Šta je W2 obrazac i kako se popunjava? Sve što treba da znate o ovom važnom dokumentu

Šta je W2 obrazac i kako se popunjava? Sve što treba da znate o ovom važnom dokumentu

4 načina kako možete postati državljanin SAD. Ovo su koraci na putu do američkog pasoša
Odbijeni ste za vizu ili zelenu kartu? Evo šta možete uraditi u ovom slučaju
USCIS – Broj imigracionih slučajeva na čekanju u oktobru porastao za 4%

Jedan od najvažnijih dokumenata za porez je W-2 obrazac. Za razliku od drugih obrazaca za porez, većina poreskih obveznika neće morati sami da ih popunjavaju. Umesto toga, poslodavci popunjavaju obrasce W-2 za svoje zaposlene. Ako ste poslodavac koji ne zna kako da popuni W-2 obrazac ili niste sigurni da li je potreban vašim zaposlenima, u daljem tekstu ćemo vam pružiti sve neophodne informacije koje treba da znate.

Šta je W-2 obrazac?

Postoji razlog zašto se W-2 obrazac naziva izjavom o plati i porezu. Jednostavnije rečeno, to je obrazac koji pokazuje koliko novca je zaposleni zaradio za godinu i iznos poreza koji su poslodavci već predali Poreskoj upravi.

Obrazac W-2 nije svima potreban. Nezavisnim izvođačima radova i ljudima koji su samozaposleni potreban je 1099 obrazac. Međutim, ako su vaši zaposleni zaradili najmanje 600 dolara u poreskoj godini, moraćete da im pošaljete W-2 obrazac do roka koji je 31.januar. Čak i u slučaju da neko zaradi manje od 600 dolara, ta osoba može dobiti W-2 obrazac ako se zadrže bilo kakvi porezi na dohodak, Medicare ili socijalno osiguranje (izuzeti iz njihovih čekova).

Da li ste ikada pobrkali W-2 obrazas sa W-4 obrascem? To je uobičajena greška. Samo zapamtite da poslodavci popunjavaju obrasce W-2 i šalju popunjene obrasce zaposlenima a zaposleni sami popunjavaju obrasce W-4. Kada neko započne novi posao ili iskusi promenu kada je finansijski aspekt u pitanju kao i u statusu prijave, ta osoba popunjava W-4 obrazac da bi nabrojala odbitke i rekla poslodavcima iznos poreza koji treba povući.

Koliko W-2 obrazaca mi je potrebno?

Poslodavci proizvode ukupno šest primeraka svakog W-2 obrasca. Tri od tih primeraka idu zaposlenom koji ih podnosi sa poreskim prijavama. Poslodavci zadržavaju jednu (kopija D) a druge dve se šalju Vladi.

 

Hajde da ovo pogledamo još detaljnije.

Kopija A ide Upravi za socijalno osiguranje (SSA) zajedno sa W-3 obrascem koji uključuje rezime svih B-2 obrazaca za svakog radnika na platnom spisku. SSA prihvata samo e-obrazce, ne fotokopije.

Kopija 1 obrasca W-2 ide u odgovarajuću državnu, gradsku ili lokalnu Poresku službu. Zaposleni zadržavaju kopiju C za sebe. Podnose kopije B i 2 sa svojim saveznim poreskim prijavama i poreskim prijavama poreza na dohodak, države, grada ili lokalne samouprave.

Šta se upisuje na obrazac W-2?

Ako ste poslodavac kome nije jasno kako da popuni obrazac W-2, smatrajte ovo svojim zvaničnim vodičem.

Broj zdravstvenog osiguranja zaposlenog se nalazi na samom vrhu. Neposredno ispod toga, nalazi se mesto za vaš identifikacioni broj zajedno sa (odmah ispod) vašim imenom i adresom.

Zatim, videćete kolonu za kontrolni broj koji možete ili ne morate koristiti za potrebe obračuna zarada. To dolazi neporedno pre imena i poštanske adrese zaposlenog.

 

Kolone od 1 do 10

Skrećući pažnju na brojeve na desnoj strani, u kolonu 1 ćete upisati godišnju zaradu zaposlenog od zarada i napojnica. Svi porezi koji su zadržani su uključeni u tu cifru ali odbitci od stvari poput IRA nisu. Polja 2, 4 i 6 se odnose na savezne poreze na dohodak, poreze na socjalno osiguranje i porez na Medicare koji ste platili ujka Sem-u (Sjedinjenim Državama) tokom te poreske godine.

Da li radite u industriji hrane ili pića? Iznos napojnica koje vam zaposleni prijavi smešta se u kolonu 7 ali stvarni iznos koji dobijaju ide u kolonu 8. Kolona 9 je prazna od 2011.godine kada je Vlada ukinula opciju pay-as-you-go za kredit za porez na zarađeni dohodak. Sada podnosioci koji ispunjavaju uslove dobijaju svoj EITC u jednom velikom povratu, ne tokom cele godine.

