USCIS – Evo kada počinju prijave za FY 2023 H-1B vizu

USCIS – Evo kada počinju prijave za FY 2023 H-1B vizu

Kako da izvadite vozačku dozvolu u Americi? Evo šta vam je sve neophodno
Može li zelena karta biti oduzeta? Evo šta sve treba da znate
Evo kada možete očekivati novac za povraćaj poreza ove godine

Služba za državljanstvo i imigraciju Amerike (USCIS) objavila je danas da će početni period registracije za fiskalnu 2023. za vizu H-1B početi 1. marta u podne i trajati 18. marta 2022. Tokom ovog perioda, potencijalni podnosioci peticija i predstavnici će moći da završe i podnesu svoje registracije koristeći naš online sistem registracije za H-1B.

USCIS će dodeliti broj potvrde svakoj registraciji podnetoj za H-1B vizu za fiskalnu 2023. godinu. Ovaj broj se koristi isključivo za praćenje registracija; ne možete koristiti ovaj broj za praćenje statusa vašeg predmeta u Case Status Online.

Potencijalni podnosioci zahteva za vizu H-1B ili njihovi predstavnici moraju da koriste myUSCIS online nalog da registruju svakog korisnika elektronskim putem za proces selekcije i plate odgovarajuću naknadu za registraciju H-1B od 10 USD za svaku registraciju podnetu u ime svakog korisnika. Potencijalni podnosioci peticija koji podnesu sopstvene registracije (poslodavci u SAD i američki agenti, zajednički poznati kao „podnosioci registracije“) koristiće nalog „registranta“. Registranti će moći da otvore nove naloge počevši od 21. februara u podne.

Predstavnici mogu da dodaju klijente na svoje naloge u bilo kom trenutku, ali i predstavnici i registranti moraju da sačekaju do 1. marta da unesu informacije o korisniku i podnesu registraciju uz naknadu od 10 USD. Potencijalni podnosioci peticija ili njihovi predstavnici će moći da podnesu registraciju za više korisnika u jednoj onlajn sesiji. Preko naloga će moći da pripremaju, uređuju i čuvaju nacrte registracija pre konačne uplate i podnošenja svake registracije.

Ako dobijemo dovoljno registracija do 18. marta, nasumično ćemo izabrati registracije i poslati obaveštenja o izboru preko myUSCIS onlajn naloga korisnika. Nameravamo da obavestimo vlasnike naloga do 31. marta.

USCIS

COMMENTS

WORDPRESS: 0