Šta ako se razvedete od supružnika koji je vaš U.S. sponzor? Evo najbitnijih informacija

Šta ako se razvedete od supružnika koji je vaš U.S. sponzor? Evo najbitnijih informacija

Florida će zahtevati od kompanija da proveravaju imigracioni status radnika
Bajdenova administracija planira da predstavi zakon o imigracionoj reformi ove nedelje
Od sledeće nedelje skuplja naknada za izdavanje američkog pasoša

U ovom članku ćemo videti kako razvod nakon dobijanja zelene karte može uticati na imigracioni status osobe ili na njena prava i obaveze.

Generalno, uticaj koji razvod ima na imigracioni status osobe zavisi od toga u kojoj fazi procesa se ta osoba nalazi. Imaćete drugačiji ishod od uobičajenog ako:

 • se razvedete nakon podnošenja zahteva, ali pre dobijanja zelene karte
 • se razvedete nakon dobijanja uslovne zelene karte
 • se razvedete nakon uklanjanja uslovnih stavki iz vaše zelene karte

Hajde da detaljnije pogledamo svaki od navedenih ishoda.

Conflicted husband and wife during divorce mediation with psychologist

Razvod nakon podnošenja zahteva za zelenu kartu, ali pre odobrenja same zelene karte

Ako se razvedete od svog supružnika pre nego što je američka vlada odobrila vašu molbu zelenu kartu, vaš proces imigracije se zaustavlja. Razvod u suštini znači raskid veze na osnovu koje ste imali pravo na zelenu kartu – a pošto se vaš supružnik i vi razilazite, više ne ispunjavate uslove da na osnovu vaše veze nastavite sa procesom dobijanja zelene karte.

Čak i ako je Služba za državljanstvo i imigraciju (USCIS) već odobrio vašu imigrantsku prijavu, gubite pravo na zelenu kartu ako vam ona još uvek nije izdata.

Međutim, možda postoje i drugi načini da dobijete zelenu kartu u Sjedinjenim Državama. Pošto vam vaša zelena karta omogućava da stalno živite i radite u Sjedinjenijm Državama, svakako ima smisla istražiti druge puteve koji vam mogu dati zakoniti stalni boravak. Iako će vam razvod (pre dobijanja zelene karte) uskratiti mogućnost da dobijete zelenu kartu na osnovu braka, još uvek ćete moći da je dobijete u jednoj od sledećih kategorija:

 • druge vrste porodičnih odnosa
 • VAWA samostalni podnosioci peticija (VAWA self-petitioners)
 • Radni odnos
 • Kao posebna kategorija imigranta
 • Preko statusa azilanta ili izbeglice
 • Kroz druge kategorije
 • Kroz registar

Da li razvod utiče na uslovnu zelenu kartu (green card with conditions)?

Ako ste u braku manje od dve godine i još uvek imate uslovnu zelenu kartu, to može uticati na vaš proces imigracije. Moraćete da podnesete Obrazac I-751 sa odricanjem (waiver) od zahteva za zajedničko podnošenje – i moraćete da pokažete USCIS-u da ste ušli u brak sa ispravnim namerama (in good faith). Može biti teško dokazati da ste ušli u brak sa ispravnim namerama ako se razvedete pre nego što podnesete peticiju vladi Sjedinjenih Država da vaša zelena karta više ne bude uslovna. Iz tog razloga, mnogi ljudi odlučuju da rade sa advokatom za porodičnu imigraciju koji razume uticaj koji razvod može imati na proces imigracije u ovoj fazi.

Napomena. Tokom 90 dana pre isteka zelene karte, stalni stanovnik mora da podnese Zahtev za uklanjanje uslova (Obrazac I-751, Peticija za uklanjanje uslova na boravak) kao i dodatne dokaze za dokazivanje bona fides braka (braka sa ispravnim namerama). Ovaj zahtev treba podneti zajedno sa supružnikom preko koga je dobijeno boravište. U slučaju razvoda, nosilac zelene karte ne može podnositi prijavu zajednički, i mora podneti zahtev za odricanje (wavier request). Vaš advokat vam može pomoći sa zahtevom za odricanje.

