Sumnjate na krađu identiteta? Evo šta odmah možete preduzeti!

Sumnjate na krađu identiteta? Evo šta odmah možete preduzeti!

Florida: U najavi olakšice za plaćanje putarine od sledeće godine
Novi zakoni na Floridi koji stupaju na snagu u 2021. godini
FK Crvenka Miami – Nova sezona počinje u nedelju!

Ako ste žrtva krađe identiteta, podnošenjem izveštaja započinje istraga radi vraćanja vašeg kreditnog skora i dobrog imena. Trebali biste podneti prijavu ako poznajete osobu koja je učinila prevaru ili ako je vaš identitet korišćen u policijskim susretima poput hapšenja ili sudskih poziva zbog saobraćajnih prekršaja. Takođe, poverioci, finansijske institucije i naplatioci dugova mogu zatražiti da podnesete policijski izveštaj i/ili izveštaj o krađi identiteta Federalnoj komisiji za trgovinu (FTC). Prijavljivanje krađe identiteta je relativno jednostavno obzirom na online opcije koje pružaju FTC i lokalne policijske uprave.

Kako prijaviti krađu identiteta policiji

Kako biste prijavili krađu identiteta lokalnoj policiji morate:

 1. Nabaviti kopiju vaše prijave krađe identiteta Federalnoj komisiji za trgovinu. Ovo će vam pomoći da postavite plan oporavka.
 2. Obezbediti lični dokument sa fotografijom. Moraćete da dokažete svoj identitet pružanjem identifikacionog dokumenta kao što je vozačka dozvola ili pasoš.
 3. Navesti svoju adresu. Budite spremni da dostavite dokaz o svojoj adresi, kao što je hipoteka ili račun o komunalnim uslugama.
 4. Obezbediti dokaz o krađi identiteta. Prikupite izvode sa kreditnih kartica, obaveštenja Poreske službe (IRS), obaveštenja o naplati ili komunikacije koje ukazuju na krađu identiteta.

 

Kako prijaviti krađu identiteta Federalnoj komisiji za trgovinu (FTC)

Kako biste prijavili krađu identiteta Federalnoj komori za trgovinu, morate:

 1. Posetite veb adresu IdentityTheft.gov. Oficijalni portal za krađu identiteta Federalne komisije za trgovinu vam omogućava da objasnite svoj problem, uspostavite plan oporavka i pristupite obrascima i pismima koje ćete poslati poveriocima i drugim agencijama.
 2. Popunite izveštaj o krađi identiteta Federalne komisije za trgovinu. Komisija će vas zamoliti da odgovorite na pitanja o problemima sa kojima ste se suočavali ili zašto mislite da je vaš identitet ukraden.
 3. Pristupite planu oporavka. Ovo je personalizovani plan oporavka koji će FTC izraditi koristeći informacije koje navedete.
 4. Pozovite Federalnu komoru. Izveštaj o krađi identiteta možete podneti pozivom Centra za odgovore potrošača Federalne komore na broj 1-877-FTC-HELP

 

Sada ćemo detaljnije pogledati svaki od navedenih koraka prijave krađe identiteta policiji, a zatim i Federalnoj komori.

 

Prijavljivanje krađe identiteta policiji

Ako su vam ukradeni lični podaci, možda ćete želeti da pondesete policiji prijavu za krađu identiteta. Federalna komora za trgovinu preporučuje da to učinite ako je vaš identitet korišćen tokom policijske interakcije (zaustavljanje u saobraćaju ili hapšenje) ili ako poznajete osobu koja je izvršila prevaru. Takođe, poverioci mogu tražiti od vas da podnesete policijsku prijavu.

Ovo je prilično jednostavan postupak koji se može postići online ili telefonom. Da biste podneli prijavu policiji, preduzmite sledeće korake.

 • Nabavite kopiju vašeg FTC izveštaja o krađi identiteta. Federalna komora preporučuje podnošenje izveštaja na IdentityTheft.gov i dostavljanje kopije policiji kada im podnesete prijavu. Izveštaj FTC-a je još jedan put za dokumentovanje krađe identiteta i može vam pomoći da utvrdite da li preduzimate sve neophodne korake za oporavak i rešavanje problema. Izveštaj FTC-ja je zvanična izjava o zločinu. Izveštaj o krađi identiteta Federalne komore možete podneti online ili možete nazvati Centar za odgovore potrošača na 1-877-FTC-HELP.
 • Obezbedite identifikacioni dokument sa fotografijom. Policija treba da potvrdi vaš identitet, a traženje identifikacije sa fotografijom je početni korak da bi se utvrdilo ko ste. Lični dokument izdat od strane države može biti važeća vozačka dozvola ili pasoš koji ćete predati policiji dok podnosite izveštaj o krađi identiteta.
 • Obezbedite svoju adresu. Policija će od vas tražiti dokaz o vašoj adresi kako bi dalje potvrdila vaš identitet prilikom podnošenja prijave o krađi identiteta. Oni će prihvatiti izjavu o hipoteci, ugovor o zakupu ili račun za komunalne usluge.
 • Priložite dokaz o krađi identiteta. Kako ste otkrili da vam je ukraden identitet? Da li ste primetili naplate na kreditnoj kartici za kupovine koje niste obavili? Da li vas je Poreska služba obavestila da vam je povraćaj poreza već podeljen, iako ga zapravo nikada niste dobili? Da li ste poštom dobili račun za lečenje koje nikada niste iskoristili? Da li na vašem bankovnom računu nedostaju sredstva ili su vas naplatioci dugova kontaktirali u vezi sa dugom koji nije vaš? Policija će želeti da zna kako ste otkrili da je neko ugrozio vaš identitet, pa prikupite relevantna dokumenta. Ona mogu da uključuju izvode sa kreditnih kartica, obaveštenja Poreske službe, obaveštenja o naplati ili komunikacije koje ukazuju na krađu identiteta.

