Treba vam kartica socijalnog osiguranja? Evo koji dokumenti su vam potrebni za to

Treba vam kartica socijalnog osiguranja? Evo koji dokumenti su vam potrebni za to

Bajdenova administracija predlaže nacionalne lične karte za imigrante bez dokumenata
Pribavljanje dokumenata iz Srbije
Tramp najavio novi izvršni nalog za promenu imigracionih zakona

Kako bismo utvrdili koja dokumenta su vam potrebna da bi dobili svoju karticu socijalnog osiguranja, moramo prvo odgovoriti na nekoliko pitanja:

 1. Da li ste odrasla osoba ili dete?
 2. Da li je kartica koja vam je potrebna originalna, zamenska ili izmenjena
 3. Da li je osoba kojoj je kartica namenjena američki građanin, američki građanin rođen u inostranstvu ili nije stanovnik Sjedinjenih Američkih Država?

U skladu sa ovim pitanjima ćemo odgovoriti na pitanje koja dokumenta su vam potrebna za dobijanje kartice socijalnog osiguranja. Hajde da pređemo svaku kategoriju.

Ako je u pitanju odrasla osoba

Ako je u pitanju odrasla osoba, moraju se razmotriti dve sledeće kategorije:

 • Da li vam je potrebna originalna, zamenska ili izmenjena kartica?
 • Da li ste američki građanin, američki građanin rođen u inostranstvu ili osoba koja nije građanin Sjedinjenih Američkih Država?

Hajde da pogledamo svaku kategoriju posebno.

Ako ste američki građanin, a želite da dobijete originalnu karticu, sledeće informacije su za vas:

Morate pokazati originalne dokumente ili kopije overene od strane agencije koja ih je izdala. Ne mogu se prihvatiti fotokopije ili overene kopije. Svi dokumenti moraju biti važeći (ne istekli). Ne prihvataju se priznanice koje pokazuju da ste se prijavili za dokument.

Originalna dokumenta koja su vam potrebna su:

Državljanstvo

Mogu se prihvatiti samo određeni dokumenti kao dokaz državljanstva. To uključuje američki izvod iz knjige rođenih ili američki pasoš

Starost:

Morate pokazati svoj izvod iz knjige rođenih. Ako postoji, morate ga poslati. Ako vaš izvod iz knjige rođenih ne postoji, možda se mogu prihvatiti vaš:

 • Verski zapis napravljen pre pete godine koji pokazuje vaš datum rođenja
 • Američka bolnička evidencija o vašem rođenju
 • Američki pasoš

Svako ko ima 12 ili više godina, a traži originalni broj socijalnog osiguranja (SSN), mora se lično pojaviti na intervjuu. Tražiće se dokazi da nemate svoj broj socijalnog osiguranja. evo primera dokumenata koje možete koristiti da dokažete da vam lični broj osiguranja nije dodeljen:

 • Ako ste duže vreme živeli van Sjedinjenih Država, trenutni ili prethodni pasoš, školska i/ili radna evidencija i bilo koja druga evidencija koja bi pokazivala dugoročni boravak van Sjedinjenih Država se može koristiti da pokaže da nemate SSN
 • Ako ste živeli u Sjedinjenim Državama i prijavljujete se za originalni SSN, možete biti zamoljeni za informacije o školama koje ste pohađali ili da se od vas zatraže kopije poreske evidencije koje bi pokazale da vam nikada nije dodeljen SSN

Identitet

Kao dokaz identiteta, može se prihvatiti više vrsta dokumenata. Prihvatljivi dokument mora biti važeći (nije istekao) i mora da sadrži vaše ime, identifikacione podatke (datum rođenja i godine) i po mogućnosti nedavnu fotografiju. Na primer, kao dokaz identiteta morate da priložite:

 • Američku vozačku dozvolu
 • Identifikacionu kartu za nevozače izdatu od strane države
 • Američki pasoš

Ako nemate jedan od ovih dokumenata ili ne možete da dobijete zamenu za jedan od njih u roku od 10 dana, tražiće se od vas druge vrste dokumenata na uvid. Svi podneti dokumenti, uključujući sledeće, moraju da budu važeći (ne istekli) i da sadrže vaše ime, identifikacione podatke (datum rođenja ili godine) i po mogućnosti nedavnu fotografiju:

 • Kartica zaposlenog lica
 • Školska legitimacija
 • Kartica zdravstvenog osiguranja (ne može Medicare kartica)
 • Američka vojna legitimacija

Napomena: Može se koristiti jedan dokument u dve svrhe. Na primer, može se koristiti vaš pasoš kao dokaz državljanstva i identiteta. Međutim, morate dostaviti najmanje dva odvojena dokumenta.

Ako ste američki građanin, a želite da dobijete zamensku karticu, sledeće informacije su za vas:

Možete besplatno zameniti svoju karticu socijalnog osiguranja ako je izgubljena ili ukradena. Međutim, možda nećete morati da dobijete zamensku karticu. Poznavanje vašeg broja osiguranja je ono što je važno. Ograničeni ste na tri zamenske kartice godišnje i 10 tokom svog života. Promene zakonskog imena i drugi izuzetci se ne računaju u ova ograničenja.

Na primer, promene u imigracionom statusu koje zahtevaju ažuriranje kartice se možda neće uračunati u ova dva ograničenja. Takođe, ova ograničenja možda neće uticati na vas ako možete da dokažete da vam je kartica potrebna da biste sprečili značajne poteškoće.

Važna napomena: Morate pokazati originalna dokumenta ili kopije overene od strane agencije koja ih je izdala. Ne mogu se prihvatiti fotokopije ili overene kopije. Svi dokumenti moraju biti aktuelni (ne istekli). Ne prihvataju se priznanice koje pokazuju da ste se prijavili za dokument. Možda ćete moći da zatražite svoju zamensku karticu socijalnog osiguranja online. Naša onlajn usluga je brz i siguran način da dobijete zamenu. Ako imate 18 godina ili više sa poštanskom adresom u Sjedinjenim Državama i imate Moj nalog socijalnog osiguranja, možete se prijaviti za zamenu kartice putem interneta. Za više informacija o kreiranju Mog naloga socijalnog osiguranja i dobijanju zamenske kartice online, posetite web lokaciju za broj socijalnog osiguranja i kartice.

Originalna dokumenta koja su vam potrebna su:

Državljanstvo

Ako još uvek niste dokazali svoje državljanstvo, moraćete da priložite dokaz o tome. To uključuje američki izvod iz knjige rođenih ili američki pasoš.

Identitet

Kao dokaz identiteta, može se prihvatiti više vrsta dokumenata. Prihvatljivi dokument mora biti važeći (nije istekao) i mora da sadrži vaše ime, identifikacione podatke (datum rođenja i godine) i po mogućnosti nedavnu fotografiju. Na primer, kao dokaz identiteta morate da priložite:

 • Američku vozačku dozvolu
 • Identifikacionu kartu za nevozače izdatu od strane države
 • Američki pasoš

Ako nemate jedan od ovih dokumenata ili ne možete da dobijete zamenu za jedan od njih u roku od 10 dana, tražiće se od vas druge vrste dokumenata na uvid. Svi podneti dokumenti, uključujući sledeće, moraju da budu važeći (ne istekli) i da sadrže vaše ime, identifikacione podatke (datum rođenja ili godine) i po mogućnosti nedavnu fotografiju:

 • Kartica zaposlenog lica
 • Školska legitimacija
 • Kartica zdravstvenog osiguranja (ne može Medicare kartica)
 • Američka vojna legitimacija

Važna napomena: Može se koristiti jedan dokument u dve svrhe. Na primer, može se koristiti vaš pasoš kao dokaz državljanstva i identiteta.

Ako ste američki građanin, a želite da dobijete izmenjenu karticu, sledeće informacije su za vas:

Ako zamenski promenite svoje ime zbog braka, razvoda, sudskog naloga ili bilo kog drugog razloga, morate da obavestite socijalno osiguranje kako biste mogli da dobijete izmenjenu karticu. Ako radite, obavestite i svog poslodavca. Ako ne obavestite Socijalno o promeni vaših podataka, može se desiti:

 • Sprečavanje da vaše plate budu ispravno knjižene u vašu evidenciju o socijalnom osiguranju, što može smanjiti iznos vaših budućih davanja socijalnog osiguranja
 • Uzrok kašnjenja kada podnesete svoje poreze

Važna napomena: Ne mogu se prihvatiti fotokopije ili overene kopije. Ne može se prihvatiti prizannica koja pokazuje da ste se prijavili za dokument. Svi dokumenti moraju biti važeći (ne istekli). Može se koristiti jedan dokument u dve svrhe. Na primer, može se koristiti vaš pasoš kao dokaz državljanstva i identiteta.

Originalna dokumenta koja su vam potrebna su:

Državljanstvo

Ako još uvek niste dokazali svoje državljanstvo, moraćete da priložite dokaz o tome. To uključuje američki izvod iz knjige rođenih ili američki pasoš. Ova dokumentacija je jedino neophodna ako još uvek niste potvrdili svoje državljanstvo u Socijalnom.

Promena imena

Ako treba da promenite svoje ime na kartici socijalnog osiguranja, morate nam pokazati dokaz o promeni vašeg zvaničnog imena. Dokumenti koje socijalno osiguranje može prihvatiti da se dokaže promena zakonskog imena uključuju:

 • Bračni dokument
 • Dekret o razvodu
 • Potvrda o naturalizaciji sa novim imenom; ili
 • Sudski nalog kojim se odobrava promena imena

Ako nam dokument koji dostavite kao dokaz o promeni zakonskog imena ne daje dovoljno informacija da vas Socijalno identifikuje u nijhovoj evidenciji ili ako ste promenili ime pre više od dve godine (pre četiri godine ako ste mlađi od 18 godina), vi morate dostaviti lični dokument na vaše prethodno ime (kao što je prikazano u evidenciji Socijalnog). Prihvatiće se lični dokument na vaše staro ime koji je istekao.

Ako nemate lični dokument na svoje prethodno ime, možemo prihvatiti lični dokument koji nije istekao na vaše novo ime, sve dok možemo ispravno utvrditi vaš identitet u našoj evidenciji.

Identitet

Kao dokaz identiteta, može se prihvatiti više vrsta dokumenata. Prihvatljivi dokument mora biti važeći (nije istekao) i mora da sadrži vaše ime, identifikacione podatke (datum rođenja i godine) i po mogućnosti nedavnu fotografiju. Na primer, kao dokaz identiteta morate da priložite:

 • Američku vozačku dozvolu
 • Identifikacionu kartu za nevozače izdatu od strane države
 • Američki pasoš

Ako nemate jedan od ovih dokumenata ili ne možete da dobijete zamenu za jedan od njih u roku od 10 dana, tražiće se od vas druge vrste dokumenata na uvid. Svi podneti dokumenti, uključujući sledeće, moraju da budu važeći (ne istekli) i da sadrže vaše ime, identifikacione podatke (datum rođenja ili godine) i po mogućnosti nedavnu fotografiju:

 • Kartica zaposlenog lica
 • Školska legitimacija
 • Kartica zdravstvenog osiguranja (ne može Medicare kartica)
 • Američka vojna legitimacija

Napomena: Vaša nova kartica će imati isti broj kao i prethodna, ali će prikazivati vaše novo ime. Poslaćemo vašu karticu poštom čim dobijemo sve vaše podatke i verifikujemo vaša dokumenta.

 

Ako ste državljanin Sjedinjenih Država rođen u inostranstvu a želite da dobijete originalnu karticu, sledeće informacije su za vas:

Važna napomena: Morate pokazati originalna dokumenta ili kopije overene od strane agencije koja ih je izdala. Ne mogu se prihvatiti fotokopije ili overene kopije. Svi dokumenti moraju biti aktuelni (ne istekli). Ne prihvataju se priznanice koje pokazuju da ste se prijavili za dokument.

Originalna dokumenta koja su vam potrebna su:

Državljanstvo:

Mogu se prihvatiti određena dokumenta kao dokaz državljanstva. Ona uključuju:

 • Američki pasoš
 • Potvrda o naturalizaciji (N-550/N-750)
 • Uverenje o državljanstvu (N-560/N-561)
 • Izvod iz matične knjige rođenih (DS-1350)
 • Konzularni izveštaj o rođenju u inostranstvu (FS-240, CRBA)

Starost:

Morate da pokažete svoj izvod iz matične knjige rođenih ako ga imate ili ga možete dobiti u roku od 10 dana. Ako ne možete, drugi dokumenti će se smatrati validnim kao što je pasoš ili dokument koji je izdalo Ministarstvo za unutrašnju bezbednost (DHS) kao dokaz o vašim godinama.