Suština je da je USCIS uvek u potrazi za ljudima koji pokušavaju na prevaru da dobiju zelenu kartu. Ceo dosije vašeg slučaja će biti na pregledu od strane službenika i možda ćete morati da dostavite USCIS-u dokaz da ste bili u braku sa najispravnijim namerama – i da se niste venčali sa svojim supružnikom da biste mogli da steknete beneficije za lakšu imigraciju. To može biti veoma teško dokazivo bez saradnje vašeg bivšeg supružnika.

Kakvu vrstu dokaza možete pružiti službenicima USCIS-a?

couple with divorce documents at table at home

Ako USCIS želi više dokaza da ste bili u verodostojnom braku, vaš advokat vam može pomoći da odredite koja vrsta dokaza će biti korisna u vašem slučaju. Možete imati na umu sledeće stavke:

 • Dokaz da ste zajednički vodili svoje finansije, kao što su zajednički bankovni izvodi, vlasnički listovi ili akti o imovini koju ste zajednički posedovali, polise životnog osiguranja u kojima ste oboje navedeni kao korisnici pre razvoda ili zajednički izvodi kreditne kartice koje ste imali pre razdvajanja
 • Dokaz da ste vi i vaš bivši supružnik živeli zajedno, kao što su dokumenti o hipoteci ili zakupu na kojima se nalaze i vaša imena i potpisi, vlasnički akti, kopije dokumenata sa vašim imenima i adresama (kao što su vozačke dozvole i zajednički izvodi iz banke), ili pisma članova porodice, prijatelja i poslodavaca koji garantuju da ste bili pravi bračni par
 • Dokaz da imate zajedničku decu, kao što su izvodi iz matične knjige rođenih koji pokazuju oba vaša imena, potvrde o usvajanju, ili čak školski ili medicinski kartoni koji navode oba vaša imena
 • Dokaz da ste radili „porodične aktivnosti“ poput fotografija sa venčanja, vaše zajedničke slike sa slavlja, zabava ili događaja, fotografije sa zajedničkih odmora, pisma ili e-poruke koje ste slali jedno drugom, ili čak priznanice i račune o poklonima koje ste kupovali jedno za drugo tokom vašeg braka

Ko može da podnese zahtev za izuzeće bez supružnika (waiver request without a spouse)?

Marriage divorce on Judge gavel deciding, Consultation between a Businesswoman and Male lawyer or judge consult having signing divorce documents, Law and Legal services concept.

USCIS dozvoljava nekim ljudima da podnesu obrazac I-751 bez saradnje supružnika – ali samo ako ta osoba zatraži i bude joj odobreno odricanje od zajedničkog zahteva za podnošenje. Možda ćete moći da se prijavite za izuzeće ako:

 • vas je supružnik državljanin Sjedinjenih Država maltretirao ili zlostavljao
 • biste bili podvrgnuti ekstremnim poteškoćama ako biste se vratili u svoju domovinu
 • je vaš supružnik preminuo
 • ste se razveli

Ne morate biti u situaciji da ste pretrpeli nasilje od strane vašeg supružnika kako biste podneli zahtev za ovo odricanje. Dostupan je osobama koje su razvedene.

Važno je napomenuti da je odricanje od obrasca I-751 dostupno samo uslovnim stanovnicima. Ako niste dobili privremenu zelenu kartu za vreme vašeg braka, ne možete se prijaviti za ovo odricanje. Međutim, možda imate alternativno rešenje; mogli biste imati pravo da sami podnesete zahtev za zelenu kartu tako što ćete podneti Obrazac I-360, koji je odobren prema Zakonu o nasilju nad ženama (Violence Against Women Act).

Vaš advokat za imigraciju vam može dati pravne smernice ako se ova situacija odnosi na vašu situaciju – ali pošto je svaki slučaj drugačiji, važno je da razgovarate sa pravnim licem za imigraciju o vašem razvodu i šta ga je izazvalo.

Kako razvod utiče na vlasnike desetogodišnjih zelenih karata?

Na nosioce zelenih karata razvod obično ne utiče kada podnesu drugi zahtev ili prijavu USCIS-u, ako su već zakoniti stalni stanovnici sa desetogodišnjom zelenom kartom. Obično nema razloga da USCIS ponovo proceni vaš zahtev nakon razvoda.

