Propustili ste svoj intervju za zelenu kartu? Evo šta možete da uradite

Propustili ste svoj intervju za zelenu kartu? Evo šta možete da uradite

Ne propustite priliku: MTEL TV vam donosi 270 ex-YU kanala na jednom mestu
Fort Lauderdale: Ovaj restoran poslužuje jedno od najboljih jela u Americi
Anketa: Kako razmišlja i u šta veruje prosečni Amerikanac

Ako je kandidat propustio intervju za zelenu kartu, generalno postoje dve opcije novi intervju.

Prva opcija je da se telefonom obratite kontakt centru Službe za državljanstvo i imigraciju Sjedinjenih Država (USCIS). Pozivalac treba da bude spreman sa svojim registarskim brojem za strance i brojem priznanice obrasca I-485 (prilagođavanje statusa prijave).

Kada podnosilac zahteva razgovara sa agentom USCIS-a, on bi trebalo izričito da zatraži da bude prosleđen Tier 2 službeniku.

Druga opcija je da napišete pismo. Prilikom pisanja pisma, podnosilac zahteva obično uključuje sve svoje kontakt informacije, kao i njihov A-broj (registracioni alien broj) i broj priznanice za prilagođavanje zahteva za status (Obrazac I-485). Ako podnosilac zahteva ima dokaz da je podneo promenu adrese (Obrazac AR-11) u bilo kom trenutku, uz pismo treba da priloži i kopiju potvrde. Takođe treba priložiti i kopiju obaveštenja o prijemu I-797 za Obrazac I-485. Generalno, pismo nije dugog sadržaja – trebalo bi jasno da objasni zašto je intervju propušten i sve relevantne informacije koje objašnjavaju situaciju.

Podnosilac zahteva može da zadrži kopiju pisma za sopstvenu evidenciju, a generalno je dobra ideja da nastavi da prati pismo kako bi znao kada je primljeno.

Izvor: Boundless.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0