 

Prijavljivanje krađe identiteta Federalnoj komisiji za trgovinu (FTC)

Izveštaj policije obično nije potreban za dokumentovanje krađe identiteta jer je FTC savezna agencija za sprovođenje zakona. Baš kao i prilikom podnošenja policijske prijave, morate reći istinu najbolje što možete i mogli biste se suočiti sa krivičnim sankcijama ako date lažne podatke. Nakon podnošenja izveštaja o krađi identiteta FTC-ja, dobićete personalizovani plan oporavka sa opcijama poput obrazaca za slanje u kreditne biroe. Dobićete i izjavu o krađi identiteta koju možete pregledati i ažurirati. Ako je na vas uticalo određeno kršenje privatnosti podataka, na primer kao što je neko ko je ukrao lične podatke od kompanije koja izdaje kreditne kartice, od Fedralne komore možete dobiti savete o tome kako se zaštititi.

Kako biste podneli prijavu Fedralnoj komori, preduzmite sledeće korake:

 • Posetite online stranicu IdentifyTheft.gov. FTC-jev portal za krađu identiteta vam omogućava da prijavite šta se desilo, pristupite obrascima za slanje u kreditne biroe i pratite svoj napredak. Veb stranica deli primere krađe identiteta, na primer kada neko otvara nove račune i kreditne kartice ili naloge za komunalne usluge, podnosi zahtev za kredit ili prima medicinsku negu u vaše ime. Izveštaj možete da podnesete direktno online, a informacije koje navedete će stvoriti personalizovani plan oporavka kako biste mogli da vratite svoj kreditni skor i vašu reputaciju.

 

 • Popunite izveštaj za krađu identiteta na stranici Federalne komore. Proces online prijavljivanja Fedralnoj komori započinje traženjem od vas da identifikujete kako je lopov identiteta koristio vaše podatke. Jednostavno ćete kliknuti na odgovarajući odgovor kao što su „zajmovi ili zakupi“ ili „debitni, čekovni ili štedni računi“. Zatim ćete popuniti prijavu o krađi identiteta, što je formalni izveštaj FTC-ju kao saveznoj agenciji za sprovođenje zakokna. Informacije koje ćete morati da navedete uljučuju:

 

 • Puno legalno ime
 • Datum rođenja
 • Broj socijalnog osiguranja
 • Broj vozačke dozvole
 • Trenutna adresa i informacija o tome koliko dugo živite na toj adresi
 • Brojevi telefona
 • Email adresa

Politika privatnosti FTC-ja navodi da možete da odredite koliko ličnih podataka želite da pružite.  Komora unosi sve vaše podatke u sigurnu online bazu podataka kojoj druge agencije za sprovođenje zakona mogu pristupiti tokom sopstvenih istraga.

Nakon popunjavanja online izjave o krađi identiteta, odštampajte dokument i zadržite ga za svoju evidenciju. Policija će zatražiti ovaj izveštaj kao deo njihovog postupka izveštavanja, a drugi subjekti poput finansijskih institucija ili kompanija kreditnih kartica će možda takođe želeti primerak ovog izveštaja.

 

Pristupanje svom planu oporavka

Kada podnesete izveštaj o krađi identiteta, dobićete alate koji će vam pomoći da izbrišete svoje ime. Koristeći informacije koje navedete u izjavi, FTC kreira personalizovani plan oporavka sa diskretnim koracima. Na primer, ako je vaša kreditna kartica ugrožena, prvi korak je da pozovete poverioca da prijavi lažne troškove ili račun. Zatim, FTC traži od vas da na svoje kreditne izveštaje stavite upozorenje o prevarama i pruža obrazac koji je već popunjen na osnovu podataka koe ste naveli u izveštaju o krađi identiteta.