Svako ko ima 12 ili više godina koji traži originalni broj socijalnog osiguranja mora se lično pojaviti na intervjuu. Tražićemo dokaze koji pokazuju da nemate broj socijalnog osiguranja. Evo primera dokumenata koje možete koristiti da dokažete da broj socijalnog osiguranja nikada nije dodeljen:

 • Ako ste duže vreme živeli van Sjedinjenih Država, trenutni ili prethodni pasoš, školska i/ili radna evidencija i bilo koja druga evidencija koja bi pokazivala dugoročni boravak van Sjedinjenih Država može se koristiti da pokažete da nemate broj socijalnog osiguranja
 • Ako ste živeli u Sjedinjenim Američkim Državama i prijavljujete se za originalni broj socijalnog osiguranja, mogu se od vas zatražiti informacije o školama koje ste pohađali ili se može tražiti od vas da dostavite kopije poreskih evidencija koje bi pokazale da vam nikada nije dodeljen broj socijalnog osiguranja

Identitet

Kao dokaz identiteta, može se prihvatiti više vrsta dokumenata. Prihvatljivi dokument mora biti važeći (nije istekao) i mora da sadrži vaše ime, identifikacione podatke (datum rođenja i godine) i po mogućnosti nedavnu fotografiju. Na primer, kao dokaz identiteta morate da priložite:

 • Američku vozačku dozvolu
 • Identifikacionu kartu za nevozače izdatu od strane države
 • Američki pasoš

Ako nemate jedan od ovih dokumenata ili ne možete da dobijete zamenu za jedan od njih u roku od 10 dana, tražiće se od vas druge vrste dokumenata na uvid. Svi podneti dokumenti, uključujući sledeće, moraju da budu važeći (ne istekli) i da sadrže vaše ime, identifikacione podatke (datum rođenja ili godine) i po mogućnosti nedavnu fotografiju:

 • Kartica zaposlenog lica
 • Školska legitimacija
 • Kartica zdravstvenog osiguranja (ne može Medicare kartica)
 • Američka vojna legitimacija

Napomena: Može se iskoristiti jedan dokument koji prilažete u dve svrhe. Na primer, možemo da koristimo vaš pasoš Sjedinjenih Država kao dokaz državljanstva i identiteta. Međutim, morate dostaviti najmanje dva odvojena dokumenta.

Ako ste državljanin Sjedinjenih Država rođen u inostranstvu a želite da dobijete zamensku karticu, sledeće informacije su za vas:

Možete besplatno zameniti svoju karticu socijalnog osiguranja ako je izgubljena ili ukradena. Međutim, možda nećete morati da dobijete zamensku karticu. Poznavanje vašeg broja osiguranja je ono što je važno. Ograničeni ste na tri zamenske kartice godišnje i 10 tokom svog života. Promene zakonskog imena i drugi izuzetci se ne računaju u ova ograničenja. Takođe, ova ograničenja možda neće uticati na vas ako možete da dokažete da vam je kartica potrebna da biste sprečili značajne poteškoće.

Važna napomena: Morate pokazati originalna dokumenta ili kopije overene od strane agencije koja ih je izdala. Ne mogu se prihvatiti fotokopije ili overene kopije. Svi dokumenti moraju biti aktuelni (ne istekli). Ne prihvataju se priznanice koje pokazuju da ste se prijavili za dokument. Možda ćete moći da zatražite svoju zamensku karticu socijalnog osiguranja online. Naša onlajn usluga je brz i siguran način da dobijete zamenu. Ako imate 18 godina ili više sa poštanskom adresom u Sjedinjenim Državama i imate Moj nalog socijalnog osiguranja, možete se prijaviti za zamenu kartice putem interneta. Za više informacija o kreiranju Mog naloga socijalnog osiguranja i dobijanju zamenske kartice online, posetite web lokaciju za broj socijalnog osiguranja i kartice.

Originalna dokumenta koja su vam potrebna su:

Državljanstvo:

Ako još uvek niste dokazali svoje američko državljanstvo u Socijalnom, moraćete sa sobom imati dokaz o državljanstvu. Mogu se prihvatiti određena dokumenta kao dokaz državljanstva. Ona uključuju:

 • Američki pasoš
 • Potvrda o naturalizaciji (N-550/N-750)
 • Uverenje o državljanstvu (N-560/N-561)
 • Izvod iz matične knjige rođenih (DS-1350)
 • Konzularni izveštaj o rođenju u inostranstvu (FS-240, CRBA)

Identitet

Kao dokaz identiteta, može se prihvatiti više vrsta dokumenata. Prihvatljivi dokument mora biti važeći (nije istekao) i mora da sadrži vaše ime, identifikacione podatke (datum rođenja i godine) i po mogućnosti nedavnu fotografiju. Na primer, kao dokaz identiteta morate da priložite:

 • Američku vozačku dozvolu
 • Identifikacionu kartu za nevozače izdatu od strane države
 • Američki pasoš

Ako nemate jedan od ovih dokumenata ili ne možete da dobijete zamenu za jedan od njih u roku od 10 dana, tražiće se od vas druge vrste dokumenata na uvid. Svi podneti dokumenti, uključujući sledeće, moraju da budu važeći (ne istekli) i da sadrže vaše ime, identifikacione podatke (datum rođenja ili godine) i po mogućnosti nedavnu fotografiju:

 • Kartica zaposlenog lica
 • Školska legitimacija
 • Kartica zdravstvenog osiguranja (ne može Medicare kartica)
 • Američka vojna legitimacija

Napomena: Može se iskoristiti jedan dokument koji prilažete u dve svrhe. Na primer, možemo da koristimo vaš pasoš Sjedinjenih Država kao dokaz državljanstva i identiteta.

Ako ste državljanin Sjedinjenih Država rođen u inostranstvu a želite da dobijete ispravljenu karticu, sledeće informacije su za vas:

Ako zamenski promenite svoje ime zbog braka, razvoda, sudskog naloga ili bilo kog drugog razloga, morate da obavestite socijalno osiguranje kako biste mogli da dobijete izmenjenu karticu. Ako radite, obavestite i svog poslodavca. Ako ne obavestite Socijalno o promeni vaših podataka, može se desiti:

 • Sprečavanje da vaše plate budu ispravno knjižene u vašu evidenciju o socijalnom osiguranju, što može smanjiti iznos vaših budućih davanja socijalnog osiguranja
 • Uzrok kašnjenja kada podnesete svoje poreze

Važna napomena: Morate pokazati originalna dokumenta ili kopije overene od strane agencije koja ih je izdala. Ne mogu se prihvatiti fotokopije ili overene kopije. Svi dokumenti moraju biti aktuelni (ne istekli). Ne prihvataju se priznanice koje pokazuju da ste se prijavili za dokument. Može se koristiti jedan dokument u dve svrhe. Na primer, može se koristiti vaš pasoš kao dokaz državljanstva i identiteta.

Originalna dokumenta koja su vam potrebna su:

Državljanstvo:

Ako još uvek niste utvrdili svoje američko državljanstvo u Socijalnom, moraćete imati dokaz o državljanstvu. Mogu se prihvatiti određena dokumenta kao dokaz državljanstva. Ona uključuju:

 • Američki pasoš
 • Potvrda o naturalizaciji (N-550/N-750)
 • Uverenje o državljanstvu (N-560/N-561)
 • Izvod iz matične knjige rođenih (DS-1350)
 • Konzularni izveštaj o rođenju u inostranstvu (FS-240, CRBA)

Važna napomena: Ova dokumenta se zahtevaju samo ako NISTE već ustanovili svoje američko državljanstvo.

Promena imena

Ako treba da promenite svoje ime na kartici socijalnog osiguranja, morate nam pokazati dokaz o promeni vašeg zvaničnog imena. Dokumenti koje socijalno osiguranje može prihvatiti da se dokaže promena zakonskog imena uključuju:

 • Bračni dokument
 • Dekret o razvodu
 • Potvrda o naturalizaciji sa novim imenom; ili
 • Sudski nalog kojim se odobrava promena imena

Ako nam dokument koji dostavite kao dokaz o promeni zakonskog imena ne daje dovoljno informacija da vas Socijalno identifikuje u nijhovoj evidenciji ili ako ste promenili ime pre više od dve godine (pre četiri godine ako ste mlađi od 18 godina), vi morate dostaviti lični dokument na vaše prethodno ime (kao što je prikazano u evidenciji Socijalnog). Prihvatiće se lični dokument na vaše staro ime koji je istekao.

Ako nemate lični dokument na svoje prethodno ime, možemo prihvatiti lični dokument koji nije istekao na vaše novo ime, sve dok možemo ispravno utvrditi vaš identitet u našoj evidenciji.

Identitet

Kao dokaz identiteta, može se prihvatiti više vrsta dokumenata. Na primer, kao dokaz identiteta morate da priložite:

 • Američku vozačku dozvolu
 • Identifikacionu kartu za nevozače izdatu od strane države
 • Američki pasoš

Ako nemate jedan od ovih dokumenata ili ne možete da dobijete zamenu za jedan od njih u roku od 10 dana, tražiće se od vas druge vrste dokumenata na uvid. Svi podneti dokumenti, uključujući sledeće, moraju da budu važeći (ne istekli) i da sadrže vaše ime, identifikacione podatke (datum rođenja ili godine) i po mogućnosti nedavnu fotografiju:

 • Kartica zaposlenog lica
 • Školska legitimacija
 • Kartica zdravstvenog osiguranja (ne može Medicare kartica)
 • Američka vojna legitimacija

Napomena: Vaša nova kartica će imati isti broj kao i prethodna, ali će prikazivati vaše novo ime. Poslaćemo vašu karticu poštom čim dobijemo sve vaše podatke i verifikujemo vaša dokumenta

Ako NISTE državljanin Sjedinjenih Država a želite da dobijete originalnu karticu, sledeće informacije su za vas:

Uopšteno govoreći, samo nedržavljani koji imaju dozvolu za rad od Odeljenja za unutrašnju bezbednost (DHS) mogu da podnesu zahtev za broj socijalnog osiguranja (SSN). Ako nemate dozvolu za rad, ali vam je potreban SSN za druge svrhe, pogledajte odeljak „Ako nemate dozvolu za rad“ za dodatne informacije.

Numeracija izvan ulaza (Enumeration Beyond Entry – EBE)

Možda imate pravo da se prijavite pomoću našeg automatizovanog procesa koji se zove Enumeration Beyond Entry (EBE) ako se prijavljujete Službi za državljanstvo i imigraciju Sjedinjenih Država (USCIS) za radnu dozvolu ili status zakonitog stalnog boravka.

Možda nećete morati da posetite kancelariju socijalnog osiguranja ili centar za kartice socijalnog osiguranja ako se prijavite koristeći obrazac I-765 ili I-485. Ako dobijete odobrenje za bilo koju aplikaciju preko USCIS-a i odlučite da se prijavite za SSN, USCIS će nam poslati informacije da vam izdamo originalnu SSN karticu ili zamensku karticu. Trebalo bi da dobijete svoju SSN karticu najkasnije 7 do 10 radnih dana nakon što od USCIS-a primite dokument o ovlašćenju za zapošljavanje (EAD) ili I-551 (zelena karta). Kartica će biti poslata na adresu navedenu u aplikaciji. Za više informacija, pogledajte  „Podnesite zahtev za vaš broj socijalnog osiguranja dok podnosite zahtev za vašu radnu dozvolu i/ili zakoniti stalni boravak“ klikom OVDE.

Ako ne možete da koristitte obrazac I-765 ili obrazac I-485, moraćete da kontaktirate svoju lokalnu kancelariju socijalnog osiguranja. Trebalo bi da dobijete svoju SSN karticu u roku od dve nedelje nakon što Socijalno dobije sve što je potrebno za obradu vaše prijave, uključujući verifikaciju vašeg imigracionog dokumenta kod USCIS-a. Ako Socijalno nije u mogućnosti da odmah verifikuje vaš imigracioni dokument kod USCIS-a, može proći još dve nedelje da dobijete svoju karticu.

Važna napomena: Morate pokazati originalne dokumente ili kopije overene od strane agencije koja ih je izdala. Ne mogu se prihvatiti fotokopije ili overene kopije. Svi dokumenti moraju biti važeći (ne istekli). Ne mogu se prihvatiti priznanice koje pokauju da ste se prijavili za dokument.

Originalna dokumenta koja su vam potrebna su:

Imigracioni status:

Da biste dokazali svoj imigracioni status u Sjedinjenim Državama, morate pokazati svoj trenutni imigracioni dokument kao što je:

 • Obrazac I-551 (Zakonita kartica stalnog boravka, mašinski čitljiva imigrantska viza) sa vašim inostranim pasošem koji nije istekao
 • I-766 EAD ili „radna dozvola“
 • I-94 (Evidencija o dolasku/odlasku) ili prijemni pečat u stranom pasošu koji nije istekao

Ako ste student F-1 ili M-1, takođe morate pokazati svoj I-20 (Potvrda o kvalifikovanosti z astatus neimigrantskog studenta).

Ako ste posetilac razmene J-1 ili J-2, morate pokazati svoj DS-2019 (sertifikat o kvalifikovanosti za status posetioca razmene).

Radna podobnost:

Generalno, samo nedržavljani koji imaju dozvolu za rad od DHS-a mogu da se prijave za broj socijalnog osiguranja. ako ste strani radnik, potrebno je da Socijalno vidi obrazac I-94 (Evidencija o dolasku/odlasku) ili prijemni pečat u stranom pasošu koji nije istekao, koji pokazuje klasu rada koji dozvoljava prijem. neki strani radnici moraju pokazati svoj I-766 EAD ili „radnu dozvolu“ DHS-a.

Student: Ako ste student F-1 i ispunjavate uslove za rad u kampusu, morate dostaviti pismo od službenika vaše škole da:

 • Vas identifikuje
 • Potvrdi vaš trenutni školski status
 • Identifikuje vašeg poslodavca i vrstu posla koji radite ili ćete raditi

Takođe Socijalno mora da vidi dokaze o tom zaposlenju, kao što je nedavni platni list ili pismo vašeg poslodavca. Vaš pretpostavljeni mora staviti datum i potpisati pismo. Pismo mora opisati:

 • Vaš posao
 • Datum početka vašeg zaposlenja
 • Broj sati u kojima radite ili ćete raditi
 • Ime vašeg pretpostavljenog i broj telefona

Ako ste učenik F-1 koji je ovlašćen da radi u kurikularnoj praktičnoj obuci (CPT), morate dostaviti Socijalnom svoj I-20 obrazac sa stranicom za zapošljavanje koju je popunio i potpisao vaš službenik škole.