U koloni 3 navodite iznos prihoda koji se oporezuje za socijalno osiguranje. Ovde nemojte uključivati nikakve napojnice. Budući da ovaj broj odražava oporezivu zaradu pre izvršenja odbitka, mogao bi biti veći od iznosa u polju 1.

Broj u koloni 3 takođe može biti niži od onoga što se pojavljuje u koloni 1. to je zato što socijalno osiguranje ne može da oporezuje zaposlene iznad određenog praga, što je 137.700 dolara za poresku 2020.godinu. Ne postoji ogrančenje oporezive zarade za Medicare, tako da iznos koji je naveden u koloni 5 uzima u obzir zarade i napojnice.

Ako vaši zaposleni prime bilo kakve odbitke za troškove brige o deci, taj iznose se nalazi u koloni 10.

 

Kolone od 11 do 14

Ako vaš zaposleni povuče bilo šta iz plana 457(b) ili nekvalifikovanog plana penzionisanja, taj iznos u dolarima se stavlja u kolonu 11. Kolona 12 može potrajati dok se ne popuni jer ćete ovde morati da unesete različite kodove i iznose na beneficije i dodatne isplate koje radnik prima. Dvadeset i šest kodova u rasponu od A do Z i AA do EE se nalaze na poleđini obrasca radi vaše udobnosti.

Kolona 13 ima svoja tri polja koja ćete označiti da bi naznačili da je vaš zaposleni deo vašeg penzijskog plana, da je primio plaćeno bolovanje od treće strane i da je zakonski radnik. Nezavisni izvođači radova se u određenim situacijama računaju kao zakonski zaposleni, uključujući i slučaj kada prodavac sa punim radnim vremenom uglavnom radi za jednu kompaniju.

Svi drugi odbici koji su izostavljeni mogu se napisati u kolonu 14. primeri uključuju pomoć u školarini i članarinu.

 

Kolone od 15 do 20

U kolonu 15 upišite matični broj države i države poslodavca ako vaša država to zahteva od vas. Kolona 16 se odnosi na ukupnu zaradu zaposlenog koja podleže zadržavanju poreza na dohodak države, dok kolona 17 označava zadržani iznos poreza na dohodak države. Sav prihod koji ispunjava uslove za lokalno oporezivanje mora biti upisan u kolonu 18.

Iznos lokalnih poreza koji su zadržani se upisuje u kolonu 19. Na kraju, polje 20 se odnosi na određeno ime mesta za koje su lokalni porezi vezani.

Zaposleni: kako da nađete svoj W-2 obrazac na internetu i šta da radite ako obrazac nedostaje?

Poslodavci obično šalju W-2 obrasce poštom. Takođe je uobičajeno da vaš poslodavac učini vaš W-2 obrazac dostupnim na mreži. Ako odete na sistem plaćanja putem interneta ili kadrovske službe vaše kompanije, obično postoji kartica za vaše poreske obrasce, uključujući i W-2 obrazac. Kao što je prethodno pomenuto, zakon zahteva da poslodavci pošalju vaš W-2 obrazac do kraja januara. Može da prođe i do nekoliko dana nakon isteka tog roka da bi se obrasci pojavili na internetu. Kopiju svog W-2 obrasca možete dobiti direktno od Poreske uprave.

Ako vam nedostaje W-2 obrazac ili ako ga izgubite, važno je da što pre kontaktirate poslodavca. Ako ne dobijete obrasce do 14.februara,  bilo bi dobro da kontaktirate Poresku upravu.

Trebaće vam W-2 obrazac da kompletirate svoju poresku prijavu ali ako se najgore dogodi, umesto toga možete popuniti obrazac 4852. Taj obrazac služi kao zamena za obračun zarade i poreza ako niste dobili ili ako ste izgubili svoj W-2 obrazac. Možda biste želeli da razmotrite i traženje produženja ako ne možete da dobijete sve potrebne obrasce do kraja februara.

Ako slučajno kasnije dobijete svoj W-2 obrazac i podaci na njemu se razlikuju od procena koje ste napravili na obrascu 4852, možete da popunite dodatni obrazac (1040X) kako bi vaša poreska prijava bila tačna. Ovo je poznato kao podnošenje izmenjene poreske prijave.

 

Zaključak

W-2 obrasci otkrivaju kako porezi utiču na godišnju zaradu zaposlenih. Pored toga, radnicima daju do znanja mogu li očekivati povraćaj poreza ako su izvršili veću uplatu nego što je bilo potrebno.

Ako ste zaposleni i ako vaš W-2 obrazac sadrži bilo kakve greške, moraćete što pre da prijavite te podatke šefu. U nekim slučajevima – na primer kada se vaše ime na obrascu ne podudara sa imenom na vašoj kartici socijalnog osiguranja – možda će vam trebati potpuno novi obrazac.

 

Izvor: https://smartasset.com/taxes/how-to-fill-out-your-w-2-form

COMMENTS

WORDPRESS: 0