Kako izvršavate svaki zadatak, postupno se čekiraju polja koja pokazuju gde se nalazite u procesu oporavka. Na primer, nakon štampanja dostavljenog pisma za osporavanje, FTC traži od vas da popunite datum kada ste ga poslali kreditnom birou. Upit glasi: „Kada dobijete odgovor od Equifax-a, vratite se i obavestite nas šta se dogodilo. Ako nismo primili nikakve informacije u roku od 28 dana, poslaćemo vam podsetnik“.

 

Kako proveriti da li se desila krađa identiteta

Možda ste žrtva krađe identiteta ako primetite neovlašćeno podizanje sredstava ili naplatu na kreditnim karticama za kupovine koje ne prepoznajete. Nedostatak računa ili druge pošte koju ste očekivali su takođe znak moguće krađe identiteta, kao i primanje računa za lečenje ili usluge koje nikada niste tražili.  Možete čak dobiti i pismo odbijanja zdravstvenog plana za legitiman medicinski zahtev jer njihova evidencija pokazuje da ste dostigli ograničenje vaših beneficija, što ukazuje da je neko drugi koristio vašu medicinsku identifikacionu karticu. Svaka organizacija koja ima vaše lične podatke je potencijalna meta za lopova identiteta.

Da biste saznali da li su vaši lični podaci ukradeni ili korišćeni za otvaranje računa, dobijanje kredita ili kupovinu, zatražite besplatan kreditni izveštaj od sva tri biroa. To možete učiniti na veb adresi AnnualCreditReport.com klikom OVDE. Pored toga, pažljivo pregledajte izvode sa kreditnih kartica i bankovnih računa svakog meseca i postavite obaveštenja (alarme) poput obaveštenja o trošenju kako biste znali kada se na vašem računu vrše nove naplate.

 

Kada prijaviti krađu identiteta

Ako verujete da neko koristi vaše lične podatke za otvaranje računa, preuzimanje povraćaja poreza, medicinsku negu ili kupovinu, trebate odmah sve prijaviti Federalnoj komori za trgovinu. Takođe biste trebali prijaviti krađu identiteta ako mislite da neko pokušava da preuzme vašu naknadu za nezaposlene. Vašem izveštaju FTC-ja mogu pristupiti i druge agencije za sprovođenje zakona i na osnovu nje se pokreće zvanična istraga Komore.

 

Ostali koraci koje treba preduzeti ako vam ukradu identitet

Pored podnošenja prijave za krađu identiteta FTC-u i policiji, postoje i drugi koraci koje treba preduzeti ako vam ukradu identitet.

Prvo upozoriti tri glavna kreditna biroa – Experian, TransUnion i Equifax. Moraćete da kontaktirate svaku od njih, navodi Robert Douglas, savetnik za inforamcionu bezbednost i sertifikovani specijalista za upravljanje rizikom od krađe identiteta.

Stavite upozorenje za prevaru od 90 dana na kreditne izveštaje kako biste upozorili poverioce i smanjili rizik da neko koristi vaše ime za vršenje prevare. Možete odabrati da na svoje kreditne izveštaje stavite produženo sedmogodišnje upozorenje o prevarama. Takođe, pregledajte svoje kreditne izveštaje i potražite račune koje niste otvorili.

Dodatne mere koje će pomoći u ograničavanju štete od krađe identiteta uključuju:

 • Zamrznite svoj kredit da biste sprečili bilo koga (uključujući i vas) da zahteva kreditni izveštaj. Zamrzavanje kredita će zaustaviti nekoga da pokuša da otvori račune u vaše ime jer finansijske institucije neće moći da pristupe vašem izveštaju za odobravanje kreditnih kartica ili zajmova.
 • Pregledajte izvode sa kreditne kartice i bankovne izveštaje da biste utvrdili da li postoje transakcije koje niste izvršili. Obratite se kompanijama koje izdaju kreditne kartice da biste ih upozorili na potencijalnu krađu identiteta i zatražili nove brojeve računa i nove kartice.
 • Promenite lozinke i lične identifikacione brojeve na finansijskim računima i drugim zaštićenim veb lokacijama kojima pristupate, uključujući naloge društvenih medija i portale za online plaćanje. Koristite dvostepenu potvrdu identiteta da biste zaštitili svoje naloge i lozinke tako da ih kriminalci mogu teže hakovati.

 

Najbolje službe za zaštitu identiteta

Služba zaštite od krađe identiteta može nadgledati vaše račune i upozoriti vas ako se učini da je jedan od njih ugrožen. Na taj način možete odmah obavestiti svoje finansijske institucije i raditi na ograničavanju štete.

Takođe navodimo listu službi za zaštitu identiteta koje vam potencijalno mogu biti od pomoći:

 • Experian IdentityWorks
 • IdentityForce
 • IdentityIQ
 • Identity Guard
 • IDShield
 • ID Watchdog
 • LifeLock
 • PrivacyGuard

 

Izvor: USNews

COMMENTS

WORDPRESS: 0