STEM profesionalcima će biti olakšan proces dobijanja Zelene karte

STEM profesionalcima će biti olakšan proces dobijanja Zelene karte

Miami Dade još uvek nije odobrio saradnju policije sa imigracionim vlastima!
IR-2 viza – Sve što treba da znate o vizi za decu državljana Sjedinjenih Država
Šta je DUI? Evo kako vam vožnja u pijanom stanju može promeniti život u Americi

Američka Služba za državljanstvo i imigraciju (USCIS) najavila je ažuriranje politike koje pojašnjava vrste oblasti koje kvalifikuju za pojednostavljeni proces dobijanja zelene karte prema rasporedu A, Grupa II. Ovaj proces je namenjen pojedincima sa “izuzetnim sposobnostima” u STEM oblastima, a nedavno ažuriranje proširuje definiciju onoga što se smatra “naukom ili umetnošću.”

Šta se promenilo: Nova definicija “nauke ili umetnosti” uključuje bilo koju oblast u kojoj fakulteti i univerziteti uobičajeno nude diplome. Ovo znači da širi spektar STEM profesionalaca sada može biti podoban za proces prema rasporedu A.

KO KVALIFIKUJE? Izuzetan STEM Talent: I dalje važe visoki standardi za “izuzetne sposobnosti.” Morate dokazati međunarodno priznanje i ugled u svojoj oblasti. Proširene Oblasti: Sada pojedinci sa diplomama u širem spektru STEM disciplina mogu kvalifikovati.

VAŽNO: Raspored A, Grupa II nije vrsta vize. To je put ka zelenoj karti (stalnom boravku) za pojedince sa izuzetnim sposobnostima u STEM oblastima.

DOKAZI IZUZETNIH SPOSOBNOSTI

Da biste dokazali izuzetne sposobnosti, morate pružiti dokumentaciju koja pokazuje da ispunjavate najmanje dva od sledećih sedam kriterijuma:

Međunarodno priznanje: Nagrade, priznanja ili drugi oblici priznanja od uglednih međunarodnih tela u vašoj oblasti.

Članstvo u elitnim organizacijama: Članstvo u ekskluzivnim profesionalnim organizacijama koje zahtevaju visoke nivoe postignuća za prijem.

Medijsko pokrivanje: Članci ili izveštaji o vama ili vašem radu u velikim publikacijama ili medijima.

Stručnost u ocenjivanju: Dokazi o vašem učešću kao sudija za rad drugih u vašoj oblasti.

Značajni istraživački doprinosi: Dokumentacija vašeg originalnog istraživanja koje je imalo veliki uticaj na vašu oblast.

Publikacije: Objavljeni članci u vrhunskim međunarodnim časopisima ili profesionalnim publikacijama.

Izložbe: Dokumentacija o izlaganju vašeg rada na izložbama ili prikazima u više zemalja.

PREDNOSTI PROCESA PREMA RASPOREDU A, GRUPA II

Brži proces do Zelene karte: Proces prema rasporedu A je brži i manje složen od tradicionalnog PERM procesa. Omogućava poslodavcima da direktno podnesu peticiju za stalni boravak (zelenu kartu) u ime stranog državljanina.

Više prilika: Ovo ažuriranje otvara vrata za više talentovanih pojedinaca da potraže zelenu kartu u Sjedinjenim Državama.

Nije potrebna diploma: Međunarodni zaposleni ne moraju imati diplomu sa američkog koledža ili univerziteta da bi kvalifikovali.

boundless.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0