Zapravo, vlasnici zelene karte mogu promeniti svoje ime na dokumentu u isto vreme kada ga obnavljaju ili zamenjuju (ili mogu podneti zahtev za promenu imena čak i ako je kartica i dalje važeća i u dobrom stanju da bi imali konzistentne pravne dokumente sa svojim novim pravnim imenom).

Da bi ovo mogao uraditi, nosilac zelene karte mora pokazati pravni dokaz, poput odluke o razvodu, da dokaže da treba da promeni svoje ime na zelenoj karti. Ovo se može uraditi popunjavanjem promene imena na Obrazcu I-90 i podnošenjem kopije dokumenata o promeni imena.

Možete li promeniti svoje ime na zelenoj karti bez kazni nakon razvoda?

Obično je jednostavno promeniti svoje ime na zelenoj karti nakon razvoda. Ako ste zakonski promenili svoje ime, što eć biti navedeno u vašoj odluci o razvodu, možete jednostavno da ažurirate svoju zelenu kartu tako što ćete podneti Obrazac I-90 (Zahtev za zamenu kartice stalnog boravka). Moraćete da pružite neke dokaze koji pokazuju promenu vašeg imena, kao što je odluka o razvodu, pre nego što USCIS izda vašu novu zelenu kartu sa vašim novim imenom.

Razvod takođe može uticati na to kada zakoniti stalni stanonvik može da se prijavi za naturalizaciju

Ako nameravate da podnesete zahtev za naturalizaciju koristeći Obrazac N-400 (Zahtev za naturalizaciju), na osnovu vašeg braka sa državljaninom Sjedinjenih Država, razvod može uticati na vašu podobnost. Čak i ako ste bili u braku duže od tri godine, što je minimalno potrebno vreme, morate nastaviti da budete u braku u vreme naturalizacije, i takođe morate živeti sa svojim supružnikom tri godine pre podnošenja Zahteva N-400.

Šta ako ste stalni stanovnik već 5 godina?

U nekim slučajevima, ljudi koj traže naturalizaciju imaju pravo na to da provedu pet godina kao stalni stanovnici Amerike. To je zato što razvod ne utiče na vašu mogućnost da se prijavite kao stalni stanovnik i trenutni nosilac zelene karte.

Da li će USCIS pregledati vaš slučaj tokom naturalizacije ako ste se razveli?

Razvod će pokrenuti kompletan pregled vašeg imigracionog dosijea ako se prijavite za naturalizaciju. Zvaničnici USCIS-a će tražiti naznake da ste na prevaru dobili svoju zelenu kartu – i ako se to dogodi, možda ćete morati da pružite dodatne dokaze da potkrepite svoju tvrdnju da ispunjavate uslove.

Generalno, službenici USCIS-a će postaviti nekoliko pitanja o braku tokom intervjua za naturalizaciju; u nekim slučajevima traže dodatne dokaze koji dokazuju da ste bili u verodostojnom braku (i da se niste venčali samo da biste dobili beneficije za imigraciju).

Neka od pitanja koja USCIS može postaviti tokom intervjua za naturalizaciju nakon razvoda mogu biti vrlo lična. Službenik USCIS-a koji vas intervjuiše može pitati šta je dovelo do raspada vašeg braka, ko je pokrenuo brakorazvodni postupak ili čak kakav je bio vaš svakodnevni život tokom vašeg braka.

Važno je da odgovarate iskreno. Takođe treba da obezbedite svu prateću dokumentaciju koju službenik USCIS-a traži od vas da brzo dostavite kako biste izbegli bilo kakva kašnjenja u obradi vaše prijave.

Druge kategorije u okviru kojih možete da se kvalifikujete za zelenu kartu

green card miami glasnik

Ako se ne kvalifikujete za zelenu kartu zato što ste se razveli od svog supružnika pre nego što vam je zelenu kartu odobrio USCIS, još uvek možete da se kvalifikujete u jednoj od sledećih kategorija. Ako verujete da ispunjavate uslove, možda ćete želeti da razgovarate sa advokatom koji vam može pomoći.

