Vreme obrade imigracionih aplikacija najsporije od nastanka USCIS-a. Evo glavnog razloga

Vreme obrade imigracionih aplikacija najsporije od nastanka USCIS-a. Evo glavnog razloga

10 poznatih imigranata koji su učinili Ameriku velikom
Imigracione agencije imaju više od milion slučajeva na čekanju!
USCIS – Lekarski pregled za dobijanje zelene karte sada važi dve godine

Prema novim vladinim podacima, Službi za državljanstvo i imigraciju SAD (USCIS) treba više vremena da obradi imigracione aplikacije nego ikada ranije.

U svom nedavnom predlogu naknada, koji bi trebalo da drastično poveća troškove za skoro svaku kategoriju viza, USCIS je objavio trenutne podatke o agencijinim „satima po popunjavanju za obradu obrazaca“. Izveštaj pokazuje ogroman pad efikasnosti, sa 82% obrazaca kojima sada treba više vremena da budu obrađeni od strane USCIS sudije.

Jedan od glavnih razloga za sporije vreme obrade je to što su imigracioni obrasci značajno porasli u poslednje dve decenije, sa manje od 200 stranica ukupno u 2003. na više od 700 stranica u 2023. Sveukupno, 93% USCIS obrazaca je povećano od njihovog uvođenja.

Kako se svaki obrazac povećava u dužini i složenosti, sudije USCIS-a moraju potrošiti više vremena na svaku aplikaciju. Duži obrasci takođe dovode do dužih intervjua za vizu, jer je službenicima koji obavljaju intervjue pruženo još više informacija koje treba da pregledaju i potvrde sa podnosiocem zahteva.

Nedavni podsticaji USCIS-a da digitalizuju proces imigracije takođe kontraintuitivno čine proces pregleda prijave sporijim. Kako agencija podstiče više podnošenja obrazaca putem interneta, recenzenti se bore da održe korak. Za mnoge sudije koji su obučeni da pregledaju dugačke papirne formulare, može biti glomazno da pregledaju te iste formulare i prateću dokumentaciju digitalno.

Posledice vremenske neefikasnosti USCIS-a za obradu su zapanjujuće. Procene pokazuju da će sada biti potrebno skoro 10 miliona radnih sati da se prevaziđe postojeći zaostatak viza.

Boundless

COMMENTS

WORDPRESS: 0