Pribavljanje dokumenata iz Srbije

Iznajmiti ili kupiti kuću u Americi? Za i protiv, sve što treba da znate
Od srede počinju prijave za lutriju za “Zelenu Kartu 2023”. Evo kako da aplicirate
USCIS ažurirao nove smernice za žrtve porodičnog nasilja (VAWA)

Ambasada Republike Srbije u Vašingtonu može državljaninu Republike Srbije, koji boravi na konzularnom području Ambasade, da pribavi sledeća dokumenta iz Srbije.
– изводе из матичне књиге (рођених, венчаних, умрлих)
– уверења из матичних књига
– уверење о слободном брачном стању
– уверење е о некажњавању

Za pribavljanje dokumenta potrebno je dostaviti sledeće:
– popunjen zahtev u zavisnosti od dokumenta koji se traži
a) izvod iz matične knjige rođenih (MS Word ili – PDF format)
b) izvod iz matične knjige venčanih ((MS Word ili – PDF format)
c) uverenje o državljanstvu Republike Srbije ((MS Word ili – PDF format)
d) uverenje o nekažnjavanju ((MS Word ili – PDF format)
– kopija pasoša R.Srbije
– Money Order naslovljen na Ambasadu Republike Srbije (the Embassy of the Republic of Serbia) na iznos od: 65 dolara (za izvod iz MK na domaćem obrascu) ili 68 долара (izvod iz MK na međunarodnom obrascu) ili 69 dolara (uverenje iz MK) ili 72 dolara (uverenje o slobodnom bračnom stanju) ili 60 dolara (uverenje o nekažnjavanju)
– adresiran povratni koverat sa plaćenom poštarinom u kome ćemo Vam vratiti dobijeni dokument;

Napominjemo da je veoma važno da se u zahtevu za pribavljanje izvoda ili uverenja od matičnih službi navede tačno matično područje i Opština kako bi zahtev bio dostavljen nadležnom organu u R.Srbiji. Ambasada ne snosi odgovornost ukoliko podnosilac zahteva ne navede tražene podatke tačno. Stoga je poželjno da se uz gore navedena dokumenta dostavi i kopija starog izvoda ili uverenja iz matične knjige, ukoliko podnosilac zahteva istu poseduje.

Za dodatna obaveštenja, molimo da se obratite Konzularnom odeljenju Ambasade.

COMMENTS

WORDPRESS: 1
  • comment-avatar
    Dusans9 5 years ago

    Koliko se dugo čeka na interviju od dobijanja radne dozvole?