Razvodite se u toku procesa za Zelenu Kartu? Evo šta treba da znate u ovom slučaju

Razvodite se u toku procesa za Zelenu Kartu? Evo šta treba da znate u ovom slučaju

Bajden priprema novi zakon koji bi doneo legalan status za 11 miliona ilegalnih imigranata
Demokrate napreduju sa ambicioznim planom da legalizuju oko 8 miliona imigranata koji žive u Americi
Od prvog oktobra podnosioci obrasca I-539 više neće plaćati biometrijske usluge

Ako se razvedete (ili vaš brak bude poništen) pre nego što prođu dve godine i želite da nastavite da živite u Sjedinjenim Državama, podnošenje ove peticije zajedno sa vašim supružnikom biće nemoguće. I dalje ćete morati da podnesete Obrazac I-751, ali ćete morati da uključite zahtev za „odricanje“ od zajedničkog zahteva za podnošenje

Ako ste dobili boravak u Sjedinjenim Državama zbog nedavnog braka sa američkim državljaninom, vaša prva „uslovna“ zelena karta će važiti samo dve godine. Da biste je zamenili za trajnu zelenu kartu, moraćete da podnesete Obrazac I-751 (Peticija za uklanjanje uslova boravka). Ovo morate (u većini slučajeva) da potpišete i vi i vaš supružnik državljanin Sjedinjenih Država i pošaljete ga poštom Službi za državljanstvo i imigraciju Sjedinjenih Država (USCIS) u roku od 90 dana od navršavanja dve godine od datuma kada vam je izdata uslovna zelena karta.

Ali ako se razvedete (ili vaš brak bude poništen) pre nego što prođu dve godine i želite da nastavite da živite u Sjedinjenim Državama, podnošenje ove peticije zajedno sa vašim supružnikom biće nemoguće. I dalje ćete morati da podnesete Obrazac I-751, ali ćete morati da uključite zahtev za „odricanje“ (waiver) od zajedničkog zahteva za podnošenje. Odricanja koja će najverovatnije biti relevantna za vaš slučaj zasnivaju se na:

 • Razvodu nakon braka u dobroj veri (bona fide marriage)
 • Zlostavljanju od strane vašeg supružnika iz Sjedinjenih Država u braku u dobroj veri
 • Ekstremnim teškoćama za vas, imigranta, ako se vratite u svoju državu porekla

Ako se razvedete dok ste još uvek uslovni stanovnik (conditional resident)

Ako dobijete konačan nalog za razvod pre isteka dvogodišnjeg uslovnog perioda, onda je odricanje od razvoda (divorce waiver) logičan korak za vas. Vaš zadatak će biti da ubedite Službu za državljanstvo i imigraciju (USCIS) da postoje valjani razlozi da se dozvoli izuzetak od zahteva o zajedničkom podnošenju, pokazujući da je vaš brak u to vreme bio „bona fide“ , odnosno validan, i da nije bio ugovoren kako bi se zaobišli zakoni o imigraciji.

Takođe treba da pripremite pismeno objašnjenje zašto je vaš brak prekinut. I-751 odricanja su diskreciona (To jest, USCIS donosi svoju odluku od slučaja do slučaja u zavisnosti od vaših individualnih okolnosti). Ako USCIS otkrije da ste bili krivi za razvod vašeg braka (na primer, zato što ste napustili supružnika ili izvršili preljubu), USCIS može odbiti vašu I-751 molbu.

Ako morate da podnesete I-751 pre nego što vaš razvod bude finaliziran

Obrazac I-751 možete podneti u bilo kom trenutku ako imate konačan nalog za razvod ili poništenje braka. To je tačno čak i ako vaša uslovna zelena karta nije blizu datuma isteka. Ali, šta se dešava ako još niste podneli zahtev za razvod ili vaš razvod nije konačan?

Ako ste se razdvojili od svog surpužnika, državljanina Amerike, ili on ili ona odbijaju da podnesu Obrazac I-751 sa vama, konsultujte se sa iskusnim advokatom za imigraciju.

Moraćete da donesete neke strateške odluke o tome šta dalje. U tom slučaju, imate nekoliko opcija:

 • Ostanak u braku i podnošenje Obrasca I-751 sa odricanjem na osnovu „esktremnih teškoća“ ili „zlostavljanja ili ekstremne okrutnosti“ ako se neke od ovih okolnosti mogu primeniti u vašem slučaju
 • Podnošenje zahteva za razvod braka i slanje Obrasca I-751 poštom sa dokazom da ste pokrenuli proces razvoda braka (iako je to rizično, kao što će biti objašnjeno u nastavku), ili
 • Čekanje da istekne uslovni boravak kako biste bili stavljeni u postupak za uklanjanje (removal) kako biste podneli zahtev za odricanje

Ako ne možete čekati da podnesete Obrazac I-751 dok vaš razvod ne bude okončan (kao što bi to mogao biti slučaj ako je rok od dve godine blizu da istekne ili ako ste već u procesu uklanjanja), USCIS vam daje „pauzu“.
USCIS će privatiti vaš Obrazac I-751 bez dokaza o konačnom razvodu, a zatim će vam poslati „Zahtev za dokazima“ tražeći konačnu odluku o razvodu u roku od 87 dana.