Ako ste student F-1 i imate radnu dozvolu (I-766) od DHS-a, morate je pokazati.

Ako ste J-1 student, student pripravnik ili međunarodni posetilac, morate da dostavite pismo od svog sponzora. Pismo treba da bude na memorandumu sponzora sa originalnim potpisom koji ovlašćuje vaše zaposlenje.

Ako nemate dozvolu za rad: Zakonito primljeni nedržavljani mogu dobiti mnoge beneficije i usluge bez SSN-a. Nije vam potreban broj da biste poslovali sa bankom, registrovali se za školu; prijavili se za obrazovne testove, stekli privatno zdravstveno osiguranje, aplicirali za programe školskih ručkova ili se prijavili za subvencionisano stanovanje. Ne možete dobiti SSN samo u svrhu dobijanja vozačke dozvole.

Državne beneficije ili usluge: Ako nemate dozvolu za rad, možete se prijaviti za SSN samo ako:

 • Savezni zakon zahteva od vas da dostavite svoj SSN da biste dobili određenu beneficiju ili uslugu;
 • Državni ili lokalni zakon od vas zahteva da dostavite svoj SSN da biste dobili opštu pomoć za koju ste već kvalifikovani

Ako vam je potreban broj da biste ispunili ove državne ili lokalne zahteve, morate dostaviti pismo vladine agencije. Mora biti na dopisnici sa memorandumom (bez pisamam obrazaca ili fotokopija) i:

 • Konkretno da vas identifikuju kao podnosioca zahteva
 • Navedite zakon koji zahteva da imate SSN
 • Navedite da ispunjavate sve zahteve agencije, osim da imate broj
 • Sadrži ime kontakta agencije i broj telefona

Porezi: Ako vam je potreban broj za poreske svrhe, a niste ovlašćeni da radite u Sjedinjenim Državama, možete da se prijavite za Individualni identifikacioni broj poreskog obveznika od Poreske uprave (IRS). Posetite Poresku upravu lično ili pozovite besplatan broj 1-800-TAXFORM (1-800-829-3676) i zatražite obrazac W-7 (Prijava za individualni identifikacioni broj poreskog obveznika Poreske uprave).

Ako vam je dodeljen broj u svrhe koje nisu vezane za rad, ne možete ga za rad ni koristiti. Ako ga koristite za rad, DHS će biti obavešten od strane Socijalnog.

Starost:

Morate da pokažete svoj inostrani izvod iz matične knjige rođenih ako ga imate ili ako ga možete dobiti u roku od 10 dana. Ako ne, smatraćemo druge dokumente kao što je vaš pasoš ili dokument koji je izdao DHS kao dokaz o vašim godinama.

Socijalno mora intervjuisati sve koj imaju 12 ili više godina koji traže originalni SSN. Takođe će tražiti dokaze da nemate svoj SSN broj. Ako ste duže vreme živeli van Sjedinjenih Država, trenutni ili prethodni pasoš, školska i/ili radna evidencija i bilo koja druga evidencija koja bi pokazivala dugoročni boravak van Sjedinjenih Država može se koristiti da pokaže da nemate SSN broj.

Identitet:

Socijalno osguranje će tražiti da vidi trenutni dokument DHS-a. Prihvatljivi dokumenti uključuju:

 • I-551 kartica stalnog boravka
 • I-94 zapisnik o dolasku/odlasku sa neisteklim stanim pasošem ili pečatom o prijemu u stranom pasošu koji nije istekao
 • I-766 EAD ili „radna dozvola“ od DHS-a.

Napomena: Socijalno može koristiti jedan dokument u dve svrhe. Na primer, radnu dozvolu DHS-a Socijalno može koristiti kao dokaz imigracionog statusa i identiteta. Međutim, morate dostaviti najmanje dva odvojena dokumenta.

Ako NISTE državljanin Sjedinjenih Država a želite da dobijete zamensku karticu, sledeće informacije su za vas:

Možete besplatno zameniti svoju karticu socijalnog osiguranja ako je izgubljena ili ukradena. Međutim, možda nećete morati da dobijete zamensku karticu. Poznavanje vašeg broja osiguranja je ono što je važno. Ograničeni ste na tri zamenske kartice godišnje i 10 tokom svog života. Promene zakonskog imena i drugi izuzetci se ne računaju u ova ograničenja. Takođe, ova ograničenja možda neće uticati na vas ako možete da dokažete da vam je kartica potrebna da biste sprećili značajne poteškoće.

Generalno, samo nedržavljani koji imaju dozvolu za rad od Ministarstva za unutrašnju bezbednost (DHS) mogu da se prijave za SSN. Ako nemate dozvolu za rad, ali vam je potreban SSN broj za druge svrhe, pogledajte odeljak „Ako nemate dozvolu za rad“ za dodatne informacije.

Numeracija izvan ulaza (Enumeration Beyond Entry – EBE)

Možda imate pravo da se prijavite pomoću našeg automatizovanog procesa koji se zove Enumeration Beyond Entry (EBE) ako se prijavljujete Službi za državljanstvo i imigraciju Sjedinjenih Država (USCIS) za radnu dozvolu ili status zakonitog stalnog boravka.

Možda nećete morati da posetite kancelariju socijalnog osiguranja ili centar za kartice socijalnog osiguranja ako se prijavite koristeći obrazac I-765 ili I-485. Ako dobijete odobrenje za bilo koju aplikaciju preko USCIS-a i odlučite da se prijavite za SSN, USCIS će nam poslati informacije da vam izdamo originalnu SSN karticu ili zamensku karticu. Trebalo bi da dobijete svoju SSN karticu najkasnije 7 do 10 radnih dana nakon što od USCIS-a primite dokument o ovlašćenju za zapošljavanje (EAD) ili I-551 (zelena karta). Kartica će biti poslata na adresu navedenu u aplikaciji. Za više informacija, pogledajte  „Podnesite zahtev za vaš broj socijalnog osiguranja dok podnosite zahtev za vašu radnu dozvolu i/ili zakoniti stalni boravak“ klikom OVDE.

Ako ne možete da koristitte obrazac I-765 ili obrazac I-485, moraćete da kontaktirate svoju lokalnu kancelariju socijalnog osiguranja.

Napomena: Morate pokazati originalne dokumente ili kopije overene od strane agencije koja ih je izdala. Ne mogu se prihvatiti fotokopije ili overene kopije. Svi dokumenti moraju biti važeći (ne istekli). Ne prihvataju se priznanice koje pokazuju da ste se prijavili za dokument

Originalna dokumenta koja su vam potrebna su:

Imigracioni status:

Da biste dokazali svoj imigracioni status u Sjedinjenim Državama, morate pokazati svoj trenutni imigracioni dokument kao što je:

 • Obrazac I-551 (Zakonita kartica stalnog boravka, mašinski čitljiva imigrantska viza) sa vašim inostranim pasošem koji nije istekao
 • I-766 EAD ili „radna dozvola“
 • I-94 (Evidencija o dolasku/odlasku) ili prijemni pečat u stranom pasošu koji nije istekao

Ako ste student F-1 ili M-1, takođe morate pokazati svoj I-20 (Potvrda o kvalifikovanosti z astatus neimigrantskog studenta).

Ako ste posetilac razmene J-1 ili J-2, morate pokazati svoj DS-2019 (sertifikat o kvalifikovanosti za status posetioca razmene).

Radna podobnost:

Generalno, samo nedržavljani koji imaju dozvolu za rad od DHS-a mogu da se prijave za broj socijalnog osiguranja. ako ste strani radnik, potrebno je da Socijalno vidi obrazac I-94 (Evidencija o dolasku/odlasku) ili prijemni pečat u stranom pasošu koji nije istekao, koji pokazuje klasu rada koji dozvoljava prijem. neki strani radnici moraju pokazati svoj I-766 EAD ili „radnu dozvolu“ DHS-a.

Student: Ako ste student F-1 i ispunjavate uslove za rad u kampusu, morate dostaviti pismo od službenika vaše škole da:

 • Vas identifikuje
 • Potvrdi vaš trenutni školski status
 • Identifikuje vašeg poslodavca i vrstu posla koji radite ili ćete raditi

Takođe Socijalno mora da vidi dokaze o tom zaposlenju, kao što je nedavni platni list ili pismo vašeg poslodavca. Vaš pretpostavljeni mora staviti datum i potpisati pismo. Pismo mora opisati:

 • Vaš posao
 • Datum početka vašeg zaposlenja
 • Broj sati u kojima radite ili ćete raditi
 • Ime vašeg pretpostavljenog i broj telefona

Ako ste učenik F-1 koji je ovlašćen da radi u kurikularnoj praktičnoj obuci (CPT), morate dostaviti Socijalnom svoj I-20 obrazac sa stranicom za zapošljavanje koju je popunio i potpisao vaš službenik škole.

Ako ste student F-1 i imate radnu dozvolu (I-766) od DHS-a, morate je pokazati.

Ako ste J-1 student, student pripravnik ili međunarodni posetilac, morate da dostavite pismo od svog sponzora. Pismo treba da bude na memorandumu sponzora sa originalnim potpisom koji ovlašćuje vaše zaposlenje.

Ako nemate dozvolu za rad: Zakonito primljeni nedržavljani mogu dobiti mnoge beneficije i usluge bez SSN-a. Nije vam potreban broj da biste poslovali sa bankom, registrovali se za školu; prijavili se za obrazovne testove, stekli privatno zdravstveno osiguranje, aplicirali za programe školskih ručkova ili se prijavili za subvencionisano stanovanje. Ne možete dobiti SSN samo u svrhu dobijanja vozačke dozvole.

Državne beneficije ili usluge: Ako nemate dozvolu za rad, možete se prijaviti za SSN samo ako:

 • Savezni zakon zahteva od vas da dostavite svoj SSN da biste dobili određenu beneficiju ili uslugu;
 • Državni ili lokalni zakon od vas zahteva da dostavite svoj SSN da biste dobili opštu pomoć za koju ste već kvalifikovani

Ako vam je potreban broj da biste ispunili ove državne ili lokalne zahteve, morate dostaviti pismo vladine agencije. Mora biti na dopisnici sa memorandumom (bez pisamam obrazaca ili fotokopija) i:

 • Konkretno da vas identifikuju kao podnosioca zahteva
 • Navedite zakon koji zahteva da imate SSN
 • Navedite da ispunjavate sve zahteve agencije, osim da imate broj
 • Sadrži ime kontakta agencije i broj telefona

Porezi: Ako vam je potreban broj za poreske svrhe, a niste ovlašćeni da radite u Sjedinjenim Državama, možete da se prijavite za Individualni identifikacioni broj poreskog obveznika od Poreske uprave (IRS). Posetite Poresku upravu lično ili pozovite besplatan broj 1-800-TAXFORM (1-800-829-3676) i zatražite obrazac W-7 (Prijava za individualni identifikacioni broj poreskog obveznika Poreske uprave).

Ako vam je dodeljen broj u svrhe koje nisu vezane za rad, ne možete ga za rad ni koristiti. Ako ga koristite za rad, DHS će biti obavešten od strane Socijalnog.

Identitet:

Socijalno osguranje će tražiti da vidi trenutni dokument DHS-a. Prihvatljivi dokumenti uključuju:

 • I-551 kartica stalnog boravka
 • I-94 zapisnik o dolasku/odlasku sa neisteklim stanim pasošem ili pečatom o prijemu u stranom pasošu koji nije istekao
 • I-766 EAD ili „radna dozvola“ od DHS-a.

Napomena: Socijalno može koristiti jedan dokument u dve svrhe. Na primer, radnu dozvolu DHS-a Socijalno može koristiti kao dokaz imigracionog statusa i identiteta. Međutim, morate dostaviti najmanje dva odvojena dokumenta.

Ako NISTE državljanin Sjedinjenih Država a želite da dobijete izmenjenu karticu, sledeće informacije su za vas:

Ako promenite svoje ime, postanete državljanin Sjedinjenih Država ili se promenio vaš imigracioni status ili ovlašćenje za rad, morate da obavestite socijalno osiguranje kako bismo mogli da ažuriramo našu evidenciju i kada je potrebno, izdamo novu karticu.

Kada zatražite zamenu ili ispravljenu karticu socijalnog osiguranja, morate pokazati Socijalnom dokaz vašeg identiteta, imigracionog statusa i ovlašćenja za rad. Pored toga, ako treba da promenite ili ispravite bilo koju informaciju na kartici socijalnog osiguranja, potrebno je da nam pokažete određene dokumente o promeni. Možemo prihvatiti samo određene dokumente.

Koji dokumenti su mi potrebni da dokažem svoj identitet?

Socijalno osiguranje će tražiti da vidi vaše trenutne imigracione dokumente u Sjedinjenim Državama. Prihvatljivi dokumenti uključuju:

 • I-551 kartica stalnog boravka
 • I-94 zapisnik o dolasku/odlasku sa stranim pasošem koji nije istekao, ili prijemnom markicom u važećem stranom pasošu; ili
 • I-766 dokument o odobrenju za zapošljavanje (EAD, radna dozvola) od DHS-a

Važna napomena: Morate pokazati originalna dokumenta ili kopije overene od strane agencije koja ih je izdala. Ne mogu se prihvatiti fotokopije ili overene kopije. Svi dokumenti moraju biti aktuelni (ne istekli). Ne prihvataju se priznanice koje pokazuju da ste se prijavili za dokument. Jedan dokument se može koristiti u dve svrhe. Na primer, vaš američki pasoš se može koristiti kao dokaz za državljanstvo i identitet.