 • Drugi porodični odnosi: ako ste nevenčano dete mlađe od 21.godinu državljanina Sjedinjenih Država, ili ako ste roditelj američkog državljanina koji ima najmanje 21.godinu, mogli biste da ispunjavate uslove kao neposredni srodnik državljanina Amerike.
  Pored toga, možete se kvalifikovati ako ste neoženjeni sin ili ćerka američkog državljanina kada imate 21.ili više godina, oženjeno dete američkog državljanina ili brat ili sestra američkog državljanina koji ima najmanje 21.godinu.
  Takođe, možete da se kvalifikujete za zelenu kartu ako ste u srodstvu sa zakonitim stalnim boravkom – ali morate biti neoženjeno dete zakonitog stalnog stanovnika kako biste se kvalifikovali
 • Vawa samostalni podnosilac peticije: ako ste supružnik koji je bio zlostavljan od strane supružnika američkog državljanina ili zakonitog stalnog stanovnika, zlostavljani roditelj američkog državljanina ili zlostavljano dete koje je neoženjeno i mlađe od 21.godinu,možda ćete moći da podnesete peticiju vladi Amerike za svoju zelenu kartu
 • Radni odnos: možda ćete moći da se prijavite za zelenu kartu kao imigrantski radnik, lekar ili imigrantski investitor. Ovo je posebna kategorija za ljude koji spadaju u kategorije „poželjnih“, što znači da su neki ljudi podesniji kandidati od drugih.
  Ako imate izuzetne sposobnosti u nauci, umetnosti, obrazovanju, biznisu ili atletici, izvanredan se profesor ili istraživač, multinacionalni menadžer izvršne vlasti koji ispunjava određen kriterijume, vi ste imigrantski radnik koji će imati prvenstvo u odnosu na druge, što se takođe naziva i imigrantski radnik prvenstvenog izbora (first-preference immigrant worker).
  Ako ste član profesije z akoju je potrebna napredna diploma, imate izuzetne sposobnosti u nauci, umetnosti ili biznisu, ili tražite odricanje od nacionalnog interesa (national interest waiver), možda se imigrantski radnik koji sekundarnog izbora (second-preference immigrant worker).
  Na kraju, ako ste kvalifikovani radnik koji obavlja posao koji zahteva najmanje dve godine obuke ili radnog iskustva, profesionalac koji obavlja posao koji zahteva najmanje diplomu osnovnih studija ili ekvivalentnu diplomu u inostranstvu (a vi ste pripadnik profesije), ili nekvalifikovani radnik koji obavlja nekvalifikovani rad za koji je potrebno manje od dve godine obuke ili iskustva, možete se kvalifikovati kao imigrantski radnik tercijarnog izbora (third-prefference immigrant worker)
 • Ako ste lekar koji će raditi u određenoj oblasti bez privilegija na određeni vremenski period (i ispunjavate određene uslove podobnosti) takođe možete da se kvalifikujete za zelenu kartu zasnovanu na zaposlenju. Isto tako, ako ste investirali ili ste aktivno uključeni u proces ulaganja najmanje 1,8 miliona dolara (ili 900.000 dolara u ciljanu oblast zapošljvanja) u novo komercijalno preduzeće koje će stvoriti najmanje 10 radnih mesta sa punim radnim vremenom za kvalifikovane zaposlene, možete se kvalifikovati za zelenu kartu zasnovanu na zapošljenju.
 • Kvalifikacije za zelenu kartu kao specijalni imigrant: Neki ljudi se kvalifikuju za zelene karte jer se smatraju „posebnim imigrantima“. Specijalni imigranti su obično:
 1. Verski radnici
 2. Maloletni specijalni imigranti koji su maloletnici kojima je potrebna zaštita suda za maloletnike zbog zlostavljanja, napuštanja ili zanemarivanja od strane roditelja
 3. Osobe koje su bile avganistanski ili irački prevodioci, tumači za Vladu Amerike ii su bili zaposleni za Vladu Sjedinjenih Država ili međunarodne bezbedonosne snage
 4. Međunarodni emiteri
 5. Zaposleni u međunarodnim organizacijama ili članovi porodice, kao i NATO-6 zaposleni ili članovi porodice

