Pribavljanje dokumenata iz Srbije

Danas počinju prijave za lutriju za “Zelenu Kartu 2023”. Link za apliciranje!
Objavljeni rezultati lutrije za Zelenu Kartu 2022. Evo kako da ih proverite
USCIS: “Test bogatstva” ponovo obavezan prilikom apliciranja za zelenu kartu

Ambasada Republike Srbije u Vašingtonu može državljaninu Republike Srbije, koji boravi na konzularnom području Ambasade, da pribavi sledeća dokumenta iz Srbije.
– изводе из матичне књиге (рођених, венчаних, умрлих)
– уверења из матичних књига
– уверење о слободном брачном стању
– уверење е о некажњавању

Za pribavljanje dokumenta potrebno je dostaviti sledeće:
– popunjen zahtev u zavisnosti od dokumenta koji se traži
a) izvod iz matične knjige rođenih (MS Word ili – PDF format)
b) izvod iz matične knjige venčanih ((MS Word ili – PDF format)
c) uverenje o državljanstvu Republike Srbije ((MS Word ili – PDF format)
d) uverenje o nekažnjavanju ((MS Word ili – PDF format)
– kopija pasoša R.Srbije
– Money Order naslovljen na Ambasadu Republike Srbije (the Embassy of the Republic of Serbia) na iznos od: 65 dolara (za izvod iz MK na domaćem obrascu) ili 68 долара (izvod iz MK na međunarodnom obrascu) ili 69 dolara (uverenje iz MK) ili 72 dolara (uverenje o slobodnom bračnom stanju) ili 60 dolara (uverenje o nekažnjavanju)
– adresiran povratni koverat sa plaćenom poštarinom u kome ćemo Vam vratiti dobijeni dokument;

Napominjemo da je veoma važno da se u zahtevu za pribavljanje izvoda ili uverenja od matičnih službi navede tačno matično područje i Opština kako bi zahtev bio dostavljen nadležnom organu u R.Srbiji. Ambasada ne snosi odgovornost ukoliko podnosilac zahteva ne navede tražene podatke tačno. Stoga je poželjno da se uz gore navedena dokumenta dostavi i kopija starog izvoda ili uverenja iz matične knjige, ukoliko podnosilac zahteva istu poseduje.

Za dodatna obaveštenja, molimo da se obratite Konzularnom odeljenju Ambasade.

COMMENTS

WORDPRESS: 1
  • comment-avatar
    Dusans9 4 years ago

    Koliko se dugo čeka na interviju od dobijanja radne dozvole?