Koja druga dokumentacija mi je potrebna?

Promena imena

Ako zakonski promenite svoje ime zbog braka, razvoda, sudskog naloga ili bilo kog drugog razloga, trebalo bi da obavestite socijalno osiguranje.

Ako radite, takođe morate da kažete svom poslodavcu. Ako ne kažete Socijalnom kada se vaše ime promeni, može se desiti da:

 • Sprečite da vaše plate budu ispravno knjižene u vašu evidenciju o socijalnom osiguranju, što može smanjiti iznos vaših budućih davanja socijalnog osiguranja
 • Ovo bude uzrok kašnjenja kada podnesete svoje poreze

Morate nam pokazati dokaz o promeni vašeg zvaničnog imena. Dokumenti koje socijalno osiguranje može prihvatiti da dokaže promenu zakonskog imena uključuju:

 • Bračni dokument
 • Dekret o razvodu
 • Sudski nalog kojim se odobrava promena imena; ili

Ako nam dokument koji dostavite kao dokaz o promeni zakonskog imena ne daje dovoljno informacija da vas Socijalno identifikuje u nijhovoj evidenciji ili ako ste promenili ime pre više od dve godine (pre četiri godine ako ste mlađi od 18 godina), vi morate dostaviti lični dokument na vaše prethodno ime (kao što je prikazano u evidenciji Socijalnog). Prihvatiće se lični dokument na vaše staro ime koji je istekao.

Ako nemate lični dokument na svoje prethodno ime, možemo prihvatiti lični dokument koji nije istekao na vaše novo ime, sve dok možemo ispravno utvrditi vaš identitet u našoj evidenciji.

Ako vam je Socijalno dodelilo dodelilo SSN broj za neradne svrhe, primenjuju se posebna pravila. Ako vas DHS nije ovlastio da radite, promenićemo vaše ime u našoj evidenciji, ali ne možemo vam izdati izmenjenu karticu. Ako nemate dozvolu za rad, ali vam je potrebna kartica socijalnog osiguranja iz drugih razloga, pogledajte odeljak „Ako nemate dozvolu za rad“ za dodatne informacije. Zapamtite da za rad ne možete koristiti broj socijalnog osiguranja koji je dodeljen u neradne svrhe. Ako ga koristite za rad, Socijalno će obavestiti DHS.

Napomena: Ako vam Socijalno izda novu karticu, ona će imati isti broj kao i prethodna kartica, ali će biti prikazano vaše novo ime. Vaša kartica će biti poslata poštom čim Socijalno dobije sve vaše podatke i verifikuje vaše imigracione dokumente.

Imigracioni status:

Da biste dokazali svoj imigracioni status u Sjedinjenim Državama, morate pokazati svoj trenutni imigracioni dokument kao što je:

 • Obrazac I-551 (Zakonita kartica stalnog boravka, mašinski čitljiva imigrantska viza) sa vašim inostranim pasošem koji nije istekao
 • I-766 EAD ili „radna dozvola“
 • I-94 (Evidencija o dolasku/odlasku) ili prijemni pečat u stranom pasošu koji nije istekao

Ako ste student F-1 ili M-1, takođe morate pokazati svoj I-20 (Potvrda o kvalifikovanosti z astatus neimigrantskog studenta).

Ako ste posetilac razmene J-1 ili J-2, morate pokazati svoj DS-2019 (sertifikat o kvalifikovanosti za status posetioca razmene).

Radna podobnost:

Generalno, samo nedržavljani koji imaju dozvolu za rad od DHS-a mogu da se prijave za broj socijalnog osiguranja. ako ste strani radnik, potrebno je da Socijalno vidi obrazac I-94 (Evidencija o dolasku/odlasku) ili prijemni pečat u stranom pasošu koji nije istekao, koji pokazuje klasu rada koji dozvoljava prijem. neki strani radnici moraju pokazati svoj I-766 EAD ili „radnu dozvolu“ DHS-a

Ako ste zakonito prisutni u Sjedinjenim Državama i planirate da podnesete zahtev za radnu dozvolu, možete podneti zahtev za radnu dozvolu od Ministarstva unutrašnje bezbednosti (DHS), Službe za državljanstvo i imigraciju (USCIS) i zatražiti karticu socijalnog osiguranja od Uprave za socijalno osiguranje u isto vreme. Za više informacija o ovom procesu, pročitajte „Prijavite se za svoj broj socijalnog osiguranja dok se prijavljujete za vašu radnu dozvolu“, klikom OVDE.

Ako dostavite dokaze o legalnom statusu ovlašćenom za rad zajedno sa dokazom o promeni vašeg imena, Socijalno vam može izdati izmenjenu karticu sa vašim novim imenom.

Student: Ako ste student F-1 i ispunjavate uslove za rad u kampusu, morate dostaviti pismo od službenika vaše škole da:

 • Vas identifikuje
 • Potvrdi vaš trenutni školski status
 • Identifikuje vašeg poslodavca i vrstu posla koji radite ili ćete raditi

Takođe Socijalno mora da vidi dokaze o tom zaposlenju, kao što je nedavni platni list ili pismo vašeg poslodavca. Vaš pretpostavljeni mora staviti datum i potpisati pismo. Pismo mora opisati:

 • Vaš posao
 • Datum početka vašeg zaposlenja
 • Broj sati u kojima radite ili ćete raditi
 • Ime vašeg pretpostavljenog i broj telefona

Ako ste učenik F-1 koji je ovlašćen da radi u kurikularnoj praktičnoj obuci (CPT), morate dostaviti Socijalnom svoj I-20 obrazac sa stranicom za zapošljavanje koju je popunio i potpisao vaš službenik škole.

Ako ste student F-1 i imate radnu dozvolu (I-766) od DHS-a, morate je pokazati.

J-1

Ako ste J-1 student, student pripravnik ili međunarodni posetilac, morate da dostavite pismo od svog sponzora. Pismo treba da bude na memorandumu sponzora sa originalnim potpisom koji ovlašćuje vaše zaposlenje.

Ako nemate dozvolu za rad: Zakonito primljeni nedržavljani mogu dobiti mnoge beneficije i usluge bez SSN-a. Nije vam potreban broj da biste poslovali sa bankom, registrovali se za školu; prijavili se za obrazovne testove, stekli privatno zdravstveno osiguranje, aplicirali za programe školskih ručkova ili se prijavili za subvencionisano stanovanje. Ne možete dobiti SSN samo u svrhu dobijanja vozačke dozvole.

Državljanstvo:

Ako još uvek niste utvrdili svoje američko državljanstvo u Socijalnom, moraćete imati dokaz o državljanstvu. Mogu se prihvatiti određena dokumenta kao dokaz državljanstva. Ona uključuju:

 • Američki pasoš
 • Potvrda o naturalizaciji (N-550/N-750)
 • Uverenje o državljanstvu (N-560/N-561)
 • Izvod iz matične knjige rođenih (DS-1350)
 • Konzularni izveštaj o rođenju u inostranstvu (FS-240, CRBA)

Važna napomena: Ova dokumenta se zahtevaju samo ako NISTE već ustanovili svoje američko državljanstvo.

Ako je u pitanju dete

Ako je u pitanju dete, moraju se razmotriti dve sledeće kategorije:

 • Da li je detetu potrebna originalna, zamenska ili izmenjena kartica?
 • Da li je dete američki građanin, američki građanin rođen u inostranstvu ili osoba koja nije građanin Sjedinjenih Američkih Država?

Hajde da pogledamo svaku od navedenih kategorija.

Ako je dete američki građanin, a želite da dobije originalnu karticu, sledeće informacije su za vas:

Važna napomena: Socijalno osiguranje mora da potvrdi matičnu knjigu rođenih za sve kandidate rođene u Sjedinjenim Državama koji se prijave za originalnu karticu socijalnog osiguranja. izuzetak se pravi za roditelja koji se prijavi za bebin SSN u bolnici kada se beba rodi. Da bi se potvrdio izvod iz matične knjige rođenih, Socijalno će kontaktirati kancelariju koja ga je izdala.

Svi dokumenti moraju biti ili originalni ili kopije overene od strane agencije koja ih je izdala. Ne mogu se prihvatiti fotokopije ili overene kopije dokumenata. Takođe se ne prihvataju priznanice koje pokazuje da ste se prijavili za dokument.

Nabavite overenu kopiju dokumenta koji pokazuje rođenje bebe, sklapanje braka ili razvod koji se dogodio u Sjedinjenim Državama.

Usvajanje

U nekim slučajevima, vašem usvojenom detetu se može dodeliti SSN broj pre nego što se usvajanje završi, ali možda ćete želeti da sačekate. Zatim možete da se prijavite za broj koristeći novo ime vašeg deteta. Ako želite da „zahtevate“ svoje dete u poreske svrhe dok je usvajanje još uvek na čekanju, kontaktirajte Poresku upravu za obrazac W-7A, Zahtev za identifikacioni broj poreskog obveznika za usvajanje u Sjedinjenim Državama na čekanju. Za više informacija, pogledajte Brojevi socijalnog osiguranja za decu (Publikacija Br.05-10023), klikom OVDE.

Originalna dokumenta koja su vam potrebna su:

Državljanstvo

Mogu se prihvatiti samo određeni dokumenti kao dokaz državljanstva. To uključuje američki rodni list ili američki pasoš.

Starost

Ako imate ili možete da dobijete izvod iz maične knjige rođenih koji je izdala Amerika za svoje dete u kojem je zabeleženo njegovo rođenje pre pete godine, morate ga dostaviti. Ako ne možete, mogu se uzeti u obzir druga dokumenta kao što je pasoš vašeg deteta, da dokažemo njegovu ili njenu starost.

Svako od 12 godina ili stariji koji traži originalnu karticu mora da se lično pojavi na intervjuu. Socijalno će tražiti dokaze da vaše dete nema SSN broj. Evo primera dokumenata da dokažete da SSN broj nikada nije dodeljen:

 • Ako je vaše dete živelo van Sjedinjenih Država duži period, trenutni il prethodni pasoš, školska i/ili radna evidencija i bilo koja druga evidencija koja bi pokazala dugoročni boravak van Sjedinjenih Država se može koristiti da pokaže da vaše dete nema SSN.
 • Ako je vaše dete živelo u Sjedinjenim Državama i prijavljuje se za originalnu karticu, mogu se od vas tražiti informacije o školama koje je vaše dete pohađalo ili kopije poreskih evidencija koje bi pokazale da vašem detetu nikada nije dodeljen SSN broj

Identitet

Vaše dete: Iako možete koristiti izvod iz matične knjige rođenih da dokažete starost ili državljanstvo, ne možete ga koristiti kao dokaz identiteta. Potrebni su dokazi koji pokazuju da dete nastavlja da postoji i nakon datuma rođenja.

Kao dokaz identiteta se mogu prihvatiti samo određena dokumenta. Prihvatljivi dokument mora da sadrži ime vašeg deteta, identifikacione podatke (tj.godine, datum rođenja ili imena roditelja), a po mogućnosti i nedavnu fotografiju. Generalno se može prihvatiti lični dokument bez fotografije ako ima dovoljno informacija za identifikaciju deteta (kao što su ime i starost deteta, datum rođenja ili imena roditelja). Preferira se američki pasoš deteta.

 • Identifikacionu kartu za nevozače izdatu od strane države
 • Dokaz o usvajanju
 • Dosije lekara, klinike ili bolnice
 • Religijski zapisi
 • Rekord školskog vrtića
 • Školska legitimacija

Napomena: Dokumenti moraju biti originalni (kao što su državne identifikacione kartice i školske legitimacije) ili overeni (kao što su školski ili medicinski kartoni). Da bi dobili sertifikat, škola ili medicinska ustanova moraju staviti potpis, pečat ili pečatna fotokopiju ili izvod koji potvrđuje tačnost dokumenta. Elektronski overena kopija nije prihvatljiva.

Vi: Takođe moramo videti dokaz vašeg identiteta. Prihvatljivi dokument mora biti važeći (nije istekao) i mora da sadrži vaše ime, identifikacione podatke (datum rođenja ili godine) i po mogućnosti nedavnu fotografiu. Na primer, kao dokaz identiteta Socijano može prihvatiti:

 • Američku vozačku dozvolu
 • Identifikacionu kartu za nevozače izdatu od strane države
 • Američki pasoš

Ako nemate jedan od ovih konkretnih dokumenata ili ne možete da dobijete zamenu za jedan od njih u roku od 10 dana, Socijalno će tražiti druge dokumente. Svi podneti dokumenti, uključujući sledeće, moraju biti važeći (ne istekli) i da sadrže vaše ime, identifikacione podatke (datum rođenja ili godine) i po mogućnosti nedavnu fotografiju:

 • Kartica zaposlenog
 • Školska legitimacija
 • Kartica zdravstvenog osiguranja (ne Medicare kartica)
 • Američka vojna identifikacija

Napomena: Može se koristiti jedan dokument u dve svrhe. Na primer, možemo da koristimo vaš pasoš Sjedinjenih Država kao dokaz državljanstva i identiteta. Međutim, morate dostaviti najmanje dva odvojena dokumenta.

