Zastoj u obradi aplikacija za Zelenu kartu povećan za 8% u martu

Zastoj u obradi aplikacija za Zelenu kartu povećan za 8% u martu

Reforma imigracionog sistema – Imigracionim agencijama naređeno da ne upotrebljavaju izraz „Illegal Alien“
Svi aplikanti za zelenu kartu sada moraju biti potpuno vakcinisani protiv COVID-19
Bajdenova administracija predlaže nacionalne lične karte za imigrante bez dokumenata

Departman za državnu lotariju imigracionih viza (NVC) je zabeležio porast zaostatka za imigrantskim vizama (IV) sa 326.415 u februaru na 351.624 u martu — što je povećanje od 8%.

Broj aplikanta za Zelenu kartu čiji su slučajevi potpuno dokumentovani i spremni za zakazivanje intervjua se povećao sa 374.532 u februaru na 404.459. Slučaj koji se smatra “potpuno dokumentovanim” je slučaj u kojem su svi potrebni obrasci i dokumenti podneti i prihvaćeni od strane NVC-a, te je stoga slučaj spreman za zakazivanje intervjua.

Broj ljudi koji su zakazani za intervjue za Zelenu kartu takođe je zabeležio porast — 52.835 u martu u poređenju sa 48.117 intervjua u februaru.

boundless.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0