Socijalni broj (SSN) – Saznajte kako da ga dobijete, kada i zašto se koristi

Socijalni broj (SSN) – Saznajte kako da ga dobijete, kada i zašto se koristi

USCIS: Velika kašnjenja u štampanju zelenih karata i radnih dozvola
Florida će zahtevati od kompanija da proveravaju imigracioni status radnika
Evo šta sve treba da ponesete na intervju za zelenu kartu

Broj socijalnog osiguranja (SSN- Social Security Number) je broj koji sadrži devet cifara i izdat je od strane Vlade Sjedinjenih Država svakom njenom državljaninu i potencijalnim kandidatima koji su prijavljeni za njegovo dobijanje. Vlada koristi ovaj broj kako bi vodila evidenciju o vašim zaradama tokom života i broju godina vašeg radnog veka.
Kada dođe vreme za penzionisanje, ili ako ikada morate da primate prihod za osobe sa invaliditetom, Vlada koristi informacije o vašim doprinosima za socijalno osiguranje kako bi utvrdila vašu podobnost i izračunala vaše isplate. Većina ljudi će ceo život koristiti isti broj socijalnog osiguranja, mada će neki ljudi možda morati da se prijave za zamenski broj u nekom trenutku zbog krađe identiteta.
U nastavku teksta ćete pročitati kada vam i zašto treba vaš broj socijalnog osiguranja (u nastavku teksta SSN) kao i kada trebate izbegavati njegovu upotrebu.
Ključne tačke:
SSN je jedinstveni identifikator koji se dodeljuje građanima Amerike kao i legalnim stanovnicima kako bi se pratili njihovi prihodi i utvrdile nadoknade
Pored svrha za socijalno osiguranje, SSN se sada koristi za širok spektar oblasti i svrha
To podrazumeva dobijanje kredita, otvaranje bankovnog računa, dobijanje državnih povlastica ili privatnog osiguranja i kupovinu kuće, automobila, pored mnogih drugih mogućnosti

Kada i zašto vam je potreban SSN?

Kada god vas angažuju na novom poslu, poslodavac će tražiti vaš broj socijalnog osiguranja. Računovodstvo vašeg poslodavca će koristiti ovaj broj za prijavu vašeg prihoda Upravi za prihode (IRS) i za prijavljivanje zarada vašeg socijalnog osiguranja Upravi za socijalno osiguranje.
Vaš poslodavac će ga koristiti i za prijavu poreza na dohodak države ukoliko vaša država nema porez na dohodak. Poslodavci koji učestvuju u programu E-Verify, programu kojim se osigurava da zaposleni mogu legalno raditi u Sjedinjenim Državama, takođe moraju dobiti broj vašeg socijalnog osiguranja pre nego što započnete svoj radni odnos.
U nastavku teksta ćete pročitati o dodatnim mogućim scenarijima gde će vam biti potreban vaš broj socijalnog osiguranja.

Prilikom otvaranja računa u bilo kojoj američkoj finansijskoj instituciji

Od 1970.godine, savezna Vlada zahteva od banaka da dobiju brojeve socijanog osiguranja klijenata. Finansijske institucije koriste vaš SSN za proveru vašeg kreditnog stanja, prijavu poreza od kamata i prihoda od investicija ili gubitaka, prijavljivanje poreza na odbitne hipotekarne kamate poreskoj upravi i upravljanje vašim računom.
Kao alternativu, neke finansijske institucije će prihvatiti poreski identifikacioni broj (na nekim obrascima se naziva i identifikacioni broj poslodavca, odnosno EIN) za koji ćete morati da se prijavite u IRS.

Prilikom podnošenja zahteva za savezni sajam

Vlada će koristiti vaš SSN da bi se uverila da ispunjavate uslove kada se prijavljujete za savezni zajam, kao što je savezni studentski zajam.
Na primer, da biste se kvalifikovali za savezne studentske zajmove, ne smete a da niste izmirili svoja dugovanja u vidu drugih saveznih zajmova, morate imati državljanstvo ili status posetioca a većina muških kandidata mora da se registruje u Selektivnoj Službi (Selective Service).

Prilikom prijavljivanja za određene vrste javne pomoći

Programima javne pomoći, kao što su naknade za nezaposlene ili prihodi od invaliditeta za socijalno osiguranje, obično upravljaju federalne ili državne vladine agencije koje koriste brojeve socijalnog osiguranja kako bi identifikovale ljude i osigurale da ne zahtevaju naknade na koje nemaju pravo.

Prilikom prijavljivanja za Medicare

Uprava za socijalno osiguranje sarađuje sa centrima za Medicare i Medicaid kako bi upisali ljude u Medicare.

