USCIS objavio nove obrasce za Immigrant Investor Program

USCIS objavio nove obrasce za Immigrant Investor Program

Imigraciona reforma: Predstavnički Dom će glasati o dva Bajdenova predloga zakona ove nedelje
Kalifornija na putu da postane prva američka država koja će lične karte izdavati svim imigrantima
USCIS: Za ove grupe imigranata radne dozvole će važiti 18 meseci nakon isteka

USCIS vrši reviziju Obrasca I-526, Imigrantska peticija stranog preduzetnika, kako bi se prilagodio Zakonu o reformi i integritetu EB-5 iz 2022.godine, koji je uneo značajne promene u zahtevima za podnošenje i kvalifikovanost za investitore u okviru programa EB-5.

Obrazac će biti podeljen u dve verzije: Obrazac I-526, Imigrantska peticija od strane samostalnog investitora, i Obrazac I-526E, Imigrantska peticija investitora iz Regionalnog centra.

Obrazac I-526 će koristiti samostalni investitori imigranti koji ne žele da udruže svoju investiciju sa dodatnim investitorima koji traže EB-5 klasifikaciju, i veoma će ličiti na prethodno izdanje Obrasca I-526. Obrazac I-526E koristiće investitori imigranti koji žele da udruže svoje investicije sa jednim ili više dodatnih investitora koji traže EB-5 klasifikaciju u okviru novog programa regionalnog centra.

Obrazac I-526E je napravljen da odražava elemente novog programa regionalnog centra, uključujući mogućnost da se inkorporiraju dokazi referencom iz Obrasca I-956F regionalnog centra.

Po statutu, potencijalni investitor imigrant ne može da podnese Obrazac I-526E sve dok regionalni centar ne podnese obrazac I-956F za određenu investicionu ponudu preko povezanog komercijalnog preduzeća u koje potencijalni imigrantski investitor ulaže. Kada regionalni centar dobije potvrdu o prijemu obaveštenja za obrazac I-956F kojim se potvrđuje njegovo podnošenje, investitori mogu da podnesu svoj odgovarajući obrazac I-526E na osnovu tog obaveštenja o prijemu.

Od 12. jula 2022.godine, obrasci I-526 i I-526E se moraju predati u skladu sa novim zahtevima programa. Taksa za podnošenje je 3,675 dolara za svaki obrazac. Posetite web stranice obrazaca za dodatne informacije o taksama za podnošenje i biometrijskim taksama.

 

Izvor: Uscis.gov

COMMENTS

WORDPRESS: 0