USCIS ažurirao nove smernice za žrtve porodičnog nasilja (VAWA)

USCIS ažurirao nove smernice za žrtve porodičnog nasilja (VAWA)

Želite da kupite američko državljanstvo? Evo koliko sada košta za strane investitore
Možete li se vratiti u Sjedinjene Države nakon što ste deprotovani – i kada? Evo odgovora na ovo važno pitanje
10 poznatih imigranata koji su učinili Ameriku velikom

Služba za državljanstvo i imigraciju (USCIS) objavlila je smernice u svom priručniku o kvalifikovanju, podnošenju i zahtevima za donošenje odluka koje se odnose na samopeticije Zakona o nasilju nad ženama ( Violence Against Women Act – VAWA) kako bi ažurirale praksu i uskladile politike USCIS-a sa nedavnim sudskim odlukama.

Ažurira se tumačenje uslova za zajedničko prebivalište između supružnika ili odnosa roditelj-dete. Umesto toga, podnosilac predstavke mora da dokaže da živi ili da je boravio sa nasilnikom u bilo kom trenutku u prošlosti.

Takođe širom zemlje sprovodimo odluke u predmetun Da Silva v. Attorney General, 948 F.3d 629 (3rd Cir. 2020), and Arguijo v. United States, 991 F.3d 736 (7th Cir. 2021). . Da Silva protiv državnog tužioca je smatrao da kada se ocenjuje uslov dobrog moralnog karaktera, čin ili osuda su „povezani sa” napadom ili ekstremnom okrutnošću kada imaju „uzročno-posledične ili logičke veze”. Arguijo protiv USCIS-a dozvoljava pastorčetu i očuhu da i dalje ispunjavaju uslove za VAWA samo-peticiju čak i ako su roditelj razvedeni.

Ova ažuriranja su u skladu sa Izvršnom naredbom 14012: Vraćanje vere u naš sistem legalne imigracije i jačanje napora za integraciju i inkluziju za nove Amerikance.

Nove smernice se mogu naći u USCIS Priručniku.  USCIS pozdravlja povratne informacije o ovim uputstvima i razmotriće sve komentare primljene u budućim ažuriranjima.

COMMENTS

WORDPRESS: 0