Ako je dete američki građanin, a želite da dobije zamensku karticu, sledeće informacije su za vas:

Možete besplatno zameniti karticu socijalnog osiguranja vašeg deteta ako je izgubljena ili ukradena. Ograničeni ste na tri zamenske kartice u godini i 10 tokom celog života. Promene zakonskog imena i drugi izuzeci se ne računaju u ova ograničenja. Na primer, promene u imigracionom statusu koje zahtevaju ažuriranje kartice se možda neće uračunati u ova ograničenja. Takođe, ova ograničenja možda neće uticati na vas ako možete da dokažete da vam je kartica potrebna da biste sprečili značajne poteškoće.

Važna napomena: Svi dokumenti moraju biti ili originalni ili kopije overene od strane agencije koja ih je izdala. Ne mogu se prihvatiti fotokopije ili overene kopije dokumenata. Takođe se ne prihvataju priznanice koje pokazuje da ste se prijavili za dokument.

Originalna dokumenta koja su vam potrebna su:

Državljanstvo

Ako još uvek niste utvrdili američko državljanstvo u Socijalnom, morate sa sobom imati dokaz o američkom državljanstvu. Mogu se prihvatiti samo određena dokumenta kao dokaz državljanstva Sjedinjenih Država. To uključuje američki rodni list ili američki pasoš.

Važna napomena: Ova dokumentacija je potrebna samo ako vašem detetu NIJE utvrđeno državljanstvo u Socijanom.

Identitet

Vaše dete: Iako možete koristiti izvod iz matične knjige rođenih da dokažete starost ili državljanstvo, ne možete ga koristiti kao dokaz identiteta. Socijalnom osiguranju su potrebni dokazi koji pokazuju da dete nastavlja da postoji i nakon datuma rođenja. Kao dokaz identiteta vašeg deteta možemo prihvatiti samo određene dokumente. Prihvatljivi dokumenti moraju sadržati ime vašeg deteta, identifikacione pdatke (tj.godine, datum rođenja ili imena roditelja) i po mogućnosti nedavnu fotografiju. Generalno se mogu prihvatiti lični dokument bez fotografije ako ima dovoljno informacija za identifikaciju deteta (kao što su ime i starost deteta, datum rođenja ili imena roditelja). Preferira se američki pasoš deteta. Ako taj dokument nije dostupan, može se prihvatiti detetova:

 • Identifikacionu kartu za nevozače izdatu od strane države
 • Rešenje o usvajanju
 • Dosije lekara, klinike ili bolnice
 • Religiozni zapisi
 • Evidencija školskog vrtića
 • Školska legitimacija

Vi: Takođe moramo videti dokaz vašeg identiteta. Prihvatljivi dokument mora biti važeći (nije istekao) i mora da sadrži vaše ime, identifikacione podatke (datum rođenja ili godine) i po mogućnosti nedavnu fotografiu. Na primer, kao dokaz identiteta Socijano može prihvatiti:

 • Američku vozačku dozvolu
 • Identifikacionu kartu za nevozače izdatu od strane države
 • Američki pasoš

Ako nemate jedan od ovih konkretnih dokumenata ili ne možete da dobijete zamenu za jedan od njih u roku od 10 dana, Socijalno će tražiti druge dokumente. Svi podneti dokumenti, uključujući sledeće, moraju biti važeći (ne istekli) i da sadrže vaše ime, identifikacione podatke (datum rođenja ili godine) i po mogućnosti nedavnu fotografiju:

 • Kartica zaposlenog
 • Školska legitimacija
 • Kartica zdravstvenog osiguranja (ne Medicare kartica)
 • Američka vojna identifikacija

Ako niste državljanin Sjedinjenih Država, Socijalno osiguranje će tražiti da vidi trenutni dokument DHS-a. Prihvatljivi dokumenti uključuju:

 • I-551, Kartica stalnog boravka
 • I-94, Zapisnik o dolasku/odlasku sa neisteklim stranim pasošem ili pečatom o prijemu u stranom pasošu koji nije istekao
 • I-766, Dokument o odobrenju za zapošljavanje (EAD, radna dozvola) izdate od strane DHS-a

Napomena: Može se koristiti jedan dokument u dve svrhe. Na primer, možemo da koristimo vaš pasoš Sjedinjenih Država kao dokaz državljanstva i identiteta. Međutim, morate dostaviti najmanje dva odvojena dokumenta.

Ako je dete američki građanin, a želite da dobije izmenjenu karticu, sledeće informacije su za vas:

Ako zakonski promenite ime svog deteta zbog usvajanja, sudskog naloga ili bilo kog drugog razloga, morate da obavestite Socijalno osiguranje kako biste mogli da dobijete izmenjenu karticu. Ako vaše dete radi, obavestite i poslodavca vašeg deteta. Ako ne kažete kada se vašem detetu promeni ime, to može:

 • Odložiti povraćaj poreza ili povraćaj vašeg deteta
 • Sprečiti da plate vašeg deteta budu ispravno objavljene u evidenciji socijalnog osiguranja vašeg deteta, što može smanjiti iznos budućih beneficija socijalnog osiguranja

Važna napomena: Svi dokumenti moraju biti ili originalni ili kopije overene od strane agencije koja ih je izdala. Ne mogu se prihvatiti fotokopije ili overene kopije dokumenata. Takođe se ne prihvataju priznanice koje pokazuje da ste se prijavili za dokument.

Originalna dokumenta koja su vam potrebna su:

Državljanstvo

Ako još uvek niste utvrdili američko državljanstvo u Socijalnom, morate sa sobom imati dokaz o američkom državljanstvu. Mogu se prihvatiti samo određena dokumenta kao dokaz državljanstva Sjedinjenih Država. To uključuje američki rodni list ili američki pasoš.

Važna napomena: Ova dokumentacija je potrebna samo ako vašem detetu NIJE utvrđeno državljanstvo u Socijalnom.

Promena imena

Ako treba da promenite ime na kartici socijalnog osiguranja vašeg deteta, morate nam pokazati dokaz o promeni zvaničnog imena vašeg deteta. Dokumenti koje socijalno osiguranje može prihvatiti da dokaže promenu zakonskog imena vašeg deteta uključuju:

 • Odluku o konačnom usvajanju sa novim nazivom
 • Sudski nalog kojim se odobrava promena imena
 • Promenjen izvod iz matične knjige rođenih sa novim imenom

Ako dokument koji dostavite Socijalnom kao dokaz o promeni zakonskog imena vašeg deteta ne daje dovoljno informacija kako bi se identifikovalo vaše dete u evidenciji Socijalnog ili ako ste promenili ime svog deteta pre više od četiri godine, morate pokazati lični dokument deteta sa prethodnim imenom (kao što je prikazano u evidenciji Socijanog). Prihvatiće se takođe i lični dokument na staro ime vašeg deteta koji je istekao.

Ako nemate lični dokument na prethodno ime vašeg deteta, može se prihvatiti lični dokument koji nije istekao na novo ime vašeg deteta, sve dok se može pravilno utvrditi identitet vašeg deteta u evidenicji Socijalnog.

Identitet

Vaše dete: Kao dokaz identiteta vašeg deteta možemo prihvatiti samo određene dokumente. Prihvatljivi dokumenti moraju sadržati ime vašeg deteta, identifikacione pdatke (tj.godine, datum rođenja ili imena roditelja) i po mogućnosti nedavnu fotografiju. Generalno se mogu prihvatiti lični dokument bez fotografije ako ima dovoljno informacija za identifikaciju deteta (kao što su ime i starost deteta, datum rođenja ili imena roditelja). Preferira se američki pasoš deteta. Ako taj dokument nije dostupan, može se prihvatiti detetova:

 • Identifikacionu kartu za nevozače izdatu od strane države
 • Rešenje o usvajanju
 • Dosije lekara, klinike ili bolnice
 • Religiozni zapisi
 • Evidencija školskog vrtića
 • Školska legitimacija

Vi: Takođe moramo videti dokaz vašeg identiteta. Prihvatljivi dokument mora biti važeći (nije istekao) i mora da sadrži vaše ime, identifikacione podatke (datum rođenja ili godine) i po mogućnosti nedavnu fotografiu. Na primer, kao dokaz identiteta Socijano može prihvatiti:

 • Američku vozačku dozvolu
 • Identifikacionu kartu za nevozače izdatu od strane države
 • Američki pasoš

Napomena: Nova kartica vašeg deteta će imati isti broj kao prethodna kartica vašeg deteta, ali će prikazivati novo ime. Socijalno će polati karticu vašeg deteta poštom čim dobije sve informacije o vašem detetu i verifikuje dokumente vašeg deteta.

Ako je dete američki građanin rođen u inostranstvu, a želite da dobije originalnu karticu, sledeće informacije su za vas:

Važna napomena: Svi dokumenti moraju biti ili originalni ili kopije overene od strane agencije koja ih je izdala. Ne mogu se prihvatiti fotokopije ili overene kopije dokumenata. Takođe se ne prihvataju priznanice koje pokazuje da ste se prijavili za dokument.

Originana dokumenta koja su vam potrebna su:

Državljanstvo

Možemo prihvatiti samo određene dokumente kao dokaz državljanstva Sjedinjenih Država. Ovo uključuje:

 • Izjavu o rođenju (DS-1350)
 • Konzularni izveštaj o rođenju u inostranstvu (FS-240)
 • Američki pasoš
 • Uverenje o državljanstvu (N-560/N-561)
 • Potvrda o naturalizaciji (N-550/N-570)

Starost

Morate pokazati inostrani rodni list vašeg deteta ako ga imate ili možete da ga dobijete u roku od 10 dana. Ako ne možete, druga dokumenta poput pasoša vašeg deteta ili dokument koji je izdao DHS će se smatrati kao dokaz o starosti vašeg deteta.

Svako ko ima 12 ili više godina koji traži originalni broj socijalnog osiguranja mora se lično pojaviti na intervjuu. Tražiće se dokazi o tome da vašem detetu već nije izdat SSN broj. Evo primera dokumenata koje će možda Socijalno tražiti na uvid:

 • Ako je vaše dete živelo van Sjedinjenih Država duži period:
 • Trenutni ili prethodni pasoš
 • Školske i/ili radne knjige
 • Bilo koji drugi zapis koji bi pokazao boravak van Sjedinjenih Država

 

 • Ako je vaše dete živelo u Sjedinjenim Državama:
 • Informacije o školama koje je vaše dete pohađalo
 • Kopije poreskih evidencija

Identitet

Vaše dete: Iako možete koristiti izvod iz matične knjige rođenih da dokažete starost ili državljanstvo, ne možete ga koristiti kao dokaz identiteta. Socijalnom osiguranju su potrebni dokazi koji pokazuju da dete nastavlja da postoji i nakon datuma rođenja. Kao dokaz identiteta vašeg deteta možemo prihvatiti samo određene dokumente. Prihvatljivi dokumenti moraju sadržati ime vašeg deteta, identifikacione pdatke (tj.godine, datum rođenja ili imena roditelja) i po mogućnosti nedavnu fotografiju. Generalno se mogu prihvatiti lični dokument bez fotografije ako ima dovoljno informacija za identifikaciju deteta (kao što su ime i starost deteta, datum rođenja ili imena roditelja). Preferira se američki pasoš deteta. Ako taj dokument nije dostupan, može se prihvatiti detetova:

 • Identifikacionu kartu za nevozače izdatu od strane države
 • Rešenje o usvajanju
 • Dosije lekara, klinike ili bolnice
 • Religiozni zapisi
 • Evidencija školskog vrtića
 • Školska legitimacija

Vi: Takođe moramo videti dokaz vašeg identiteta. Prihvatljivi dokument mora biti važeći (nije istekao) i mora da sadrži vaše ime, identifikacione podatke (datum rođenja ili godine) i po mogućnosti nedavnu fotografiu. Na primer, kao dokaz identiteta Socijano može prihvatiti:

 • Američku vozačku dozvolu
 • Identifikacionu kartu za nevozače izdatu od strane države
 • Američki pasoš

Ako nemate jedan od ovih konkretnih dokumenata ili ne možete da dobijete zamenu za jedan od njih u roku od 10 dana, Socijalno će tražiti druge dokumente. Svi podneti dokumenti, uključujući sledeće, moraju biti važeći (ne istekli) i da sadrže vaše ime, identifikacione podatke (datum rođenja ili godine) i po mogućnosti nedavnu fotografiju:

 • Kartica zaposlenog
 • Školska legitimacija
 • Kartica zdravstvenog osiguranja (ne Medicare kartica)
 • Američka vojna identifikacija

Napomena: Može se koristiti jedan dokument u dve svrhe. Na primer, možemo da koristimo vaš pasoš Sjedinjenih Država kao dokaz državljanstva i identiteta. Međutim, morate dostaviti najmanje dva odvojena dokumenta.

Ako je dete američki građanin rođen u inostranstvu, koje je pritom USVOJENO, a želite da dobije originalnu karticu, sledeće informacije su za vas:

Svi dokumenti moraju biti ili originalni ili kopije overene od strane agencije koja ih je izdala. Ne mogu se prihvatiti fotokopije ili overene kopije dokumenata. Takođe se ne prihvataju priznanice koje pokazuje da ste se prijavili za dokument.

Usvajanje:

U nekim slučajevima, vašem usvojenom detetu se može dodeliti broj pre nego što se usvajanje završi, ali možda ćete ipak želeti da sačekate. Zatim možete da se prijavite za broj koristeći novo ime vašeg deteta. Ako želite da „zahtevate“ svoje dete u poreske svrhe dok je usvajanje još uvek na čekanju, kontaktirajte Poresku upravu za Obrazac W-7A, Zahtev za identifikacioni broj poreskog obveznika za usvajanje u Sjedinjenim Državama na čekanju. Za više informacija, pogledajte „Brojevi socijalnog osiguranja za decu“ (publikacija br.05-10023).

