USCIS – Broj zaostalih slučajeva za “Zelene karte” u aprilu smanjen za 4%

USCIS – Broj zaostalih slučajeva za “Zelene karte” u aprilu smanjen za 4%

USCIS – Više od 400 000 imigranata čeka na intervju za zelenu kartu
Da li nedržavljani SAD treba da plate porez na novac zarađen preko američkog internet brokera?
Broj nerešenih aplikacija za “Zelenu kartu” povećao u toku januara za još 12000 slučajeva

Prema najnovijim informacijama iz Nacionalnog centra za vize (NVC) pri američkom Državnom sekretarijatu, primećeno je smanjenje zaostatka u procesu izdavanja imigrantskih viza (IV). Broj nerešenih slučajeva smanjio se za 4,3% – sa 370.125 u februaru na 354.973 u aprilu. Važno je napomenuti da NVC nije objavio izveštaj za mart, ali trend smanjenja zaostatka ukazuje na pozitivan pomak u ovom procesu.

Green card backlog

Pored smanjenja broja nerešenih slučajeva, broj aplikacija za zelenu kartu čiji su slučajevi dokumentarno kompletirani i spremni za zakazivanje intervjua takođe je blago opao. U februaru je bilo 409.021 takvih slučajeva, dok je u aprilu taj broj iznosio 396.877, što predstavlja smanjenje od otprilike 3%. Slučaj se smatra “dokumentarno kompletiranim” kada su svi potrebni obrasci i dokumenti podneti i prihvaćeni od strane NVC-a, čime se omogućava zakazivanje intervjua.

Uprkos minimalnom smanjenju broja slučajeva, broj ljudi koji su zakazani za intervju za dobijanje zelene karte je neznatno porastao. NVC je zakazao 41.904 intervjua u aprilu, u poređenju sa 38.896 intervjua u februaru.

COMMENTS

WORDPRESS: 0