Postupak razvoda može trajati nekoliko meseci ili duže ako je sporan, ali 87 dana bi moglo biti dovoljno vremena za dobijanje konačne odluke o razvodu.

Ako vaš razvod ne bude okončan u tom roku, najverovatnije ćete biti stavljeni u postupak za uklanjanje (removal proceedings), ili ako ste već u ovom procesu, sudija vam možda neće dati drugu priliku da podnesete još jedan Obrazac I-751.

Podnošenje Obrasca I-751 uz odricanje od razvoda (divorce waiver)

Za uputstvo o tome kako da popunite Obrazac I-751, kliknite OVDE. Da biste podneli Obrazac I-751 sa odricanjem na osnovu razvoda, morate da podnesete svoju popunjenu i potpisanu peticiju zajedno sa sledećim:

 • Taksa za prijavu kao što je navedeno na USCIS-ovoj 751.stranici (koju možete videti klikom OVDE)
 • Kopija vaše kartice stalnog boravka (prednja i zadnja strana)
 • Kopija odluke o razvodu ili dokumenta o poništenju braka koji je okončao vaš brak (ako postoji; ako nije, dokaz da je postupak razvoda u toku)
 • Dokaz da je brak bio pravi (za listu dokumenata koje su uslovni stanovnici koristili da dokažu da je njihov brak validan, kliknite OVDE)
 • Dokaz u vezi sa okolnostima oko prestanka vašeg braka (ako niste bili krivi)

Kada predati dokaze o tome zašto ste se razveli

Takođe biste mogli da podnesete ličnu izjavu ili druge dokaze u vezi sa okolnostima vašeg razvoda kako biste dokazali da niste vi krivi što je brak prekinut. Na primer, možete pružiti sledeće dokaze:

 • Razvod bez krivice (no-fault divorce): ako je zahtev za razvod pokrentu zbog nepomirljivih razlika ili uz međusobno razumevanje, treba da navedete da je razvod bio postupak bez krivice kao i razlike koje su dovele do razvoda vašeg braka (nesuglasice oko toga d ali želite da imate decu, gde ćete živeti ili bilo šta drugo što je relevantno)
 • Razvod zbog krivice bivšeg supružnika: ako ste naveli razloge za razvod ili poništenje kao što su preljuba, napuštanje, impotencija ili zatvor, trebalo bi da podnesete kopiju peticije za razvod ili poništenje u kojoj se navode te osnove ili dokumenti koji imaju tendenciju da dokažu navedene tvrdnje. Takođe možete dati izjave ljudi koji su poznavali vas i vašeg bivšeg supružnika koji potvrđuju činjenicu da je za razvod vašeg braka kriv vaš bivši supružnik
 • Nakon pokušaja bračnog savetovanja: ako ste vi ili vaš bivši supružnik započeli sesije bračnog savetovanja pre vašeg razvoda, možete dostaviti dokaze sa tih sesija ili dokaze da ste pokušali da ubedite svog bivšeg supružnika da ode kod bračnog savetnika. Ovo može uključivati e-poruke vašem bivšem supružniku ili dokaze da ste kontaktirali savetnika tokom vašeg braka (elektronske poruke savetniku ili pismo savetnika u kojem se navodi da ste tražili informacije od njegove/njene kancelarije). Ovo takođe pomaže da se dokaže da je brak bio bona fide

Šta se dešava nakon što podnesete prijavu

Nakon što podnesete svoju prijavu, USCIS će vam izdati obaveštenje o prijemu na Obrascu I-797 koje će produžiti vaš status uslovnog boravka na godinu dana. Obrazac I-797 će služiti kao vaša zelena karta nakon što vaša uslovna karta istekne i omogućiće vam da nastavite da živite i radite u Sjedinjenim Državama i da putujete u inostranstvo.

Obavezno odgovorite na sve zahteve za dokaze i obaveštenja o imenovanju od USCIS-a. Većina peticija za ukidanje uslova koje se podnose uz odustajanje od uslova zajedničkog podnošenja biće upućene lokalnoj kancelariji, za zakazivanje intervjua.

Kada budete prisustvovali intervjuu, ponesite kopije svih dokaza koje ste dostavili uz Obrazac I-797 i budite spremni da odgovorite na pitanja o vašem braku i razvodu.

 

Izvor: Nolo.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0