Ove kategorije se možda ne odnose na vas – posebno ako ste došli u Sjedinjene Države samo da biste se venčali sa svojim, sada već, bivšim supružnikom

 • Kvalifikacije za zelenu kartu preko statusa azilanta ili izbeglice: Ako ste primljeni u Ameriku pre najmanje godinu dana kao izbeglica ili azilant, možete se kvalifikovati za zelenu kartu, bez obzira na vaš bračni status.
  Izbeglice su oni kojima je odobreno da dođu u Sjedinjene Države pre dolaska u luku ulaska; azilanti su oni koji traže zaštitu Sjedinjenih Država dok su već u okviru nacije
 • Kvalifikacije za zelenu kartu u okviru drugih kategorija: Postoji nekoliko specifičnih kategorija za koje možete da se kvalifikujete ako ne možete da dobijete zelenu kartu zato što ste se razveli od supružnika. Možda imate pravo da se prijavite u okviru:
 1. Liberian Refugee Immigration Fairness, ali samo ako ste državljanin Liberije koji je neprekidno prisutan u Americi od 20.novembra 2014.godine, ili ste dete mlađe od 21.godine, ili neoženjeni sin ili ćerka stariji od 21.godinu kvalifikovanog liberijskog državljanina
 2. Diversity Immigrant Visa Program, ali samo ako ste izabrani za diverzitetnu vizu na lutriji za zanovrsne vize State Department-a
 3. Cuban Adjustment Act, ali samo ako ste kubanski urođenik ili državljanin, ili ste supružnik ili dete kubanskog domorodca ili državljanina
 4. Status zavisnosti prema HRIFA-i, ali samo ako ste supružnik ili dete (u vašem slučaju mora biti dete) zakonitog stalnog stanovnika koji je dobio zelenu kartu na osnovu Zakona o pravednosti imigracije Haićana
 5. Lautenberg uslovni građanin
 6. Indochinee Paroel Adjustment Act of 2000, ali samo ako ste domaći državljanin Vietnam-a, Kampuchea ili Laos-a koji je uslovno pušten u Sjedinjene Države 1.oktobra 1997.godine ili pre 1.oktobra 1997.godine iz Vietnam-a u okviru Orderly Departure Program-a, izbegličkog kampa u Istočnoj Aziji, ili kampa za raseljena lica kojim upravlja UNHCR NA Thailand-u
 7. Američki Idnijanci rođeni u Kanadi, ali samo ako imate najmanje 50% nasleđa američkih Indijanaca, rođeni ste u Kanadi i imate glavno prebivalište u Sjedinjenim Državama
 8. Osoba rođena u Sjedinjenim Državama od strane roditelja diplomate
 9. Diplomata Sekcije 13, koji nije u mogućnosti da se vrati kući
 • Kvalifikacije za zelenu kartu preko registra: Ako ste neprekidno boravili u Sjedinjenim Državama od pre 1.januara 1972.godine, možda imate pravo da se registrujete za zelenu kartu
 • Šta se dešava ako ne možete da obezbedite prateću dokumentaciju o bona fide braku? Ako niste u mogućnosti da pružite prateću dokumentaciju koja pokazuje USCIS-u da ste bili uključeni u verodostojni brak nakon vašeg intervjua za naturalizaciju, agencija može odbiti vašu prijavu. Međutim, potkrepljujući dokazi nisu uvek potrebni – možda ćete jednostavno morati da odgovorite na nekoliko pitanja tokom intervjua.

Šta treba da uradite dok je vaša prijava za zelenu kartu na čekanju?

Nakon što vaš advokat podnese vašu prijavu za zelenu kartu, možete da proverite status vašeg slučaja koristeći svoj I-485 broj prijave. Posetite USCIS-ovu stranicu za proveravanje Statusa slučaja online i unesite svoje podatke kako biste potražili status svog slučaja. Takođe možete pozvati USCIS-ov kontakt centar ili razgovarati sa svojim advokatom o statusu vašeg slučaja.

Ako morate privremeno da napustite Sjedinjene Države dok je vaš slučaj na čekanju, razgovarajte sa svojim advokatom o podnošenju odgovarajućih obrazaca – ne želilte da rizikujete status zelene karte.

 

Izvor: Gldlaw.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0