Originalna dokumenta koja su vam potrebna su:

Državljanstvo:

Možemo prihvatiti samo određene dokumente kao dokaz državljanstva Sjedinjenih Država. To uključuje američki pasoš, uverenje o naturalizaciji (N-550/N-570) ili uverenje o državljanstvu (N-560/N-561). Usvojena deca rođena u inostranstvu koja stalno borave u Sjedinjenim Dražvama mogu automatski da steknu američko državljanstvo kada ispune određene uslove. Mogu se prihvatiti sledeća dokumenta kao dokaz državljanstva Sjedinjenih Država:

 • Uverenje o državljanstvu (N-560/N-561)
 • Potvrda o naturalizaciji (N-550/N-570)
 • Mašinski čitljiva imigrantska viza (MRIV) koja pokazuje kod kategorije IR3 ili IH3
 • Američki pasoš

Starost

Ako imate ili možete da dobijete izvod iz maične knjige rođenih koji je izdala Amerika za svoje dete u kojem je zabeleženo njegovo rođenje pre pete godine, morate ga dostaviti. Ako ne možete, mogu se uzeti u obzir druga dokumenta kao što je pasoš vašeg deteta, da dokažemo njegovu ili njenu starost.

Svako od 12 godina ili stariji koji traži originalnu karticu mora da se lično pojavi na intervjuu. Socijalno će tražiti dokaze da vaše dete nema SSN broj. Evo primera dokumenata da dokažete da SSN broj nikada nije dodeljen:

 • Ako je vaše dete živelo van Sjedinjenih Država duži period, trenutni il prethodni pasoš, školska i/ili radna evidencija i bilo koja druga evidencija koja bi pokazala dugoročni boravak van Sjedinjenih Država se može koristiti da pokaže da vaše dete nema SSN.
 • Ako je vaše dete živelo u Sjedinjenim Državama i prijavljuje se za originalnu karticu, mogu se od vas tražiti informacije o školama koje je vaše dete pohađalo ili kopije poreskih evidencija koje bi pokazale da vašem detetu nikada nije dodeljen SSN broj

Identitet

Vaše dete: Kao dokaz identiteta se mogu prihvatiti samo određena dokumenta. Prihvatljivi dokument mora da sadrži ime vašeg deteta, identifikacione podatke (tj.godine, datum rođenja ili imena roditelja), a po mogućnosti i nedavnu fotografiju. Generalno se može prihvatiti lični dokument bez fotografije ako ima dovoljno informacija za identifikaciju deteta (kao što su ime i starost deteta, datum rođenja ili imena roditelja). Preferira se američki pasoš deteta.

 • Identifikacionu kartu za nevozače izdatu od strane države
 • Dokaz o usvajanju
 • Dosije lekara, klinike ili bolnice
 • Religijski zapisi
 • Rekord školskog vrtića
 • Školska legitimacija

Vi: Takođe moramo videti dokaz vašeg identiteta. Prihvatljivi dokument mora biti važeći (nije istekao) i mora da sadrži vaše ime, identifikacione podatke (datum rođenja ili godine) i po mogućnosti nedavnu fotografiu. Na primer, kao dokaz identiteta Socijano može prihvatiti:

 • Američku vozačku dozvolu
 • Identifikacionu kartu za nevozače izdatu od strane države
 • Američki pasoš

Ako nemate jedan od ovih konkretnih dokumenata ili ne možete da dobijete zamenu za jedan od njih u roku od 10 dana, Socijalno će tražiti druge dokumente. Svi podneti dokumenti, uključujući sledeće, moraju biti važeći (ne istekli) i da sadrže vaše ime, identifikacione podatke (datum rođenja ili godine) i po mogućnosti nedavnu fotografiju:

 • Kartica zaposlenog
 • Školska legitimacija
 • Kartica zdravstvenog osiguranja (ne Medicare kartica)
 • Američka vojna identifikacija

Napomena: Može se koristiti jedan dokument u dve svrhe. Na primer, možemo da koristimo vaš pasoš Sjedinjenih Država kao dokaz državljanstva i identiteta. Međutim, morate dostaviti najmanje dva odvojena dokumenta.

Ako je dete američki građanin rođen u inostranstvu, a želite da dobije zamensku karticu, sledeće informacije su za vas:

Možete besplatno zameniti karticu socijalnog osiguranja vašeg deteta ako je izgubljena ili ukradena. Ograničeni ste na tri zamenske kartice u godini i 10 tokom celog života. Promene zakonskog imena i drugi izuzeci se ne računaju u ova ograničenja. Na primer, promene u imigracionom statusu koje zahtevaju ažuriranje kartice se možda neće uračunati u ova ograničenja. Takođe, ova ograničenja možda neće uticati na vas ako možete da dokažete da vam je kartica potrebna da biste sprečili značajne poteškoće.

Važna napomena: Svi dokumenti moraju biti ili originalni ili kopije overene od strane agencije koja ih je izdala. Ne mogu se prihvatiti fotokopije ili overene kopije dokumenata. Takođe se ne prihvataju priznanice koje pokazuje da ste se prijavili za dokument.

Originana dokumenta koja su vam potrebna su:

Državljanstvo

Možemo prihvatiti samo određene dokumente kao dokaz državljanstva Sjedinjenih Država. Ovo uključuje:

 • Izjavu o rođenju (DS-1350)
 • Konzularni izveštaj o rođenju u inostranstvu (FS-240, CRBA)
 • Američki pasoš ili Uverenje o državljanstvu (N-560/N-561)

Identitet

Vaše dete: Mogu se prihvatiti samo određeni dokumenti kao dokaz identiteta vašeg deteta. Kao dokaz identiteta vašeg deteta možemo prihvatiti samo određene dokumente. Prihvatljivi dokumenti moraju sadržati ime vašeg deteta, identifikacione pdatke (tj.godine, datum rođenja ili imena roditelja) i po mogućnosti nedavnu fotografiju. Generalno se mogu prihvatiti lični dokument bez fotografije ako ima dovoljno informacija za identifikaciju deteta (kao što su ime i starost deteta, datum rođenja ili imena roditelja). Preferira se američki pasoš deteta. Ako taj dokument nije dostupan, može se prihvatiti detetova:

 • Identifikacionu kartu za nevozače izdatu od strane države
 • Rešenje o usvajanju
 • Dosije lekara, klinike ili bolnice
 • Religiozni zapisi
 • Evidencija školskog vrtića
 • Školska legitimacija

Vi: Takođe moramo videti dokaz vašeg identiteta. Prihvatljivi dokument mora biti važeći (nije istekao) i mora da sadrži vaše ime, identifikacione podatke (datum rođenja ili godine) i po mogućnosti nedavnu fotografiu. Na primer, kao dokaz identiteta Socijano može prihvatiti:

 • Američku vozačku dozvolu
 • Identifikacionu kartu za nevozače izdatu od strane države
 • Američki pasoš

Ako nemate jedan od ovih konkretnih dokumenata ili ne možete da dobijete zamenu za jedan od njih u roku od 10 dana, Socijalno će tražiti druge dokumente. Svi podneti dokumenti, uključujući sledeće, moraju biti važeći (ne istekli) i da sadrže vaše ime, identifikacione podatke (datum rođenja ili godine) i po mogućnosti nedavnu fotografiju:

 • Kartica zaposlenog
 • Školska legitimacija
 • Kartica zdravstvenog osiguranja (ne Medicare kartica)
 • Američka vojna identifikacija

Napomena: Može se koristiti jedan dokument u dve svrhe. Na primer, možemo da koristimo vaš pasoš Sjedinjenih Država kao dokaz državljanstva i identiteta.

Ako je dete američki građanin rođen u inostranstvu, a želite da dobije izmenjenu karticu, sledeće informacije su za vas:

Ako zakonski promenite ime svog deteta zbog usvajanja, sudskog naloga ili bilo kog drugog razloga, morate da obavestite Socijalno osiguranje kako biste mogli da dobijete izmenjenu karticu. Ako vaše dete radi, obavestite i poslodavca vašeg deteta. Ako ne kažete kada se vašem detetu promeni ime, to može:

 • Odložiti povraćaj poreza ili povraćaj vašeg deteta
 • Sprečiti da plate vašeg deteta budu ispravno objavljene u evidenciji socijalnog osiguranja vašeg deteta, što može smanjiti iznos budućih beneficija socijalnog osiguranja

Važna napomena: Svi dokumenti moraju biti ili originalni ili kopije overene od strane agencije koja ih je izdala. Ne mogu se prihvatiti fotokopije ili overene kopije dokumenata. Takođe se ne prihvataju priznanice koje pokazuje da ste se prijavili za dokument.

Originalna dokumenta koja su vam potrebna su:

Državljanstvo

Ako još uvek niste utvrdili američko državljanstvo u Socijalnom, morate sa sobom imati dokaz o američkom državljanstvu. Mogu se prihvatiti samo određena dokumenta kao dokaz državljanstva Sjedinjenih Država. Ona uključuju:

 • Izjavu o rođenju (DS-1350)
 • Konzularni izveštaj o rođenju u inostranstvu (FS-240)
 • Američki pasoš
 • Uverenje o državljanstvu (N-560/N-561)
 • Potvrda o naturalizaciji (N-550/N-570)

Promena imena

Ako treba da promenite ime na kartici socijalnog osiguranja vašeg deteta, morate nam pokazati dokaz o promeni zvaničnog imena vašeg deteta. Dokumenti koje socijalno osiguranje može prihvatiti da dokaže promenu zakonskog imena vašeg deteta uključuju:

 • Odluku o konačnom usvajanju sa novim nazivom
 • Sudski nalog kojim se odobrava promena imena
 • Promenjen izvod iz matične knjige rođenih sa novim imenom

Ako dokument koji dostavite Socijalnom kao dokaz o promeni zakonskog imena vašeg deteta ne daje dovoljno informacija kako bi se identifikovalo vaše dete u evidenciji Socijalnog ili ako ste promenili ime svog deteta pre više od četiri godine, morate pokazati lični dokument deteta sa prethodnim imenom (kao što je prikazano u evidenciji Socijanog). Prihvatiće se takođe i lični dokument na staro ime vašeg deteta koji je istekao.

Ako nemate lični dokument na prethodno ime vašeg deteta, može se prihvatiti lični dokument koji nije istekao na novo ime vašeg deteta, sve dok se može pravilno utvrditi identitet vašeg deteta u evidenicji Socijalnog.

Identitet

Vaše dete: Kao dokaz identiteta vašeg deteta možemo prihvatiti samo određene dokumente. Prihvatljivi dokumenti moraju sadržati ime vašeg deteta, identifikacione pdatke (tj.godine, datum rođenja ili imena roditelja) i po mogućnosti nedavnu fotografiju. Generalno se mogu prihvatiti lični dokument bez fotografije ako ima dovoljno informacija za identifikaciju deteta (kao što su ime i starost deteta, datum rođenja ili imena roditelja). Preferira se američki pasoš deteta. Ako taj dokument nije dostupan, može se prihvatiti detetova:

 • Identifikacionu kartu za nevozače izdatu od strane države
 • Rešenje o usvajanju
 • Dosije lekara, klinike ili bolnice
 • Religiozni zapisi
 • Evidencija školskog vrtića
 • Školska legitimacija

Vi: Takođe moramo videti dokaz vašeg identiteta. Prihvatljivi dokument mora biti važeći (nije istekao) i mora da sadrži vaše ime, identifikacione podatke (datum rođenja ili godine) i po mogućnosti nedavnu fotografiu. Na primer, kao dokaz identiteta Socijano može prihvatiti:

 • Američku vozačku dozvolu
 • Identifikacionu kartu za nevozače izdatu od strane države
 • Američki pasoš

Napomena: Nova kartica vašeg deteta će imati isti broj kao prethodna kartica vašeg deteta, ali će prikazivati novo ime. Socijalno će poslati karticu vašeg deteta poštom čim dobije sve informacije o vašem detetu i verifikuje dokumente vašeg deteta.

Ako dete NIJE američki građanin, a želite da dobije originalnu karticu, sledeće informacije su za vas:

Uopšteno govoreći, samo nedržavljani koji imaju dozvolu za rad od Odeljenja za unutrašnju bezbednost (DHS) mogu da podnesu zahtev za broj socijalnog osiguranja (SSN). Ako vaše dete nema dozvolu za rad, ali mu je potreban SSN broj za druge svrhe, pogledajte odeljak „Ako vaše dete nema dozvolu za rad“ za dodatne informacije.

Usvajanje

U nekim slučajevima, vašem usvojenom detetu se može dodeliti broj pre nego što se usvajanje završi, ali možda ćete ipak želeti da sačekate. Zatim možete da se prijavite za broj koristeći novo ime vašeg deteta. Ako želite da „zahtevate“ svoje dete u poreske svrhe dok je usvajanje još uvek na čekanju, kontaktirajte Poresku upravu za Obrazac W-7A, Zahtev za identifikacioni broj poreskog obveznika za usvajanje u Sjedinjenim Državama na čekanju. Za više informacija, pogledajte „Brojevi socijalnog osiguranja za decu“ (publikacija br.05-10023).

