Šta se dešava kada oba roditelja prijave dete na svoje poreske obrasce?

Šta se dešava kada oba roditelja prijave dete na svoje poreske obrasce?

Florida: U pripremi zakon koji bi obezbedio besplatan doručak i ručak za sve učenike
Ovo ostrvo u severnom Majamiju preuzeli su rakuni
FK Crvenka Miami u polufinalu Miami Beach Soccer Lige!

Poreska uprava (Internal Revenue Service – IRS) vam omogućava da potencijalno smanjite porez tako što ćete prijaviti izdržavano dete na vašoj poreskoj prijavi. Ako ne podnesete zajedničku prijavu sa drugim roditeljem vašeg deteta, onda samo jedan od vas može zahtevati da dete bude prijavljeno kao izdržavano. Kada oba roditelja polažu pravo na dete, Poreska uprava obično dozvoljava zahtev roditelja sa kojim je dete živelo najviše tokom godine.

Two kids blowing bubbles

Dva povrata poreza, jedno dete

Dete se može zahtevati kao izdržavano lice samo po jednoj poreskoj prijavi svake poreske godine. Ako roditelji deteta podnesu odvojene poreske prijave, situacija može postati neprijatna kada oba roditelja pokušaju da „potražuju“ isto dete.

Kada se poreska prijava podnese sa poreskim identifikacionim brojem izdržavanog lica, IRS neće prihvatiti drugu elektronski podnešenu prijavu sa tim istim zavisnim licem čak i ako se prva prijava izmeni kako bi se uklonilo zavisno lice. Dakle, ako roditelj pokuša da podnese elektronsku poresku prijavu tražeći dete koje je već podneto za godinu dana, uprava će odbiti tu prijavu. Biće kao da prijava nije podneta.

Svaka naknadna poreska prijava za istu poresku godinu sa identifikacionim brojem izdržavanog lica moraće da se podnese na papiru.

Ako je drugi povraćaj koji IRS dobije u papirnom dokumentu, IRS će najverovatnije preuzeti povraćaj, a zatim će poslati revizijsko pismo u kojem se navodi da je zavisno lice već navedeno u drugom izveštaju. U pismu će roditelji biti obavešteni da treba da reše situaciju i ponovo podnesu poresku prijavu bez deteta ili odgovoriti pismom u kojem se navodi zašto mogu da navedu izdržavano lice. Poreska uprava će takođe verovatno poslati prvom roditelju pismo revizije u kojem se navodi da je izdržavana osoba tražena na drugoj prijavi i započeti proces utvrđivanja koji roditelj ima pravo da navodi dete kao izdržavano lice.

Ako roditelji ne mogu da se dogovore o tome ko može tražiti dete kao izdržavano lice, Poreska uprava će koristiti informacije koje ima da donese odluku za roditelje.

Evo šta treba da znate o tome ko može prijaviti dete u svojoj poreskoj prijavi:

Kvalifikacioni zahtevi za dete

Biti zavisno lice znači da dete ne obezbeđuje više od polovine sopstvene finansijske podrške i da živi sa vama više od polovine poreske godine. Ako vaše dete nije u školi tokom godine, možete da tretirate to vreme kao da dete živi sa vama. Ovo se odnosi na decu mađu od 19 godina ili mlađu od 24 godine, ako pohađaju školu sa punim radnim danom.

Ako vaše dete ne ispunjava ove uslove, onda ono obično ne može biti vaše dete za kvalifikaciju, međutim, i dalje se može smatrati izdržavanim ako ispunjava uslove kao kvalifikujuća rodbina. Pored toga, takođe morate da obezbedite da ne ispunjavate uslove za drugog poreskog obveznika. Poreski obveznici koji se kvalifikuju kao zavisni od nekog drugog nemaju pravo da prijavljuju svoja izdržavana lica.

Roditelji koji nemaju starateljstvo

Postoji jedan izuzetak od uslova boravka koji omogućava roditelju koji nema starateljstvo da traži svoje dete kao izdržavano lice na poreskoj prijavi. Roditelj bez starateljstva može zahtevati da dete bude izdržavano ako roditelj koji jeste staratelj prisatne da to ne učini u svojoj poreskoj prijavi. Međutim, morate da dobijete potpisan poreski Obrazac 8332 (IRS Form 8332) ili sličan pisani dokument od roditelja staratelja koji vam to dozvoljava. Roditelji koji imaju zajedničko starateljstvo mogu takođe da koriste ovaj obrazac da menjaju poreske godine u kojima svako može da traži izdržavana lica.

Izmena vaše poreske prijave

Ako ste greškom naveli svoje dete kao izdržavano lice, Zakon o internim prihodima vam omogućava da izmenite svoju poresku prijavu. Međutim, uklanjanje izdržavanog lica će verovatno povećati vaš oporezivi prihod i može zahtevati da platite dodatni porez, kazne i kamate za tu godinu. Poreska uprava često može da odustane od kazni ako možete da ih ubedite da je to bila nenamerna greška, ali kamata na dospeli iznos se retko, ako ikada, može oprostiti.

 

Izvor: Turbotax.intuit.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0