Prilikom podnošenja zahteva za pasoš

Savezni zakon zahteva da navedete SSN ako ga imate kada aplicirate za američki pasoš. Ako nemate SSN, očekujte kašnjenje u obradi prijave. Ako vam je izdat ali ga ne možete pružiti na uvid, bićete kažnjeni sa 500 dolara.

Kao vrsta podatka na vašoj poreskoj prijavi

Poreska uprava koristi ovaj broj za podudaranje prihoda koje prijavite u poreskoj prijavi sa prihodima koje su vam poslodavci i finansijske institucije prijavili. Takođe, moraćete da dostavite SSN vašeg deteta kako biste prijavili dete kao zavisno lice na vašoj poreskoj prijavi.

Prilikom dobijanja vozačke dozvole

Ako imate SSN, morate ga dostaviti kada se prijavljujete za vozačku dozvolu.
Stanovnici koji nisu legalni i koji nemaju svoje SSN su izuzeti od davanja broja socijalnog osiguranja u mnogim situacijama koje to obično zahtevaju, uključujući dobijanje vozačke dozvole, registraciju za školu, privatno zdravstveno osiguranje ili prijavljivanje za javnu pomoć kao što je subvencionisanje domaćinstva. Vlada ne voli da daje SSN ovim stanovnicima koji nisu ovlašćeni za rad u Sjedinjenim Državama. Navode da čak ni banke i krditne kompanije obično ne mogu da zahtevaju da navedete svoj SSN ako ga nemate.
Međutim, bez ovog broja, finansijske institucije neće biti u mogućnosti da provere vaše kreditno stanje, što dalje može otežati ili učiniti nemogućim vaše dobijanje kreditnog zajma ili kreditnih kartica.
Kada izbegavati korišćenje SSN-a?

Savezni zakon u osnovi omogućava bilo kome da zatraži vaš SSN, ali to ne znači da ga morate dati. Trebali biste koristiti svoj SSN što je ređe moguće. To što neko to traži ne znači da mu je zaista i potreban.
Na primer, iako će većina zdravstvenih radnika tražiti vaš SSN, možete da ostavite prazan red prilikom popunjavanja medicinskih papira i često ga niko neće preispitivati. Lekarska ordinacija i druga preduzeća mogu da koriste druge informacije kako bi vas identifikovali i vodili eidenciju. Kada je ovo rečeno, ono što sledeće morate znati jeste da druga strana može odbiti da posluje sa vama isto tako kao što vi možete odbiti da date svoj SSN.

Takođe ne biste trebali nositi svoju SSC (karticu socijalnog osiguranja) svuda sa sobom, osim ako je tog dana nećete koristiti u određene svrhe, na primer kada popunjavate papire za započinjanje novog posla, a morate je pokazati poslodavcu kao dokaz o državljanstvu (iako možete da pokažete važeći pasoš, ne morate da priložite svoju SSC).
Ne želite da rizikujete da izgubite karticu ili da vam je ukradu, jer lopovi mogu da koriste ovaj broj, u kombinaciji sa ostalim vašim ličnim podacima, da bi se prijavili za kredit, podigli kredite, zaposlili se ili čak dobili zdravstvenu zaštitu na vaše ime, stvarajuči potencijalno masivan problem krađe identiteta koji biste morali da rešavate.
Umesto toga, držite karticu na sigurnom mestu kod kuće ili u sefu u banci. Ako se kartica izgubi ili ukrade, želećete da se prijavite za novu.
Slično tome, sve dokumente koji sadrže vaš SSN, poput poreskih prijava, treba da čuvate na sigurnom mestu. Ako bi neko provalio u vašu kuću, bilo bi bolje za vas kad bi mogao samo da uzme vaše stvari, ali ne i vaš identitet. Takođe morate pažljivo zaštititi svoje elektronske dokumente koji sadrže vaš SSN. Ako na prenosivom računaru imate nezaštićeni PDF poreske prijave, faktički nosite svoju SSC sa sobom svaki put kada nosite računar sa sobom ili u kafić.

Zaključak

Kada je Vlada 1936.godine predstavila program socijalnog osiguranja sa svojim brojevima, niko nije planirao da njegova upotreba bude tako masivna i da se toliko koristi za identifikaciju i praćenje pojedinaca. Danas se ovaj broj koristi za sve od svoje prvobitne svrhe – za evidentiranje podataka o vašoj zaradi tokom života i računanja beneficija socijalnog osiguranja – do otvaranja tekućeg računa ili popunjavanja novog obrasca za pacijenta u lekarskoj ordinaciji.
Mnoga preduzeća će zatražiti vaš broj socijanog osiguranja samo zato što je to zgodan način da identifikuju kupce. Nažalost, kriminalci mogu da koriste vaš broj socijalnog osiguranja za krađu identiteta, tako da biste trebali pažljivo čuvati svoj SSN i davati ga samo kada je to neophodno.
Izvor: Investopedia 

COMMENTS

WORDPRESS: 0