban ADIT pečat mogu zatražiti sastanak u terenskoj kancelariji USCIS-a tako što će kontaktirati USCIS kontakt centar.

USCIS

COMMENTS

WORDPRESS: 0