Numeracija izvan ulaza (Enumeration Beyond Entry – EBE)

Možda imate pravo da se prijavite pomoću našeg automatizovanog procesa koji se zove Enumeration Beyond Entry (EBE) ako se prijavljujete Službi za državljanstvo i imigraciju Sjedinjenih Država (USCIS) za radnu dozvolu ili status zakonitog stalnog boravka.

Možda nećete morati da posetite kancelariju socijalnog osiguranja ili centar za kartice socijalnog osiguranja ako se prijavite koristeći obrazac I-765 ili I-485. Ako dobijete odobrenje za bilo koju aplikaciju preko USCIS-a i odlučite da se prijavite za SSN, USCIS će nam poslati informacije da vam izdamo originalnu SSN karticu ili zamensku karticu. Trebalo bi da dobijete svoju SSN karticu najkasnije 7 do 10 radnih dana nakon što od USCIS-a primite dokument o ovlašćenju za zapošljavanje (EAD) ili I-551 (zelena karta). Kartica će biti poslata na adresu navedenu u aplikaciji. Za više informacija, pogledajte  „Podnesite zahtev za vaš broj socijalnog osiguranja dok podnosite zahtev za vašu radnu dozvolu i/ili zakoniti stalni boravak“ klikom OVDE.

Ako ne možete da koristitte obrazac I-765 ili obrazac I-485, moraćete da kontaktirate svoju lokalnu kancelariju socijalnog osiguranja. Trebalo bi da dobijete svoju SSN karticu u roku od dve nedelje nakon što Socijalno dobije sve što je potrebno za obradu vaše prijave, uključujući verifikaciju vašeg imigracionog dokumenta kod USCIS-a. Ako Socijalno nije u mogućnosti da odmah verifikuje vaš imigracioni dokument kod USCIS-a, može proći još dve nedelje da dobijete svoju karticu.

Važna napomena: Morate pokazati originalne dokumente ili kopije overene od strane agencije koja ih je izdala. Ne mogu se prihvatiti fotokopije ili overene kopije. Svi dokumenti moraju biti važeći (ne istekli). Ne mogu se prihvatiti priznanice koje pokauju da ste se prijavili za dokument.

Originalna dokumenta koja su vam potrebna su:

Imigracioni status:

Da biste dokazali imigracioni status svog deteta u Sjedinjenim Državama, morate pokazati svoj trenutni imigracioni dokument kao što je:

 • Obrazac I-551 (Zakonita kartica stalnog boravka, mašinski čitljiva imigrantska viza) sa vašim inostranim pasošem koji nije istekao
 • I-766 EAD ili „radna dozvola“
 • I-94 (Evidencija o dolasku/odlasku) ili prijemni pečat u stranom pasošu koji nije istekao

Ako je vaše dete student F-1 ili M-1, takođe morate pokazati detetov I-20 (Potvrda o kvalifikovanosti za status neimigrantskog studenta).

Ako je vaše dete posetilac razmene J-1 ili J-2, morate pokazati svoj DS-2019 (sertifikat o kvalifikovanosti za status posetioca razmene).

Radna podobnost:

Generalno, samo nedržavljani koji imaju dozvolu za rad od DHS-a mogu da se prijave za broj socijalnog osiguranja. ako ste strani radnik, potrebno je da Socijalno vidi obrazac I-94 (Evidencija o dolasku/odlasku) ili prijemni pečat u stranom pasošu koji nije istekao, koji pokazuje klasu rada koji dozvoljava prijem. neki strani radnici moraju pokazati svoj I-766 EAD ili „radnu dozvolu“ DHS-a.

Student: Ako ste student F-1 i ispunjavate uslove za rad u kampusu, morate dostaviti pismo od službenika vaše škole da:

 • Vas identifikuje
 • Potvrdi vaš trenutni školski status
 • Identifikuje vašeg poslodavca i vrstu posla koji radite ili ćete raditi

Takođe Socijalno mora da vidi dokaze o tom zaposlenju, kao što je nedavni platni list ili pismo vašeg poslodavca. Vaš pretpostavljeni mora staviti datum i potpisati pismo. Pismo mora opisati:

 • Vaš posao
 • Datum početka vašeg zaposlenja
 • Broj sati u kojima radite ili ćete raditi
 • Ime vašeg pretpostavljenog i broj telefona

Ako ste učenik F-1 koji je ovlašćen da radi u kurikularnoj praktičnoj obuci (CPT), morate dostaviti Socijalnom svoj I-20 obrazac sa stranicom za zapošljavanje koju je popunio i potpisao vaš službenik škole.

Ako ste student F-1 i imate radnu dozvolu (I-766) od DHS-a, morate je pokazati.

Ako ste J-1 student, student pripravnik ili međunarodni posetilac, morate da dostavite pismo od svog sponzora. Pismo treba da bude na memorandumu sponzora sa originalnim potpisom koji ovlašćuje vaše zaposlenje.

Ako vaše dete nema dozvolu za rad: Zakonito primljeni nedržavljani mogu dobiti mnoge beneficije i usluge bez SSN-a. Nije vam potreban broj da biste poslovali sa bankom, registrovali se za školu; prijavili se za obrazovne testove, stekli privatno zdravstveno osiguranje, aplicirali za programe školskih ručkova ili se prijavili za subvencionisano stanovanje. Ne možete dobiti SSN samo u svrhu dobijanja vozačke dozvole.

Državne beneficije ili usluge: Ako nemate dozvolu za rad, možete se prijaviti za SSN samo ako:

 • Savezni zakon zahteva od vašeg deteta da dostavi svoj SSN da biste dobili određenu beneficiju ili uslugu;
 • Državni ili lokalni zakon od vas zahteva da dostavite svoj SSN da biste dobili opštu pomoć za koju ste već kvalifikovani

Ako je vašem detetu potreban broj da biste ispunili ove državne ili lokalne zahteve, morate dostaviti pismo vladine agencije. Mora biti na dopisnici sa memorandumom (bez pisamam obrazaca ili fotokopija) i:

 • Konkretno da identifikuju vaše dete kao podnosioca zahteva
 • Navedite zakon koji zahteva da vaše dete ima SSN
 • Navedite da dete ispunjava sve zahteve agencije, osim da ima broj
 • Sadrži ime kontakta agencije i broj telefona

Porezi: Ako vam je potreban broj za poreske svrhe vašeg deteta, a ono nije ovlašćeno da radi u Sjedinjenim Državama, možete da se prijavite za Individualni identifikacioni broj poreskog obveznika od Poreske uprave (IRS). Posetite Poresku upravu lično ili pozovite besplatan broj 1-800-TAXFORM (1-800-829-3676) i zatražite obrazac W-7 (Prijava za individualni identifikacioni broj poreskog obveznika Poreske uprave).

Ako vam je dodeljen broj u svrhe koje nisu vezane za rad, ne možete ga za rad ni koristiti. Ako ga koristite za rad, DHS će biti obavešten od strane Socijalnog.

Starost:

Morate da pokažete inostrani izvod iz matične knjige rođenih vašeg deteta ako ga imate ili ako ga možete dobiti u roku od 10 dana. Ako ne, smatraćemo druge dokumente kao što je pasoš deteta ili dokument koji je izdao DHS kao dokaz o njegovim godinama.

Socijalno mora intervjuisati sve koj imaju 12 ili više godina koji traže originalni SSN. Takođe će tražiti dokaze da dete nema svoj SSN broj. Ako je duže vreme živelo van Sjedinjenih Država, trenutni ili prethodni pasoš, školska i/ili radna evidencija i bilo koja druga evidencija koja bi pokazivala dugoročni boravak van Sjedinjenih Država može se koristiti da pokaže da dete nema SSN broj.

Identitet:

Socijalno osguranje će tražiti da vidi detetov trenutni dokument DHS-a. Prihvatljivi dokumenti uključuju:

 • I-551 kartica stalnog boravka
 • I-94 zapisnik o dolasku/odlasku sa neisteklim stanim pasošem ili pečatom o prijemu u stranom pasošu koji nije istekao
 • I-766 EAD ili „radna dozvola“ od DHS-a.

Prihvatljivi dokument mora da sadrži ime vašeg deteta, identifikacione podatke (tj.godine, datum rođenja ili imena roditelja), a po mogućnosti i nedavnu fotografiju. Generalno se može prihvatiti lični dokument bez fotografije ako ima dovoljno informacija za identifikaciju deteta (kao što su ime i starost deteta, datum rođenja ili imena roditelja). Preferira se američki pasoš deteta.

 • Identifikacionu kartu za nevozače izdatu od strane države
 • Dokaz o usvajanju
 • Dosije lekara, klinike ili bolnice
 • Religijski zapisi
 • Rekord školskog vrtića
 • Školska legitimacija

Vi: Takođe moramo videti dokaz vašeg identiteta. Prihvatljivi dokument mora biti važeći (nije istekao) i mora da sadrži vaše ime, identifikacione podatke (datum rođenja ili godine) i po mogućnosti nedavnu fotografiu. Na primer, kao dokaz identiteta Socijano može prihvatiti:

 • Američku vozačku dozvolu
 • Identifikacionu kartu za nevozače izdatu od strane države
 • Američki pasoš

Ako nemate jedan od ovih konkretnih dokumenata ili ne možete da dobijete zamenu za jedan od njih u roku od 10 dana, Socijalno će tražiti druge dokumente. Svi podneti dokumenti, uključujući sledeće, moraju biti važeći (ne istekli) i da sadrže vaše ime, identifikacione podatke (datum rođenja ili godine) i po mogućnosti nedavnu fotografiju:

 • Kartica zaposlenog
 • Školska legitimacija
 • Kartica zdravstvenog osiguranja (ne Medicare kartica)
 • Američka vojna identifikacija

Ako niste državljanin Sjedinjenih Država, Socijalno osiguranje će tražiti da vidi trenutni dokument DHS-a. Prihvatljivi dokumenti uključuju:

 • I-551, Kartica stalnog boravka
 • I-94, Zapisnik o dolasku/odlasku sa neisteklim stranim pasošem ili pečatom o prijemu u stranom pasošu koji nije istekao
 • I-766, Dokument o odobrenju za zapošljavanje (EAD, radna dozvola) izdate od strane DHS-a

Napomena: Može se koristiti jedan dokument u dve svrhe. Na primer, možemo da koristimo vaš pasoš Sjedinjenih Država kao dokaz državljanstva i identiteta. Međutim, morate dostaviti najmanje dva odvojena dokumenta.

Ako dete NIJE američki građanin, a želite da dobije zamensku karticu, sledeće informacije su za vas:

Možete besplatno zameniti karticu socijalnog osiguranja vašeg deteta ako je izgubljena ili ukradena. Ograničeni ste na tri zamenske kartice u godini i 10 tokom celog života. Promene zakonskog imena i drugi izuzeci se ne računaju u ova ograničenja. Na primer, promene u imigracionom statusu koje zahtevaju ažuriranje kartice se možda neće uračunati u ova ograničenja. Takođe, ova ograničenja možda neće uticati na vas ako možete da dokažete da vam je kartica potrebna da biste sprečili značajne poteškoće.

Uopšteno govoreći, samo nedržavljani koji imaju dozvolu za rad od Odeljenja za unutrašnju bezbednost (DHS) mogu da podnesu zahtev za broj socijalnog osiguranja (SSN). Ako vaše dete nema dozvolu za rad, ali mu je potreban SSN broj za druge svrhe, pogledajte odeljak „Ako vaše dete nema dozvolu za rad“ za dodatne informacije.

Važna napomena: Svi dokumenti moraju biti ili originalni ili kopije overene od strane agencije koja ih je izdala. Ne mogu se prihvatiti fotokopije ili overene kopije dokumenata. Takođe se ne prihvataju priznanice koje pokazuje da ste se prijavili za dokument.

Originalna dokumenta koja su vam potrebna su:

Imigracioni status:

Da biste dokazali imigracioni status svog deteta u Sjedinjenim Državama, morate pokazati svoj trenutni imigracioni dokument kao što je:

 • Obrazac I-551 (Zakonita kartica stalnog boravka, mašinski čitljiva imigrantska viza) sa vašim inostranim pasošem koji nije istekao
 • I-766 EAD ili „radna dozvola“
 • I-94 (Evidencija o dolasku/odlasku) ili prijemni pečat u stranom pasošu koji nije istekao

Ako je vaše dete student F-1 ili M-1, takođe morate pokazati detetov I-20 (Potvrda o kvalifikovanosti za status neimigrantskog studenta).

Ako je vaše dete posetilac razmene J-1 ili J-2, morate pokazati svoj DS-2019 (sertifikat o kvalifikovanosti za status posetioca razmene).

Radna podobnost:

Genralno, samo nedržavljani koji imaju dozvolu za rad od DHS-a mogu da se prijave za broj socijalnog osiguranja. Za decu sa odobrenjem za rad, Socijalnom je neophodno pokazati I-94 (Evidencija o dolasku/odlasku) ili prijemni pečat u starnom pasošu koji nije istekao a koji pokazuje klasu primanja koja dozvoljava rad. Neka deca moraju da pokažu svoj I-766 (Dokument o odobrenju za zapošljavanje, EAD, radna dozvola) iz DHS-a.

Student: Ako ste student F-1 i ispunjavate uslove za rad u kampusu, morate dostaviti pismo od službenika vaše škole da:

 • Vas identifikuje
 • Potvrdi vaš trenutni školski status
 • Identifikuje vašeg poslodavca i vrstu posla koji radite ili ćete raditi

Takođe Socijalno mora da vidi dokaze o tom zaposlenju, kao što je nedavni platni list ili pismo vašeg poslodavca. Vaš pretpostavljeni mora staviti datum i potpisati pismo. Pismo mora opisati:

 • Vaš posao
 • Datum početka vašeg zaposlenja
 • Broj sati u kojima radite ili ćete raditi
 • Ime vašeg pretpostavljenog i broj telefona

Ako ste učenik F-1 koji je ovlašćen da radi u kurikularnoj praktičnoj obuci (CPT), morate dostaviti Socijalnom svoj I-20 obrazac sa stranicom za zapošljavanje koju je popunio i potpisao vaš službenik škole.

Ako ste student F-1 i imate radnu dozvolu (I-766) od DHS-a, morate je pokazati.

Ako ste J-1 student, student pripravnik ili međunarodni posetilac, morate da dostavite pismo od svog sponzora. Pismo treba da bude na memorandumu sponzora sa originalnim potpisom koji ovlašćuje vaše zaposlenje.

Ako vaše dete nema dozvolu za rad: Zakonito primljeni nedržavljani mogu dobiti mnoge beneficije i usluge bez SSN-a. Nije vam potreban broj da biste poslovali sa bankom, registrovali se za školu; prijavili se za obrazovne testove, stekli privatno zdravstveno osiguranje, aplicirali za programe školskih ručkova ili se prijavili za subvencionisano stanovanje. Ne možete dobiti SSN samo u svrhu dobijanja vozačke dozvole.

Državne beneficije ili usluge: Ako nemate dozvolu za rad, možete se prijaviti za SSN samo ako:

 • Savezni zakon zahteva od vašeg deteta da dostavi svoj SSN da biste dobili određenu beneficiju ili uslugu;
 • Državni ili lokalni zakon od vas zahteva da dostavite svoj SSN da biste dobili opštu pomoć za koju ste već kvalifikovani

Ako je vašem detetu potreban broj da biste ispunili ove državne ili lokalne zahteve, morate dostaviti pismo vladine agencije. Mora biti na dopisnici sa memorandumom (bez pisamam obrazaca ili fotokopija) i:

 • Konkretno da identifikuju vaše dete kao podnosioca zahteva
 • Navedite zakon koji zahteva da vaše dete ima SSN
 • Navedite da dete ispunjava sve zahteve agencije, osim da ima broj
 • Sadrži ime kontakta agencije i broj telefona

Porezi: Ako vam je potreban broj za poreske svrhe vašeg deteta, a ono nije ovlašćeno da radi u Sjedinjenim Državama, možete da se prijavite za Individualni identifikacioni broj poreskog obveznika od Poreske uprave (IRS). Posetite Poresku upravu lično ili pozovite besplatan broj 1-800-TAXFORM (1-800-829-3676) i zatražite obrazac W-7 (Prijava za individualni identifikacioni broj poreskog obveznika Poreske uprave).

Ako vam je dodeljen broj u svrhe koje nisu vezane za rad, ne možete ga za rad ni koristiti. Ako ga koristite za rad, DHS će biti obavešten od strane Socijalnog.

Identitet:

Socijalno osguranje će tražiti da vidi detetov trenutni dokument DHS-a. Prihvatljivi dokumenti uključuju:

 • I-551 kartica stalnog boravka
 • I-94 zapisnik o dolasku/odlasku sa neisteklim stanim pasošem ili pečatom o prijemu u stranom pasošu koji nije istekao
 • I-766 EAD ili „radna dozvola“ od DHS-a.

Prihvatljivi dokument mora da sadrži ime vašeg deteta, identifikacione podatke (tj.godine, datum rođenja ili imena roditelja), a po mogućnosti i nedavnu fotografiju. Generalno se može prihvatiti lični dokument bez fotografije ako ima dovoljno informacija za identifikaciju deteta (kao što su ime i starost deteta, datum rođenja ili imena roditelja). Preferira se američki pasoš deteta.

 • Identifikacionu kartu za nevozače izdatu od strane države
 • Dokaz o usvajanju
 • Dosije lekara, klinike ili bolnice
 • Religijski zapisi
 • Rekord školskog vrtića
 • Školska legitimacija

Vi: Takođe moramo videti dokaz vašeg identiteta. Prihvatljivi dokument mora biti važeći (nije istekao) i mora da sadrži vaše ime, identifikacione podatke (datum rođenja ili godine) i po mogućnosti nedavnu fotografiu. Na primer, kao dokaz identiteta Socijano može prihvatiti:

 • Američku vozačku dozvolu
 • Identifikacionu kartu za nevozače izdatu od strane države
 • Američki pasoš

Ako nemate jedan od ovih konkretnih dokumenata ili ne možete da dobijete zamenu za jedan od njih u roku od 10 dana, Socijalno će tražiti druge dokumente. Svi podneti dokumenti, uključujući sledeće, moraju biti važeći (ne istekli) i da sadrže vaše ime, identifikacione podatke (datum rođenja ili godine) i po mogućnosti nedavnu fotografiju:

 • Kartica zaposlenog
 • Školska legitimacija
 • Kartica zdravstvenog osiguranja (ne Medicare kartica)
 • Američka vojna identifikacija

Ako niste državljanin Sjedinjenih Država, Socijalno osiguranje će tražiti da vidi trenutni dokument DHS-a. Prihvatljivi dokumenti uključuju:

 • I-551, Kartica stalnog boravka
 • I-94, Zapisnik o dolasku/odlasku sa neisteklim stranim pasošem ili pečatom o prijemu u stranom pasošu koji nije istekao
 • I-766, Dokument o odobrenju za zapošljavanje (EAD, radna dozvola) izdate od strane DHS-a

Napomena: Može se koristiti jedan dokument u dve svrhe. Na primer, možemo da koristimo vaš pasoš Sjedinjenih Država kao dokaz državljanstva i identiteta. Međutim, morate dostaviti najmanje dva odvojena dokumenta.

Ako dete NIJE američki građanin, a želite da dobije izmenjenu karticu, sledeće informacije su za vas:

Ako zakonski promenite ime svog deteta zbog usvajanja, sudskog naloga ili bilo kog drugog razloga, morate da obavestite Socijalno osiguranje kako biste mogli da dobijete izmenjenu karticu. Ako vaše dete radi, obavestite i poslodavca vašeg deteta. Ako ne kažete kada se vašem detetu promeni ime, to može:

 • Odložiti povraćaj poreza ili povraćaj vašeg deteta
 • Sprečiti da plate vašeg deteta budu ispravno objavljene u evidenciji socijalnog osiguranja vašeg deteta, što može smanjiti iznos budućih beneficija socijalnog osiguranja

Važna napomena: Svi dokumenti moraju biti ili originalni ili kopije overene od strane agencije koja ih je izdala. Ne mogu se prihvatiti fotokopije ili overene kopije dokumenata. Takođe se ne prihvataju priznanice koje pokazuje da ste se prijavili za dokument.

Originalna dokumenta koja su vam potrebna su:

Imigracioni status:

Da biste dokazali imigracioni status svog deteta u Sjedinjenim Državama, morate pokazati svoj trenutni imigracioni dokument kao što je:

 • Obrazac I-551 (Zakonita kartica stalnog boravka, mašinski čitljiva imigrantska viza) sa vašim inostranim pasošem koji nije istekao
 • I-766 EAD ili „radna dozvola“
 • I-94 (Evidencija o dolasku/odlasku) ili prijemni pečat u stranom pasošu koji nije istekao

Ako je vaše dete student F-1 ili M-1, takođe morate pokazati detetov I-20 (Potvrda o kvalifikovanosti za status neimigrantskog studenta).

Ako je vaše dete posetilac razmene J-1 ili J-2, morate pokazati svoj DS-2019 (sertifikat o kvalifikovanosti za status posetioca razmene).

Radna podobnost:

Generalno, samo nedržavljani koji imaju dozvolu za rad od DHS-a mogu da se prijave za broj socijalnog osiguranja. ako ste strani radnik, potrebno je da Socijalno vidi obrazac I-94 (Evidencija o dolasku/odlasku) ili prijemni pečat u stranom pasošu koji nije istekao, koji pokazuje klasu rada koji dozvoljava prijem. neki strani radnici moraju pokazati svoj I-766 EAD ili „radnu dozvolu“ DHS-a.

Ako dostavite dokaze o legalnom statusu ovlašćenom za rad za svoje dete zajedno sa dokazom o promeni imena, vašem detetu se može izdati izmenjena kartica sa njegovim ili njenim novim imenom.

Međutim, ako je vašem detetu dodeljen broj socijalnog osiguranja za neradne svrhe, primenjuju se posebna pravila. Ako vaše dete nije ovlašćeno da radi od strane DHS-a, ime vašeg deteta će se promeniti u evidenciji Socijalnog, ali ne može dobiti izmenjenu karticu. Vaše dete ne može koristiti broj socijalnog osiguranja dodeljen u neradne svrhe za rad. Ako ga vaše dete koristi za rad, DHS će biti obavešten.

Student: Ako ste student F-1 i ispunjavate uslove za rad u kampusu, morate dostaviti pismo od službenika vaše škole da:

 • Vas identifikuje
 • Potvrdi vaš trenutni školski status
 • Identifikuje vašeg poslodavca i vrstu posla koji radite ili ćete raditi

Takođe Socijalno mora da vidi dokaze o tom zaposlenju, kao što je nedavni platni list ili pismo vašeg poslodavca. Vaš pretpostavljeni mora staviti datum i potpisati pismo. Pismo mora opisati:

 • Vaš posao
 • Datum početka vašeg zaposlenja
 • Broj sati u kojima radite ili ćete raditi
 • Ime vašeg pretpostavljenog i broj telefona

Ako ste učenik F-1 koji je ovlašćen da radi u kurikularnoj praktičnoj obuci (CPT), morate dostaviti Socijalnom svoj I-20 obrazac sa stranicom za zapošljavanje koju je popunio i potpisao vaš službenik škole.

Ako ste student F-1 i imate radnu dozvolu (I-766) od DHS-a, morate je pokazati.

Ako ste J-1 student, student pripravnik ili međunarodni posetilac, morate da dostavite pismo od svog sponzora. Pismo treba da bude na memorandumu sponzora sa originalnim potpisom koji ovlašćuje vaše zaposlenje.

Promena imena

Ako treba da promenite ime na kartici socijalnog osiguranja vašeg deteta, morate nam pokazati dokaz o promeni zvaničnog imena vašeg deteta. Dokumenti koje socijalno osiguranje može prihvatiti da dokaže promenu zakonskog imena vašeg deteta uključuju:

 • Odluku o konačnom usvajanju sa novim nazivom
 • Sudski nalog kojim se odobrava promena imena

Ako dokument koji dostavite Socijalnom kao dokaz o promeni zakonskog imena vašeg deteta ne daje dovoljno informacija kako bi se identifikovalo vaše dete u evidenciji Socijalnog ili ako ste promenili ime svog deteta pre više od četiri godine, morate pokazati lični dokument deteta sa prethodnim imenom (kao što je prikazano u evidenciji Socijanog). Prihvatiće se takođe i lični dokument na staro ime vašeg deteta koji je istekao.

Ako nemate lični dokument na prethodno ime vašeg deteta, može se prihvatiti lični dokument koji nije istekao na novo ime vašeg deteta, sve dok se može pravilno utvrditi identitet vašeg deteta u evidenicji Socijalnog.

Identitet:

Socijalno osguranje će tražiti da vidi detetov trenutni dokument DHS-a. Prihvatljivi dokumenti uključuju:

 • I-551 kartica stalnog boravka
 • I-94 zapisnik o dolasku/odlasku sa neisteklim stanim pasošem ili pečatom o prijemu u stranom pasošu koji nije istekao
 • I-766 EAD ili „radna dozvola“ od DHS-a.

Vi: Takođe moramo videti dokaz vašeg identiteta. Prihvatljivi dokument mora biti važeći (nije istekao) i mora da sadrži vaše ime, identifikacione podatke (datum rođenja ili godine) i po mogućnosti nedavnu fotografiu. Na primer, kao dokaz identiteta Socijano može prihvatiti:

 • Američku vozačku dozvolu
 • Identifikacionu kartu za nevozače izdatu od strane države
 • Američki pasoš

Ako nemate jedan od ovih konkretnih dokumenata ili ne možete da dobijete zamenu za jedan od njih u roku od 10 dana, Socijalno će tražiti druge dokumente. Svi podneti dokumenti, uključujući sledeće, moraju biti važeći (ne istekli) i da sadrže vaše ime, identifikacione podatke (datum rođenja ili godine) i po mogućnosti nedavnu fotografiju:

 • Kartica zaposlenog
 • Školska legitimacija
 • Kartica zdravstvenog osiguranja (ne Medicare kartica)
 • Američka vojna identifikacija

Ako niste državljanin Sjedinjenih Država, Socijalno osiguranje će tražiti da vidi trenutni dokument DHS-a. Prihvatljivi dokumenti uključuju:

 • I-551, Kartica stalnog boravka
 • I-94, Zapisnik o dolasku/odlasku sa neisteklim stranim pasošem ili pečatom o prijemu u stranom pasošu koji nije istekao

I-766, Dokument o odobrenju za zapošljavanje (EAD, radna dozvola) izdate od strane DHS-a.

Napomena: Nova kartica vašeg deteta će imati isti broj kao prethodna kartica vašeg deteta, ali će prikazivati novo ime. Socijalno će poslati karticu vašeg deteta poštom čim dobije sve informacije o vašem detetu i verifikuje dokumente vašeg deteta.

 

Izvor: Ssa.gov

COMMENTS

WORDPRESS: 0